برهان (ریاضی)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیEnglish

در ریاضیات، برهان یا اثبات، استدلالی متقاعدکننده است که نشان می‌دهد یک گزاره ریاضی (با توجه به استانداردهای مربوط)، الزاماً صحیح است. برهان، یک استدلال استنتاجی است و نه استدلالی استقرایی، به این معنا که برهان باید نشان دهد که یک گزاره در تمامی شرایط و بدون هیچ استثنایی، همواره صحیح است.

برهان‌ها از منطق بهره می‌برند اما بیشتر اوقات مقادیری از زبان طبیعی را نیز دربر می‌گیرند که اکثراً باعث ایجاد ابهام می‌شود. در واقع، اکثر برهان‌ها در ریاضیات نوشتاری می‌توانند به عنوان کاربردی از منطق غیر صوری به‌شمار آیند.

اثبات‌های صوری محض در نظریه برهان بررسی شده‌اند. تمایز بین اثبات‌های صوری و غیر صوری به بررسی‌های زیادی در مورد تمرینات و ریاضیات عامّه منجر شده‌است.

فلسفه ریاضیات با نقش زبان و منطق در برهان‌ها و ریاضیات به عنوان یک زبان ارتباط تنگاتنگی دارد.

صرف نظر از صوری یا غیر صوری بودن، نتیجه‌ای که درستی آن به اثبات رسیده‌است یک قضیه نامیده می‌شود که در یک اثبات کاملاً رسمی در خط آخر می‌آید و کل اثبات نشان می‌دهد که چگونه از اصل‌ها به تنهایی و به وسیلهٔ قوانین استنتاج، بدست می‌آید.

هنگامی که یک نظریه اثبات شد، می‌توان از آن به عنوان اساس و پایهٔ اثبات گزاره‌های بعدی استفاده کرد. یک تئوری، لم گفته می‌شود، هنگامی که به عنوان وسیله‌ای برای اثبات تئوری دیگر استفاده شود.

اصل، گزاره‌ای است که نیازی به اثبات ندارد یا اثبات نمی‌شود. اصول، مباحث اولیه مورد بررسی فلاسفه ریاضی بوده‌اند. امروزه، توجه بیشتر بر تمرین و تکنیک‌های قابل قبول است.

گزاره‌ای اثبات نشده که درست تلقی می‌شود، فرضیه نام دارد.

روش‌های اثبات[ویرایش]

برهان مستقیم[ویرایش]

در برهان مستقیم، نتیجه از ترکیب منطقی اصل‌ها، تعریف‌ها و تئوری‌های پیشین بدست می‌آید. به‌طور مثال برهان مستقیم برای اثبات زوج بودن جمع دو عدد زوج بکار می‌رود:

برای هر ۲ عدد زوج صحیح و می‌توانیم بنویسیم و . اما جمع نیز طبق تعریف عددی زوج است. بنابراین جمع دو عدد زوج همواره زوج می‌باشد.

این اثبات از تعریف اعداد زوج صحیح، و همین‌طور قاعده توزیع استفاده می‌کند.

اثبات استقرایی[ویرایش]

در اثبات استقرایی، ابتدا یک «حالت پایه» اثبات می‌شود، و سپس به کمک «فرض استقراء» مجموعه‌ای از حالات بعدی اثبات می‌شود.(عموماً متناهی) از آنجایی که حالت پایه صحیح است، حالات دیگر هم باید صحیح باشند، حتی اگر همهٔ آن‌ها هم نتوانند به خاطر تعداد نا متناهیشان به صورت مستقیم اثبات شوند.

استقرای ریاضی می‌تواند برای اثبات گویا نبودن جذر ۲، بکار رود.

اثبات از طریق ترانهش[ویرایش]

اثبات از طریق ترانهش نتیجهٔ «اگر p آنگاه q» را برقرار می‌سازد به وسیلهٔ اثبات گزارهٔ قلب معادل با آن که «اگر نقیض q آنگاه نقیض p» می‌باشد.

اثبات با بر هان خلف[ویرایش]

در اثبات با برهان خلف، فرض می‌کنیم گزاره‌ای غلط است، سپس به یک تناقض منطقی می‌رسیم، پس نتیجه می‌گیریم که آن گزاره باید صحیح باشد. این روش یکی از متداول‌ترین روش‌های اثبات در ریاضی است.

یک مثال معروف در برهان خلف نشان می‌دهد که: گنگ است.

فرض کنید گویا است، پس که a و b اعداد صحیح غیر صفر بدون عامل مشترک هستند. پس . با به توان ۲ رساندن دو طرف داریم: ۲b۲ = a۲. زیرا سمت چپ بر ۲ بخش پذیر است، سمت راست نیز باید به ۲ بخورد. (چون ۲ طرف مساوی و هر دو عدد صحیح هستند).پس <a۲ زوج است، که نتیجه می‌دهد a نیز باید زوج باشد.

پس می‌توان نوشت a = ۲c، که c نیز عددی صحیح است. با جابجایی در معادلهٔ اصلی داریم ۲b۲ = (۲c)۲ = ۴c۲. با تقسیم هر دو طرف بر ۲ داریم: b۲ = ۲c۲

با استدلال مشابه ۲ می‌شمارد b۲ را، پس b باید زوج باشد. در حالیکه، اگرa و b هر دو زوج باشند، مضربی مشترک خواهند داشت, (۲). این با فرض ما در تناقض است، پس مجبوریم نتیجه بگیریم که گنگ است.

اثبات از طریق شبیه‌سازی[ویرایش]

اثبات از طریق شبیه سازی، یا اثبات با تمثیل، در حقیقت ساختن یک مثال واقعی با خصوصیتی ویژه‌است تا نشان دهیم چیزی با آن خصوصیت وجود دارد.

اثبات فرسایشی[ویرایش]

در اثبات فرسایشی، نتیجهٔ مطلوب از طریق تقسیم آن به تعداد متناهی ای از حالت‌ها و اثبات هر کدام به صورت جداگانه بدست می‌آید. در اثبات فرسایشی، تعداد حالت‌ها ممکن است خیلی زیاد باشد. به‌طور مثال، اولین اثبات تئوری چهار رنگ، یک اثبات فرسایشی با۱٬۹۳۶ حالت مختلف بود. این اثبات یک اثبات جدال‌آمیز بود زیرا در آن اکثریت حالت‌ها با کامپیوتر چک شده بود و نه با دست. کوتاهترین اثبات شناخته شده برای تئوری ۴ رنگ، هنوز هم بیش از ۶۰۰ حالت را در بر می‌گیرد.

اثبات احتمالاتی[ویرایش]

اثبات احتمالاتی اثباتی است که در آن بوسیلهٔ تئوری احتمالات، با قطعیت، نشان می‌دهیم که مثالی با ویژگی مطلوب وجود دارد. این را نباید با گزاره‌ای که احتمال درستی دارد(شاید درست باشد)، اشتباه گرفت. استدلال اخیر را همچنین می‌توان 'استدلال گزارهٔ معقول' نام نهاد که البته یک اثبات نیست. در فرضیهٔ کلاتز مشخص است که این چقدر با یک اثبات واقعی فاصله دارد. در حالیکه بیشتر ریاضیدان‌ها معتقدند که گواه احتمالاتی اصلاً یک روش معتبر اثبات ریاضی نیست، تعدادی از ریاضیدان‌ها و فلاسفه بر این باورند که حد اقل تعداد خاصی از استدلال‌های احتمالاتی (مانندالگوریتم احتمالاتی رابینز برای تشخیص اعداد اول) به خوبی یک اثبات معتبر ریاضی هستند.

اثبات احتمالاتی مانند اثبات با شبیه سازی، یکی از راه‌های مختلف برای نشان دادن تئوری‌های وجودی می‌باشند.

اثبات ترکیبیاتی[ویرایش]

اثبات ترکیبیاتی برابری ۲ عبارت را ثابت می‌کند با نشان دادن این که هر دو عبارت یک چیز را می‌شمارند.

اثبات غیر تمثیلی[ویرایش]

اثبات غیر تمثیلی نشان می‌دهد که یک گزارهٔ ریاضی باید وجود داشته باشد، بدون این که توضیح دهد چگونه چنان گزاره‌ای بدست می‌آید. بیشتر اوقات، این شکل از اثبات، فرم برهان خلفی را به خود می‌گیرد که در آن اثبات می‌شود که وجود نداشتن چنان گزاره‌ای غیرممکن است. در مقابل، اثبات‌هایی تمثیلی (اثبات از طریق شبیه سازی) هستند که بیان می‌کنند گزاره‌ای وجود دارد، بوسیلهٔ ارائه کردن راهی برای پیدا کردن آنها. یک مثال معروف از اثبات غیر تمثیلی نشان می‌دهد که دو عدد گنگ و پیدا می‌شود بطوری‌که یک عدد گویا است: : یا یک عدد گویا است که کار تمام است (فرض کنید )، یا گنگ است پس می‌توانیم بنویسیم: و . پس خواهیم داشت ، که عددی گویا از فرم است.

اثبات ابتدایی[ویرایش]

اثبات ابتدایی اثباتی است که از تحلیل‌های پیچیده استفاده نمی‌کند.

تا مدت‌ها این باور وجود داشت که تئوری‌های خاصی مانند تئوری اعداد اول، تنها به کمک «ریاضیات پیشرفته» قابل اثبات است. در حالیکه با گذشت زمان، بسیاری از این نتایج، با استفاده از تکنیک‌های ابتدایی به اثبات رسید.

همچنین رجوع کنید به[ویرایش]

منابع[ویرایش]

P. Oxy. 29, one of the oldest surviving fragments of Euclid's Elements, a textbook used for millennia to teach proof-writing techniques. The diagram accompanies Book II, Proposition 5.[1]

A mathematical proof is an inferential argument for a mathematical statement, showing that the stated assumptions logically guarantee the conclusion. The argument may use other previously established statements, such as theorems; but every proof can, in principle, be constructed using only certain basic or original assumptions known as axioms,[2][3][4] along with the accepted rules of inference. Proofs are examples of exhaustive deductive reasoning which establish logical certainty, to be distinguished from empirical arguments or non-exhaustive inductive reasoning which establish "reasonable expectation". Presenting many cases in which the statement holds is not enough for a proof, which must demonstrate that the statement is true in all possible cases. An unproven proposition that is believed to be true is known as a conjecture, or a hypothesis if frequently used as an assumption for further mathematical work.[5]

Proofs employ logic expressed in mathematical symbols, along with natural language which usually admits some ambiguity. In most mathematical literature, proofs are written in terms of rigorous informal logic. Purely formal proofs, written fully in symbolic language without the involvement of natural language, are considered in proof theory. The distinction between formal and informal proofs has led to much examination of current and historical mathematical practice, quasi-empiricism in mathematics, and so-called folk mathematics, oral traditions in the mainstream mathematical community or in other cultures. The philosophy of mathematics is concerned with the role of language and logic in proofs, and mathematics as a language.

History and etymology

The word "proof" comes from the Latin probare (to test). Related modern words are English "probe", "probation", and "probability", Spanish probar (to smell or taste, or sometimes touch or test),[6] Italian provare (to try), and German probieren (to try). The legal term "probity" means authority or credibility, the power of testimony to prove facts when given by persons of reputation or status.[7]

Plausibility arguments using heuristic devices such as pictures and analogies preceded strict mathematical proof.[8] It is likely that the idea of demonstrating a conclusion first arose in connection with geometry, which originated in practical problems of land measurement.[9] The development of mathematical proof is primarily the product of ancient Greek mathematics, and one of its greatest achievements.[10] Thales (624–546 BCE) and Hippocrates of Chios (c. 470–410 BCE) gave some of the first known proofs of theorems in geometry. Eudoxus (408–355 BCE) and Theaetetus (417–369 BCE) formulated theorems but did not prove them. Aristotle (384–322 BCE) said definitions should describe the concept being defined in terms of other concepts already known.

Mathematical proof was revolutionized by Euclid (300 BCE), who introduced the axiomatic method still in use today. It starts with undefined terms and axioms, propositions concerning the undefined terms which are assumed to be self-evidently true (from Greek "axios", something worthy). From this basis, the method proves theorems using deductive logic. Euclid's book, the Elements, was read by anyone who was considered educated in the West until the middle of the 20th century.[11] In addition to theorems of geometry, such as the Pythagorean theorem, the Elements also covers number theory, including a proof that the square root of two is irrational and a proof that there are infinitely many prime numbers.

Further advances also took place in medieval Islamic mathematics. While earlier Greek proofs were largely geometric demonstrations, the development of arithmetic and algebra by Islamic mathematicians allowed more general proofs with no dependence on geometric intuition. In the 10th century CE, the Iraqi mathematician Al-Hashimi worked with numbers as such, called "lines" but not necessirily considered as measurements of geometric objects, to prove algebraic propositions concerning multiplication, division, etc., including the existence of irrational numbers.[12] An inductive proof for arithmetic sequences was introduced in the Al-Fakhri (1000) by Al-Karaji, who used it to prove the binomial theorem and properties of Pascal's triangle. Alhazen also developed the method of proof by contradiction, as the first attempt at proving the Euclidean parallel postulate.[13]

Modern proof theory treats proofs as inductively defined data structures, not requiring an assumption that axioms are "true" in any sense. This allows parallel mathematical theories as formal models of a given intuitive concept, based on alternate sets of axioms, for example Axiomatic set theory and Non-Euclidean geometry.

Nature and purpose

As practiced, a proof is expressed in natural language and is a rigorous argument intended to convince the audience of the truth of a statement. The standard of rigor is not absolute and has varied throughout history. A proof can be presented differently depending on the intended audience. In order to gain acceptance, a proof has to meet communal standards of rigor; an argument considered vague or incomplete may be rejected.

The concept of proof is formalized in the field of mathematical logic.[14] A formal proof is written in a formal language instead of a natural language. A formal proof is a sequence of formulas in a formal language, starting with an assumption, and with each subsequent formula a logical consequence of the preceding ones. This definition makes the concept of proof amenable to study. Indeed, the field of proof theory studies formal proofs and their properties, the most famous and surprising being that almost all axiomatic systems can generate certain undecidable statements not provable within the system.

The definition of a formal proof is intended to capture the concept of proofs as written in the practice of mathematics. The soundness of this definition amounts to the belief that a published proof can, in principle, be converted into a formal proof. However, outside the field of automated proof assistants, this is rarely done in practice. A classic question in philosophy asks whether mathematical proofs are analytic or synthetic. Kant, who introduced the analytic–synthetic distinction, believed mathematical proofs are synthetic, whereas Quine argued in his 1951 "Two Dogmas of Empiricism" that such a distinction is untenable.[15]

Proofs may be admired for their mathematical beauty. The mathematician Paul Erdős was known for describing proofs which he found to be particularly elegant as coming from "The Book", a hypothetical tome containing the most beautiful method(s) of proving each theorem. The book Proofs from THE BOOK, published in 2003, is devoted to presenting 32 proofs its editors find particularly pleasing.

Methods

Direct proof

In direct proof, the conclusion is established by logically combining the axioms, definitions, and earlier theorems.[16] For example, direct proof can be used to prove that the sum of two even integers is always even:

Consider two even integers x and y. Since they are even, they can be written as x = 2a and y = 2b, respectively, for integers a and b. Then the sum x + y = 2a + 2b = 2(a+b). Therefore x+y has 2 as a factor and, by definition, is even. Hence, the sum of any two even integers is even.

This proof uses the definition of even integers, the integer properties of closure under addition and multiplication, and distributivity.

Proof by mathematical induction

Despite its name, mathematical induction is a method of deduction, not a form of inductive reasoning. In proof by mathematical induction, a single "base case" is proved, and an "induction rule" is proved that establishes that any arbitrary case implies the next case. Since in principle the induction rule can be applied repeatedly (starting from the proved base case), it follows that all (usually infinitely many) cases are provable.[17] This avoids having to prove each case individually. A variant of mathematical induction is proof by infinite descent, which can be used, for example, to prove the irrationality of the square root of two.[5]

A common application of proof by mathematical induction is to prove that a property known to hold for one number holds for all natural numbers:[18] Let N = {1,2,3,4,...} be the set of natural numbers, and P(n) be a mathematical statement involving the natural number n belonging to N such that

 • (i) P(1) is true, i.e., P(n) is true for n = 1.
 • (ii) P(n+1) is true whenever P(n) is true, i.e., P(n) is true implies that P(n+1) is true.
 • Then P(n) is true for all natural numbers n.

For example, we can prove by induction that all positive integers of the form 2n − 1 are odd. Let P(n) represent "2n − 1 is odd":

(i) For n = 1, 2n − 1 = 2(1) − 1 = 1, and 1 is odd, since it leaves a remainder of 1 when divided by 2. Thus P(1) is true.
(ii) For any n, if 2n − 1 is odd (P(n)), then (2n − 1) + 2 must also be odd, because adding 2 to an odd number results in an odd number. But (2n − 1) + 2 = 2n + 1 = 2(n+1) − 1, so 2(n+1) − 1 is odd (P(n+1)). So P(n) implies P(n+1).
Thus 2n − 1 is odd, for all positive integers n.

The shorter phrase "proof by induction" is often used instead of "proof by mathematical induction".[19]

Proof by contraposition

Proof by contraposition infers the statement "if p then q" by establishing the logically equivalent contrapositive statement: "if not q then not p".

For example, contraposition can be used to establish that, given an integer , if is even, then is even:

Suppose is not even. Then is odd. The product of two odd numbers is odd, hence is odd. Thus is not even. Thus, if is even, the supposition must be false, so has to be even.

Proof by contradiction

In proof by contradiction, also known by the Latin phrase reductio ad absurdum (by reduction to the absurd), it is shown that if some statement is assumed true, a logical contradiction occurs, hence the statement must be false. A famous example involves the proof that is an irrational number:

Suppose that were a rational number. Then it could be written in lowest terms as where a and b are non-zero integers with no common factor. Thus, . Squaring both sides yields 2b2 = a2. Since 2 divides the expression on the left, 2 must also divide the equal expression on the right. That is, a2 is even, which implies that a must also be even, as seen in the proposition above (in Proof by Contraposition). So we can write a = 2c, where c is also an integer. Substitution into the original equation yields 2b2 = (2c)2 = 4c2. Dividing both sides by 2 yields b2 = 2c2. But then, by the same argument as before, 2 divides b2, so b must be even. However, if a and b are both even, they have 2 as a common factor. This contradicts our previous statement that a and b have no common factor, so we are forced to conclude that is an irrational number.

To paraphrase: if one could write as a fraction, this fraction could never be written in lowest terms, since 2 could always be factored from numerator and denominator.

Proof by construction

Proof by construction, or proof by example, is the construction of a concrete example with a property to show that something having that property exists. Joseph Liouville, for instance, proved the existence of transcendental numbers by constructing an explicit example. It can also be used to construct a counterexample to disprove a proposition that all elements have a certain property.

Proof by exhaustion

In proof by exhaustion, the conclusion is established by dividing it into a finite number of cases and proving each one separately. The number of cases sometimes can become very large. For example, the first proof of the four color theorem was a proof by exhaustion with 1,936 cases. This proof was controversial because the majority of the cases were checked by a computer program, not by hand. The shortest known proof of the four color theorem as of 2011 still has over 600 cases.[20]

Probabilistic proof

A probabilistic proof is one in which an example is shown to exist, with certainty, by using methods of probability theory. Probabilistic proof, like proof by construction, is one of many ways to show existence theorems.

In the proablistic method, one seeks an object having a given property, starting with a large set of candidates. One assigns a certain probability for each candidate to be chosen, and then proves that there is a non-zero probability that a chosen candidate will have the desired property. This does not specify which candidates have the property, but the probability could not be positive without at least one.

A probablistic proof is not to be confused with an argument that a theorem is 'probably' true, a 'plausibility argument'. The work on the Collatz conjecture shows how far plausibility is from genuine proof. While most mathematicians do not think that probabilistic evidence for the properties of a given object counts as a genuine mathematical proof, a few mathematicians and philosophers have argued that at least some types of probabilistic evidence (such as Rabin's probabilistic algorithm for testing primality) are as good as genuine mathematical proofs.[21][22]

Combinatorial proof

A combinatorial proof establishes the equivalence of different expressions by showing that they count the same object in different ways. Often a bijection between two sets is used to show that the expressions for their two sizes are equal. Alternatively, a double counting argument provides two different expressions for the size of a single set, again showing that the two expressions are equal.

Nonconstructive proof

A nonconstructive proof establishes that a mathematical object with a certain property exists — without explaining how such an object are to be found. Often, this takes the form of a proof by contradiction in which the nonexistence of the object is proved to be impossible. In contrast, a constructive proof establishes that a particular object exists by providing a method of finding it. A famous example of a nonconstructive proof shows that there exist two irrational numbers a and b such that is a rational number:

Either is a rational number and we are done (take ), or is irrational so we can write and . This then gives , which is thus a rational of the form

Statistical proofs in pure mathematics

The expression "statistical proof" may be used technically or colloquially in areas of pure mathematics, such as involving cryptography, chaotic series, and probabilistic or analytic number theory.[23][24][25] It is less commonly used to refer to a mathematical proof in the branch of mathematics known as mathematical statistics. See also "Statistical proof using data" section below.

Computer-assisted proofs

Until the twentieth century it was assumed that any proof could, in principle, be checked by a competent mathematician to confirm its validity.[8] However, computers are now used both to prove theorems and to carry out calculations that are too long for any human or team of humans to check; the first proof of the four color theorem is an example of a computer-assisted proof. Some mathematicians are concerned that the possibility of an error in a computer program or a run-time error in its calculations calls the validity of such computer-assisted proofs into question. In practice, the chances of an error invalidating a computer-assisted proof can be reduced by incorporating redundancy and self-checks into calculations, and by developing multiple independent approaches and programs. Errors can never be completely ruled out in case of verification of a proof by humans either, especially if the proof contains natural language and requires deep mathematical insight to uncover the potential hidden assumptions and fallacies involved.

Undecidable statements

A statement that is neither provable nor disprovable from a set of axioms is called undecidable (from those axioms). One example is the parallel postulate, which is neither provable nor refutable from the remaining axioms of Euclidean geometry.

Mathematicians have shown there are many statements that are neither provable nor disprovable in Zermelo–Fraenkel set theory with the axiom of choice (ZFC), the standard system of set theory in mathematics (assuming that ZFC is consistent); see list of statements undecidable in ZFC.

Gödel's (first) incompleteness theorem shows that many axiom systems of mathematical interest will have undecidable statements.

Heuristic mathematics and experimental mathematics

While early mathematicians such as Eudoxus of Cnidus did not use proofs, from Euclid to the foundational mathematics developments of the late 19th and 20th centuries, proofs were an essential part of mathematics.[26] With the increase in computing power in the 1960s, significant work began to be done investigating mathematical objects outside of the proof-theorem framework,[27] in experimental mathematics. Early pioneers of these methods intended the work ultimately to be embedded in a classical proof-theorem framework, e.g. the early development of fractal geometry,[28] which was ultimately so embedded.

Related concepts

Visual proof

Although not a formal proof, a visual demonstration of a mathematical theorem is sometimes called a "proof without words". The left-hand picture below is an example of a historic visual proof of the Pythagorean theorem in the case of the (3,4,5) triangle.

Some illusory visual proofs, such as the missing square puzzle, can be constructed in a way which appear to prove a supposed mathematical fact but only do so under the presence of tiny errors (for example, supposedly straight lines which actually bend slightly) which are unnoticeable until the entire picture is closely examined, with lengths and angles precisely measured or calculated.

Elementary proof

An elementary proof is a proof which only uses basic techniques. More specifically, the term is used in number theory to refer to proofs that make no use of complex analysis. For some time it was thought that certain theorems, like the prime number theorem, could only be proved using "higher" mathematics. However, over time, many of these results have been reproved using only elementary techniques.

Two-column proof

A two-column proof published in 1913

A particular way of organising a proof using two parallel columns is often used in elementary geometry classes in the United States.[29] The proof is written as a series of lines in two columns. In each line, the left-hand column contains a proposition, while the right-hand column contains a brief explanation of how the corresponding proposition in the left-hand column is either an axiom, a hypothesis, or can be logically derived from previous propositions. The left-hand column is typically headed "Statements" and the right-hand column is typically headed "Reasons".[30]

Colloquial use of "mathematical proof"

The expression "mathematical proof" is used by lay people to refer to using mathematical methods or arguing with mathematical objects, such as numbers, to demonstrate something about everyday life, or when data used in an argument is numerical. It is sometimes also used to mean a "statistical proof" (below), especially when used to argue from data.

Statistical proof using data

"Statistical proof" from data refers to the application of statistics, data analysis, or Bayesian analysis to infer propositions regarding the probability of data. While using mathematical proof to establish theorems in statistics, it is usually not a mathematical proof in that the assumptions from which probability statements are derived require empirical evidence from outside mathematics to verify. In physics, in addition to statistical methods, "statistical proof" can refer to the specialized mathematical methods of physics applied to analyze data in a particle physics experiment or observational study in physical cosmology. "Statistical proof" may also refer to raw data or a convincing diagram involving data, such as scatter plots, when the data or diagram is adequately convincing without further analysis.

Inductive logic proofs and Bayesian analysis

Proofs using inductive logic, while considered mathematical in nature, seek to establish propositions with a degree of certainty, which acts in a similar manner to probability, and may be less than full certainty. Inductive logic should not be confused with mathematical induction.

Bayesian analysis uses Bayes' theorem to update a person's assessment of likelihoods of hypotheses when new evidence or information is acquired.

Proofs as mental objects

Psychologism views mathematical proofs as psychological or mental objects. Mathematician philosophers, such as Leibniz, Frege, and Carnap have variously criticized this view and attempted to develop a semantics for what they considered to be the language of thought, whereby standards of mathematical proof might be applied to empirical science.[citation needed]

Influence of mathematical proof methods outside mathematics

Philosopher-mathematicians such as Spinoza have attempted to formulate philosophical arguments in an axiomatic manner, whereby mathematical proof standards could be applied to argumentation in general philosophy. Other mathematician-philosophers have tried to use standards of mathematical proof and reason, without empiricism, to arrive at statements outside of mathematics, but having the certainty of propositions deduced in a mathematical proof, such as Descartes' cogito argument.

Ending a proof

Sometimes, the abbreviation "Q.E.D." is written to indicate the end of a proof. This abbreviation stands for "Quod Erat Demonstrandum", which is Latin for "that which was to be demonstrated". A more common alternative is to use a square or a rectangle, such as □ or ∎, known as a "tombstone" or "halmos" after its eponym Paul Halmos.[5] Often, "which was to be shown" is verbally stated when writing "QED", "□", or "∎" during an oral presentation.

See also

References

 1. ^ Bill Casselman. "One of the Oldest Extant Diagrams from Euclid". University of British Columbia. Retrieved September 26, 2008.
 2. ^ Clapham, C. & Nicholson, JN. The Concise Oxford Dictionary of Mathematics, Fourth edition. A statement whose truth is either to be taken as self-evident or to be assumed. Certain areas of mathematics involve choosing a set of axioms and discovering what results can be derived from them, providing proofs for the theorems that are obtained.
 3. ^ Cupillari, Antonella (2005) [2001]. The Nuts and Bolts of Proofs: An Introduction to Mathematical Proofs (Third ed.). Academic Press. p. 3. ISBN 978-0-12-088509-1.
 4. ^ Gossett, Eric (July 2009). Discrete Mathematics with Proof. John Wiley & Sons. p. 86. ISBN 978-0470457931. Definition 3.1. Proof: An Informal Definition
 5. ^ a b c "The Definitive Glossary of Higher Mathematical Jargon". Math Vault. August 1, 2019. Retrieved October 20, 2019.
 6. ^ "proof" New Shorter Oxford English Dictionary, 1993, OUP, Oxford.
 7. ^ Hacking, Ian (1984) [1975]. The Emergence of Probability: A Philosophical Study of Early Ideas about Probability, Induction and Statistical Inference. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-31803-7.
 8. ^ a b The History and Concept of Mathematical Proof, Steven G. Krantz. 1. February 5, 2007
 9. ^ Kneale, William; Kneale, Martha (May 1985) [1962]. The development of logic (New ed.). Oxford University Press. p. 3. ISBN 978-0-19-824773-9.
 10. ^ Moutsios-Rentzos, Andreas; Spyrou, Panagiotis (February 2015). "The genesis of proof in ancient Greece The pedagogical implications of a Husserlian reading". Archive ouverte HAL. Retrieved October 20, 2019.
 11. ^ Eves, Howard W. (January 1990) [1962]. An Introduction to the History of Mathematics (Saunders Series) (6th ed.). Brooks/Cole. p. 141. ISBN 978-0030295584. No work, except The Bible, has been more widely used...
 12. ^ Matvievskaya, Galina (1987), "The Theory of Quadratic Irrationals in Medieval Oriental Mathematics", Annals of the New York Academy of Sciences, 500 (1): 253–77 [260], Bibcode:1987NYASA.500..253M, doi:10.1111/j.1749-6632.1987.tb37206.x
 13. ^ Eder, Michelle (2000), Views of Euclid's Parallel Postulate in Ancient Greece and in Medieval Islam, Rutgers University, retrieved January 23, 2008
 14. ^ Buss, Samuel R. (1998), "An introduction to proof theory", in Buss, Samuel R. (ed.), Handbook of Proof Theory, Studies in Logic and the Foundations of Mathematics, 137, Elsevier, pp. 1–78, ISBN 978-0-08-053318-6. See in particular p. 3: "The study of Proof Theory is traditionally motivated by the problem of formalizing mathematical proofs; the original formulation of first-order logic by Frege [1879] was the first successful step in this direction."
 15. ^ Quine, Willard Van Orman (1961). "Two Dogmas of Empiricism" (PDF). Universität Zürich — Theologische Fakultät. p. 12. Retrieved October 20, 2019.
 16. ^ Cupillari, p. 20.
 17. ^ Cupillari, p. 46.
 18. ^ Examples of simple proofs by mathematical induction for all natural numbers
 19. ^ Proof by induction, University of Warwick Glossary of Mathematical Terminology
 20. ^ See Four color theorem#Simplification and verification.
 21. ^ Davis, Philip J. (1972), "Fidelity in Mathematical Discourse: Is One and One Really Two?" American Mathematical Monthly 79:252–63.
 22. ^ Fallis, Don (1997), "The Epistemic Status of Probabilistic Proof." Journal of Philosophy 94:165–86.
 23. ^ "in number theory and commutative algebra... in particular the statistical proof of the lemma." [1]
 24. ^ "Whether constant π (i.e., pi) is normal is a confusing problem without any strict theoretical demonstration except for some statistical proof"" (Derogatory use.)[2]
 25. ^ "these observations suggest a statistical proof of Goldbach's conjecture with very quickly vanishing probability of failure for large E" [3]
 26. ^ Mumford, David B.; Series, Caroline; Wright, David (2002). Indra's Pearls: The Vision of Felix Klein. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-35253-6. What to do with the pictures? Two thoughts surfaced: the first was that they were unpublishable in the standard way, there were no theorems only very suggestive pictures. They furnished convincing evidence for many conjectures and lures to further exploration, but theorems were coins of the realm and the conventions of that day dictated that journals only published theorems.
 27. ^ "A Note on the History of Fractals". Archived from the original on February 15, 2009. Mandelbrot, working at the IBM Research Laboratory, did some computer simulations for these sets on the reasonable assumption that, if you wanted to prove something, it might be helpful to know the answer ahead of time.
 28. ^ Lesmoir-Gordon, Nigel (2000). Introducing Fractal Geometry. Icon Books. ISBN 978-1-84046-123-7. ...brought home again to Benoit [Mandelbrot] that there was a 'mathematics of the eye', that visualization of a problem was as valid a method as any for finding a solution. Amazingly, he found himself alone with this conjecture. The teaching of mathematics in France was dominated by a handful of dogmatic mathematicians hiding behind the pseudonym 'Bourbaki'...
 29. ^ Herbst, Patricio G. (2002). "Establishing a Custom of Proving in American School Geometry: Evolution of the Two-Column Proof in the Early Twentieth Century" (PDF). Educational Studies in Mathematics. 49 (3): 283–312. doi:10.1023/A:1020264906740.
 30. ^ Dr. Fisher Burns. "Introduction to the Two-Column Proof". onemathematicalcat.org. Retrieved October 15, 2009.

Further reading

External links