فاحشه بابل

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فاحشهٔ بابل یا روسپی بابل[۱] (به انگلیسی: Whore of Babylon) یا بابل کبیر (به انگلیسی: Babylon the Great) یک شخصیت شیطانی در دیدگاه مسیحی است که در مکاشفهٔ یوحنا از او نامبرده شده‌است و با مسائل آخرالزمان مرتبط است. لقب او «بابل کبیر، مادر فاحشگان و گناهان روی زمین» (یونانی: Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, ἡ μήτηρ τῶν πορνῶν καὶ τῶν βδελυγμάτων τῆς γῆς) است.

نقاشی روسی از فاحشهٔ بابل در سال ۱۸۰۰ میلادی

در مکاشفه یوحنا

فاحشه کبیر در فصل ۱۷ و ۱۸ کتاب مکاشفه یوحنا نامبرده شده‌است.

آنگاه از آن هفت فرشته که آن هفت پیاله را در دست داشتند یکی پیش‌آمد و با من گفت: «بیا تا مجازات آن فاحشهٔ بزرگِ لمیده بر آبهای بسیار را نشانت دهم. ۲با او بود که پادشاهان زمین زنا کردند و از شرابِ هم‌آغوشی‌های او بود که ساکنان زمین مست شدند.»

۳پس آن فرشته مرا در روح به بیابانی برد. در آنجا زنی دیدم نشسته بر پشت وحشی سرخ‌فام که پیکرش یکسره با نامهای کفرآمیز پوشیده شده بود، و هفت سر و ده شاخ داشت. ۴و زن جامهٔ سرخ و ارغوانی بر تن داشت و در برقِ طلا و جواهر و مروارید می‌درخشید. جامی زرّین به‌دست داشت سرشار از همهٔ زشتیها و آکنده از ناپاکیِ هم‌آغوشی‌هایش. ۵و این نام مرموز بر پیشانی او نوشته شده بود: «بابِل بزرگ، مادر فواحش و زشتیهای زمین.»۶و دیدم که زنْ مست از خون مقدّسان است، خون آنان که بار شهادت خود در حق عیسی را بر دوش داشتند.

همین که او را دیدم سخت در شگفت شدم. ۷فرشته با من گفت: «شگفتی تو از چیست؟ راز آن زن و آن وحش را که هفت سَر و ده شاخ دارد و زن سوار بر اوست، من برایت شرح خواهم داد. ۸آن وحش که دیدی، زمانی بود، اکنون نیست، و بزودی از هاویه برخواهد آمد و به هلاکت خواهد رسید. از ساکنان زمین آنان که نامشان از بدو آفرینش جهان در دفتر حیات ثبت نشده‌است، از دیدن آن وحش در شگفت خواهند شد، زیرا که زمانی بود، اکنون نیست، و با اینهمه، خواهد آمد.»

۹ «اینهمه را ذهن حکیمی می‌طلبد تا دریابد. آن هفت سَر، هفت کوهند که آن زن بر آنها قرار دارد. همانها هفت پادشاه نیز هستند. ۱۰از آنان پنج تن سقوط کرده‌اند، یکی باقی است و آن آخری هنوز نیامده است؛ امّا وقتی که به واقع بیاید، باید اندک زمانی بپاید. ۱۱آن وحش که زمانی بود و اکنون نیست، پادشاه هشتم است. او به همان هفت تن تعلق دارد و به هلاکت خود می‌رسد.»

۱۲ «آن ده شاخ که دیدی، دَه پادشاهند که هنوز به پادشاهی نرسیده‌اند. امّا در مهلتی یک‌ساعته از قدرت شاهان برخوردار خواهند شد، با آن وحش. ۱۳آنان همگی یک هدف دارند و زور و قدرت خود را به وحش خواهند سپرد. ۱۴همگی با آن بره به جنگ برخواهند خاست، امّا بره بر آنان پیروز خواهد شد، زیرا او ربِ‌ارباب و شاه شاهان است - و خوانده‌شدگانِ او با او خواهند بود، و برگزیدگانِ او با او خواهند بود، و پیروانِ وفادار او با او خواهند بود.»

۱۵آنگاه فرشته با من گفت: «آن آبها که دیدی، که فاحشه بر آنها قرار دارد، همانا ملتها و جماعتها و قومها و زبانها هستند. ۱۶آن وحش و آن ده شاخ که دیدی، از فاحشه بیزار خواهند شد. او را نابود خواهند کرد و عریان رها خواهند نمود. گوشت او را خواهند خورد و او را در آتش خواهند سوزاند. ۱۷زیرا که خدا در دل آنها نهاده‌است که خواست او را برآورند و با رضای خاطرْ عنانِ قدرت و حکومت خود را به‌دست آن وحش بسپارند، تا آنگاه که کلام خدا به‌تمامی تحقق یابد. ۱۸و آن زن که دیدی همان شهر بزرگ است که بر پادشاهان زمین حکومت می‌کند.»

فاحشه بابل در نقاشی هراد ون لندزبرگ سال ۱۱۸۰ میلادی.

معنی

فاحشه کبیر با شخصیت ضد مسیح در ارتباط است که پادشاهی شیطانی در زمین برقرار خواهد ساخت (لغت فاحشه را می‌توان در این آیات به عنوان بت‌پرست نیز در نظر گرفت). فاحشه به دست هیولای هفت سر و ده شاخ نابود خواهد شد. در مورد معانی این فاحشه تفاسیر بسیار زیاد و بعضی اوقات متناقضی در متون مسیحی وجود دارد.

تفسیرها

روم و امپراتوری روم

بعضی محققین کتاب مقدس اعتقاد دارند که فاحشه بزرگ مرتبط با روم بت‌پرست و جنگ آن با مسیحیت اولیه تا قبل از دستور سال ۳۱۳ میلادی دارد. بعضی خصوصیات فاحشه با خصوصیات روم نظیر خشونت، طمع و بت‌پرستی یکسان است.

اورشلیم زمینی

بعضی دیگر از محققین معتقدند که فاحشه کبیر به نیروی خارجی رومیها اشاره نمی‌کند بلکه به عروسی اشاره می‌کند که خیانت کرده و با اینکه از ملکه بودن اخراج شده‌است به صورت دروغین ادعای ملکه بودن می‌کند. در این دیدگاه هفت کوه مورد اشاره هفت تپه اورشلیم هستند و سقوط بابل به سقوط اورشلیم در سال ۷۰ میلادی اشاره می‌کند. لباس فاحشه بابل نیز شباهتی به لباس کاهن اعظم اورشلیم دارد. در کتاب انجیل متی فصل ۲۳ و انجیل لوقا فصل ۱۱ عیسی گناه خون کشتن پیامبران و سنتها را به گردن فریسیان و شهر اورشلیم می‌اندازد. در مکاشفه یوحنا نیز در فصل ۱۷ و ۱۸ عیناً همین اتهام ولی اینبار به بابل نوشته شده‌است. این صحبت با صحبت عیسی که گفته‌است «این ممکن نیست که پیامبری در بیرون اورشلیم کشته شود.» (لوقا ۱۳:۳۳) نشاندهنده ارتباط بابل با اورشلیم است.

محاصره اورشلیم و نابودی آن در سال ۷۰ میلادی، نقاشی دیوید رابرتز سال ۱۸۵۰ میلادی.

کلیسای کاتولیک

بسیاری پروتستانها و مسیحیان غیر کاتولیک معتقدند که فاحشه بابل همان کلیسای کاتولیک و پاپ هستند. این دیدگاه توسط بسیاری سران جنبش پروتستانیسم نظیر مارتین لوتر، جان کالوین و جان ناکس تأیید شده‌است. ارتباط هفت کوه بابل با شهر رم نیز مورد اشاره قرار گرفته‌است زیرا شهر رم به عنوان شهر هفت تپه شناخته می‌شده‌است.

امپراتوری جهانی دین غلط

بعضی مسیحیان اعتقاد دارند که فاحشه بابل امپراتوری جهانی است که دین غلط را ترویج می‌کند. از این رو این دین با اینکه ظاهراً اعلام می‌کند که از تعالیم مسیحیت واقعی پیروی می‌کند ولی تعالیم آن با تعالیم واقعی کتاب در تضاد خواهند بود

جستارهای وابسته

منابع

  1. عبارت ذکر شده در دوبلهٔ فیلم طالع نحس ۲