پرش به محتوا

الگو:منطق

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

برابرها[ویرایش]

 • اثبات یا برهان Proof
 • استدلال قیاسی، استدلال استنتاجی Deductive reasoning
 • استدلال معکوس Abductive reasoning
 • استقرائی Inductive
 • استقلال Independence
 • استنتاج Inference
 • اعتبارمندی Validity
 • انجام‌پذیری Satisfiability
 • اندیشه انتقادی Critical thinking
 • برهان سازگاری Consistency proof
 • برهان، سرشناسه Argument
 • بنداشت، اصل Axiom
 • تجربی بودن منطق Is logic empirical?
 • تسویر، سورها، کمیت‌سنج‌ها، چندایابی، چنداسنجی Quantification
 • تصمیم‌پذیری Decidability
 • تعبیرات Interpretation
 • جدول ارزش Truth table
 • حساب گزاره‌ای Propositional calculus
 • حساب مسندات تکین (مونادی) Monadic predicate calculus
 • خرد Reason
 • خلاف‌آمد، قضیهٔ جدلی‌الطرفین Antinomy
 • درستی Soundness
 • دستگاه صوری Formal system
 • دستگاه قیاسی Deductive system
 • دنباله معنایی Semantic consequence
 • دنباله نحوی Syntactic consequence
 • دودرستی Dialetheism
 • رابط منطقی، عملگر ارتباط منطقی، ادات منطقی (ادات=connective)[۱] Logical connective
 • رده Class
 • زبان صوری Formal language
 • زبر-منطق Metalogic
 • سفسطه، مغالطه Fallacy
 • عبارت Formula
 • عبارت خوش‌ساخت Well-formed formula
 • عنصر Element
 • قانع‌کنندگی، باورانندگی، استواری، محتمل‌نمایی (خ) Cogency
 • قضیه Theorem
 • قواعد استنباط Rules of inference
 • کاملیت Completeness
 • گزاره Proposition
 • متناقض‌نما Paradox
 • معناشناسی منطق Semantics of logic
 • منطق اعتقادی Doxastic logic
 • منطق ترم Term logic
 • منطق خطی Linear logic
 • منطق دستهٔ دوم Second-order logic
 • منطق دستهٔ یکم First-order logic
 • منطق ربط Relevance logic[۲]
 • منطق زمانمند Temporal logic
 • منطق شناختی Epistemic logic
 • منطق شهودگرایانه[۳] Intuitionistic logic
 • منطق فازی Fuzzy logic
 • منطق فرایض اخلاقی، منطق تکلیفی Deontic logic
 • منطق گزاره‌ای، منطق کامل Propositional logic
 • منطق محاسبه‌پذیری Computability logic
 • منطق محتواگرا Informal logic
 • منطق مُسندی، منطق محمولات Predicate logic
 • منطق ناهماهنگی‌پذیر Paraconsistent logic
 • منطق نایک‌نوا Non-monotonic logic
 • منطق وضعی، منطق موجهات یا وجه‌نما Modal logic
 • نحو Syntax
 • نظریه اثبات یا نظریه برهان Proof theory
 • نظریه انواع Type theory
 • نظریه بازگشتی Recursion theory
 • نظریه برهان‌آوری Argumentation theory
 • نظریه مجموعه Set theory
 • نظریه مدل Model theory
 • Alfred North Whitehead
 • Alfred Tarski
 • Alonzo Church
 • Bertrand Russell
 • Charles Peirce
 • David Hilbert
 • Dharmakirti
 • Dignāga
 • Georg Cantor
 • George Boole
 • Gerhard Gentzen
 • Giuseppe Peano
 • Gottlob Frege
 • Hilary Putnam
 • Kanada
 • Kurt Gödel
 • Mozi
 • Nyāya Sūtras
 • Pāṇini
 • Rudolf Carnap
 • Thoralf Skolem
 • Willard Van Orman Quine

منابع برابرهای فارسی[ویرایش]

 1. محمد اردشیر (۱۳۸۳منطق ریاضی، انتشارات هرمس با همکاری مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها، شابک ۹۶۴-۳۶۳-۲۲۹-۶
 2. [۱]
 3. محمد اردشیر (۱۳۸۳منطق ریاضی، انتشارات هرمس با همکاری مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها، شابک ۹۶۴-۳۶۳-۲۲۹-۶