پرش به محتوا

اقتصاد نهادگرایی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
{{بیشتر| اقتصاد نهادگرایی جدید}}
 
در پی پیشرفت‌های جدیدی که در تئوری‌های اقتصادی مرتبط با [[سازمان‌ها]]، [[اقتصاد اطلاعات|اطلاعات]]، [[حقوق مالکیت (اقتصاد)|حقوق مالکیت]]،<ref>Dean Lueck (2008). "property law, economics and," ''The New Palgrave Dictionary of Economics'', 2nd Edition. [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_E000219&edition=current&q=%20Property%20rights&topicid=&result_number=2 چکیده.]</ref> و [[هزینه تراکنش|هزینه‌های تراکنش]]<ref>M. Klaes (2008). "transaction costs, history of," ''The New Palgrave Dictionary of Economics'', 2nd Edition. [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_T000239&edition=current&q=transaction%20costs&topicid=&result_number=1 Abstractچکیده.]</ref> صورت گرفت، تلاش شد تا نهادگرایی با پیشرفت‌های اخیر در [[اقتصاد جریان اصلی|اقتصاد متعارف]] ادغام شود و نام آن [[اقتصاد نهادگرایی جدید]] گذاشته شود.<ref name="4NIE">• Ronald Coase (1998). "The New Institutional Economics," ''American Economic Review'', 88(2), pp. [https://www.jstor.org/pss/116895 72–74].<br>&nbsp;&nbsp; • _____ (1991). "The Institutional Structure of Production," Nobel Prize Lecture [https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1991/coase-lecture.html PDF], reprinted in 1992, ''American Economic Review'', 82(4), pp. [https://www.jstor.org/pss/2117340 713–19 ].<br>&nbsp;&nbsp; • Douglass C. North (1995). "The New Institutional Economics and Third World Development," in ''The New Institutional Economics and Third World Development'', J. Harriss, J. Hunter, and C. M. Lewis, ed., pp. [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=OXM0omA15WQC&oi=fnd&pg=PA17=onepage&q&f=false 17–26.]<br>&nbsp;&nbsp; • Elinor Ostrom (2005). "Doing Institutional Analysis: Digging Deeper than Markets and Hierarchies," ''Handbook of New Institutional Economics'', C. Ménard and M. Shirley, eds. ''Handbook of New Institutional Economics'', pp. [https://doi.org/10.1007%2F978-3-540-69305-5_31 819][https://books.google.com/books?id=KYRUfH27EjIC&pg=P820&lpg=bl&ots=sRUO8_0tvx&sig=9ZgqzS7h_wzmWfD0EN5eXwQcmfo&hl=en&ei=0uTGTLmtG8H68Aba_dUb&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10&ved=0CGEQ6AEwCQ#v=onepage&q&f=false –48.] Springer.
<br>&nbsp;&nbsp; • Oliver E. Williamson (2000). "The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead," ''Journal of Economic Literature'', 38(3), pp. [http://www.nd.edu/~cmendoz1/williamson01.pdf 595–613] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20110511094255/http://www.nd.edu/~cmendoz1/williamson01.pdf |date=2011-05-11 }}.</ref>
 
ناتوانی نهادها در تصمیم‌گیری لزوما نتیجه‌ی انگیزه‌هایی است که توسط همان نهادها به وجود آمده‌اند؛ در نتیجه، این ناتوانی‌ها درون‌زا (Endogenous) هستند. مشخصا، نهادگرایی سنتی به نوعی یک واکنش به اقتصاد متعارف کنونی است؛ پس بازآفرینی آن در قالب اقتصاد سیاسی نهادگرا، مخالفتی آشکار با [[اقتصاد نئوکلاسیک]] است. دلیل این مخالفت فرضیه‌ای اساسی است که نئوکلاسیک‌ها با آن مخالفند: «اقتصاد نمی‌تواند از نظام‌های سیاسی و اجتماعی‌ای که درونشان قرار دارد جدا شود.»
 
==وضعیت امروزیکنونی نهادگرایی==
 
در سال‌های بین دو جنگ جهانی، رویکرد نهادگرایی یکی از المان‌های اصلی علم اقتصاد در آمریکا بود اما پس از جنگ جهانی دوم و با روی کار آمدن رویکردهای [[اقتصاد نئوکلاسیک|نئوکلاسیک]] و [[اقتصاد کینزی|کینزی]]، جای خود را به [[اقتصاد جریان اصلی|اقتصاد متعارف]] واگذار کرد. با این وجود، همچنان رویکرد نهادگرایی به عنوان یکی از رویکردهای اصلی [[اقتصاد دگراندیشانه|اقتصاد دگراندیشانه (Heterodox)]] استمرار یافت و خصوصا به موجب زحمات [[ها جون چانگ|ها-جون چنگ (Ha-Joon Chang)]] و جفری هاجسون (Geoffrey Hadgson)، یک حوزه‌ی پژوهشی جایگزین برای اقتصاد باقی ماند و به انتقاد از اقتصاد نئوکلاسیک ادامه داد.
 
لارس پالسون سیل (Lars Pålsson Syll)، برجسته‌ترین اقتصاد دان سوئدی، از اقتصاد نهادگرایی حمایت می‌کند.<ref>{{cite اوbook با هر گونه [[برساخت‌گرایی (علوم اجتماعی)|ساخت‌گرایی (کنستراکتیویسم) اجتماعی]] و [[نسبی‌گرایی]] پسامدرن مخالف است.ref=harv
|url=https://books.google.com/books?id=kbYVamkNGkAC&pg=PA2
|title=Peopled Economies: Conversations With Stephen Gudeman
|first=Stephen |last=Gudeman
|publisher=Staffan Löfving |year=2005 |isbn=91-974705-6-2}}</ref> او با هر گونه [[برساخت‌گرایی (علوم اجتماعی)|ساخت‌گرایی (کنستراکتیویسم) اجتماعی]] و [[نسبی‌گرایی]] پسامدرن مخالف است.<ref>{{cite web
|ref = {{harvid|Arenagruppen}}
|url = http://www.bokforlagetatlas.se/author/lars-palsson-syll/
|title = LARS PÅLSSON SYLL
|publisher = Arenagruppen
|accessdate = 2012-04-17
|url-status = dead
|archiveurl = https://web.archive.org/web/20130527182727/http://www.bokforlagetatlas.se/author/lars-palsson-syll/
|archivedate = 2013-05-27
}}</ref>
 
==انتقادها==
 
مخالفان نهادگرایی تأکید دارند که مفهوم «نهاد» به قدری در علوم رفتاری مهم و ضروری است که استفاده از به عنوان یک کلمه‌ی تخصصی در یک مکتب خاص، احمقانه است. همچنین دشوار بودن درک مفهوم «نهاد»، باعث به وجود آمدن یک اختلاف نظر بی‌پایان و گیج‌کننده شده است، درباره‌ی این که کدام دانشمندان «نهادگرا» هستند و کدام نیستند؛ یک اختلاف نظر مشابه هم درباره‌ی هسته‌ی اساسی تئوری نهادگرایی وجود دارد. به بیانی دیگر، اقتصاد نهادگرایی به این دلیل خیلی مورد توجه قرار گرفته است که هر کسی برداشتی متفاوت از معنای آن دارد و در نهایت، موجب می‌شود که این شاخه‌ی اقتصاد هیچ معنای خاصی نداشته باشد.<ref name="David Hamilton 1962. pp.309-317">David Hamilton, "Why is Institutional economics not institutional?" The American Journal of Economics and Sociology. Vol. 21. no. 3. July 1962. pp. 309–17.</ref>
 
در حقیقت، می‌توان اظهار کرد که اصطلاح «نهادگرایان» از همان ابتدا به اشتباه استفاده می‌شد؛ زیرا توجه وبلن، همیلتون، و آیرس معطوف قدرت در حال تکامل (و «[[شیءانگاری|شیءانگارانه]]») تکنولوژی بود و در تئوری‌هایشان، نهادها از اهمیت ثانویه برخوردار بودند. نگرانی اصلی آن‌ها تکنولوژی بود، نه نهاد. موضع وبلن، همیلتون، و آیرس به جای «نهادگرا»، ضدنهادگرا بود.<ref name="David Hamilton 1962. pp.309-317"/>
 
==واکنش به انتقادها==
 
به گفته‌ی [[ریچارد تیلر|ریچارد تیلر (Richard Thaler)]] و [[کس سانستاین|کس سانستاین (Cass Sunstein)]]،<ref>{{cite book |last1=Thaler. |first1=R.H. |last2=Sunstein |first2=C.R. |title=Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness |date=2008 |publisher=Yale University Press |location=New Haven, MA}}</ref> نویسندگان [[سقلمه|کتاب سقلمه (Nudge)]]، اگر بخواهیم یک فرد را به بهترین حالت توصیف کنیم، نباید او را یک فرد اقتصادی در نظر بگیریم که در پی منافع شخصیش است، بلکه باید هر انسانی را دارای تمایلات شخصی منحصربه‌فرد در نظر آوریم. طبق نظر تیلر و سانستاین، اقتصاد نهادگرایی انسان‌ها را بخشی از یک اجتماع می‌بیند و این نظر از اقتصاد نئوکلاسیک اقتباس شده است.<ref>{{cite book |last1=Marglin |first1=Stephen A. |title=The Dismal Science: How Thinking Like an Economist Undermines Community |date=2008 |publisher=Harvard University Press |location=Cambridge, MA}}</ref>
 
== جستارهای وابسته ==
* Samuels, Warren J. (2007), ''The Legal-Economic Nexus,'' Routledge.
* From ''The New Palgrave Dictionary of Economics'' (2008):
: Polterovich, Victor. "institutional traps." [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_I000262&edition=current&q=institutional%20economics&topicid=&result_number=7 Abstractچکیده.]
: Rutherford, Malcolm. "institutionalism, old." [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_I000268&edition=current&q=institutional%20economics&topicid=&result_number=3 Abstractچکیده.]
: Samuels, Warren J. [1987]. "institutional economics." [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_I000125&edition=current&q=institutional%20economics&topicid=&result_number=2 Abstractچکیده.]
 
{{اقتصاد خرد}}
۱۰۴

ویرایش