فهرست کشورها بر پایه برابری درآمد

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فهرست شاخص جینی کشورها بر اساس اطلاعات سازمان ملل متحد، اطلاعات‌نامه جهان، بانک جهانی و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تهیه شده‌است.

دسته‌بندی کشورها بر اساس ضریب جینی (۲۰۱۴)

شاخص کلی کشورها[ویرایش]

تعریف‌ها

R/P ۱۰٪: نسبت متوسط درآمد ده درصد پولدارترین افراد به ده درصد از فقیرترین افراد جامعه

R/P ۲۰٪: نسبت متوسط درآمد بیست درصد پولدارترین افراد به بیست درصد از فقیرترین افراد جامعه

Gini: شاخص جینی

UN: سازمان ملل متحد

CIA: اطلاعات‌نامه جهان

World Bank: بانک جهانی

کشور UN R/P World Bank Gini[۱] CIA R/P[۲] CIA Gini[۳]
۱۰٪[۴] ۲۰٪[۵] ٪ سال ۱۰٪ سال ٪ سال

 افغانستان ۲۷/۸ ۲۰۰۸
 آلبانی ۷/۲ ۴/۸ ۲۹/۰ ۲۰۱۲ ۷/۲ ۲۰۰۴ ۲۶/۹ ۲۰۱۲ (حدودی)
 الجزایر ۹/۶ ۶/۱ ۳۵/۳ ۱۹۹۵ ۹/۶ ۱۹۹۵ ۳۵/۳ ۱۹۹۵
 آنگولا ۴۲/۷ ۲۰۰۸
 آرژانتین ۳۱/۶ ۱۷/۸ ۴۲/۷ ۲۰۱۴ ۳۵/۰ ۲۰۰۷ (ژانویه تا مارس) ۴۵/۸ ۲۰۰۹
 ارمنستان ۸/۰ ۵/۰ ۳۱/۵ ۲۰۱۴ ۲۵/۸ ۲۰۰۴ ۳۰/۳ ۲۰۱۲
 استرالیا ۱۲/۵ ۷/۰ ۳۴/۹ ۲۰۱۰ ۱۲/۷ ۱۹۹۴ ۳۰/۳ ۲۰۰۸
 اتریش ۶/۹ ۴/۴ ۳۰/۵ ۲۰۱۲ ۶/۸ ۲۰۰۴ ۲۶/۳ ۲۰۰۷
 جمهوری آذربایجان ۹/۷ ۶/۰ ۳۳/۷ ۲۰۰۸ ۹/۵ ۲۰۰۱ ۳۳/۷ ۲۰۰۸
 بحرین
 بنگلادش ۷/۵ ۴/۹ ۳۲/۰ ۲۰۱۰ ۷/۵ ۲۰۰۰ (حدودی) ۳۲/۱ ۲۰۱۰
 بلاروس ۶/۹ ۴/۵ ۲۶/۰ ۲۰۱۲ ۶/۹ ۲۰۰۲ ۲۶/۵ ۲۰۱۱
 بلژیک ۸/۲ ۴/۹ ۲۷/۶ ۲۰۱۲ ۸/۳ ۲۰۰۰ ۲۵/۹ ۲۰۱۳ (حدودی)
 بلیز ۵۳/۳ ۱۹۹۹
 بنین ۹/۴ ۶/۰ ۴۳/۵ ۲۰۱۲ ۹/۴ ۲۰۰۳ ۳۶/۵ ۲۰۰۳
 بوتان (کشور) ۳۸/۷ ۲۰۱۲ ۳۸/۷ ۲۰۱۲
 بولیوی ۹۳/۹ ۴۲/۳ ۴۸/۴ ۲۰۱۴ ۱۵۷/۳ ۲۰۰۲ ۴۶/۶ ۲۰۱۲
 بوسنی و هرزگوین ۵/۴ ۳/۸ ۳۳/۰ ۲۰۰۷ ۵/۵ ۲۰۰۱ ۳۶/۲ ۲۰۰۷
 بوتسوانا ۴۳/۰ ۲۰/۴ ۶۰/۵ ۲۰۰۹ ۶۳/۰ ۱۹۹۳
 برزیل ۱۶ ۱۳ ۴۸/۴ ۲۰۱۴ ۱۴/۶ ۲۰۱۳ ۴۸/۷ ۲۰۱۳
 بلغارستان ۷/۰ ۴/۴ ۳۶/۰ ۲۰۱۲ ۸/۸ ۲۰۰۵ ۳۵/۴ ۲۰۱۲
 بورکینافاسو ۱۱/۶ ۶/۹ ۳۹/۸ ۲۰۰۹ ۱۱/۵ ۲۰۰۳ ۳۹/۵ ۲۰۰۷
 بوروندی ۱۹/۳ ۹/۵ ۳۳/۴ ۲۰۰۶ ۱۹/۳ ۱۹۹۸ ۴۲/۴ ۱۹۹۸
 کامبوج ۱۲/۲ ۷/۳ ۳۰/۸ ۲۰۱۲ ۱۲/۰ ۲۰۰۴ ۳۷/۹ ۲۰۰۸ (حدودی)
 کامرون ۱۵/۷ ۹/۱ ۴۲/۸ ۲۰۰۷ ۱۵/۴ ۲۰۰۱ ۴۴/۶ ۲۰۰۱
 کانادا ۹/۴ ۵/۵ ۳۳/۷ ۲۰۱۰ ۹/۵ ۲۰۰۰ ۳۲/۱ ۲۰۰۵
 کیپ ورد ۴۲/۷ ۲۰۰۷
 جمهوری آفریقای مرکزی ۶۹/۲ ۳۲/۷ ۵۶/۲ ۲۰۰۸ ۶۸/۱ ۱۹۹۳ ۶۱/۳ ۱۹۹۳
 چاد ۴۳/۳ ۲۰۱۱ ۴۳/۳ ۲۰۱۱ (حدودی)
 شیلی ۲۶/۲ ۱۵/۷ ۵۰/۵ ۲۰۱۳ ۳۲/۱ ۲۰۰۳ ۵۲/۱ ۲۰۰۹
 چین ۲۱/۶ ۱۲/۲ ۴۲/۲ ۲۰۱۲ ۲۱/۸ ۲۰۰۴ ۴۲/۲ ۲۰۱۲
 کلمبیا ۶۰/۴ ۲۵/۳ ۵۳/۵ ۲۰۱۳ ۵۶/۳ ۲۰۰۸ ۵۳/۵ ۲۰۱۲
 اتحاد قمر ۶۴/۳ ۲۰۰۴
 جمهوری دموکراتیک کنگو ۴۲/۱ ۲۰۱۲
 جمهوری کنگو ۴۰/۲ ۲۰۱۱
 کاستاریکا ۲۳/۴ ۱۵/۶ ۴۸/۵ ۲۰۱۴ ۳۷/۳ ۲۰۰۳ ۵۰/۳ ۲۰۰۹
 ساحل عاج ۱۶/۶ ۹/۷ ۴۳/۲ ۲۰۰۸ ۱۷/۰ ۲۰۰۲ ۴۱/۵ ۲۰۰۸
 کرواسی ۷/۳ ۴/۸ ۳۲/۰ ۲۰۱۱ ۷/۲ ۲۰۰۳ (حدودی) ۳۲/۰ ۲۰۱۰
 کوبا
 قبرس ۳۴/۳ ۲۰۱۲ ۳۲/۴ ۲۰۱۳ (حدودی)
 جمهوری چک ۵/۲ ۳/۵ ۲۶/۱ ۲۰۱۲ ۵/۲ ۱۹۹۶ ۲۴/۹ ۲۰۱۲
 دانمارک ۸/۱ ۴/۳ ۲۹/۱ ۲۰۱۲ ۱۲/۰ ۲۰۰۰ (حدودی) ۲۴/۸ ۲۰۱۱ (حدودی)
 جیبوتی ۴۵/۱ ۲۰۱۲ ۴۰/۹ ۲۰۰۲
 جمهوری دومینیکن ۲۵/۳ ۱۴/۳ ۴۷/۱ ۲۰۱۳ ۱۸/۸ ۲۰۱۲ ۴۵/۷ ۲۰۱۲ (حدودی)
 اکوادور ۳۵/۲ ۱۷/۳ ۴۵/۴ ۲۰۱۴ ۱۷/۵ اکتبر ۲۰۰۶[۶] ۴۸/۵ دسامبر ۲۰۱۳[۶]
 مصر ۸/۰ ۵/۱ ۳۰/۸ ۲۰۰۸ ۸/۰ ۲۰۰۰ ۳۰/۸ ۲۰۰۸
 السالوادور ۳۸/۶ ۲۰/۹ ۴۱/۸ ۲۰۱۳ ۵۵/۴ ۲۰۰۲ ۴۶/۹ ۲۰۰۷
 گینه استوایی
 استونی ۱۰/۸ ۶/۴ ۳۳/۲ ۲۰۱۲ ۱۱/۰ ۲۰۰۳ ۳۲/۹ ۲۰۱۳
 اتیوپی ۶/۶ ۴/۳ ۳۳/۲ ۲۰۱۰ ۶/۵ ۲۰۰۰ ۳۳/۰ ۲۰۱۱
 اتحادیه اروپا ۳۰/۶ ۲۰۱۲ (حدودی)
 فیجی ۴۲/۸ ۲۰۰۸
 فنلاند ۵/۶ ۳/۸ ۲۷/۱ ۲۰۱۲ ۵/۷ ۲۰۰۰ ۲۶/۸ ۲۰۰۸
 فرانسه ۹/۱ ۵/۶ ۳۳/۱ ۲۰۱۲ ۸/۳ ۲۰۰۴ ۳۰/۱ ۲۰۱۳
 گابن ۴۱/۵ ۲۰۰۵
 گامبیا ۲۰/۲ ۱۱/۲ ۴۷/۳ ۲۰۰۳ ۲۰/۶ ۱۹۹۸ ۵۰/۲ ۱۹۹۸
 گرجستان ۱۵/۴ ۸/۳ ۴۰/۰ ۲۰۱۳ ۱۵/۲ ۲۰۰۳ ۴۶/۰ ۲۰۱۱
 آلمان ۶/۹ ۴/۳ ۳۰/۱ ۲۰۱۱ ۶/۹ ۲۰۰۰ ۲۷/۰ ۲۰۰۶
 غنا ۱۴/۱ ۸/۴ ۴۲/۸ ۲۰۰۶ ۱۳/۷ ۱۹۹۹ ۴۲/۳ ۲۰۱۲–۲۰۱۳
 یونان ۱۰/۲ ۶/۲ ۳۶/۷ ۲۰۱۲ ۱۰/۴ ۲۰۰۰ (حدودی) ۳۴/۴ ۲۰۱۳ (حدودی)
 گواتمالا ۳۳/۹ ۲۰/۳ ۴۸/۷ ۲۰۱۴ ۴۸/۲ ۲۰۰۲ ۵۵/۱ ۲۰۰۷
 گینه ۱۰/۵ ۶/۶ ۳۳/۷ ۲۰۱۲ ۲۱/۶ ۲۰۰۶ ۳۹/۴ ۲۰۰۷
 گینه بیسائو ۱۹/۰ ۱۰/۳ ۵۰/۷ ۲۰۱۰ ۸۴/۸ ۱۹۹۱
 گویان ۴۴/۵ ۱۹۹۸ ۲۶/۰ ۱۹۹۹ ۴۴/۶ ۲۰۰۷
 هائیتی ۵۴/۴ ۲۶/۶ ۶۰/۸ ۲۰۱۲ ۶۸/۱ ۲۰۰۱ ۵۹/۲ ۲۰۰۱
 هندوراس ۵۹/۴ ۱۷/۲ ۵۰/۶ ۲۰۱۴ ۳۵/۲ ۲۰۰۳ ۵۷/۷ ۲۰۰۷
 هنگ کنگ ۱۷/۸ ۹/۷ ۵۳/۷ ۲۰۱۱
 مجارستان ۵/۵ ۳/۸ ۳۰/۶ ۲۰۱۲ ۵/۶ ۲۰۰۲ ۲۴/۷ ۲۰۰۹
 ایسلند ۲۶/۹ ۲۰۱۲ ۲۸/۰ ۲۰۰۶
 هند ۸/۶ ۵/۶ ۳۵/۱ ۲۰۱۱ ۸/۶ ۲۰۰۴ ۳۵/۱ ۲۰۱۱
 اندونزی ۷/۸ ۵/۲ ۳۵/۶ ۲۰۱۰ ۷/۹ ۲۰۰۲ ۴۱/۰ ۲۰۱۵
 ایران ۱۷/۲ ۹/۷ ۳۷/۴ ۲۰۱۳ ۱۶/۹ ۱۹۹۸ ۴۴/۵ ۲۰۰۶
 عراق ۲۹/۵ ۲۰۱۲
 جمهوری ایرلند ۹/۴ ۵/۶ ۳۲/۵ ۲۰۱۲ ۹/۴ ۲۰۰۰ ۳۳/۹ ۲۰۱۰
 اسرائیل ۱۳/۴ ۷/۹ ۴۲/۸ ۲۰۱۰ ۱۱/۸ ۲۰۰۵ ۳۷/۶ ۲۰۱۲
 ایتالیا ۱۱/۶ ۶/۵ ۳۵/۲ ۲۰۱۲ ۱۱/۷ ۲۰۰۰ ۳۱/۹ ۲۰۱۲ (حدودی)
 جامائیکا ۱۷/۳ ۹/۸ ۴۵/۵ ۲۰۰۴ ۱۷/۰ ۲۰۰۴ ۴۵/۵ ۲۰۰۴
 ژاپن ۴/۵ ۳/۴ ۳۲/۱ ۲۰۰۸ ۴/۵ ۱۹۹۳ ۳۷/۹ ۲۰۱۱
 اردن ۱۱/۳ ۶/۹ ۳۵/۴ ۲۰۱۰ ۱۱/۳ ۲۰۰۳ ۳۹/۷ ۲۰۰۷
 قزاقستان ۸/۵ ۵/۶ ۲۶/۴ ۲۰۱۳ ۸/۰ ۲۰۰۴ (حدودی) ۲۸/۹ ۲۰۱۱
 کنیا ۱۳/۶ ۸/۲ ۴۷/۷ ۲۰۰۵ ۱۸/۶ ۲۰۰۰ ۴۲/۵ ۲۰۰۸ (حدودی)
 کره شمالی
 کره جنوبی ۷/۸ ۴/۷ ۳۱/۳ ۲۰۰۷ ۵/۹ ۲۰۱۱ ۳۰/۲ ۲۰۱۳ (حدودی)
 کویت
 قرقیزستان ۶/۴ ۴/۴ ۲۷/۴ ۲۰۱۲ ۶/۴ ۲۰۰۳ ۳۳/۴ ۲۰۰۷
 لائوس ۸/۳ ۵/۴ ۳۷/۹ ۲۰۱۲ ۸/۴ ۲۰۰۲ ۳۶/۷ ۲۰۰۸
 لتونی ۱۱/۶ ۶/۸ ۳۵/۵ ۲۰۱۲ ۱۱/۶ ۲۰۰۳ ۳۵/۲ ۲۰۱۰
 لبنان
 لسوتو ۳۹/۸ ۴۴/۲ ۵۴/۲ ۲۰۱۵ ۴۸/۲ ۲۰۰۲ (حدودی) ۶۳/۲ ۱۹۹۵
 لیبریا ۱۲/۸ ۳۶/۵ ۲۰۰۷
 لیبی
 لیتوانی ۱۰/۴ ۶/۳ ۳۵/۲ ۲۰۱۲ ۱۰/۳ ۲۰۰۳ ۳۵/۵ ۲۰۰۹
 لوکزامبورگ ۳۴/۸ ۲۰۱۲ ۶/۸ ۲۰۰۰ ۳۰/۴ ۲۰۱۳ (حدودی)
 ماکائو ۳۵ ۲۰۱۳
 مقدونیه شمالی ۱۲/۵ ۷/۵ ۴۳/۲ ۲۰۰۹ ۱۲/۳ ۲۰۰۳ ۴۳/۶ ۲۰۱۳
 ماداگاسکار ۱۹/۲ ۱۱/۰ ۴۰/۶ ۲۰۱۰ ۱۹/۳ ۲۰۰۱ ۴۷/۵ ۲۰۰۱
 مالاوی ۱۰/۹ ۶/۷ ۴۶/۱ ۲۰۱۰ ۱۱/۰ ۲۰۰۴ ۳۹/۰ ۲۰۰۴
 مالزی ۲۲/۱ ۱۲/۴ ۴۶/۳ ۲۰۰۹ ۲۸/۰ ۲۰۰۳ (حدودی) ۴۶/۲ ۲۰۰۹
 مالدیو ۳۶/۸ ۲۰۰۹ ۳۷/۴ ۲۰۰۴ (حدودی)
 مالی ۱۲/۵ ۷/۶ ۳۳/۰ ۲۰۱۰ ۱۲/۶ ۲۰۰۱ ۴۰/۱ ۲۰۰۱
 مالت ۲۷/۹ ۲۰۱۳
 موریتانی ۱۲/۰ ۷/۴ ۳۷/۵ ۲۰۰۸ ۱۱/۸ ۲۰۰۰ ۳۹/۰ ۲۰۰۰
 موریس ۳۵/۸ ۲۰۱۲ ۳۵/۹ ۲۰۱۲ (حدودی)
 مکزیک ۲۱/۶ ۱۲/۸ ۴۸/۲ ۲۰۱۴ ۲۴/۶ ۲۰۰۴ ۴۸/۳ ۲۰۰۸
 مولدووا ۸/۲ ۵/۳ ۲۸/۵ ۲۰۱۳ ۸/۳ ۲۰۰۳ ۳۳/۰ ۲۰۱۰
 مغولستان ۸/۲ ۵/۴ ۳۳/۸ ۲۰۱۲ ۸/۲ ۲۰۰۲ ۳۶/۵ ۲۰۰۸
 مونته‌نگرو ۳۳/۲ ۲۰۱۳ ۲۶/۲ ۲۰۱۳ (حدودی)
 مراکش ۱۱/۷ ۷/۲ ۴۰/۷ ۲۰۰۷ ۱۱/۹ ۱۹۹۹ ۴۰/۹ ۲۰۰۷ (حدودی)
 موزامبیک ۱۸/۸ ۹/۹ ۴۵/۶ ۲۰۰۸ ۱۸/۸ ۲۰۰۲ ۴۵/۶ ۲۰۰۸
 میانمار ۱۱/۶ ۱۹۹۸
 نامیبیا ۱۰۶/۶ ۵۶/۱ ۶۱/۳ ۲۰۱۰ ۱۲۹/۰ ۲۰۰۳ ۵۹/۷ ۲۰۱۰
   نپال ۱۵/۸ ۹/۱ ۳۲/۸ ۲۰۱۰ ۱۵/۶ ۲۰۰۴ ۳۲/۸ ۲۰۱۰
 هلند ۹/۲ ۲/۵[۷] ۲۸/۰ ۲۰۱۲ ۹/۲ ۱۹۹۹ ۲۵/۱ ۲۰۱۳
 نیوزیلند ۱۲/۴ ۶/۸ ۳۶/۲ ۱۹۹۷ ۳۶/۲ ۱۹۹۷
 نیکاراگوئه ۳۱/۰ ۸/۸ ۴۷/۰ ۲۰۱۴ ۱۵/۴ ۲۰۰۱ ۴۰/۵ ۲۰۱۰
 نیجر ۴۶/۰ ۲۰/۷ ۳۱/۵ ۲۰۱۱ ۴۴/۳ ۱۹۹۵ ۳۴/۰ ۲۰۰۷
 نیجریه ۱۷/۸ ۹/۷ ۴۳/۰ ۲۰۰۹ ۱۷/۵ ۲۰۰۳ ۴۳/۷ ۲۰۰۳
 نروژ ۶/۱ ۳/۹ ۲۵/۹ ۲۰۱۲ ۶/۰ ۲۰۰۰ ۲۶/۸ ۲۰۱۰
 عمان
 پاکستان ۶/۵ ۴/۳ ۲۹/۶ ۲۰۱۰ ۶/۶ ۲۰۰۲ ۲۹/۶ FY ۲۰۱۱
 پاناما ۴۹/۹ ۲۳/۹ ۵۰/۷ ۲۰۱۴ ۶۱/۴ ۲۰۰۳ ۵۱/۹ ۲۰۱۰ (حدودی)
 پاپوآ گینه نو ۲۳/۸ ۱۲/۶ ۴۳/۹ ۲۰۰۹ ۲۳/۸ ۱۹۹۶ ۵۰/۹ ۱۹۹۶
 پاراگوئه ۳۸/۸ ۲۵/۷ ۴۸/۳ ۲۰۱۳ ۶۵/۹ ۲۰۰۳ ۵۳/۲ ۲۰۰۹
 پرو ۲۶/۱ ۱۵/۲ ۴۴/۱ ۲۰۱۴ ۳۱/۵ ۲۰۰۳ ۴۵/۳ ۲۰۱۲
 فیلیپین ۱۵/۵ ۹/۳ ۴۳/۰ ۲۰۱۲ ۱۵/۵ ۲۰۰۳ ۴۶/۰ ۲۰۱۲
 لهستان ۸/۸ ۵/۶ ۳۲/۴ ۲۰۱۲ ۸/۷ ۲۰۰۲ ۳۴/۱ ۲۰۰۹
 پرتغال ۱۵/۰ ۸/۰ ۳۶/۰ ۲۰۱۲ ۹/۲ ۱۹۹۵ (حدودی) ۳۴/۲ ۲۰۱۳ (حدودی)
 قطر ۴۱/۱ ۲۰۰۷
 رومانی ۷/۵ ۴/۹ ۲۷/۳ ۲۰۱۲ ۷/۴ ۲۰۰۳ ۲۷/۳ ۲۰۱۲
 روسیه ۱۲/۷ ۷/۶ ۴۱/۶ ۲۰۱۲ ۱۲/۸ ۲۰۰۲ ۴۲ ۲۰۱۲
 رواندا ۱۸/۶ ۹/۹ ۵۰/۸ ۲۰۱۱ ۱۸/۲ ۲۰۰۰ ۴۶/۸ ۲۰۰۰
 سائوتومه و پرنسیپ ۳۰/۸ ۲۰۱۰
 عربستان سعودی
 سنگال ۱۲/۳ ۷/۴ ۴۰/۳ ۲۰۱۱ ۱۲/۴ ۲۰۰۱ ۴۰/۳ ۲۰۱۱
 صربستان ۲۹/۷ ۲۰۱۰ ۳۸/۷ ۲۰۱۴ (حدودی)
 سیشل ۴۲/۸ ۲۰۰۶
 سیرالئون ۸۷/۲ ۵۷/۶ ۳۴/۰ ۲۰۱۱ ۸۷/۲ ۱۹۸۹ ۶۲/۹ ۱۹۸۹
 سنگاپور ۱۷/۷ ۹/۷ ۱۷/۳ ۱۹۹۸ ۴۶/۴ ۲۰۱۴
 اسلواکی ۶/۷ ۴/۰ ۲۶/۱ ۲۰۱۲ ۶/۷ ۱۹۹۶ ۲۵/۳ ۲۰۱۲
 اسلوونی ۵/۹ ۳/۹ ۲۵/۶ ۲۰۱۲ ۵/۹ ۱۹۹۸ ۲۳/۷ ۲۰۱۲
 سومالی
 آفریقای جنوبی ۳۳/۱ ۱۷/۹ ۶۳/۴ ۲۰۱۱ ۳۱/۹ ۲۰۰۰ ۶۲/۵ ۲۰۱۳ (حدودی)
 سودان جنوبی ۴۵/۵ ۲۰۰۹ ۴۶/۰ ۲۰۱۰ (حدودی)
 اسپانیا ۱۰/۳ ۶/۰ ۳۵/۹ ۲۰۱۲ ۱۰/۲ ۲۰۰۰ ۳۴/۰ ۲۰۱۱
 سری‌لانکا ۱۱/۱ ۶/۹ ۳۸/۶ ۲۰۱۲ ۳۶/۱ FY ۲۰۰۳/۰۴ ۴۹/۰ ۲۰۱۰
 سنت لوسیا ۴۲/۶ ۱۹۹۵
 سودان ۳۵/۴ ۲۰۰۹
 سورینام ۵۷/۶ ۱۹۹۹
 اسواتینی ۲۵/۱ ۱۳/۰ ۵۱/۵ ۲۰۱۰ ۲۵/۴ ۲۰۰۱ ۵۰/۴ ۲۰۰۱
 سوئد ۶/۲ ۴/۰ ۲۷/۳ ۲۰۱۲ ۶/۲ ۲۰۰۰ ۲۴/۹ ۲۰۱۳
  سوئیس ۹/۰ ۵/۵ ۳۱/۶ ۲۰۱۲ ۸/۹ ۲۰۰۰ ۲۸/۷ ۲۰۱۲ (حدودی)
 سوریه ۳۵/۸ ۲۰۰۴
 تایوان ۶/۱ ۲۰۰۲ (حدودی) ۳۳/۸ ۲۰۱۲
 تاجیکستان ۷/۸ ۵/۲ ۳۰/۸ ۲۰۰۹ ۷/۸ ۲۰۰۳ ۳۲/۶ ۲۰۰۶
 تانزانیا ۹/۲ ۵/۸ ۳۷/۸ ۲۰۱۱ ۹/۳ ۲۰۰۰ ۳۷/۶ ۲۰۰۷
 تایلند ۱۲/۶ ۷/۷ ۳۹/۳ ۲۰۱۲ ۱۲/۴ ۲۰۰۲ ۳۹/۴ ۲۰۱۰
 تیمور شرقی ۳۱/۶ ۲۰۰۷ ۳۱/۹ ۲۰۰۷ (حدودی)
 توگو ۴۶/۰ ۲۰۱۱
 ترینیداد و توباگو ۱۲/۹ ۷/۶ ۴۰/۳ ۱۹۹۲
 تونس ۱۳/۴ ۷/۹ ۳۵/۸ ۲۰۱۰ ۱۳/۷ ۲۰۰۰ ۴۰/۰ ۲۰۰۵ (حدودی)
 ترکیه ۶/۶ ۴/۶ ۴۰/۲ ۲۰۱۲ ۱۷/۱ ۲۰۰۳ ۴۰/۲ ۲۰۱۰
 ترکمنستان ۱۲/۳ ۷/۷ ۴۰/۸ ۱۹۹۸ ۱۲/۲ ۱۹۹۸ ۴۰/۸ ۱۹۹۸
 اوگاندا ۱۶/۶ ۹/۲ ۴۲/۴ ۲۰۱۲ ۱۶/۴ ۲۰۰۲ ۳۹/۵ ۲۰۱۳
 اوکراین ۵/۹ ۴/۱ ۲۴/۶ ۲۰۱۳ ۷/۶ ۲۰۰۶ ۲۸/۲ ۲۰۰۹
 امارات متحده عربی
 بریتانیا ۱۳/۸ ۷/۲ ۳۲/۶ ۲۰۱۲ ۱۳/۶ ۱۹۹۹ ۳۲/۴ ۲۰۱۲
 ایالات متحده آمریکا ۱۸/۵ ۹/۴ ۴۶/۱ ۲۰۱۳ ۱۴/۰ ۲۰۱۴ (حدودی) ۴۷/۰ ۲۰۱۴
 اروگوئه ۱۱/۸ ۴۱/۶ ۲۰۱۴ ۱۷/۹ ۲۰۰۳ ۴۵/۳ ۲۰۱۰
 ازبکستان ۱۰/۶ ۶/۲ ۳۶/۷ ۲۰۰۳ ۱۰/۶ ۲۰۰۳ ۳۶/۸ ۲۰۰۳
 ونزوئلا ۱۸/۸ ۱۶/۰ ۴۶/۹ ۲۰۰۶ ۵۰/۳ ۲۰۰۳ ۳۹/۰ ۲۰۱۱
 ویتنام ۶/۹ ۴/۹ ۳۸/۹ ۲۰۱۲ ۱۰/۰ ۲۰۰۴ ۳۷/۶ ۲۰۰۸
 فلسطین ۳۵/۵ ۲۰۰۹
 یمن ۸/۶ ۵/۶ ۳۷/۷ ۲۰۰۵ ۸/۶ ۲۰۰۳ ۳۷/۷ ۲۰۰۵
 زامبیا ۵۵/۶ ۲۰۱۰ ۵۷/۵ ۲۰۱۰
 زیمبابوه ۵۰/۱ ۱۹۹۵ ۵۰/۱ ۲۰۰۶
کل جهان ۱۲/۰ ۲۰۰۲ (حدودی) ۳۸/۰ ۲۰۰۷

کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[ویرایش]

ضریب جینی پیش از پرداخت مالیات و انتقال وجه[ویرایش]

ضریب جینی پیش از پرداخت مالیات و انتقال وجه[۸]
کشور میانه دهه ۷۰ میانه دهه ۸۰ حدود ۱۹۹۰ میانه دهه ۹۰ حدود ۲۰۰۰ میانه دهه ۲۰۰۰ اواخر دهه ۲۰۰۰

 استرالیا ۰/۴۶۷ ۰/۴۷۶ ۰/۴۶۵ ۰/۴۶۸
 اتریش ۰/۴۳۳ ۰/۴۷۲
 بلژیک ۰/۴۴۹ ۰/۴۷۲ ۰/۴۶۴ ۰/۴۹۴ ۰/۴۶۹
 کانادا ۰/۳۸۵ ۰/۳۹۵ ۰/۴۰۳ ۰/۴۳۰ ۰/۴۴۰ ۰/۴۳۶ ۰/۴۴۱
 شیلی ۰/۴۴۱ ۰/۴۱۴ ۰/۴۲۶
 جمهوری چک ۰/۴۴۲ ۰/۴۷۲ ۰/۴۷۴ ۰/۴۴۴
 دانمارک ۰/۳۷۳ ۰/۳۹۶ ۰/۴۱۷ ۰/۴۱۵ ۰/۴۱۷ ۰/۴۱۶
 استونی ۰/۵۰۴ ۰/۴۵۸
 فنلاند ۰/۳۴۳ ۰/۳۸۷ ۰/۴۷۹ ۰/۴۷۸ ۰/۴۸۳ ۰/۴۶۵
 فرانسه ۰/۳۸۰ ۰/۳۷۰ ۰/۴۷۳ ۰/۴۹۰ ۰/۴۸۵ ۰/۴۸۳
 آلمان ۰/۴۳۹ ۰/۴۲۹ ۰/۴۵۹ ۰/۴۷۱ ۰/۴۹۹ ۰/۵۰۴
 یونان ۰/۴۴۸ ۰/۴۲۶ ۰/۴۴۶ ۰/۴۶۶ ۰/۴۵۴ ۰/۴۳۶
 مجارستان ۰/۴۵۲ ۰/۴۹۶ ۰/۴۶۳ ۰/۴۹۷ ۰/۴۶۶
 ایسلند ۰/۳۶۵ ۰/۳۸۲
 جمهوری ایرلند
 اسرائیل ۰/۴۷۲ ۰/۴۷۶ ۰/۴۹۴ ۰/۵۰۴ ۰/۵۱۳ ۰/۴۹۸
 ایتالیا ۰/۴۲۰ ۰/۴۳۷ ۰/۵۰۸ ۰/۵۱۶ ۰/۵۵۷ ۰/۵۳۴
 ژاپن ۰/۳۴۵ ۰/۴۰۳ ۰/۴۳۲ ۰/۴۴۳ ۰/۴۶۲
 لوکزامبورگ ۰/۳۸۳ ۰/۴۲۷ ۰/۴۲۱ ۰/۴۵۴ ۰/۴۸۲
 مکزیک ۰/۴۵۳ ۰/۵۳۲ ۰/۵۱۷ ۰/۴۹۱ ۰/۴۹۴
 هلند ۰/۴۲۶ ۰/۴۷۳ ۰/۴۷۴ ۰/۴۸۴ ۰/۴۲۴ ۰/۴۲۶ ۰/۴۲۶
 نیوزیلند ۰/۴۰۸ ۰/۴۶۸ ۰/۴۸۸ ۰/۴۸۴ ۰/۴۷۳ ۰/۴۵۵
 نروژ ۰/۳۵۱ ۰/۴۰۴ ۰/۴۲۶ ۰/۴۴۷ ۰/۴۱۰
 لهستان ۰/۵۴۲ ۰/۴۷۰
 پرتغال ۰/۴۵۷ ۰/۴۳۶ ۰/۴۹۰ ۰/۴۷۹ ۰/۵۴۲ ۰/۵۲۱
 اسلواکی ۰/۴۵۸ ۰/۴۱۶
 اسلوونی ۰/۴۵۲ ۰/۴۲۳
 کره جنوبی ۰/۳۳۱ ۰/۳۴۴
 اسپانیا ۰/۴۶۱
 سوئد ۰/۳۸۹ ۰/۴۰۴ ۰/۴۰۸ ۰/۴۳۸ ۰/۴۴۶ ۰/۴۳۲ ۰/۴۲۶
  سوئیس ۰/۴۰۹
 ترکیه ۰/۴۷۰
 بریتانیا ۰/۳۳۸ ۰/۴۱۹ ۰/۴۳۹ ۰/۴۵۳ ۰/۴۵۸ ۰/۴۴۵ ۰/۴۵۶
 ایالات متحده آمریکا ۰/۴۰۶ ۰/۴۳۶ ۰/۴۵۰ ۰/۴۷۷ ۰/۴۷۶ ۰/۴۸۶ ۰/۴۸۶

ضریب جینی پس از پرداخت مالیات و انتقال وجه[ویرایش]

ضریب جینی پس از پرداخت مالیات و انتقال وجه[۸]
کشور میانه دهه ۷۰ میانه دهه ۸۰ حدود ۱۹۹۰ میانه دهه ۹۰ حدود ۲۰۰۰ میانه دهه ۲۰۰۰ اواخر دهه ۲۰۰۰

 استرالیا ۰/۳۰۹ ۰/۳۱۷ ۰/۳۱۵ ۰/۳۳۶
 اتریش ۰/۲۳۶ ۰/۲۳۸ ۰/۲۵۲ ۰/۲۶۵ ۰/۲۶۱
 بلژیک ۰/۲۷۴ ۰/۲۸۷ ۰/۲۸۹ ۰/۲۷۱ ۰/۲۵۹
 کانادا ۰/۳۰۴ ۰/۲۹۳ ۰/۲۸۷ ۰/۲۸۹ ۰/۳۱۸ ۰/۳۱۷ ۰/۳۲۴
 شیلی ۰/۴۲۷ ۰/۴۰۳ ۰/۳۹۴
 جمهوری چک ۰/۲۳۲ ۰/۲۵۷ ۰/۲۶۰ ۰/۲۶۸ ۰/۲۵۶
 دانمارک ۰/۲۲۱ ۰/۲۲۶ ۰/۲۱۵ ۰/۲۲۶ ۰/۲۳۲ ۰/۲۴۸
 استونی ۰/۳۴۹ ۰/۳۱۵
 فنلاند ۰/۲۳۵ ۰/۲۰۹ ۰/۲۱۸ ۰/۲۴۷ ۰/۲۵۴ ۰/۲۵۹
 فرانسه ۰/۳۰۰ ۰/۲۹۰ ۰/۲۷۷ ۰/۲۸۷ ۰/۲۸۸ ۰/۲۹۳
 آلمان ۰/۲۵۱ ۰/۲۵۶ ۰/۲۶۶ ۰/۲۶۴ ۰/۲۸۵ ۰/۲۹۵
 یونان ۰/۴۱۳ ۰/۳۳۶ ۰/۳۳۶ ۰/۳۴۵ ۰/۳۲۱ ۰/۳۰۷
 مجارستان ۰/۲۷۳ ۰/۲۹۴ ۰/۲۹۳ ۰/۲۹۱ ۰/۲۷۲
 ایسلند ۰/۲۵۷ ۰/۳۰۱
 جمهوری ایرلند ۰/۳۳۱ ۰/۳۲۴ ۰/۳۰۴ ۰/۳۱۴ ۰/۲۹۳
 اسرائیل ۰/۳۲۶ ۰/۳۲۹ ۰/۳۳۸ ۰/۳۴۷ ۰/۳۷۸ ۰/۳۷۱
 ایتالیا ۰/۳۰۹ ۰/۲۹۷ ۰/۳۴۸ ۰/۳۴۳ ۰/۳۵۲ ۰/۳۳۷
 ژاپن ۰/۳۰۴ ۰/۳۲۳ ۰/۳۳۷ ۰/۳۲۱ ۰/۳۲۹
 لوکزامبورگ ۰/۲۴۷ ۰/۲۵۹ ۰/۲۶۱ ۰/۲۵۸ ۰/۲۸۸
 مکزیک ۰/۴۵۲ ۰/۵۱۹ ۰/۵۰۷ ۰/۴۷۴ ۰/۴۷۶
 هلند ۰/۲۶۳ ۰/۲۷۲ ۰/۲۹۲ ۰/۲۹۷ ۰/۲۹۲ ۰/۲۸۴ ۰/۲۹۴
 نیوزیلند ۰/۲۷۱ ۰/۳۱۸ ۰/۳۳۵ ۰/۳۳۹ ۰/۳۳۵ ۰/۳۳۰
 نروژ ۰/۲۲۲ ۰/۲۴۳ ۰/۲۶۱ ۰/۲۷۶ ۰/۲۵۰
 لهستان ۰/۳۱۶ ۰/۳۴۹ ۰/۳۰۵
 پرتغال ۰/۳۵۴ ۰/۳۲۹ ۰/۳۵۹ ۰/۳۵۶ ۰/۳۸۵ ۰/۳۵۳
 اسلواکی ۰/۲۶۸ ۰/۲۵۷
 اسلوونی ۰/۲۴۶ ۰/۲۳۶
 کره جنوبی ۰/۳۰۶ ۰/۳۱۵
 اسپانیا ۰/۳۷۱ ۰/۳۳۷ ۰/۳۴۳ ۰/۳۴۲ ۰/۳۱۹ ۰/۳۱۷
 سوئد ۰/۲۱۲ ۰/۱۹۸ ۰/۲۰۹ ۰/۲۱۱ ۰/۲۴۳ ۰/۲۳۴ ۰/۲۵۹
  سوئیس ۰/۲۷۹ ۰/۲۷۶ ۰/۳۰۳
 ترکیه ۰/۴۳۴ ۰/۴۹۰ ۰/۴۳۰ ۰/۴۰۹
 بریتانیا ۰/۲۶۸ ۰/۳۰۹ ۰/۳۵۴ ۰/۳۳۶ ۰/۳۵۱ ۰/۳۳۱ ۰/۳۴۵
 ایالات متحده آمریکا ۰/۳۱۶ ۰/۳۳۷ ۰/۳۴۸ ۰/۳۶۱ ۰/۳۵۷ ۰/۳۸۰ ۰/۳۷۸

پانویس[ویرایش]

  1. World Bank GINI index, accessed on January 21, 2016.
  2. Data show the ratio of the household income or consumption share of the richest group to that of the poorest. Household income or consumption by percentage share (%) بایگانی‌شده در ۶ مه ۲۰۰۹ توسط Wayback Machine, The World Factbook, CIA, updated on January 24, 2008. Note: To calculate the value given in the table for this article, the highest 10% value was divided by the lowest 10% value.
  3. Distribution of family income – Gini index بایگانی‌شده در ۱۳ مه ۲۰۰۹ توسط Wayback Machine, The World Factbook, CIA, accessed on November 24, 2011.
  4. Data show the ratio of the income or expenditure share of the richest group to that of the poorest. Human Development Report 2009, UNDP, accessed on July 30, 2011.
  5. Data show the ratio of the income or expenditure share of the richest group to that of the poorest. Human Development Report 2007/2008, UNDP, accessed on February 3, 2008.
  6. ۶٫۰ ۶٫۱ Data for urban households only.
  7. 2015 Data
  8. ۸٫۰ ۸٫۱ OECD. "Income Distribution and Poverty: by country –I nequalityY". Archived from the original on 2015-04-02.

منابع[ویرایش]