باکتری‌شناسی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

باکتری‌شناسی زیرشاخه‌ای از دانش میکروب‌شناسی است که به مطالعهٔ شکل، ساختمان، دگرگشت و فیزیولوژی باکتریها و همچنین رابطهٔ آن‌ها با انسان، جانوران و مواد بیجان طبیعت می‌پردازد. باکتری‌شناسی شامل شناسایی، طبقه‌بندی و بررسی ویژگی‌های گونه‌های باکتریایی است.

باکتری‌ها گوناگون‌ترین و مهم‌ترین میکروارگانیسم هستند. شمار کمی از آن‌ها در انسان و جانوران و گیاهان بیماری‌زا است. به‌طور کلی بدون فعالیت آن‌ها، حیات بر روی زمین مختل می‌شود. به یقین یوکاریوتها از موجودات زندهٔ باکتری‌مانند به وجود آمده‌اند. نظر به اینکه باکتری‌ها ساختمان ساده‌ای داشته و می‌توان به آسانی بسیاری از آن‌ها را در شرایط آزمایشگاه کشت داد و تحت کنترل درآورد، میکروب‌شناسان مطالعهٔ گسترده‌ای دربارهٔ فرایندهای حیاتی آن‌ها انجام داده‌اند.

دسته‌بندی باکتری‌شناسی[ویرایش]

باکتری‌شناسی به سه دستهٔ کلی دسته‌بندی می‌شود:

باکتری‌شناسی پزشکی و دامپزشکی[ویرایش]

پیوندهای میان باکتری‌ها با انسان و باکتری‌ها با جانوران و همچنین بیماری‌هایی که توسط آن‌ها ایجاد می‌شود را مطالعه می‌کند.

باکتری‌شناسی خوراکی و صنعتی[ویرایش]

پیوند باکتری‌ها با خوراک (فساد و تخمیرات) در صنعت کنسروسازی، صنعت نوشیدنی‌های الکلی و آنتی‌بیوتیکسازی را مطالعه می‌کند.

باکتری‌شناسی خاک و دریا[ویرایش]

پیوند باکتری‌ها با عناصر بیجان خاک و آب دریا را مطالعه می‌کند.