فهرست قنات‌های شهرستان بم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از قنات قاسم‌آباد، بم)
پرش به: ناوبری، جستجو

جدول زیر براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده‌است.[۱] فهرست زیر قنات‌های شهرستان بم در استان کرمان را نشان می‌دهد.

نام قنات موقعیت نزدیک‌ترین روستا طول قنات (متر) تعداد میله چاه عمق مادر چاه دبی (لیتر بر ثانیه) سطح زیر کشت (هکتار)
ابارق بخش مرکزی شهرستان بم ابارق ۵۲۰۰ ۱۰۰ ۱۳۱ ۳۰ ۵۰
اسدآباد بخش مرکزی شهرستان بم باغچمک ۳۹۰۰ ۸۰ ۴۱ ۱۵۹ ۴۰
اسلام‌آباد بخش ریگان شهرستان بم اسلام‌آباد ۳۸۰۰ ۶۵ ۲۱ ۱۸ ۳۵
اسماعیل‌آباد بخش مرکزی شهرستان بم سروستان ۰ ۰ ۰ ۱۲۵ ۸۰
الله‌آباد بخش مرکزی شهرستان بم بروات ۴۹۰۰ ۸۰ ۵۲ ۲۳ ۵۰
اکبرآباد بخش مرکزی شهرستان بم بروات ۶۹۰۰ ۲۰۰ ۴۴ ۱۸۱ ۲۰۰
اکبرآباد بخش مرکزی شهرستان بم بم ۶۹۰۰ ۱۰۰ ۹۲ ۸۸ ۱۰۰
اکبرآباد بخش ریگان شهرستان بم اکبرآباد ۱۱۰۰ ۳۵ ۷ ۸ ۱۶
اکبرآباد بخش ریگان شهرستان بم اکبرآباد ۲۳۰۰ ۵۰ ۱۱ ۱۰ ۲۰
باغچمک بخش مرکزی شهرستان بم باغچمک ۱۱۲۰۰ ۳۵۰ ۶۲ ۶۲ ۱۰۰
باغچمک بخش مرکزی شهرستان بم باغچمک ۸۹۰۰ ۲۵۰ ۸۱ ۶۴ ۷۰
باقری بخش مرکزی شهرستان بم کوک ۳۶۰۰ ۱۰۰ ۳۴ ۲۶۰ ۲۵۰
برزرشیدی بخش مرکزی شهرستان بم بروات ۵۸۰۰ ۱۰۰ ۸۲ ۱۳ ۳۰
تقی‌آباد بخش مرکزی شهرستان بم ابارق ۲۹۰۰ ۸۰ ۵۴ ۱۵ ۵۰
تقی‌آباد بخش مرکزی شهرستان بم ابارق ۳۴۰۰ ۱۰۰ ۵۲ ۲۱ ۵۰
جلال‌آباد بخش ریگان شهرستان بم جلال‌آباد ۲۳۰۰ ۵۰ ۹ ۰ ۲۰
جلگه زاوه بخش مرکزی شهرستان بم بروات ۴۲۰۰ ۵۵ ۱۰۲ ۲۱ ۴۰
جهرکنارو بخش مرکزی شهرستان بم بروات ۲۹۰۰ ۵۰ ۱۰۹ ۲ ۶۰
حاج علی بخش مرکزی شهرستان بم بروات ۶۲۰۰ ۱۲۰ ۷۱ ۱۹ ۴۰
حاجی‌آباد بخش مرکزی شهرستان بم حاجی‌آباد ۴۹۰۰ ۷۰ ۴۲ ۳۲ ۵۰
حافظ‌آباد بخش مرکزی شهرستان بم دشت گاو ۲۴۰۰ ۷۰ ۳۰ ۸۰ ۵۰
حسن‌آباد بخش مرکزی شهرستان بم بم ۷۲۰۰ ۲۰۰ ۹۸ ۱۸۱ ۲۰۰
حسن‌آباد بخش مرکزی شهرستان بم بم ۲۸۰۰ ۷۰ ۱۱۰ ۸۵ ۸۰
حسن‌آباد بخش مرکزی شهرستان بم بروات ۲۱۰۰ ۴۰ ۴۲ ۸۵ ۱۵۰
حسن‌آباد بخش مرکزی شهرستان بم نارتیج ۶۹۰۰ ۲۰۰ ۴۳ ۷۵ ۸۰
حسینیه بخش مرکزی شهرستان بم اسفکان ۶۳۰۰ ۱۲۰ ۶۴ ۱۵۰ ۸۰
حسین‌آباد بخش مرکزی شهرستان بم بروات ۲۹۰۰ ۵۰ ۵۱ ۳۹ ۷۵
حشیرآباد بخش مرکزی شهرستان بم بروات ۴۸۰۰ ۸۰ ۵۳ ۸۵ ۱۲۰
دشت گاو بخش مرکزی شهرستان بم دشت گاو ۴۴۰۰ ۱۰۰ ۳۱ ۱۱۶ ۷۰
دم کنی بخش مرکزی شهرستان بم نارتیج ۲۳۰۰ ۵۰ ۴۹ ۱۲۲ ۷۰
ده شتر بخش مرکزی شهرستان بم خواجه ۲۸۰۰ ۸۰ ۶۸ ۳۰۵ ۲۰۰
رشیدی بخش مرکزی شهرستان بم بروات ۴۹۰۰ ۸۰ ۴۴ ۲۴ ۵۰
رضاآباد بخش ریگان شهرستان بم رضاآباد ۱۷۵۰ ۴۰ ۸ ۰ ۰
سروستان بخش مرکزی شهرستان بم سروستان ۱۴۰۰ ۴۵ ۲۲ ۶ ۲۰
سعادت‌آباد بخش ریگان شهرستان بم چهل تخم ۱۱۲۰۰ ۲۰۰ ۷۶ ۴۶ ۸۰
سعیدآباد بخش مرکزی شهرستان بم بروات ۵۸۰۰ ۱۰۰ ۴۴ ۵۱ ۸۰
سیداحمدی بخش مرکزی شهرستان بم بروات ۳۱۰۰ ۵۰ ۴۳ ۶ ۲۰
شریک‌آباد بخش مرکزی شهرستان بم بروات ۱۹۰۰ ۴۰ ۳۴ ۵۸ ۱۰۰
عزیزآباد بخش ریگان شهرستان بم عزیزآباد ۲۴۰۰ ۵۰ ۱۲ ۰ ۲۰
علیا بخش مرکزی شهرستان بم باغچمک ۱۰۳۰۰ ۳۵۰ ۲۷ ۵۰ ۷۰
علی‌آباد بخش ریگان شهرستان بم علی‌آباد ۴۰۰۰ ۷۰ ۱۲ ۱۹ ۴۰
عیسویه بخش مرکزی شهرستان بم باغچمک ۲۸۰۰ ۷۰ ۴۱ ۱۸۳ ۱۰۰
فاطمیه بخش مرکزی شهرستان بم درباغ ۷۳۰۰ ۲۰۰ ۵۹ ۲۰۲ ۵۰
فخرآباد بخش مرکزی شهرستان بم بم ۸۹۰۰ ۲۵۰ ۹۱ ۳۲۱ ۲۰۰
فرج‌آباد بخش مرکزی شهرستان بم بم ۵۸۰۰ ۱۰۰ ۳۲ ۶۰ ۷۰
قائم‌آباد بخش مرکزی شهرستان بم بروات ۷۱۰۰ ۱۲۰ ۴۹ ۳۷ ۵۰
قاسم‌آباد بخش مرکزی شهرستان بم بروات ۲۳۰۰ ۵۰ ۴۴ ۱۳۹ ۱۰۰
قلعه بالا بخش مرکزی شهرستان بم قلعه بالا ۳۶۰۰ ۷۰ ۳۴ ۶ ۲۰
قناد بخش مرکزی شهرستان بم بروات ۴۱۰۰ ۷۰ ۵۹ ۴۳ ۸۰
قنبرآباد بخش مرکزی شهرستان بم بم ۱۸۰۰ ۵۰ ۷۱ ۴۹۶ ۳۰۰
محمدآباد ی بخش مرکزی شهرستان بم بروات ۲۹۰۰ ۵۵ ۴۴ ۶۰ ۱۰۰
محمودآباد بخش ریگان شهرستان بم محمودآباد ۱۶۰۰ ۳۷ ۷ ۰ ۲۰
معصومیه بخش مرکزی شهرستان بم باغچمک ۵۶۰۰ ۱۲۰ ۴۸ ۲۰۳ ۵۰
مهدی‌آباد بخش مرکزی شهرستان بم دارزین ۲۹۰۰ ۵۰ ۲۲ ۲۵ ۵۰
مهدی‌آباد بخش مرکزی شهرستان بم بروات ۲۹۰۰ ۶۰ ۵۲ ۳۱ ۵۰
میرزائی بخش مرکزی شهرستان بم بروات ۴۹۰۰ ۶۵ ۴۱ ۲۲ ۵۰
نامعلوم بخشی نامعلوم در شهرستان بم نامعلوم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نجمیه بخش مرکزی شهرستان بم باغچمک ۳۹۰۰ ۸۰ ۴۶ ۱۴۲ ۵۰
نوروزآباد بخش مرکزی شهرستان بم بروات ۶۹۰۰ ۲۰۰ ۶۲ ۱۶۸ ۱۵۰
همت‌آباد بخش مرکزی شهرستان بم سروستان ۲۹۰۰ ۸۰ ۵۶ ۱۰ ۴۰
وکیل‌آباد بخش مرکزی شهرستان بم بروات ۵۲۰۰ ۸۰ ۶۶ ۷۳ ۱۵۰
پاکم بخش مرکزی شهرستان بم خواجه ۳۹۰۰ ۸۰ ۴۳ ۲۸۵ ۱۰۰
کاخ بخش مرکزی شهرستان بم بم ۵۲۰۰ ۱۰۰ ۵۷ ۱۴۳ ۱۰۰
کهنه بخش مرکزی شهرستان بم بروات ۳۸۰۰ ۷۰ ۶۱ ۵۹ ۱۰۰
گروزن بخش مرکزی شهرستان بم بروات ۲۷۰۰ ۵۰ ۴۸ ۶۶ ۱۰۰
گزدر بخش مرکزی شهرستان بم خواجه ۵۹۰۰ ۱۲۰ ۵۴ ۱۱۰ ۵۰
یزدان‌آباد بخش مرکزی شهرستان بم دارستان ۹۹۰۰ ۳۰۰ ۴۳ ۱۸۷ ۵۰

منابع[ویرایش]

  1. «بانک اطلاعاتی قنات‌های کشور». وزارت جهاد کشاورزی ایران. بایگانی‌شده از نسخهٔ اصلی در ۴ تیر ۱۳۹۱. بازبینی‌شده در ۴ تیر ۱۳۹۱.