شیلدریک یکم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
دودمان مروونژی
پادشاه همهٔ فرانک‌ها
پادشاه نوستریا
پادشاه اوسترازیا
فاراموند ۴۱۰-۴۲۶
شلودیو ۴۲۶-۴۴۷
مرووش ۴۴۷-۴۵۸
شیلدریک یکم ۴۵۸-۴۸۱
کلوویس یکم ۴۸۱ - ۵۱۱
  شیلدبرت یکم ۵۱۱-۵۵۸
  کلوتار یکم ۵۱۱-۵۶۱
  کلودومر ۵۱۱-۵۲۴
  تئودریک یکم ۵۱۱-۵۳۴
    تئودبرت یکم ۵۳۴-۵۴۸
    تئودبالد ۵۴۸-۵۵۵
کلوتار یکم ۵۸-۵۶۱
  شاریبرت یکم ۵۶۱-۵۶۷
  شیلپریک یکم ۵۶۱-۵۸۴
    کلوتار دوم ۵۸۴-۶۲۹
  گونترام ۵۶۱-۵۹۲
    شیلدبرت دوم ۵۹۲-۵۹۵
    تئودریک دوم ۵۹۵-۶۱۳
    زیگبرت دوم ۶۱۳
  زیگبرت یکم ۵۶۱-۵۷۵
    شیلدبرت دوم ۵۷۵-۵۹۵
    تئودبرت دوم ۵۹۵-۶۱۲
    تئودریک دوم ۶۱۲-۶۱۳
    زیگبرت دوم ۶۱۳
کلوتار دوم ۶۱۳-۶۲۹
  داگوبرت یکم ۶۲۳-۶۲۹
داگوبرت یکم ۶۲۹-۶۳۹
  داگوبرت دوم ۶۲۹-۶۳۲
    شیلپریک آکیتانی ۶۳۲
  کلوویس دوم ۶۳۹-۶۵۸
    کلوتار سوم ۶۵۸-۶۷۳
    تئودریک سوم ۶۷۳
    شیلدریک دوم ۶۷۳-۶۷۵
    تئودریک سوم ۶۷۵-۶۹۱
  زیگبرت سوم ۶۳۴-۶۵۶
     شیلدبرت تعمیدی      ۶۵۶-۶۶۱
    کلوتار سوم ۶۶۱-۶۶۷
     شیلدریک دوم ۶۶۷-۶۷۵
     کلوویس سوم ۶۷۵-۶۷۶
     داگوبرت دوم ۶۷۶-۶۷۹
تئودریک سوم ۶۷۹-۶۹۱
کلوویس چهارم ۶۹۱-۶۹۵
شیلدبرت سوم ۶۹۵-۷۱۱
داگوبرت سوم ۷۱۱-۷۱۵
شیلپریک دوم ۷۱۵-۷۲۰
  کلوتار چهارم ۷۱۷-۷۷۰
تئودریک چهارم ۷۷۱-۷۳۷
شیلدریک سوم ۷۴۳-۷۵۱
150pxl
150pxl

شیلدریک یکم (۴۳۷-۴۸۲ (میلادی) پادشاه مروونژی و فرانک‌های سالی بود. وی پسر مرووش بود. همچنین وی پدر کلوویس یکم بود که پس از او به پادشاهی فرانک‌ها رسید.

پادشاهی[ویرایش]

وی یا یاری سپاهیانش که از فرانک‌ها بودند شهر تورنه(در بلژیک کنونی) را پایتخت خویش نمود و در سرزمینهایی که از امپراتوری روم غربی جداساخته بود چندی با آشتی با همپیمانانش به پادشاهی پرداخت. وی در ۴۶۳ با یک سرلشکر رومی به نام اگیدیوس در اورلئان همپیمان شد و ویزیگوت‌ها را شکست داد. آماج او از این یاری به دست آوردن مرزهای بیشتری در کرانه رود لوار بود. پس از مرگ اگیدیوس کسی به نام کنت پُل فرماندهی مرزهای او را در شهر انژر در دست داشت ولی کسی به نام اودوسر با سپاهی از گل‌ها و فرانکها به او تاخت، کنت پل کشته شد و شهر به دست اودوسر افتاد ولی شیلدریک که یک روز پس از تاختن به شهر به جنگ پیوسته بود توانست بر شهر جیره گردد. او همچنین به تعقیب ساکسونها پرداخت و آنان را کشتار نمود. پس از چندی تغییر موضع داده و با اودوسر همپیمان شد و جلوی آلامان‌ها که می‌خواستند خود را به ایتالیا برسانند را گرفتند.

وی را پس از مرگ در تورنه به خاک سپردند.

آرامگاه شیلدریک یکم[ویرایش]

آرامگاه وی در سال ۱۶۵۳ هنگام بازسازی کلیسایی به نام سن‌بریس در تورنه یافته شد. در این سازه چیزهای ارزشمندی مانند گوهرهایی گرانبها و شمشیری آراسته و دستبندی و سکه‌های زر و...همچنین حلقه‌ای یافت شد که روی آن به لاتین نوشته شده بود:CHILDERICI REGIS به معنای از شیلدریکِ پادشاه که از روی آن نام دارنده آرامگاه آشکار گردید.

منابع[ویرایش]

ویکی‌پدیای انگلیسی