تبارنامه دودمان چهارم مصر

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
Double crown.svg هونیمره‌سانخ یکم
دودمان سوم
حتپ‌حرس یکمDouble crown.svg سنفرونامشخص
مریتیتس یکمDouble crown.svg خوفوحنوتسنراهوتپنفرماآتایتت
جدف‌هورکوابحتپ‌حرس دومDouble crown.svg جدفرعخن‌تتکاDouble crown.svg خفرعخمررنبتی یکمهمیونو
مره‌سانخ دوم
ستکاهرنتمره‌سانخ سومDouble crown.svg منکورعخمررنبتی دوم
باکانفرحتپس
Double crown.svg شپ‌سسکافبونفر
جدف‌پتاهخامات
دودمان پنجم
نفرهتپسDouble crown.svg اوسرکافخنت‌کااوس یکم