پرش به محتوا

تئودریک سوم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
تئودریک سوم
تئودریک سوم
Theuderic III from "Promptuarii Iconum Insigniorum"
King of the Franks
سلطنت679–691
پیشینVacant (last held by شیلدریک دوم)
جانشینکلوویس چهارم
اوسترازیا
سلطنت679-691
پیشینداگوبرت دوم
نوستریا و Burgundy
سلطنتin 673 and 675-691
پیشینشیلدریک دوم (in 675)
کلوتار سوم (in 673)
زادهc. 654
درگذشتهc. ۶۹۱ (۳۶−۳۷ سال)
همسر(ان)Clotilda
Amalberga
فرزند(ان)کلوویس چهارم
شیلدبرت سوم
Chrotlind (?)
کلوویس سوم (?)
کلوتار چهارم (?)
Bertrada of Prüm (?)
Dynastyمروونژی‌ها
پدرکلوویس دوم
مادرBalthild
دودمان مروونژی
پادشاه همهٔ فرانک‌ها
پادشاه نوستریا
پادشاه اوسترازیا
فاراموند ۴۱۰-۴۲۶
شلودیو ۴۲۶-۴۴۷
مرووش ۴۴۷-۴۵۸
شیلدریک یکم ۴۵۸-۴۸۱
کلوویس یکم ۴۸۱ - ۵۱۱
  شیلدبرت یکم ۵۱۱-۵۵۸
  کلوتار یکم ۵۱۱-۵۶۱
  کلودومر ۵۱۱-۵۲۴
  تئودریک یکم ۵۱۱-۵۳۴
    تئودبرت یکم ۵۳۴-۵۴۸
    تئودبالد ۵۴۸-۵۵۵
کلوتار یکم ۵۸-۵۶۱
  شاریبرت یکم ۵۶۱-۵۶۷
  شیلپریک یکم ۵۶۱-۵۸۴
    کلوتار دوم ۵۸۴-۶۲۹
  گونترام ۵۶۱-۵۹۲
    شیلدبرت دوم ۵۹۲-۵۹۵
    تئودریک دوم ۵۹۵-۶۱۳
    زیگبرت دوم ۶۱۳
  زیگبرت یکم ۵۶۱-۵۷۵
    شیلدبرت دوم ۵۷۵-۵۹۵
    تئودبرت دوم ۵۹۵-۶۱۲
    تئودریک دوم ۶۱۲-۶۱۳
    زیگبرت دوم ۶۱۳
کلوتار دوم ۶۱۳-۶۲۹
  داگوبرت یکم ۶۲۳-۶۲۹
داگوبرت یکم ۶۲۹-۶۳۹
  داگوبرت دوم ۶۲۹-۶۳۲
    شیلپریک آکیتانی ۶۳۲
  کلوویس دوم ۶۳۹-۶۵۸
    کلوتار سوم ۶۵۸-۶۷۳
    تئودریک سوم ۶۷۳
    شیلدریک دوم ۶۷۳-۶۷۵
    تئودریک سوم ۶۷۵-۶۹۱
  زیگبرت سوم ۶۳۴-۶۵۶
     شیلدبرت تعمیدی      ۶۵۶-۶۶۱
    کلوتار سوم ۶۶۱-۶۶۷
     شیلدریک دوم ۶۶۷-۶۷۵
     کلوویس سوم ۶۷۵-۶۷۶
     داگوبرت دوم ۶۷۶-۶۷۹
تئودریک سوم ۶۷۹-۶۹۱
کلوویس چهارم ۶۹۱-۶۹۵
شیلدبرت سوم ۶۹۵-۷۱۱
داگوبرت سوم ۷۱۱-۷۱۵
شیلپریک دوم ۷۱۵-۷۲۰
  کلوتار چهارم ۷۱۷-۷۷۰
تئودریک چهارم ۷۷۱-۷۳۷
شیلدریک سوم ۷۴۳-۷۵۱
چهره تئودریک سوم بر یک نشان برنزی

تئودریک سوم Theuderic III(به فرانسوی کنونی:Thierry)(زاده ۶۵۴-درگذشت: ۶۹۱) پادشاه مروونژی‌ها بود. او فرمانروای نوستریا و بورگوندی و کمی پس از آن از ۶۷۹ فرمانروای همه فرانک‌ها شد. او پسر کلوویس دوم و ملکه باتهیلد بود. کنترل و چیرگی سرزمین‌های زیر فرمان مروونژی‌ها در روزگار او به دست شهرداران کاخ‌ها بود.

منابع[ویرایش]

تئودریک سوم