شلودیو

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
شلودیو

شلودیو، خلودیو، کلودیو، کلودیون یا کلودیوس (زادهٔ پیرامون ۳۹۲ تا ۳۹۵- مرگ ۴۴۵/۴۴۸ میلادی) پادشاه فرانک‌های زالی از دودمان مروونژی بود.

زندگی[ویرایش]

دودمان مروونژی
پادشاه همهٔ فرانک‌ها
پادشاه نوستریا
پادشاه اوسترازیا
فاراموند ۴۱۰-۴۲۶
شلودیو ۴۲۶-۴۴۷
مرووش ۴۴۷-۴۵۸
شیلدریک یکم ۴۵۸-۴۸۱
کلوویس یکم ۴۸۱ - ۵۱۱
  شیلدبرت یکم ۵۱۱-۵۵۸
  کلوتار یکم ۵۱۱-۵۶۱
  کلودومر ۵۱۱-۵۲۴
  تئودریک یکم ۵۱۱-۵۳۴
    تئودبرت یکم ۵۳۴-۵۴۸
    تئودبالد ۵۴۸-۵۵۵
کلوتار یکم ۵۸-۵۶۱
  شاریبرت یکم ۵۶۱-۵۶۷
  شیلپریک یکم ۵۶۱-۵۸۴
    کلوتار دوم ۵۸۴-۶۲۹
  گونترام ۵۶۱-۵۹۲
    شیلدبرت دوم ۵۹۲-۵۹۵
    تئودریک دوم ۵۹۵-۶۱۳
    زیگبرت دوم ۶۱۳
  زیگبرت یکم ۵۶۱-۵۷۵
    شیلدبرت دوم ۵۷۵-۵۹۵
    تئودبرت دوم ۵۹۵-۶۱۲
    تئودریک دوم ۶۱۲-۶۱۳
    زیگبرت دوم ۶۱۳
کلوتار دوم ۶۱۳-۶۲۹
  داگوبرت یکم ۶۲۳-۶۲۹
داگوبرت یکم ۶۲۹-۶۳۹
  داگوبرت دوم ۶۲۹-۶۳۲
    شیلپریک آکیتانی ۶۳۲
  کلوویس دوم ۶۳۹-۶۵۸
    کلوتار سوم ۶۵۸-۶۷۳
    تئودریک سوم ۶۷۳
    شیلدریک دوم ۶۷۳-۶۷۵
    تئودریک سوم ۶۷۵-۶۹۱
  زیگبرت سوم ۶۳۴-۶۵۶
     شیلدبرت تعمیدی      ۶۵۶-۶۶۱
    کلوتار سوم ۶۶۱-۶۶۷
     شیلدریک دوم ۶۶۷-۶۷۵
     کلوویس سوم ۶۷۵-۶۷۶
     داگوبرت دوم ۶۷۶-۶۷۹
تئودریک سوم ۶۷۹-۶۹۱
کلوویس چهارم ۶۹۱-۶۹۵
شیلدبرت سوم ۶۹۵-۷۱۱
داگوبرت سوم ۷۱۱-۷۱۵
شیلپریک دوم ۷۱۵-۷۲۰
  کلوتار چهارم ۷۱۷-۷۷۰
تئودریک چهارم ۷۷۱-۷۳۷
شیلدریک سوم ۷۴۳-۷۵۱

او را پادشاه گیسوبلند خوانده‌اند و پایگاهش در دژ دویسبورگ بود. در ۴۱۴ میلادی او بر تروان -در فرانسهٔ کنونی- دست‌یافت و از همانجا در ۴۲۸ میلادی به روم تاخت. در کمبره او رومیان را شکست‌داد و سپس در شمال سرزمین گل مردمانش را جاگیرنمود، پیش از آن نیز دسته‌ای از فرانک‌های زالی در این سرزمین مستقرشده‌بودند. رومیان به جنگ با او پرداختند، ولی شلودیو توانست ایستادگی کند و قلمرواش را تا جنوب بر کرانه‌ةای رود سوم بگسترد.

شلودیو بیست سال بر سرزمین‌های متصرفی فرمان‌راند، ولی در ۴۴۸ میلادی از فلاویوس آییتیوس سردار رومی شکست‌خورد.

پاره‌ای او را پدر مرووش بنیادگذار پادشاهی مروونژی‌ها دانسته‌اند. همچنین پدر شلودیو را را فاراموند می‌دانند که چهره‌ای نیمه‌افسانه‌ای دارد.

منابع[ویرایش]

Wikipedia contributors, "Chlodio," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Chlodio&oldid=485199308 (accessed August 13, 2012).