فهرست پادشاهان فرانسه

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از فهرست شاهان فرانسه)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فرمانروایی فرانسه
پادشاهی سابق
Grand Royal Coat of Arms of France & Navarre.svg
نشان سلطنتی
Charles X Roi de France et de Navarre.jpg
شارل دهم
نخستین پادشاه کلوویس یکم
(بعنوان پادشاه)
آخرین پادشاه ناپلئون سوم
(بعنوان امپراتور)
نوع مقاله را ببینید
سکونتگاه رسمی کاخ شهر
کاخ لوور
کاخ ورسای
کاخ تویلری
منصوب‌کننده ارثی
آغاز پادشاهی 509
پایان پادشاهی 4 سپتامبر 1870
مدعیان کنونی مورد مباحثه:
لوئی آلفونس
(دودمان بوربون)
هنری د اورلئان
(دودمان اورلئان)
ژان کریستف
(دودمان بناپارت)

تاریخ‌ها نمایانگر زمان فرمانروایی است (نه زندگی):

امپراتوری فرانک[ویرایش]

پادشاهان فرانک سالیایی[ویرایش]

نام دوران خویشاوندی
از تا
فاراموند ؟ 430 پسر مارکومر
تئودمر پسر ریچومرس
شلودیو 430 450 پسر فاراموند یا تئودمر
مرووش 450 458 پسر شلودیو
شیلدریک یکم 458 481 پسر مرووش
کلوویس یکم 481 509 پسر شیلدریک یکم

دودمان مروونژی[ویرایش]

نام دوران خویشاوندی
از تا
کلوویس یکم 509 511 مؤسس دودمان / پسر شیلدریک یکم
تئودریک یکم 511 534 پسر کلوویس یکم
تئودبرت یکم 534 548 پسر تئودریک یکم
تئودبالد 548 555 پسر تئودبرت یکم
کلودومر 511 524 پسر کلوویس یکم
شیلدبرت یکم 511 558 پسر کلوویس یکم
کلوتار یکم 511 561 پسر کلوویس یکم
شاریبرت یکم 561 567 پسر کلوتار یکم
گونترام 561 592 پسر کلوتار یکم
زیگبرت یکم 561 575 پسر کلوتار یکم
شیلدبرت دوم 575 595 پسر زیگبرت یکم / پسرخوانده گونترام
تئودبرت دوم 595 612 پسر شیلدبرت دوم
تئودریک دوم 595 613 پسر شیلدبرت دوم
زیگبرت دوم 613 613 پسر تئودریک دوم
شیلپریک یکم 561 584 پسر کلوتار یکم
کلوتار دوم 584 629 پسر شیلپریک یکم
داگوبرت یکم 629 639 پسر کلوتار دوم
کلوویس دوم 634 657 پسر داگوبرت یکم
کلوتار سوم 657 673 پسر کلوویس دوم
شیلدریک دوم 673 675 پسر کلوویس دوم
کلوویس سوم 675 676 پسر کلوتار سوم
تئودریک سوم 675 691 پسر کلوویس دوم
کلوویس چهارم 691 695 پسر تئودریک سوم
شیلدبرت سوم 695 711 پسر تئودریک سوم
داگوبرت سوم 711 715 پسر شیلدبرت سوم
شیلپریک دوم 715 721 پسر شیلدریک دوم
تئودریک چهارم 721 737 پسر داگوبرت سوم
شیلدریک سوم 743 751 پسر شیلپریک دوم یا تئودریک چهارم

دودمان کارولنژی[ویرایش]

نام دوران خویشاوندی
از تا
پپن سوم 751 768 پسر شارل مارتل
کارلمان یکم 768 771 پسر پپن سوم
شارلمانی 768 814 پسر پپن سوم
لویی یکم 814 840 پسر شارلمانی
شارل دوم 840 877 پسر لویی یکم
لویی دوم 877 879 پسر شارل دوم
لویی سوم 879 882 پسر لویی دوم
کارلمان دوم 882 884 پسر لویی دوم
شارل سوم 885 888 نوه لویی یکم

دودمان روبری[ویرایش]

نام دوران خویشاوندی
از تا
اودوی فرانسه 888 898 پسر روبر مستحکم

دودمان کارولنژی[ویرایش]

نام دوران خویشاوندی
از تا
شارل ساده 898 922 پسر لویی دوم

دودمان روبری[ویرایش]

نام دوران خویشاوندی
از تا
روبر یکم 922 923 پسر روبر مستحکم

دودمان بوسونیایی[ویرایش]

نام دوران خویشاوندی
از تا
رودولف 923 936 پسر ریچارد / داماد روبر یکم

دودمان کارولنژی[ویرایش]

نام دوران خویشاوندی
از تا
لویی چهارم 936 954 پسر شارل ساده
لوتار 954 986 پسر لویی چهارم
لویی پنجم 986 987 پسر لوتار

دودمان کاپتی[ویرایش]

کاپتی‌های مستقیم
نام دوران خویشاوندی
از تا
هوگ کاپه ۹۸۷ ۹۹۶ نوه روبر یکم / پسر هوگ کبیر
روبر دوم ۹۹۶ ۱۰۳۱ پسر هوگ کاپه
آنری یکم ۱۰۳۱ ۱۰۶۰ پسر روبر دوم
فیلیپ یکم ۱۰۶۰ ۱۱۰۸ پسر آنری یکم
لویی ششم ۱۱۰۸ ۱۱۳۷ پسر فیلیپ یکم
لویی هفتم ۱۱۳۷ ۱۱۸۰ پسر لویی ششم
فیلیپ دوم ۱۱۸۰ ۱۲۲۳ پسر لویی هفتم
لویی هشتم ۱۲۲۳ ۱۲۲۶ پسر فیلیپ دوم
لویی نهم ۱۲۲۶ ۱۲۷۰ پسر لویی هشتم
فیلیپ سوم ۱۲۷۰ ۱۲۸۵ پسر لویی نهم
فیلیپ چهارم ۱۲۸۵ ۱۳۱۴ پسر فیلیپ سوم
لویی دهم ۱۳۱۴ ۱۳۱۶ پسر فیلیپ چهارم
ژان یکم ۱۳۱۶ ۱۳۱۶ پسر لویی دهم
فیلیپ پنجم ۱۳۱۶ ۱۳۲۲ پسر فیلیپ چهارم
شارل چهارم ۱۳۲۲ ۱۳۲۸ پسر فیلیپ چهارم

دودمان والوا[ویرایش]

نام دوران خویشاوندی
از تا
فیلیپ ششم ۱۳۲۸ ۱۳۵۰ نوه فیلیپ سوم / پسر شارل والوا
ژان دوم ۱۳۵۰ ۱۳۶۴ پسر فیلیپ ششم
شارل پنجم ۱۳۶۴ ۱۳۸۰ پسر ژان دوم
شارل ششم ۱۳۸۰ ۱۴۲۲ پسر شارل پنجم

دودمان پلانتاژنه (غاصب)[ویرایش]

نام دوران خویشاوندی
از تا
هنری ششم انگلستان ۱۴۲۲ ۱۴۵۳ پسر نبیره فیلیپ چهارم

دودمان والوا[ویرایش]

نام دوران خویشاوندی
از تا
شارل هفتم ۱۴۲۲ ۱۴۶۱ پسر شارل ششم
لویی یازدهم ۱۴۶۱ ۱۴۸۳ پسر شارل هفتم
شارل هشتم ۱۴۸۳ ۱۴۹۸ پسر لویی یازدهم
لویی دوازدهم ۱۴۹۸ ۱۵۱۵ نتیجه شارل پنجم
فرانسوای یکم ۱۵۱۵ ۱۵۴۷ نبیره شارل پنجم
آنری دوم ۱۵۴۷ ۱۵۵۹ پسر فرانسوای یکم
فرانسوای دوم ۱۵۵۹ ۱۵۶۰ پسر آنری دوم
شارل نهم ۱۵۶۰ ۱۵۷۴ پسر آنری دوم
آنری سوم ۱۵۷۴ ۱۵۸۹ پسر آنری دوم

دودمان بوربون‌[ویرایش]

نام دوران خویشاوندی
از تا
آنری چهارم ۱۵۸۹ ۱۶۱۰ ندیده ندیده لویی نهم / پسر آنتوین ناوار
لویی سیزدهم ۱۶۱۰ ۱۶۴۳ پسر آنری چهارم
لویی چهاردهم ۱۶۴۳ ۱۷۱۵ پسر لویی سیزدهم
لویی پانزدهم ۱۷۱۵ ۱۷۷۴ نتیجه لویی چهاردهم / پسر لویی دوک
لویی شانزدهم ۱۷۷۴ ۱۷۹۲ نوه لویی پانزدهم / پسر لویی دوفین
لویی هفدهم ۱۷۹۳ ۱۷۹۵ پسر لویی شانزدهم

دودمان بناپارت، نخستین امپراتوری[ویرایش]

نام دوران خویشاوندی
از تا
ناپلئون یکم ۱۸۰۴ ۱۸۱۴ بنیان‌نهای دودمان بناپارت

دودمان بوربون، بازگرداندگی[ویرایش]

نام دوران خویشاوندی
از تا
لویی هجدهم ۱۸۱۴ ۱۸۱۵ نوه لویی پانزدهم / پسر لویی دوفین

دودمان بناپارت، نخستین امپراتوری (بازگشت صدروزه)[ویرایش]

نام دوران خویشاوندی
از تا
ناپلئون یکم ۱۸۱۵ ۱۸۱۵ بنیان‌نهای دودمان بناپارت
ناپلئون دوم ۱۸۱۵ ۱۸۱۵ پسر ناپلئون یکم

دودمان کاپتی[ویرایش]

دودمان بوربون[ویرایش]

نام دوران خویشاوندی
از تا
لویی هجدهم ۱۸۱۵ ۱۸۲۴ نوه لویی پانزدهم / پسر لویی دوفین
شارل دهم ۱۸۲۴ ۱۸۳۰ نوه لویی پانزدهم / پسر لویی دوفین
لویی نوزدهم ۱۸۳۰ ۱۸۳۰ پسر شارل دهم
آنری پنجم ۱۸۳۰ ۱۸۳۰ نوه شارل دهم / پسر شارل فردیناند

دودمان اورلئون، فرمانروایی ژولای[ویرایش]

نام دوران خویشاوندی
از تا
لویی فیلیپ یکم ۱۸۳۰ ۱۸۴۸ پسر ندیده لویی سیزدهم

دودمان بناپارت، دومین امپراتوری[ویرایش]

نام دوران خویشاوندی
از تا
ناپلئون سوم ۱۸۵۲ ۱۸۷۰ برادرزاده ناپلئون یکم / پسر لویی بناپارت

منابع[ویرایش]