شهرداران کاخ‌ها

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

شَهردارانِ کاخها دیوانسالاران پادشاهان مروونژی بودند.

فهرست شهرداران کاخ در اوسترازیا[ویرایش]

شهرداران کاخ در نوستریا[ویرایش]

 • لاندریک؛ در زمان کلتر دوم، شاید این جایگاه را در اوسترازیا نیز داشته
 • گوندولان؛۶۱۳-۶۳۹
 • اگا؛۶۳۹-۶۴۱
 • ارشینول؛۶۴۱-۶۵۸
 • ابروان؛۶۵۸-۶۷۳؛ کنار گذاشته شده
 • وولفول؛۶۷۳-۶۷۵؛ همچنین در اوستریا ۶۶۲-۶۸۰
 • لودسیوس؛۶۷۵؛ کنار گذاشته شده
 • ابروان؛۶۷۵-۶۸۰؛ بازگشت به جایگاه پیشین
 • واراتون؛۶۸۰-۶۸۲؛ گیستمار پسرش او را کنار گذاشت
 • گیستمار؛۶۸۲؛ جایگاه پدرش را به زور گرفت؛ مرگ به سال۶۸۳
 • واراتون؛۶۸۲-۶۸۶، بازگشت
 • برتار؛۶۸۶-۶۸۹؛ پسر واراتون، وی در جنگی از پپن میانه شکست خورد و اندکی پس از آن کشته شد
 • پپن میانه؛۶۸۸-۶۹۵؛ او پیرو نوردربر بود
 • گریمول دوم؛۶۹۵-۷۱۴؛ پسر پپن میانه بود
 • تودول؛۷۱۴-۷۱۵؛ همچنین در اوسترازیا؛ او پسر نامشروع گریمول دوم بود، برای همین او را از نوستریا راندند، مرگ در سال ۷۴۱
 • راژنفری؛۷۱۵-۷۱۶، در نوستریا به سال ۷۱۵ به قدرت رسید ولی از شارل مارتل شکست خورد و گریخت، مرگ به سال ۷۳۱
 • شارل مارتل؛۷۱۸-۷۴۱؛ پسر نامشروع پپن میانه، وی بر اوسترازیا نیز فرمان می‌راند۷۱۵-۷۴۱
 • پپن کهتر؛۷۴۱-۷۵۱؛ همچنین در اوسترازیا؛ در ۷۵۱ شاه فرانکها شد

شهرداران کاخ در بورگوندی[ویرایش]

از این پس دیوان بورگوندی با نوستریا یکی می‌گردد، گرچه بورگوندی بخشی جداگانه زیر چیرگی پادشاه نوستریا و بورگوندی می‌شود.کوتاه باید گفت که بورگوندی به دست این مرد افتاد:

 • دروگو؛۶۹۵-۷۰۸؛ پسر پپن میانه؛ همچنین دوک شامپانی از ۶۹۰ میلادی و دوک بورگوندی از زمان مرگ نوردربر در سال ۶۹۷

منابع[ویرایش]

Wikipedia contributors، "Mayor of the Palace،" Wikipedia، The Free Encyclopedia، http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mayor_of_the_Palace&oldid=467738792 (accessed February ۱۹، ۲۰۱۲).