جدول تناوبی با جزئیات

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر کامل ترین شکل جدول تناوبی را مشاهده می‌کنید

گروه → ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸
دوره IA IIA IIIB IVB VB VIB VIIB VIIIB VIIIB VIIIB IB IIB IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA
۱ هیدروژن
۱
H

۱٫۰۰۷۹
نام عنصر
عدد اتمی
نماد شیمیایی

جرم نسبی اتم 

title="Noble gases; Primordial; Gas " style="text-align:center; color:قرمز; background:#c0ffff
border
2px solid #8811ff;" | هلیم
۲
He

۴٫۰۰۲۶
۲ لیتیم
۳
Li

۶٫۹۴۱(۲)
بریلیم
۴
Be

۹٫۰۱۲۲
title="Metalloids; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#cccc99
border
2px solid #8811ff;" | بور
۵
B

۱۰٫۸۱۱(۷)
کربن
۶
C

۱۲٫۰۱۱
نیتروژن
۷
N

۱۴٫۰۰۶۷
اکسیژن
۸
O

۱۵٫۹۹۹۴
title="Halogens; Primordial; Gas " style="text-align:center; color:قرمز; background:#ffff99
border
2px solid #8811ff;" | فلوئور
۹
F

۱۸٫۹۹۸
title="Noble gases; Primordial; Gas " style="text-align:center; color:قرمز; background:#c0ffff
border
2px solid #8811ff;" | نئون
۱۰
Ne

۲۰٫۱۸۰
۳ سدیم
۱۱
Na

۲۲٫۹۹۰
منیزیم
۱۲
Mg

۲۴٫۳۰۵
آلومینیم
۱۳
Al

۲۶٫۹۸۲
title="Metalloids; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#cccc99
border
2px solid #8811ff;" | سیلسیم
۱۴
Si

۲۸٫۰۸۶
فسفر
۱۵
P

۳۰٫۹۷۴
گوگرد
۱۶
S

۳۲٫۰۶۶(۶)
title="Halogens; Primordial; Gas " style="text-align:center; color:قرمز; background:#ffff99
border
2px solid #8811ff;" | کلر
۱۷
Cl

۳۵٫۴۵۳
title="Noble gases; Primordial; Gas " style="text-align:center; color:قرمز; background:#c0ffff
border
2px solid #8811ff;" | آرگون
۱۸
Ar

۳۹٫۹۴۸(۱)
۴ پتاسیم
۱۹
K

۳۹٫۰۹۸
کلسیم
۲۰
Ca

۴۰٫۰۷۸(۴)
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | اسکاندیم
۲۱
Sc

۴۴٫۹۵۶
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | تیتانیم
۲۲
Ti

۴۷٫۸۶۷(۱)
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | وانادیم
۲۳
V

۵۰٫۹۴۲(۱)
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | کروم
۲۴
Cr

۵۱٫۹۹۶
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | منگنز
۲۵
Mn

۵۴٫۹۳۸
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | آهن
۲۶
Fe

۵۵٫۸۴۵(۲)
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | کبالت
۲۷
Co

۵۸٫۹۳۳
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | نیکل
۲۸
Ni

۵۸٫۶۹۳
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | مس
۲۹
Cu

۶۳٫۵۴۶(۳)
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | روی
۳۰
Zn

۶۵٫۳۹(۲)
گالیم
۳۱
Ga

۶۹٫۷۲۳(۱)
title="Metalloids; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#cccc99
border
2px solid #8811ff;" | ژرمانیم
۳۲
Ge

۷۲٫۶۱(۲)
title="Metalloids; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#cccc99
border
2px solid #8811ff;" | آرسنیک
۳۳
As

۷۴٫۹۲۲
سلنیم
۳۴
Se

۷۸٫۹۶(۳)
title="Halogens; Primordial; Liquid" style="text-align:center; color:green; background:#ffff99
border
2px solid #8811ff;" | برم
۳۵
Br

۷۹٫۹۰۴(۱)
title="Noble gases; Primordial; Gas " style="text-align:center; color:قرمز; background:#c0ffff
border
2px solid #8811ff;" | کریپتون
۳۶
Kr

۸۳٫۸۰(۱)
۵ روبیدیم
۳۷
Rb

۸۵٫۴۶۸
استرانسیم
۳۸
Sr

۸۷٫۶۲(۱)
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | ایتریم
۳۹
Y

۸۸٫۹۰۶
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | زیرکونیم
۴۰
Zr

۹۱٫۲۲۴(۲)
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | نیوبیم
۴۱
Nb

۹۲٫۹۰۶
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | مولیبدن
۴۲
Mo

۹۵٫۹۴(۱)
title="Transition metals; Natural radio; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px dashed #773300;" | تکنسیم
۴۳
Tc

[۹۷٫۹۰۷]
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | روتنیم
۴۴
Ru

۱۰۱٫۰۷(۲)
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | رودیم
۴۵
Rh

۱۰۲٫۹۰۶
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | پالادیم
۴۶
Pd

۱۰۶٫۴۲(۱)
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | نقره
۴۷
Ag

۱۰۷٫۸۶۸
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | کادمیم
۴۸
Cd

۱۱۲٫۴۱۱(۸)
ایندیم
۴۹
In

۱۱۴٫۸۱۸(۳)
قلع
۵۰
Sn

۱۱۸٫۷۱۰(۷)
title="Metalloids; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#cccc99
border
2px solid #8811ff;" | آنتیموان
۵۱
Sb

۱۲۱٫۷۶۰(۱)
title="Metalloids; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#cccc99
border
2px solid #8811ff;" | تلوریم
۵۲
Te

۱۲۷٫۶۰(۳)
title="Halogens; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffff99
border
2px solid #8811ff;" | ید
۵۳
I

۱۲۶٫۹۰۴
title="Noble gases; Primordial; Gas " style="text-align:center; color:قرمز; background:#c0ffff
border
2px solid #8811ff;" | گزنون
۵۴
Xe

۱۳۱٫۲۹(۲)
۶ سزیم
۵۵
Cs

۱۳۲٫۹۰۵
باریم
۵۶
Ba

۱۳۷٫۳۲۷(۷)
لوتتیم
۷۱
Lu

۱۷۴٫۹۶۷(۱)
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | هافنیم
۷۲
Hf

۱۷۸٫۴۹(۲)
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | تانتال
۷۳
Ta

۱۸۰٫۹۴۸
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | تنگستن
۷۴
W

۱۸۳٫۸۴(۱)
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | رنیم
۷۵
Re

۱۸۶٫۲۰۷(۱)
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | اسمیم
۷۶
Os

۱۹۰٫۲۳(۳)
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | ایریدیم
۷۷
Ir

۱۹۲٫۲۱۷(۳)
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | پلاتین
۷۸
Pt

۱۹۵٫۰۸۴(۹)
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | طلا
۷۹
Au

۱۹۶٫۹۶۷
title="Transition metals; Primordial; Liquid" style="text-align:center; color:green; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | جیوه
۸۰
Hg

۲۰۰٫۵۹(۲)
تالیم
۸۱
Tl

۲۰۴٫۳۸۳
سرب
۸۲
Pb

۲۰۷٫۲(۱)
بیسموت
۸۳
Bi

۲۰۸٫۹۸۰
title="Metalloids; Natural radio; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#cccc99
border
2px dashed #773300;" | پولونیم
۸۴
Po

[۲۰۸٫۹۸۲]
title="Halogens; Natural radio; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffff99
border
2px dashed #773300;" | استاتین
۸۵
At

[۲۰۹٫۹۸۷]
title="Noble gases; Natural radio; Gas " style="text-align:center; color:قرمز; background:#c0ffff
border
2px dashed #773300;" | رادون
۸۶
Rn

[۲۲۲٫۰۱۸]
۷ فرانسیم
۸۷
Fr

[۲۲۳٫۰۲۰]
رادیم
۸۸
Ra

[۲۲۶٫۰۲۵۴]
لارنسیم
۱۰۳
Lr

[۲۶۲٫۱۱۰]
title="Transition metals; Synthetic; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px dotted #4499ff;" | رادرفوردیم
۱۰۴
Rf

[۲۶۳٫۱۱۳]
title="Transition metals; Synthetic; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px dotted #4499ff;" | دوبنیم
۱۰۵
Db

[۲۶۲٫۱۱۴]
title="Transition metals; Synthetic; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px dotted #4499ff;" | سیبورگیم
۱۰۶
Sg

[۲۶۶٫۱۲۲]
title="Transition metals; Synthetic; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px dotted #4499ff;" | بوریم
۱۰۷
Bh

[۲۶۴٫۱۲۴۷]
title="Transition metals; Synthetic; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px dotted #4499ff;" | هاسیم
۱۰۸
Hs

[۲۶۹٫۱۳۴]
title="Transition metals; Synthetic; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px dotted #4499ff;" | مایتنریم
۱۰۹
Mt

[۲۶۸٫۱۳۹]
title="Transition metals; Synthetic; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px dotted #4499ff;" | دارمشتادیم
۱۱۰
Ds

[۲۷۲٫۱۴۶]
title="Transition metals; Synthetic; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px dotted #4499ff;" | رونتگنیم
۱۱۱
Rg

[۲۷۲٫۱۵۴]
title="Transition metals; Synthetic; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px dotted #4499ff;" | کوپرنیسیم
۱۱۲
Cn

[۲۸۵]
اونونتریوم
۱۱۳
Uut

[۲۸۴]
فلروویوم
۱۱۴
Fl

[۲۸۹]
اونونپنتیوم
۱۱۵
Uup

[۲۸۸]
لیورموریوم
۱۱۶
Lv

[۲۹۳]
title="Halogens; Synthetic; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffff99
border
2px dotted #4499ff;" | اونونسپتیوم
۱۱۷
Uus

[۲۹۴]
title="Noble gases; Synthetic; Gas" style="text-align:center; color:قرمز; background:#c0ffff
border
2px dotted #4499ff;" | اونونوکتیوم
۱۱۸
Uuo

[۲۹۴]

 لانتانیدها   لانتان
۵۷
La

۱۳۸٫۹۰۵
سریم
۵۸
Ce

۱۴۰٫۱۱۶(۱)
پرازئودیمیم
۵۹
Pr

۱۴۰٫۹۰۸
نئودیمیم
۶۰
Nd

۱۴۴٫۲۴۲(۳)
پرومتیم
۶۱
Pm

[۱۴۴٫۹۱۳]
ساماریم
۶۲
Sm

۱۵۰٫۳۶(۲)
یوروپیم
۶۳
Eu

۱۵۱٫۹۶۴(۱)
گادولینیم
۶۴
Gd

۱۵۷٫۲۵(۳)
تربیم
۶۵
Tb

۱۵۸٫۹۲۵
دیسپروزیم
۶۶
Dy

۱۶۲٫۵۰۰(۱)
هولمیم
۶۷
Ho

۱۶۴٫۹۳۰
اربیم
۶۸
Er

۱۶۷٫۲۵۹(۳)
تولیم
۶۹
Tm

۱۶۸٫۹۳۴
ایتربیم
۷۰
Yb

۱۷۳٫۰۴(۳)
 آکتینیدها   اکتینیم
۸۹
Ac

[۲۲۷٫۰۲۷]
توریم
۹۰
Th

۲۳۲٫۰۳۸
پروتاکتینیم
۹۱
Pa

۲۳۱٫۰۳۶
اورانیم
۹۲
U

۲۳۸٫۰۲۹
نپتونیم
۹۳
Np

[۲۳۷٫۰۴۸]
پلوتونیم
۹۴
Pu

[۲۴۴٫۰۶۴]
امریسیم
۹۵
Am

[۲۴۳٫۰۶۱]
کوریم
۹۶
Cm

[۲۴۷٫۰۷۰]
برکلیم
۹۷
Bk

[۲۴۷٫۰۷۰]
کالیفرنیم
۹۸
Cf

[۲۵۱٫۰۸۰]
اینشتینیم
۹۹
Es

[۲۵۲٫۰۸۳]
فرمیم
۱۰۰
Fm

[۲۵۷٫۰۹۵]
مندلیفیم
۱۰۱
Md

[۲۵۸٫۰۹۸]
نوبلیم
۱۰۲
No

[۲۵۹٫۱۰۱]

شرح[ویرایش]

ماندگاری در دمای استاندارد و فشار (۰°C و فشار یک اتمسفر زمین)
جامد مایع گاز
طبیعت پیدایش
اولیه ردیابی رادیو ایزوتوپ ترکیبی

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا، «Periodic table (large version)»، ویکی‌پدیای ، دانشنامهٔ آزاد (بازیابی در ۱۱ مارچ ۲۰۱۱).