فهرست امپراتوران بیزانس

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
کنستانتین بزرگ
شهر باستانی بیزانس، که اکنون استانبول نامیده می‌شود.

این یک فهرست از امپراتوران روم شرقی است که مورخان مدرن معمولاً آنها را بعنوان امپراتوران بیزانس می‌شناسند. این فهرست شامل ولیعهدها و مدعیان سلطنت _که موفق به حکمرانی نشده‌اند_ نمی‌شود.

فهرست با کنستانتین بزرگ شروع می‌شود. او اولین امپراتور مسیحی امپراتوری بیزانس بود. کنستانتین در سال ۳۳۰ میلادی، پایتخت امپراتوری روم را، از روم، به شهر بیزانس، منتقل کرد. با تغییر پایتخت، امپراتوری روم به امپراتوری بیزانس، تغییر نام داد. از این پس نام شهر بیزانس نیز تغییر پیدا کرده و کنستانتینوپول یا شهر کنستانتین، خوانده شد. قسطنطنیه معرب کنستانتینوپول است. این شهر در دوران جمهوری ترکیه به استانبول تغییر نام داد.

تقسیم روم به دو بخش غربی و شرقی[ویرایش]

در سال ۳۹۵ (میلادی)، تئودوسیوس یکم روم را، به دو بخش مجزای امپراتوری روم غربی و امپراتوری روم شرقی، تقسیم کرد. از این تاریخ به بعد، بیزانس فقط به قسمت روم شرقی اطلاق می‌شود.

القاب عمومی امپراتوران روم[ویرایش]

عنوان تمام امپراتوران قبل از هراکلیوس، اگوستیوس بوده‌است. گرچه عناوینی نظیر دومینوس، هم بکار می‌رفته است. برای مثال:

Caesar Flavius Valerius Aurelius Constantinus Augustus

بعد از هراکلیوس، عنوان امپراتورها، عموماً به باسیلیوس (Gr. Βασιλεύς) یونانی تبدیل شده که معنی پادشاه و حاکمیت می‌داده‌است.

بدنبال به قدرت رسیدن امپراتوری رقیب، در اروپای غربی (امپراتوری مقدس روم)، عنوان آتوکراتور (Gr. Αυτοκράτωρ) هم همچنان به‌طور مکرر بکار برده می‌شده‌است.

پادشاهان خارجی با واژهٔ جدید رگان (Gr. Ρήγας، from the Lat. "Rex") یا یک اصطلاح عمومی دیگر، آرگون (Gr. Άρχων، "ruler") نامیده می‌شدند. در قرون آخر امپراتوری مسیحیان غربی، امپراتوران بیزانس، امپراتوران یونانی خوانده می‌شدند.

بعد از نابودی امپراتوری غربی، امپراتوری بیزانس، خود را امپراتور واقعی مسیحیت و حاکم مطلق رومیان، بحساب می‌آورد.

فهرست سلسله‌های امپراتوری بیزانس[ویرایش]

گسترهٔ زمانی امپراتوری روم:
  جمهوری روم ۵۱۰ تا ۴۰ پیش از میلاد.
  امپراتوری روم ۲۰ تا ۳۶۰ میلادی.
  امپراتوری روم غربی ۴۰۵ تا ۴۸۰ میلادی.
  امپراتوری روم شرقی ۴۰۵ تا ۴۸۰ میلادی.
ترتیب سال‌های حکمرانی (میلادی) نام سلسله
۱ ۳۰۵–۳۶۳ کنستانتین
۲ ۳۶۳–۳۶۴ بدون نام
۳ ۳۶۴–۴۵۷ والنتیان - تئودوسیوس
۴ ۴۵۷–۵۱۸ لئونید
۵ ۵۱۸–۶۰۲ یوستی نیانوس یا ژوستینیان
۶ ۶۰۲–۶۱۰ بدون نام
۷ ۶۱۰–۶۹۵ هراکلین
۸ ۶۹۵–۷۱۷ هرج و مرج بیست ساله
۹ ۷۱۷–۸۰۲ ایسائواورین
۱۰ ۸۰۲–۸۱۳ نیک فورس
۱۱ ۸۱۳–۸۲۰ بدون نام
۱۲ ۸۲۰–۸۶۷ فری گیان
۱۳ ۸۶۷–۱۰۵۶ ماسه دونیان
۱۴ ۱۰۵۶–۱۰۵۷ بدون نام
۱۵ ۱۰۵۷–۱۰۵۹ کومننید
۱۶ ۱۰۵۹–۱۰۸۱ دوکید
۱۷ ۱۰۸۱–۱۱۸۵ کومننید
۱۸ ۱۱۸۵–۱۲۰۴ آنجلید
۱۹ ۱۲۰۴–۱۲۶۱ لاسکارید (امپراتوری نیکاریا)
۲۰ ۱۲۶۱–۱۴۵۳ فالا ئی او لوگان
۲۱ ۱۴۵۳–۱۵۰۲ فالا ئی او لوگان

کنستانتین ۳۰۵–۳۶۳[ویرایش]

سال‌های حکمرانی (میلادی) نام امپراتور سال تولد تصویر
۳۰۶–۳۳۷ کنستانتین بزرگ ۲۸۰ Constantine Musei Capitolini.jpg
۳۳۷–۳۶۱ کنستانتین دوم ۳۱۷ ConstantiusII.jpg
۳۶۱–۳۶۳ یولیانوس یا ژولیان ۳۳۲ JulianusII-antioch(360-363)-CNG.jpg

بدون نام ۳۶۳–۳۶۴[ویرایش]

سال‌های حکمرانی (میلادی) نام امپراتور سال تولد تصویر
۳۶۳–۳۶۴ ژوویان ۳۳۲ Jovian1.jpg

والنتیان - تئودوسیوس ۳۶۴–۴۵۷[ویرایش]

سال‌های حکمرانی (میلادی) نام امپراتور سال تولد تصویر
۳۶۴–۳۶۴ والنتینیان یکم ۳۲۱ ValentinianI.jpg
۳۶۴–۳۷۸ والنس ۳۲۸ Valens1.jpg
۳۷۸–۳۷۹ گراتیان ۳۵۹
۳۷۹–۳۹۵ تئودوسیوس یکم ۳۴۷ Theod1.jpg
۳۹۵–۴۰۸ آرکادیوس ۳۷۷ Arcadius.jpg
۴۰۸–۴۵۰ تئودوسیوس دوم ۴۰۱ Theodosius ii.jpg
۴۵۰–۴۵۷ مارسیان یا مارسیانوس ۳۹۶ Marcian.jpg

لئونید ۴۵۷–۵۱۸[ویرایش]

سال‌های حکمرانی (میلادی) نام امپراتور سال تولد تصویر
۴۵۷–۴۷۴ لئوی یکم ۴۰۱ Leo I Louvre Ma1012.jpg
۴۷۴–۴۷۴ لئوی دوم ۴۶۷ Leo (474)-coin.jpg
۴۷۴–۴۷۵ زنو ۴۲۵ Zeno.png
۴۷۵–۴۷۶ باسیلیسکوس ؟ Basiliscus.jpg
۴۷۶–۴۹۱ زنو ۴۲۵ Zeno.png
۴۹۱–۵۱۸ آناستاسیوس یکم ۴۳۰ Semissis-Anastasius I-sb0007.jpg

یوستی نیانوس یا ژوستینیان ۵۱۸–۶۰۲[ویرایش]

سال‌های حکمرانی (میلادی) نام امپراتور سال تولد تصویر
۵۱۸–۵۲۷ ژوستین یکم ۴۵۰ JustinI.jpg
۵۲۷–۵۶۵ یوستی نیانوس یکم یا ژوستینیان یکم ۴۸۲ Meister von San Vitale in Ravenna.jpg
۵۶۵–۵۷۸ یوستین دوم یا ژوستین دوم ۵۲۰ Justin II.jpg
۵۷۸–۵۸۲ تیبریوس دوم کنستانتین ۵۲۰ Tiberius II.jpg
۵۸۲–۶۰۲ موریکیوس یا موریس ۵۳۹ Emperor Maurice.jpg

بدون نام ۶۰۲–۶۱۰[ویرایش]

سال‌های حکمرانی (میلادی) نام امپراتور سال تولد تصویر
۶۰۲–۶۱۰ فوکاس ؟ Phocas (emperor).jpg

هراکلین ۶۱۰–۷۱۱[ویرایش]

سال‌های حکمرانی (میلادی) نام امپراتور سال تولد تصویر
۶۱۰–۶۴۱ هراکلیوس ۵۷۵ Heraclius and sons.jpg
۶۴۱–۶۴۱ کنستانتین سوم ۶۱۲ Heraclius and sons.jpg
۶۴۱–۶۴۱ هراکلوناس ۶۲۶ Hexagram-Constans II and Constantine IV-sb0995.jpg
۶۴۱–۶۶۸ کنستانس دوم ۶۳۰
۶۶۸–۶۸۱ کنستانتین چهارم ۶۵۲ Privil classe.jpg
۶۸5–۶۹۵ یوستی نیانوس دوم یا ژوستینیان دوم ۶۶۹ Solidus-Justinian II-Christ b-sb1413.jpg

هرج و مرج بیست ساله ۶۹۵-۷۱۷[ویرایش]

سال‌های حکمرانی (میلادی) نام امپراتور سال تولد تصویر
۶۹۵-۶۹۸ لئونتیوس ؟ Solidus-Leontinus-sb1330.jpg
۶۹۸-۷۰۵ تیبریوس سوم ؟ Solidus-Tiberius III-sb1360.4.jpg
۷۰۵-۷۱۱ یوستی نیانوس دوم یا ژوستینیان دوم ۶۶۹ Solidus-Justinian II-Christ b-sb1413.jpg
۷۱۱-۷۱۳ فیلیپیکوس ؟ Solidus-Philippicus-sb1447.3.jpg
۷۱۳-۷۱۵ آناستاسیوس دوم ؟ Solidus-Anastasius II-sb1463.jpg
۷۱۷–۷۱۵ تئودوسیوس سوم ؟ Theodosius iii coin.jpg

ایسائواورین ۷۱۷–۸۰۲[ویرایش]

سال‌های حکمرانی (میلادی) نام امپراتور سال تولد تصویر
۷۱۷–۷۲۰ لئوی سوم ۶۸۵ Solidus-Leo III and Constantine V-sb1504.jpg
۷۲۰–۷۴۱ کنستانتین پنجم ۷۱۸ -
۷۴۱–۷۷۵ آرتاباسدوس ؟ -
۷۷۵–۷۸۰ لئوی چهارم (خزار) ۷۵۰ Leo iv constantine vi coin.jpg
۷۸۰–۷۹۷ کنستانتین ششم ۷۷۱ Leo iv constantine vi coin.jpg
۷۸۰–۸۰۲ ایرنه ۷۲۵ Solidus-Irene-sb1599.jpg

نیک فورس ۸۰۲–۸۱۳[ویرایش]

سال‌های حکمرانی (میلادی) نام امپراتور سال تولد تصویر
۸۰۲–۸۰۳ نیکه‌فوروس یکم ؟ Solidus-Nicephorus I and Staraucius-sb1604.jpg
۸۰۳–۸۱۱ استائوراکیوس ؟ Solidus-Nicephorus I and Staraucius-sb1604.jpg
۸۱۱–۸۱۳ میخائیل یکم ؟ Michael I (Byzantine Emperor).jpg

بدون نام ۸۱۳–۸۲۰[ویرایش]

سال‌های حکمرانی (میلادی) نام امپراتور سال تولد تصویر
۸۱۳–۸۲۰ لئوی پنجم (ارمنی) ۷۷۵ Leo5.jpg

فری گیان ۸۲۰–۸۶۷[ویرایش]

سال‌های حکمرانی (میلادی) نام امپراتور سال تولد تصویر
۸۲۰–۸۲۹ میخائیل دوم ۷۷۰ Solidus-Michael II Theophilus-sb1640.jpg
۸۲۹–۸۴۲ تئوفیلوس ۸۱۳ Emperor Theophilos Chronicle of John Skylitzes.jpg
۸۴۲–۸۶۷ تئودورا ۸۱۵ Solidus-Michael III-sb1686.jpg
۸۴۲–۸۶۷ میخائیل سوم ۸۴۰ Michael iii.jpg

ماسه دونیان ۸۶۷–۱۰۵۶[ویرایش]

سال‌های حکمرانی (میلادی) نام امپراتور سال تولد تصویر
۸۶۷–۸۸۶ باسیلیوس یکم ۸۱۱ Basil&leo.jpg
۸۸۶–۹۱۲ لئوی ششم ۸۶۶ Byzantinischer Mosaizist des 9. Jahrhunderts 002.jpg
۹۱۲–۹۰۸ اسکندر ۸۷۰ Alexanderemp.jpg
۹۰۸–۹۲۰ کنستانتین هفتم ۹۰۵ Porphyrogenetus.jpg
۹۲۰–۹۵۹ رومانوس یکم ۸۷۰ Romanus1.jpg
۹۵۹–۹۶۳ رومانوس دوم ۹۳۸ Romanos II.jpg
۹۶۳–۹۶۹ نیکه‌فوروس دوم ۹۱۲ Nikiphoros Phokas.jpg
۹۶۹–۹۷۶ ژان یکم (امپراتور) ۹۲۵ John I Tzimiskes 8.jpg
۹۷۶–۱۰۲۵ باسیلیوس دوم ۹۵۸ Basilios II.jpg
۱۰۲۵–۱۰۲۸ کنستانتین هشتم ۹۶۰ Histamenon nomisma-Constantine VIII-sb1776.jpg
۱۰۲۸–۱۰۵۰ زوئه مقدونی ۹۷۸ EmpZoe.jpg
۱۰۲۸–۱۰۳۴ رومانوس سوم ۹۶۸ Miliaresion-Romanus III-sb1822.jpg
۱۰۳۴–۱۰۴۱ میخائیل چهارم ۱۰۱۰ Michael IV -paphlago.jpg
۱۰۴۱–۱۰۴۲ میخائیل پنجم ۱۰۱۵ Histamenon nomisma-Micael V-sb1776.jpg
۱۰۴۲–۱۰۴۲ تئودورا ۹۸۴ Tetarteron-Theodora-sb1838.jpg
۱۰۴۲–۱۰۵۵ کنستانتین نهم ۱۰۰۰ Istanbul.Hagia Sophia072.Monomuhos.jpg
۱۰۵۵–۱۰۵۶ تئودورا ۹۸۴ Tetarteron-Theodora-sb1838.jpg

بدون نام ۱۰۵۶–۱۰۵۷[ویرایش]

سال‌های حکمرانی (میلادی) نام امپراتور سال تولد تصویر
۱۰۵۶–۱۰۵۷ میخائیل ششم ؟ -

کومننید ۱۰۵۷–۱۰۵۹[ویرایش]

سال‌های حکمرانی (میلادی) نام امپراتور سال تولد تصویر
۱۰۵۷–۱۰۵۹ ایزاک یکم ۱۰۰۵ Histamenon nomisma-Isaac I-sb1776.jpg

دوکید ۱۰۵۹–۱۰۸۱[ویرایش]

سال‌های حکمرانی (میلادی) نام امپراتور سال تولد تصویر
۱۰۵۹–۱۰۶۷ کنستانتین دهم ۱۰۰۶ Costantino X - histamenon - Sear 1847v.jpg
۱۰۶۷–۱۰۶۷ میخائیل هفتم ۱۰۵۰ NomismaMikaelVIIDoukas.jpg
۱۰۶۷–۱۰۷۸ رومانوس چهارم ۱۰۳۲ Romanos et Eudoxie.JPG
۱۰۷۸–۱۰۸۱ نیکه‌فوروس سوم ۱۰۰۱ Meister der Predigtsammlung des Heiligen Johannes Chrysostomus 001.jpg

کومننید ۱۰۸۱–۱۱۸۵[ویرایش]

سال‌های حکمرانی (میلادی) نام امپراتور سال تولد تصویر
۱۰۸۱–۱۱۱۸ آلکسیوس یکم ۱۰۴۸ Alexius I.jpg
۱۱۱۸–۱۱۴۳ ژان دوم ۱۰۸۷ JohnIIcomnenus.jpg
۱۱۴۳–۱۱۸۰ مانوئل یکم ۱۱۱۸ Manuel I Comnenus.jpg
۱۱۸۰–۱۱۸۳ آلکسیوس دوم ۱۱۶۹ Alexios II - komnenos.jpg
۱۱۸۳–۱۱۸۵ آندرونیکوس یکم ۱۱۱۸ ByzantineBillonTrachy.jpg

آنجلید ۱۱۸۵–۱۲۰۴[ویرایش]

سال‌های حکمرانی (میلادی) نام امپراتور سال تولد تصویر
۱۱۸۵–۱۱۹۵ ایزاک دوم ۱۱۵۶ IsaacIIAnge.jpg
۱۱۹۵–۱۲۰۳ الکسیوس سوم ۱۱۵۳ Alexios III -Angelos.jpg
۱۲۰۳–۱۲۰۳ ایزاک دوم ۱۱۵۶ IsaacIIAnge.jpg
۱۲۰۳–۱۲۰۴ الکسیوس چهارم ۱۱۸۲ Alexius4.jpg
۱۲۰۴–۱۲۰۴ نیکولاس کانابوس ؟ -
۱۲۰۴–۱۲۰۴ الکسیوس پنجم ۱۱۴۰ Alexius V.JPG

لاسکارید (امپراتوری نیکاریا) ۱۲۰۴–۱۲۶۱[ویرایش]

سال‌های حکمرانی (میلادی) نام امپراتور سال تولد تصویر
۱۲۰۴–۱۲۰۵ کنستانتین لاسکاریس ؟ -
۱۲۰۵–۱۲۲۱ تئودور یکم ۱۱۷۴ Theodore I Laskaris miniature.jpg
۱۲۲۱–۱۲۵۴ ژان سوم (امپراتور) ۱۱۹۲ John III Doukas Vatatzes.jpg
۱۲۵۴–۱۲۵۸ تئودور دوم ۱۲۲۱ Theodore II Laskaris miniature.jpg
۱۲۵۸–۱۲۶۱ ژان چهارم (امپراتور) ۱۲۵۰ John IV Laskaris miniature.jpg

فالا ئی او لوگان ۱۲۶۱–۱۴۵۳[ویرایش]

سال‌های حکمرانی (میلادی) نام امپراتور سال تولد تصویر
۱۲۶۱–۱۲۸۲ میخائیل هشتم ۱۲۲۳ MichaelVIIIPaleologusGoldHyperpyron.jpg
۱۲۸۲–۱۲۹۴ آندرونیکوس دوم ۱۲۵۹ Serres IM Prodromou Andronicos.jpg
۱۲۹۴–۱۳۲۸ میخائیل نهم ۱۲۷۷ AndronikosIIandMichaelIXPalaeologusSilverBasilikon.jpg
۱۳۲۸–۱۳۴۱ آندرونیکوس سوم ۱۲۹۷
۱۳۴۱–۱۳۴۷ ژان پنجم (امپراتور) ۱۳۳۲ John V Palaiologos.jpg
۱۳۴۷–۱۳۵۴ ژان ششم (امپراتور بیزانس) ۱۲۹۲ John VI Kantakouzenos.jpg
۱۳۵۴–۱۳۵۴ متئو کانتاکوزنوس ۱۳۲۵ -
۱۳۵۴–۱۳۷۶ ژان پنجم (امپراتور) ۱۳۳۲ John V Palaiologos.jpg
۱۳۷۶–۱۳۷۹ آندرونیکوس چهارم ۱۳۴۸ Andronikos IV Palaiologos.jpg
۱۳۷۹–۱۳۹۰ ژان پنجم (امپراتور) ۱۳۳۲ John V Palaiologos.jpg
۱۳۹۰–۱۳۹۰ ژان هفتم (امپراتور) ۱۳۷۰ -
۱۳۹۰–۱۳۹۱ ژان پنجم (امپراتور) ۱۳۳۲ John V Palaiologos.jpg
۱۳۹۱–۱۴۰۳ مانوئل دوم ۱۳۵۰ Manuel II Paleologus.jpg
۱۴۰۳–۱۴۲۵ آندرونیکوس پنجم ۱۴۰۰ -
۱۴۲۵–۱۴۴۹ ژان هشتم (امپراتور) ۱۳۹۲ Palaio.jpg
۱۴۴۹–۱۴۵۳ کنستانتین یازدهم ۱۴۰۲ Constantine XI Palaiologos miniature.jpg

فالا ئی او لوگان ۱۴۵۳–۱۵۰۲[ویرایش]

سال‌های حکمرانی (میلادی) نام امپراتور سال تولد تصویر
۱۴۵۳–۱۴۵۳ دمیتریوس ۱۴۰۷ -
۱۴۵۳–۱۴۶۵ توماس ۱۴۰۹ Thomas Palaiologos.jpg
۱۴۶۵–۱۵۰۲ آندرئاس ۱۴۵۳ -

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]