کلوتار سوم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
کلوتار سوم
کلوتار سوم
A tremissis of Chlothar III minted at Paris
نوستریا و Burgundy
سلطنت658-673
پیشینکلوویس دوم
جانشینتئودریک سوم
اوسترازیا
سلطنت657-662
پیشینشیلدبرت تعمیدی
جانشینشیلدریک دوم
زاده652
درگذشته۶۷۳ (۲۰−۲۱ سال)
آرامگاه
Dynastyمروونژی‌ها
پدرکلوویس دوم
مادرBalthild
دودمان مروونژی
پادشاه همهٔ فرانک‌ها
پادشاه نوستریا
پادشاه اوسترازیا
فاراموند ۴۱۰-۴۲۶
شلودیو ۴۲۶-۴۴۷
مرووش ۴۴۷-۴۵۸
شیلدریک یکم ۴۵۸-۴۸۱
کلوویس یکم ۴۸۱ - ۵۱۱
  شیلدبرت یکم ۵۱۱-۵۵۸
  کلوتار یکم ۵۱۱-۵۶۱
  کلودومر ۵۱۱-۵۲۴
  تئودریک یکم ۵۱۱-۵۳۴
    تئودبرت یکم ۵۳۴-۵۴۸
    تئودبالد ۵۴۸-۵۵۵
کلوتار یکم ۵۸-۵۶۱
  شاریبرت یکم ۵۶۱-۵۶۷
  شیلپریک یکم ۵۶۱-۵۸۴
    کلوتار دوم ۵۸۴-۶۲۹
  گونترام ۵۶۱-۵۹۲
    شیلدبرت دوم ۵۹۲-۵۹۵
    تئودریک دوم ۵۹۵-۶۱۳
    زیگبرت دوم ۶۱۳
  زیگبرت یکم ۵۶۱-۵۷۵
    شیلدبرت دوم ۵۷۵-۵۹۵
    تئودبرت دوم ۵۹۵-۶۱۲
    تئودریک دوم ۶۱۲-۶۱۳
    زیگبرت دوم ۶۱۳
کلوتار دوم ۶۱۳-۶۲۹
  داگوبرت یکم ۶۲۳-۶۲۹
داگوبرت یکم ۶۲۹-۶۳۹
  داگوبرت دوم ۶۲۹-۶۳۲
    شیلپریک آکیتانی ۶۳۲
  کلوویس دوم ۶۳۹-۶۵۸
    کلوتار سوم ۶۵۸-۶۷۳
    تئودریک سوم ۶۷۳
    شیلدریک دوم ۶۷۳-۶۷۵
    تئودریک سوم ۶۷۵-۶۹۱
  زیگبرت سوم ۶۳۴-۶۵۶
     شیلدبرت تعمیدی      ۶۵۶-۶۶۱
    کلوتار سوم ۶۶۱-۶۶۷
     شیلدریک دوم ۶۶۷-۶۷۵
     کلوویس سوم ۶۷۵-۶۷۶
     داگوبرت دوم ۶۷۶-۶۷۹
تئودریک سوم ۶۷۹-۶۹۱
کلوویس چهارم ۶۹۱-۶۹۵
شیلدبرت سوم ۶۹۵-۷۱۱
داگوبرت سوم ۷۱۱-۷۱۵
شیلپریک دوم ۷۱۵-۷۲۰
  کلوتار چهارم ۷۱۷-۷۷۰
تئودریک چهارم ۷۷۱-۷۳۷
شیلدریک سوم ۷۴۳-۷۵۱
چهره کلوتار سوم بر یک نشان برنزی

کلوتار سوم (زاده ۶۵۲، درگذشت ۶۷۳) بزرگ‌ترین پسر کلوویس دوم پادشاه مروونژی نوستریا و بورگوندی بود. با مرگ پدر او به پادشاهی رسید ولی برای کم سال بودنش مادرش شهبانو باتهیلد نیابت پادشاهی را داشت. ولی راستی این بود که ابروئین شهردار کاخ بر دستگاه پادشاهی چیرگی داشت. کلوتار سوم چندی میان سال‌های ۶۶۱ تا ۶۶۲ شهریار همه فرانک‌ها شد. پس از مرگش برادرش تئودریک سوم به جانشینی او رسید.

منابع[ویرایش]

Wikipedia contributors, "Chlothar III," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Chlothar_III&oldid=210721040

پیوند به بیرون[ویرایش]