روش‌شناسی علم اقتصاد

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از روش‌شناسی اقتصاد)

روش‌شناسی اقتصاد (به انگلیسی: Economic methodology) مطالعه روش‌ها، به ویژه روش علمی، در رابطه با اقتصاد، از جمله اصول زیربنای استدلال اقتصادی است.[۱] در انگلیسی معاصر، «روش‌شناسی» ممکن است به جنبه‌های نظری یا سیستماتیک یک روش (یا چندین روش) اشاره کند. فلسفه و اقتصاد نیز روش‌شناسی را در تقاطع این دو موضوع به کار می‌گیرند.

محدوده[ویرایش]

مسائل کلی روش‌شناختی علم اقتصاد شامل شباهت‌ها و تضادها با علوم طبیعی و سایر علوم اجتماعی و به ویژه به موارد زیر است:

روش‌شناسی اقتصاد از دهه ۱۹۷۰ از بازتاب دوره ای اقتصاددانان در مورد روش به یک زمینه تحقیقاتی متمایز در اقتصاد تبدیل شده‌است. از یک جهت تا مرزهای فلسفه گسترش یافته‌است، از جمله رابطه اقتصاد با فلسفه علم و نظریه دانش[۱۸] در جهت دیگر فلسفه و اقتصاد به موضوعات دیگری از جمله نظریه تصمیم و اخلاق پرداخته شده‌است.[۱۹]

جستارهای وابسته[ویرایش]

استنادات درون‌خطی[ویرایش]

 1. Press + button to enlarge small-text links below.
     • Roger E. Backhouse, 2008. "methodology of economics", The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition. Abstract.
     • Lawrence A. Boland, 1987. "methodology", The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 3, pp. 455-56.
     • Daniel M. Hausman, 1989. "Economic Methodology in a Nutshell", Journal of Economic Perspectives, 3(2), pp. 115-127.
     • Kevin D. Hoover, 1995. "Review Article: Why Does Methodology Matter for Economics?" Economic Journal, 105(430), pp. 715-734.
 2. John Stuart Mill, 1844. "On the Definition of Political Economy; and on the Method of Investigation Proper to It", Essay V, in Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy.
     • Roger E. Backhouse and Steven Medema, 2008. "economics, definition of", The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition. Abstract.
     • _____. 2009. "Retrospectives: On the Definition of Economics", Journal of Economic Perspectives, 23(1), pp. 221–33 (close Bookmarks tab) Abstract.
 3. John Neville Keynes, 1891. The Scope and Method of Political Economy. Annotated chapter links. 4th ed. , 1917 [1999]. Full Contents.
 4. John R. Hicks, 1939. Value and Capital: An Inquiry into Some Fundamental Principles of Economic Theory.
     • Terence W. Hutchison, 1938. The Significance and Basic Postulates of Economic Theory.
    • Martin Hollis and Edward J. Nell, 1975. Rational Economic Man, ch. 3,4,5 and 7. Cambridge University Press.
    • Paul A. Samuelson, 1947. Foundations of Economic Analysis.
     • Richard G. Lipsey, 2008. "positive economics." The New Palgrave Dictionary of Economics. 2nd Edition. Abstract.
     • Lawrence A. Boland, 2008. "instrumentalism and operationalism", The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition. Abstract.
     • _____, 2003. The Foundations of Economic Method, 2nd Edition. Description and chapter links.
 5. Kaushik Basu, 2008. "methodological individualism", The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition. Abstract.

    • Edward J. Nell, 1998. General Theory of Transformational Growth, Part I. Cambridge University Press.

     • Harold Kincaid, 2008. "individualism versus holism", The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition. Abstract.

     • F.A. Hayek, 1948. Individualism and Economic Order. Chapter-preview links.

     • George J. Stigler and Paul A. Samuelson, 1963. "A Dialogue on the Proper Economic Role of the State." Selected Papers, No. 7. بایگانی‌شده در ۲۰۱۰-۰۵-۲۷ توسط Wayback Machine University of Chicago Graduate School of Business.

     • James M. Buchanan, 1990. "The Domain of Constitutional Economics", Constitutional Political Economy, 1(1), pp. 1-18, adapted as "Constitutional Political Economy" in C. K. Rowley and F. Schneider, ed. , 2004, The Encyclopedia of Public Choice, v. 2, pp. 60-67.

     • Kenneth J. Arrow, 1994. "Methodological Individualism and Social Knowledge", American Economic Review, 84(2), pp. 1-9.

     • Richard H. Thaler and Cass R. Sunstein, 2008. Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness. Yale. Description and preview.

     • Shiozawa, Y. 2004 Evolutionary Economics in the 21st Century: A Manifest, Evolutionary and Institutional Economics Review, 1(1): 5-47.
 6. • Lawrence A. Boland, 2008. "assumptions controversy", The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition. Abstract.    • Milton Friedman, 1953. "The Methodology of Positive Economics" in Essays in Positive Economics.    • Paul A. Samuelson, 1963. "Problems of Methodology: Discussion", American Economic Review, 53(2) American Economic Review, pp. 231-236. Reprinted in J.C. Wood & R.N. Woods, ed. , 1990, Milton Friedman: Critical Assessments, v. I, pp. 107-13. Preview. Routledge.    • Stanley Wong, 1973. "The 'F-Twist' and the Methodology of Paul Samuelson", American Economic Review, 63(3) p p. 312-325. Reprinted in J.C. Wood & R.N. Woods, ed. , Milton Friedman: Critical Assessments, v. II, pp. 224-43.    • Shaun Hargreaves Heap, 2008. "economic man", The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition. Abstract.    • Kenneth J. Arrow, [1987] 1989. "Economic theory and the hypothesis of rationality", in The New Palgrave: Utility and Probability, pp. 25-39.    • Duncan K. Foley, 2004. "Rationality and Ideology in Economics", Social Research, pp. 329-342. Pre-publication version بایگانی‌شده در ۲۰۰۳-۰۸-۱۱ توسط Wayback Machine.    • Thomas J. Sargent, 1994. Bounded Rationality in Macroeconomics, Oxford. Description and chapter-preview 1st-page links.    • Vernon L. Smith, 2008. Rationality in Economics: Constructivist and Ecological Forms, Cambridge. Description/contents links and preview.
 7. David Colander (1992). "Retrospectives: The Lost Art of Economics", Journal of Economic Perspectives, 6(3), pp. 191-198.
     • John Neville Keynes, 1891. The Scope and Method of Political Economy. ch. I-II. Annotated chapter links. 4th ed. , 1917 [1999]. Full Contents.
 8. • Richard G. Lipsey, 2008. "positive economics." The New Palgrave Dictionary of Economics. 2nd Edition. Abstract.    • Amartya Sen, 1980. "Description as Choice", Oxford Economic Papers, N.S. , 32(3), pp. 353-369. Reprinted in Sen, 1982, Choice, Welfare and Measurement, Oxford, Basil Blackwell. Chapter-preview link, p. 432-449.    • John Neville Keynes, 1891. The Scope and Method of Political Economy. ch. I, III. Annotated chapter links. 4th ed. , 1917 [1999]. Full Contents.    • Colin F. Camerer, 2003. Behavioral Game Theory: Experiments in Strategic Interaction, pp. 5-7 (scroll to at 1.1 What Is Game Theory Good For? بایگانی‌شده در ۲۰۱۱-۰۵-۱۴ توسط Wayback Machine).    • Kenneth E. Boulding, 1969. "Economics as a Moral Science", American Economic Review, 59(1), pp. 1–12.    • A. B. Atkinson, 2009. "Economics as a Moral Science", Economica, 76(1), pp. 791–804.    • "Economics as a Moral Science" session, 2011. American Economic Review, 101(3), article-abstract links.
 9. Lionel Robbins, 1932. An Essay on the Nature and Significance of Economic Science.
     • Richard G. Lipsey, 2009. "Some Legacies of Robbins’ An Essay on the Nature and Significance of Economic Science", Economica, 76(302), pp. 845-56 (press + button).
     • Alexander Rosenberg (1983). "If Economics Isn't Science, What Is It?" Philosophical Forum, 14, pp. 296-314. Reprinted in M. Martin and L. C. McIntyre (1996), Readings in the Philosophy of Social Science, pp. 661-674.
     • Douglas W. Hands, 1984. "What Economics Is Not: An Economist's Response to Rosenberg", Philosophy of Science, 51(3), p p. 495-503.
     • Daniel M. Hausman, 1992. The Inexact and Separate Science of Economics. Description, to ch. 1 link, preview, and reviews, 1st pages:.
 10. Edward P. Lazear, 2000. "Economic Imperialism", Quarterly Journal of Economics, 115(1), pp. 99-146. بایگانی‌شده در ۲۰۱۷-۰۷-۳۰ توسط Wayback Machine    • George J. Stigler, 1984. "Economics—The Imperial Science?" Scandinavian Journal of Economics, 86(3), p p. 301-313.    • Ben Fine, 2000. " Economics Imperialism and Intellectual Progress: The Present as History of Economic Thought?" History of Economics Review, 32, pp. 10-36 بایگانی‌شده در ۲۰۱۲-۰۴-۲۶ توسط Wayback Machine.    • Jack Hirshleifer, 1985. "The Expanding Domain of Economics", American Economic Review, 75(6), pp. 53-68 (press +). Reprinted in Jack Hirshleifer, 2001, The Dark Side of the Force: Economic Foundations of Conflict Theory, ch.14, pp. 306- 42.    • Gary S. Becker, 1976. The Economic Approach to Human Behavior. Description and preview.    • _____, 1992. "The Economic Way of Looking at Life." Nobel Lecture link, also in 1993, Journal of Political Economy, 101(3), pp. 383-409.
 11. • Kevin D. Hoover, 2008. "causality in economics and econometrics", The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition. Abstract and galley proof.    • H. Wold 1954. "Causality and Econometrics", Econometrica, 22(2), p p. 162-177.    • C. W. J. Granger and P. Newbold, 1974. "Spurious Regressions in Econometrics", Journal of Econometrics, 2(2), pp. 111-120.    • David F. Hendry, 1980. "Econometrics — Alchemy or Science?" Economica, N.S. , 47(188), pp. 387-406.    • _____ 2001a. "Achievements and Challenges in Econometric Methodology", Journal of Econometrics, 100(1), pp. 7-10. PDF, pp. 1-4 بایگانی‌شده در ۲۰۱۶-۰۳-۰۴ توسط Wayback Machine.    • _____, 2001b. Econometrics: Alchemy or Science Essays in Econometric Methodology, 2nd Edition. Oxford. Description بایگانی‌شده در ۲۰۱۲-۰۴-۲۵ توسط Wayback Machine and contents. بایگانی‌شده در ۲۰۱۳-۰۵-۱۸ توسط Wayback Machine Review in the Economic Journal.    • Edward E. Leamer, 1983. "Let's Take the Con Out of Econometrics", American Economic Review, 73(1), pp. 31-43.    • Christopher A. Sims, 1980. "Macroeconomics and Reality", Econometrica,48, No. 1, pp. 1-48 بایگانی‌شده در ۲۰۱۲-۰۴-۰۲ توسط Wayback Machine.    • Fischer Black, 1982. "The Trouble with Econometric Models", Financial Analysts Journal, 38(2), pp. 29-37. Reprinted in Black, 2009, Business Cycles and Equilibrium, Wiley. Updated version, pp. 135 - 150.    • From Truman F. Bewley, ed. , 1987. Advances in Econometrics: Fifth World Congress, Cambridge v. 2:          Edward E. Leamer, "Econometric Metaphors", pp. 1- 28.          David F. Hendry. "Econometric Methodology: A Personal Perspective", pp. 29- 42.    • P.C.B. Phillips, 1988. "Reflections on Econometric Methodology", Economic Record, 64(4), pp. 344–359. Abstract.    • David F. Hendry, Edward E. Leamer, and Dale J. Poirier, 1990. "The ET Dialogue: A Conversation on Econometric Methodology", Econometric Theory, 6(2), pp. 171-261.    • Deirdre N. McCloskey and Stephen T. Ziliak, 1996. "The Standard Error of Regressions", Journal of Economic Literature, 34(1), pp. 97–114.    • Kevin D. Hoover and Mark V. Siegler, 2008. "Sound and Fury: McCloskey and Significance Testing in Economics", Journal of Economic Methodology, 15(1), pp. 1–37; McCloskey and Ziliak, "Signifying Nothing: Reply to ..." [preprint] and Hoover and Siegler, "... Rejoinder to ..., pp. 39–68;    • Edward J. Nell and Karim Errouaki, 2011. Rational Econometric Man,Part I and ch. 10. Edward Elgar.
 12. • Mark Blaug, 2007. "The Social Sciences: Economics", Postwar developments, Methodological considerations in contemporary economics, The New Encyclopædia Britannica, v. 27, pp. 346-47.
     • Edward J. Nell (2004) "Critical Realism and Transformational Growth." In Transforming Economics. Edited by P. Lewis. London: Routledge.76-95.
     • Frank H. Knight, 1924. "The Limitations of Scientific Method in Economics", in The Trend of Economics, R.G. Tugwell, ed. , pp. 229-67. Reprinted in Frank H. Knight, 1935 [1997], The Ethics of Competition, pp. 97- 139.
     •Daniel M. Hausman, 1983. "The Limits of Economic Science", in The Limits of Lawfulness: Studies on the Scope and Nature of Scientific Knowledge, N. Rescher, ed. Reprinted in D.M. Hausman, 1992, Essays on Philosophy and Economic Methodology, pp. 99-108.
     • Ludwig von Mises, 1949. Human Action.
     • Bruce Caldwell, [1987] 2008. "positivism", The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition. Abstract.
 13. • C.F. Bastable, [1925] 1987. "experimental methods in economics", i, The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 2, p. 241.
     • Vernon L. Smith, [1987] 2008a. "experimental methods in economics", The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition. Abstract.
     • _____, 2008b. "experimental economics", The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition, Abstract.
     • Herman O. Wold (1969). "Econometrics as Pioneering in Nonexperimental Model Building", Econometrica, 37(3), p p. 369-381.
 14. W. Stanley Jevons, 1879. The Theory of Political Economy, 2nd ed. , ch. I, "Introduction", pp. 1-29.    • Paul A. Samuelson, 1952. "Economic Theory and Mathematics — An Appraisal", American Economic Review, 42(2), pp. 56-66.    • D.W. Bushaw and R.W. Clower, 1957. Introduction to Mathematical Economics, pp. vii-viii and ch. 1, pp. 3-8.    • Gérard Debreu, ([1987] 2008). "mathematical economics", The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition. Abstract. (First published with revisions from 1986, "Theoretic Models: Mathematical Form and Economic Content", Econometrica, 54(6), pp. 1259-1270.)    • _____ 1991. "The Mathematization of Economic Theory", American Economic Review, 81(1), pp. 1-7. بایگانی‌شده در ۲۰۰۸-۱۲-۳۱ توسط Wayback Machine    • Robert W. Clower, 1994. "Economics as an Inductive Science", Southern Economic Journal, 60(4), pp. 805-814.    • _____, 1995. "Axiomatics in Economics", Southern Economic Journal, 62(2), pp. 307-319.    • Mark Blaug, 2003. "The Formalist Revolution of the 1950s", Journal of the History of Economic Thought, 25(2), pp. 145-156. Abstract. Reprinted in Warren J. Samuels, et al. , ed. , 2003, A Companion to the History of Economic Thought, Wiley, pp. 395- 409.    • _____, 1998. "Disturbing Currents in Modern Economics", Challenge, 41(3), pp. 11-34. Reprint.    • Paul Krugman, 1998, "Two Cheers for Formalism", Economic Journal, 108(451), pp. 1829-1836.    • Terence Hutchison, 2000. On the Methodology of Economics and the Formalist Revolution, Edward Elgar. Description and preview.    • E. Roy Weintraub, 2008. "mathematics and economics", The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition. Abstract.    • _____, 2002. How Economics Became a Mathematical Science, Duke University Press. Description بایگانی‌شده در ۲۰۱۰-۰۷-۲۹ توسط Wayback Machine, preview, and review بایگانی‌شده در ۲۰۱۱-۰۹-۲۸ توسط Wayback Machine extract.    • Kenneth J. Arrow, 1951. Social Choice and Individual Values.    • Amartya K. Sen, 1970 [1984]. Collective Choice and Social Welfare شابک ‎۰−۴۴۴−۸۵۱۲۷−۵.    • _____, 2008. "social choice", The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition. Abstract.
 15. • William Thomson, 1999. "The Young Person's Guide to Writing Economic Theory," Journal of Economic Literature, 37(1), pp. 157-183.

     • _____, 2001. A Guide for the Young Economist: Writing and Speaking Effectively about Economics. Chapter-preview links.

     • Eric Rasmusen, 2001. "Aphorisms on Writing, Speaking, and Listening", in E. Rasmusen, ed. , Readings in Games and Information, pp. 389-420. PDF. بایگانی‌شده در ۲۰۱۵-۰۸-۰۹ توسط Wayback Machine

     • Donald McCloskey, 1985. "Economical Writing", Economic Inquiry, 23(2), pp. 187-222. بایگانی‌شده در ۲۰۱۱-۰۵-۱۲ توسط Wayback Machine

     • David N. Laband and Christopher N. Taylor, 1992. "The Impact of Bad Writing in Economics", Economic Inquiry, 30(4), pp. 673-688. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۹ مه ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۱۷ اكتبر ۲۰۲۲. تاریخ وارد شده در |بازبینی= را بررسی کنید (کمک)
 16. • D.N. McCloskey, 1983. "The Rhetoric of Economics", Journal of Economic Literature, 21(2), pp. 481-517.
     • _____, [1985] 1998, 2nd ed. The Rhetoric of Economics. Chapter-preview links.
     • Roger Backhouse, T. Dudley-Evans, and Willie Henderson, 1993. "Exploring the Language and Rhetoric of Economics", in Willie Henderson et al., Economics and Language, pp. 1-20 (preview)
     • John Kenneth Galbraith, 1962. "The Language of Economics", Fortune, LXVI(6), Dec. pp. 12-30, 169, 31. Excerpt at [CNN] "FORTUNE: John Kenneth Galbraith, excerpts from his writing", May 17, 2006.
 17. Wassily Leontief, 1971. "Theoretical Assumptions and Nonobserved Facts", American Economic Review, 61(1), pp. 1-7. Reprinted in W. Leontief, 1977, Essays in Economics, v. 1, ch. III, pp. 24-34.    • Mark Blaug, 1992. The Methodology of Economics: Or How Economists Explain, 2nd ed. , Cambridge. Description and Preview.    • Roger Backhouse and Mark Blaug, 1994. New Directions in Economic Methodology, Routledge. Contents preview.    • P.A.G. van Bergeijk et al., 1997. Economic Science and Practice: The Roles of Academic Economists and Policy-Makers. Description بایگانی‌شده در ۲۰۱۴-۰۴-۱۶ توسط Wayback Machine & preview links.    • D. Wade Hands, 2001. Without Rules: Economic Methodology and Contemporary Science Theory, Oxford. Description and contents preview.    • Christopher A. Sims, 1996. "Macroeconomics and Methodology", Journal of Economic Perspectives, 10(1), pp. 105-120. بایگانی‌شده در ۲۰۱۱-۰۵-۱۰ توسط Wayback Machine    • Kevin D. Hoover, 2001. The Methodology of Empirical Macroeconomics, Oxford. Description and preview.    • Bruno S. Frey, 2001. "Why Economists Disregard Economic Methodology, Journal of Economic Methodology, 8(1), pp. 41–47 بایگانی‌شده در ۲۰۱۰-۱۱-۰۵ توسط Wayback Machine.
 18. Lawrence A. Boland, 2006. "Seven Decades of Economic Methodology: A Popperian Perspective", in Karl Popper: A Centenary Assessment, v. 3, ed. Ian Charles Jarvie et al., pp. 219
 19. • _____, [1994] 2006, Economic Analysis and Moral Philosophy, 2nd ed. New York, Cambridge University Press. شابک ‎۰۵۲۱۵۵۸۵۰۶

منابع[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]