سهید

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

سهید، طایفه‌ای از ایل بختیاری است، که بر پایه سازمان اجتماعی ایل بختیاری، از شاخه هفت‌لنگ و از باب دینارانی می‌باشد.[۱][۲] طایفه سهید(سعید)باتیرهاای باپیشوندکی، که بعدازدستوردولت صفوی مبنی برلغوعناوین پیشوندشاهی خواندان بزرگ درکل کشوروبازگشت القاب اجدادی ونسبی بجای پیشوندشاهی جدطایفه سهید نامش همراه باپیشوندشاهی است بنام شاه منصورسهیددینارانی که خودراازبازماندگان سلسه اتابکان لربزرگ می دانست، وبااین دستورالقاب کی برای فرزندان ایشان درنظرگرفته شدکه معاصربادولت صفوی است وتاکنون از این تیرهاباپیشوندکی نام برده میشود گرمسیر طایفه ی سهید در شهرستان ایذه است. فالح، اردوت، پلم، زنگو، جنگه، چال آبزا، پل آبدوغ ، سراک، ده دلی ، سوسن،ناشلیل، اشکفت زرد و... از گرمسیرات طایفه ی سهید هستند. سردسیر طایفه ی سهید مناطق دیناران، بازفت و کوه سفید در شهرستان های اردل ، کوهرنگ و ایذه است.

تیره کی بندری: دیناران،چشمه خاتون، گیلان مالویران،قلعه تل،لشکرگاه مرغا،کمال وند،کلدوزخ،کوه شور،نال اشکنان(ناشلیل)، دلی ، کاج اردلی ، چاجاز،علی آباد،بلوطک شیخان ،سراک،چلکی سراک،بنیاد،کاج،چویلان،هلایجان،

تیره کی محمود: دیناران،تکاب،آبراک،مرغا، سیسدون،ابواسحاق،مال خلیفه،چگاه خور.

تیره کی مقصودی: دیناران،کلدوزخ ،بردگپی، کوه شور،ناشلیل،کولفرح،کوهباد،روباط سرغولی،تاکوتر،ممبین،فالح،بازفت،کل نرگس،تلخاب،ناغون،چیوه،بلوطک شیخان،چویلان،گولگیر تمبی،بارانگرد،زنگو،الورگ و گاوشیر،دم آب وبارده سمی،کارنج،چم،آبچندار،دهلی ، سراک،فالح پسچات،سیسدون،سه جو ،چیزندون

تیره کی شمس: دیناران،فالح ، هوفل پلنگی،اردوت ،سراک، کولفرح ،قلعه تل،تلخاب ،بلوطک شیخان ،کلدوزخ ،بردگپی،ناشلیل،هلایجان،کوهباد ،تاکوتر

شاهپوری: دیناران،بردگپی،ناشلیل ،هلایجان،ممبین،بازفت،بلوطک شیخان،بنشتی، شیربسه،جنگه،تلخاب ، سوسن،بارانگرد،جوکار،تخنه مرداس،باریون،پرسوراخ،منیر،موردغفار،اشکفت زرد، کنجشکی(کمبنگشتی) بی بیگل،میانگران علیا،میانگران سفلی،کنگرستان بازفت،

بانگو: دیناران،کلدوزخ ،ناشلیل،کولفرح،تلخابلاپهن،فالح ،بازفت،بلوطک شیخان،تلخاب ،سراک،چیزندون فالح،پارده سمی،الورگ وگاوشیر،دم آب،اردوت،آبچندار،زرده لیمه، ده لی،آبراک،ده مورد ،میانگران علیا،میانگران سفلی ،آب دوغ،بارانگرد،کهباد

حجی(باقری): دیناران، کلدوزخ ،ناشلیل ،فالح ، تلخاب ؛سیسدون،پلم ،ده مورد،آبراک،کهباد

پاتوی: دینارون، سوسن،بلوطک شیخان؛ ناشلیل،راسفند

تیره سرملی: دینارون، ناشلیل، سوسن سرقلعه،سوسن سراه سعیدی، تلخاب،اردوت،پلم زیوار

تیره خدابخشی: نوترکی،تلخاب، زنگو،ناشلیل،کتف چهوار(پیان)،کلدوزخ،برذگپی.


از بزرگان طایفه سهید میتوان: کی علی سهید کی داودسهید کی محمودسهید آسهراب وآداراب وآامیرقلی وآمهراب وآحیاط قلی وفرزندان انهاآدیدارقلی وآمیرحسین وآعلی وآابولقاسم وآمندلی وآالیاس کیانپورنام بردکه همگی جان به جهان آفرين تسلیم نمودند. وازبزرگان تیره های مختلف می‌توان به اشخاصی چون مشهدی حاجعلی کی شمس، مشهدی رضا کی بندری، ملاعزیزومشهدی امیرجمشیدی، ملاحاجتی کی بندری، ومیرزاحسین جمشیدی، ملاحسین وملاکریم وملاباباخان خسروی، ملاادینعلی نظری مشهدی رسول ومشهدی هادی وملاجوادسعیدی،مشهدی کی علیدادشاپوری مشهدی سلبلعلی شاپوری ومشهدی بختیارشاپوری، مشهدی علی فتح ومشهدی فتیح خدابخشی، ومشهدی نصیر وشریف باقری ومشهدی درویشعلی ومشهدی شاهقلی وملاظهراب وملانصیروملارمضان احمدی، کی فتاوکی جافروبختیار مشهدی یارعلی،ومشهدی سوارعلی وآقبادوملاکریم ومشهدی بازعلی کی مقصودی وحاج روشنعلی شیخیان و.... رانام برد

منابع[ویرایش]

  1. «نمودار اجتماعی طوایف بختیاری». دانشنامه ایرانیکا.
  2. «Bakhtyārī». دانشنامه بریتانیکا. دریافت‌شده در 3-25-2014. تاریخ وارد شده در |تاریخ بازبینی= را بررسی کنید (کمک)
  • حسین ابراهیمی ناغانی (۲ اسفند ۱۳۸۸). «اسامی طوایف و شعب ایل بختیاری». وب‌گاه انسان‌شناسی و فرهنگ. بایگانی‌شده از اصلی در ۷ اکتبر ۲۰۱۳.
  • عکاشه، اسکندر. تاریخ ایل بختیاری، به کوشش فرید مرادی، تهران:۱۳۶۵
  • لایارد، هنری. سیری در قلمرو بختیاری و عشایر بومی خوزستان، ترجمهٔ مهراب امیری، تهران:۱۳۷۱