گرمای گداخت عناصر (صفحه اطلاعات)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

<< منابع اطلاعاتی عناصر شیمیایی

گرمای گداخت[ویرایش]

kJ/mol
1 H hydrogen (H2)
use (H2) 0.117
CRC (H2) 0.12
LNG (H2) 0.117
WEL (per mol H atoms) 0.558
2 He helium
use 0.0138
LNG 0.0138
WEL 0.02
3 Li lithium
use 3.00
CRC 3.00
LNG 3.00
WEL 3.0
4 Be beryllium
use 7.895
CRC 7.895
LNG 7.895
WEL 7.95
5 B boron
use 50.2
CRC 50.2
LNG 50.2
WEL 50
6 C carbon (graphite)
use (graphite) 117
CRC (graphite) 117
LNG (graphite) 117
7 N nitrogen (N2)
use (N2) 0.720
CRC (N2) 0.71
LNG (N2) 0.720
WEL (per mol N atoms) 0.36
8 O oxygen (O2)
use (O2) 0.444
CRC (O2) 0.44
LNG (O2) 0.444
WEL (per mol O atoms) 0.222
9 F fluorine (F2)
use (F2) 0.510
CRC (F2) 0.51
LNG (F2) 0.510
WEL (per mol F atoms) 0.26
10 Ne neon
use 0.335
CRC 0.328
LNG 0.335
WEL 0.34
11 Na sodium
use 2.60
CRC 2.60
LNG 2.60
WEL 2.60
12 Mg magnesium
use 8.48
CRC 8.48
LNG 8.48
WEL 8.7
13 Al aluminium
use 10.71
CRC 10.789
LNG 10.71
WEL 10.7
14 Si silicon
use 50.21
CRC 50.21
LNG 50.21
WEL 50.2
15 P phosphorus
use 0.66
CRC (white) 0.66
LNG 0.66
WEL 0.64
16 S sulfur
use (mono) 1.727
CRC (mono) 1.72
LNG (mono) 1.727
WEL 1.73
17 Cl chlorine (Cl2)
use (Cl2) 6.406
CRC (Cl2) 6.40
LNG (Cl2) 6.406
WEL (per mol Cl atoms) 3.2
18 Ar argon
use 1.18
CRC 1.18
LNG 1.12
WEL 1.18
19 K potassium
use 2.321
CRC 2.33
LNG 2.321
WEL 2.33
20 Ca calcium
use 8.54
CRC 8.54
LNG 8.54
WEL 8.54
21 Sc scandium
use 14.1
CRC 14.1
LNG 14.1
WEL 16
22 Ti titanium
use 14.15
CRC 14.15
LNG 14.15
WEL 18.7
23 V vanadium
use 21.5
CRC 21.5
LNG 21.5
WEL 22.8
24 Cr chromium
use 21.0
CRC 21.0
LNG 21.0
WEL 20.5
25 Mn manganese
use 12.91
CRC 12.91
LNG 12.9
WEL 13.2
26 Fe iron
use 13.81
CRC 13.81
LNG 13.81
WEL 13.8
27 Co cobalt
use 16.06
CRC 16.06
LNG 16.2
WEL 16.2
28 Ni nickel
use 17.48
CRC 17.04
LNG 17.48
WEL 17.2
29 Cu copper
use 13.26
CRC 12.93
LNG 13.26
WEL 13.1
30 Zn zinc
use 7.32
CRC 7.068
LNG 7.32
WEL 7.35
31 Ga gallium
use 5.59
CRC 5.576
LNG 5.59
WEL 5.59
32 Ge germanium
use 36.94
CRC 36.94
LNG 36.94
WEL 31.8
33 As arsenic
use (gray) 24.44
CRC (gray) ۲۴٫۴۴
LNG 24.44
WEL 27.7
34 Se selenium
use (gray) 6.69
CRC (gray) ۶٫۶۹
LNG 6.69
WEL 5.4
35 Br bromine (Br2)
use (Br2) 10.57
CRC (Br2) 10.57
LNG (Br2) 10.57
WEL (per mol Br atoms) 5.8
36 Kr krypton
use 1.64
CRC 1.64
LNG 1.37
WEL 1.64
37 Rb rubidium
use 2.19
CRC 2.19
LNG 2.19
WEL 2.19
38 Sr strontium
use 7.43
CRC 7.43
LNG 7.43
WEL 8
39 Y yttrium
use 11.42
CRC 11.4
LNG 11.42
WEL 11.4
40 Zr zirconium
use 14
[۱] 13.96 ± ۰٫۳۶
CRC 21.00
LNG 21.00
WEL 21
41 Nb niobium
use 30
CRC 30
LNG 30
WEL 26.8
42 Mo molybdenum
use 37.48
CRC 37.48
LNG 37.48
WEL 36
43 Tc technetium
use 33.29
CRC 33.29
LNG 33.29
WEL 23
44 Ru ruthenium
use 38.59
CRC 38.59
LNG 38.59
WEL 25.7
45 Rh rhodium
use 26.59
CRC 26.59
LNG 26.59
WEL 21.7
46 Pd palladium
use 16.74
CRC 16.74
LNG 16.74
WEL 16.7
47 Ag silver
use 11.28
CRC 11.28
LNG 11.95
WEL 11.3
48 Cd cadmium
use 6.21
CRC 6.21
LNG 6.19
WEL 6.3
49 In indium
use 3.281
CRC 3.281
LNG 3.28
WEL 3.26
50 Sn tin
use (white) 7.03
CRC (white) 7.173
LNG (white) 7.03
WEL 7.0
51 Sb antimony
use 19.79
CRC 19.79
LNG 19.87
WEL 19.7
52 Te tellurium
use 17.49
CRC 17.49
LNG 17.49
WEL 17.5
53 I iodine (I2)
use (I2) 15.52
CRC (I2) 15.52
LNG (I2) 150.66 [sic]
WEL (per mol I atoms) 7.76
54 Xe xenon
use 2.27
CRC 2.27
LNG 1.81
WEL 2.30
55 Cs caesium
use 2.09
CRC 2.09
LNG 2.09
WEL 2.09
56 Ba barium
use 7.12
CRC 7.12
LNG 7.12
WEL 8.0
57 La lanthanum
use 6.20
CRC 6.20
LNG 6.20
WEL 6.2
58 Ce cerium
use 5.46
CRC 5.46
LNG 5.46
WEL 5.5
59 Pr praseodymium
use 6.89
CRC 6.89
LNG 6.89
WEL 6.9
60 Nd neodymium
use 7.14
CRC 7.14
LNG 7.14
WEL 7.1
61 Pm promethium
use 7.13
LNG 7.13
WEL about 7.7
62 Sm samarium
use 8.62
CRC 8.62
LNG 8.62
WEL 8.6
63 Eu europium
use 9.21
CRC 9.21
LNG 9.21
WEL 9.2
64 Gd gadolinium
use 10.05
CRC 10.0
LNG 10.05
WEL 10.0
65 Tb terbium
use 10.15
CRC 10.15
LNG 10.15
WEL 10.8
66 Dy dysprosium
use 11.06
CRC 11.06
LNG 11.06
WEL 11.1
67 Ho holmium
use 17.0
CRC 17.0
LNG 16.8
WEL 17.0
68 Er erbium
use 19.90
CRC 19.9
LNG 19.90
WEL 19.9
69 Tm thulium
use 16.84
CRC 16.84
LNG 16.84
WEL 16.8
70 Yb ytterbium
use 7.66
CRC 7.66
LNG 7.66
WEL 7.7
71 Lu lutetium
use ca. 22
CRC 22
LNG (22)
WEL about 22
72 Hf hafnium
use 27.2
CRC 27.2
LNG 27.2
WEL 25.5
73 Ta tantalum
use 36.57
CRC 36.57
LNG 36.57
WEL 36
74 W tungsten
use 52.31
CRC 52.31
LNG 52.31
WEL 35
75 Re rhenium
use 60.43
CRC 60.43
LNG 60.43
WEL 33
76 Os osmium
use 57.85
CRC 57.85
LNG 57.85
WEL 31
77 Ir iridium
use 41.12
CRC 41.12
LNG 41.12
WEL 26
78 Pt platinum
use 22.17
CRC 22.17
LNG 22.17
WEL 20
79 Au gold
use 12.55
CRC 12.72
LNG 12.55
WEL 12.5
80 Hg mercury
use 2.29
CRC 2.29
LNG 2.29
WEL 2.29
81 Tl thallium
use 4.14
CRC 4.14
LNG 4.14
WEL 4.2
82 Pb lead
use 4.77
CRC 4.782
LNG 4.77
WEL 4.77
83 Bi bismuth
use 11.30
CRC 11.145
LNG 11.30
WEL 10.9
84 Po polonium
use ca. 13
WEL about 13
85 At آستاتین
use
WEL (per mol At atoms) about 6
86 Rn radon
use 3.247
LNG 3.247
WEL 3
87 Fr francium
use ca. 2
WEL about 2
88 Ra radium
use 8.5
LNG 8.5
WEL about 8
89 Ac actinium
use 14
WEL 14
90 Th thorium
use 13.81
CRC 13.81
LNG 13.81
WEL 16
91 Pa protactinium
use 12.34
CRC 12.34
LNG 12.34
WEL 15
92 U uranium
use 9.14
CRC 9.14
LNG 9.14
WEL 14
93 Np neptunium
use 3.20
CRC 3.20
LNG 3.20
WEL 10
94 Pu plutonium
use 2.82
CRC 2.82
LNG 2.82
95 Am americium
use 14.39
CRC 14.39
LNG 14.39

یادداشت[ویرایش]

  • در هنگام تغییرشکل مایع به گاز در نقطهٔ جوش مقادیر به آنتالپی باز می‌گردد (معمولی، ۱۰۱٫۳۲۵ کیلوپاسکال)

منابع[ویرایش]

CRC[ویرایش]

بر اساس منابع گوناگون در نسخهٔ برخط:

  • David R. Lide (ed.), CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th Edition. CRC Press. Boca Raton, Florida, 2003; Section 6, Fluid Properties; Enthalpy of Vaporization

GME[ویرایش]

  • Kugler HK & Keller C (eds) 1985, Gmelin handbook of inorganic and organometallic chemistry, 8th ed. , 'At, Astatine', system no. 8a, Springer-Verlag, Berlin, ISBN 3-540-93516-9, pp. 116–117

LNG[ویرایش]

بر اساس آنچه در منابع گوناگون آورده شده:

  • J.A. Dean (ed.), Lange's Handbook of Chemistry (15th Edition), McGraw-Hill, 1999; Section 6, Thermodynamic Properties; Table 6.4, Heats of Fusion, Vaporization, and Sublimation and Specific Heat at Various Temperatures of the Elements and Inorganic Compounds

WEL[ویرایش]

بر اساس آنچه در http://www.webelements.com/ از منابع زیر آمده:

  • G.W.C. Kaye and T. H. Laby in Tables of physical and chemical constants, Longman, London, UK, 15th edition, 1993.
  • D.R. Lide, (ed.) in Chemical Rubber Company handbook of chemistry and physics, CRC Press, Boca Raton, Florida, USA, 79th edition, 1998.
  • A.M. James and M.P. Lord in Macmillan's Chemical and Physical Data, Macmillan, London, UK, 1992.
  • H. Ellis (ed.) in Nuffield Advanced Science Book of Data, Longman, London, UK, 1972.

جستارهای وابسته[ویرایش]