دودمان بیست و دوم مصر

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
تندیس زرین خدایان ازیریس، ایسیس و هروس مربوط به دودمان بیست و دوم، موزه لوور

دودمان بیست و دوم یکی از دودمان‌های پادشاهی مصر باستان است. به طور معمول این دودمان را در کنار دودمان‌های بیست و یکم، بیست و سوم، بیست و چهارم و بیست و پنجم مصر در یک گروه با نام دوره میانی سوم می‌گنجانند. از آنجا که خاستگاه پادشاهان این دوده شهر بوباستیس بوده این دودمان را بوباستی هم می‌خوانند. بنیادگذار این دودمان ششونک یکم بود. فرعونان این دوده از پیرامون ۹۴۳ تا ۷۱۶ پیش از میلاد بر مصر فرمان راندند.

منابع

Wikipedia contributors, "Twenty-second Dynasty of Egypt," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Twenty-second_Dynasty_of_Egypt&oldid=628552826 (accessed February 26, 2015).