ساروس خورشیدی ۱۶۱

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ساروس ۱۶۱ دوره‌ای زمانی با چرخه‌ای حدود ۱۸ سال و ۱۱ روز و ۸ ساعت (تقریباً ۶۵۸۵ و یک سوم روز) است که شامل ۴۶ خورشیدگرفتگی، پیش از سال ۳۰۰۰ میلادی می‌شود.

رخدادها[ویرایش]

ساروس عضو تاریخ زمان
(بزرگ‌ترین)
ساعت هماهنگ جهانی
نوع مکان
طول و عرض جغرافیایی
گاما قدر گُستره
(km)
مدت زمان
(دقیقه: ثانیه)
منبع
۱۶۱ ۱ ۱ آوریل ۲۱۷۴ ۲۲:۳۹:۰۹ جزئی 61.2N 103.8E 1.5107 0.047 [۱]
۱۶۱ ۲ ۱۲ آوریل ۲۱۹۲ ۶:۴۱:۵۶ جزئی 61.5N 25.4W 1.4678 0.126 [۲]
۱۶۱ ۳ ۲۴ آوریل ۲۲۱۰ ۱۴:۳۹:۱۹ جزئی 61.9N 153.4W 1.4202 0.2148 [۳]
۱۶۱ ۴ ۴ مه ۲۲۲۸ ۲۲:۲۸:۴۴ جزئی 62.4N 80.4E 1.3659 0.3173 [۴]
۱۶۱ ۵ ۱۶ مه ۲۲۴۶ ۶:۱۴:۱۰ جزئی 63.1N 44.9W 1.3077 0.4284 [۵]
۱۶۱ ۶ ۲۶ مه ۲۲۶۴ ۱۳:۵۲:۰۷ جزئی 63.9N 168.5W 1.243 0.5526 [۶]
۱۶۱ ۷ ۶ ژوئن ۲۲۸۲ ۲۱:۲۸:۱۹ جزئی 64.8N 68E 1.1764 0.6815 [۷]
۱۶۱ ۸ ۱۸ ژوئن ۲۳۰۰ ۴:۵۹:۲۹ جزئی 65.7N 54.5W 1.1056 0.8189 [۸]
۱۶۱ ۹ ۲۹ ژوئن ۲۳۱۸ ۱۲:۳۰:۲۲ جزئی 66.7N 177.3W 1.034 0.9583 [۹]
۱۶۱ ۱۰ ۹ ژوئیه ۲۳۳۶ ۱۹:۵۸:۲۲ کامل 83.2N 49.4E ۰٫۹۵۹۸ ۱٫۰۶۵۷ ۸۰۰ ۳ دقیقه و ۱۷ ثانیه [۱۰]
۱۶۱ ۱۱ ۲۱ ژوئیه ۲۳۵۴ ۳:۲۸:۲۲ کامل 81.4N 171.7E ۰٫۸۸۷ ۱٫۰۶۹۷ ۴۹۹ ۳ دقیقه و ۵۱ ثانیه [۱۱]
۱۶۱ ۱۲ ۳۱ ژوئیه ۲۳۷۲ ۱۰:۵۸:۳۰ کامل 71N 45.5E ۰٫۸۱۴۴ ۱٫۰۷۱۷ ۴۰۴ ۴ دقیقه و ۱۸ ثانیه [۱۲]
۱۶۱ ۱۳ ۱۱ اوت ۲۳۹۰ ۱۸:۳۱:۲۷ کامل 61.3N 72.5W ۰٫۷۴۴۱ ۱٫۰۷۲۴ ۳۵۳ ۴ دقیقه و ۴۱ ثانیه [۱۳]
۱۶۱ ۱۴ ۲۲ اوت ۲۴۰۸ ۲:۰۷:۳۹ کامل 52.3N 170E ۰٫۶۷۶۶ ۱٫۰۷۲ ۳۱۷ ۵ دقیقه و ۰ ثانیه [۱۴]
۱۶۱ ۱۵ ۲ سپتامبر ۲۴۲۶ ۹:۴۸:۴۷ کامل 43.8N 51.6E ۰٫۶۱۳۳ ۱٫۰۷۰۹ ۲۹۱ ۵ دقیقه و ۱۴ ثانیه [۱۵]
۱۶۱ ۱۶ ۱۲ سپتامبر ۲۴۴۴ ۱۷:۳۵:۳۵ کامل 35.7N 67.9W ۰٫۵۵۴۸ ۱٫۰۶۸۸ ۲۶۸ ۵ دقیقه و ۲۴ ثانیه [۱۶]
۱۶۱ ۱۷ ۲۴ سپتامبر ۲۴۶۲ ۱:۲۸:۰۸ کامل 28.1N 171.4E ۰٫۵۰۱۴ ۱٫۰۶۶۲ ۲۴۹ ۵ دقیقه و ۲۸ ثانیه [۱۷]
۱۶۱ ۱۸ ۴ اکتبر ۲۴۸۰ ۹:۲۷:۵۸ کامل 21.1N 49.2E ۰٫۴۵۴۳ ۱٫۰۶۳۱ ۲۳۱ ۵ دقیقه و ۲۶ ثانیه [۱۸]
۱۶۱ ۱۹ ۱۵ اکتبر ۲۴۹۸ ۱۷:۳۴:۴۴ کامل 14.6N 74.5W ۰٫۴۱۳۱ ۱٫۰۵۹۷ ۲۱۵ ۵ دقیقه و ۲۱ ثانیه [۱۹]
۱۶۱ ۲۰ ۲۷ اکتبر ۲۵۱۶ ۱:۴۸:۴۶ کامل 8.8N 160.5E ۰٫۳۷۸۲ ۱٫۰۵۶ ۱۹۹ ۵ دقیقه و ۱۱ ثانیه [۲۰]
۱۶۱ ۲۱ ۷ نوامبر ۲۵۳۴ ۱۰:۱۰:۰۷ کامل 3.9N 34E ۰٫۳۴۹۵ ۱٫۰۵۲۲ ۱۸۴ ۴ دقیقه و ۵۸ ثانیه [۲۱]
۱۶۱ ۲۲ ۱۷ نوامبر ۲۵۵۲ ۱۸:۳۸:۴۵ کامل 0.3S 93.9W ۰٫۳۲۶۹ ۱٫۰۴۸۵ ۱۷۰ ۴ دقیقه و ۴۲ ثانیه [۲۲]
۱۶۱ ۲۳ ۲۹ نوامبر ۲۵۷۰ ۳:۱۳:۴۴ کامل 3.4S 137.1E ۰٫۳۱ ۱٫۰۴۴۹ ۱۵۸ ۴ دقیقه و ۲۵ ثانیه [۲۳]
۱۶۱ ۲۴ ۹ دسامبر ۲۵۸۸ ۱۱:۵۳:۲۸ کامل 5.6S 7.2E ۰٫۲۹۷۳ ۱٫۰۴۱۶ ۱۴۶ ۴ دقیقه و ۷ ثانیه [۲۴]
۱۶۱ ۲۵ ۲۱ دسامبر ۲۶۰۶ ۲۰:۳۷:۵۶ کامل 6.7S 123.7W ۰٫۲۸۸۸ ۱٫۰۳۸۷ ۱۳۵ ۳ دقیقه و ۵۰ ثانیه [۲۵]
۱۶۱ ۲۶ ۱ ژانویه ۲۶۲۵ ۵:۲۵:۲۷ کامل 6.8S 104.8E ۰٫۲۸۲۹ ۱٫۰۳۶۱ ۱۲۶ ۳ دقیقه و ۳۲ ثانیه [۲۶]
۱۶۱ ۲۷ ۱۲ ژانویه ۲۶۴۳ ۱۴:۱۴:۰۶ کامل 6S 27W ۰٫۲۷۸۴ ۱٫۰۳۴۱ ۱۱۹ ۳ دقیقه و ۱۸ ثانیه [۲۷]
۱۶۱ ۲۸ ۲۲ ژانویه ۲۶۶۱ ۲۳:۰۲:۲۳ کامل 4.4S 158.8W ۰٫۲۷۴ ۱٫۰۳۲۴ ۱۱۳ ۳ دقیقه و ۴ ثانیه [۲۸]
۱۶۱ ۲۹ ۳ فوریه ۲۶۷۹ ۷:۴۹:۰۰ کامل 2.1S 69.7E ۰٫۲۶۸۵ ۱٫۰۳۱۲ ۱۰۹ ۲ دقیقه و ۵۴ ثانیه [۲۹]
۱۶۱ ۳۰ ۱۳ فوریه ۲۶۹۷ ۱۶:۳۳:۰۴ کامل 0.7N 61.3W ۰٫۲۶۱۲ ۱٫۰۳۰۵ ۱۰۶ ۲ دقیقه و ۴۶ ثانیه [۳۰]
۱۶۱ ۳۱ ۲۶ فوریه ۲۷۱۵ ۱:۱۱:۱۹ کامل 3.7N 169.2E ۰٫۲۴۹۵ ۱٫۰۳۰۲ ۱۰۵ ۲ دقیقه و ۴۲ ثانیه [۳۱]
۱۶۱ ۳۲ ۸ مارس ۲۷۳۳ ۹:۴۴:۵۰ کامل 7N 40.8E ۰٫۲۳۴۳ ۱٫۰۳۰۱ ۱۰۴ ۲ دقیقه و ۳۹ ثانیه [۳۲]
۱۶۱ ۳۳ ۱۹ مارس ۲۷۵۱ ۱۸:۱۰:۳۵ کامل 10.2N 85.4W ۰٫۲۱۳۱ ۱٫۰۳۰۳ ۱۰۵ ۲ دقیقه و ۳۸ ثانیه [۳۳]
۱۶۱ ۳۴ ۳۰ مارس ۲۷۶۹ ۲:۲۹:۳۲ کامل 13.2N 150.3E ۰٫۱۸۶۶ ۱٫۰۳۰۷ ۱۰۵ ۲ دقیقه و ۴۰ ثانیه [۳۴]
۱۶۱ ۳۵ ۱۰ آوریل ۲۷۸۷ ۱۰:۳۸:۵۷ کامل 15.7N 28.7E ۰٫۱۵۲۵ ۱٫۰۳۱ ۱۰۶ ۲ دقیقه و ۴۳ ثانیه [۳۵]
۱۶۱ ۳۶ ۲۰ آوریل ۲۸۰۵ ۱۸:۴۱:۰۹ کامل 17.7N 90.7W ۰٫۱۱۲۹ ۱٫۰۳۱۳ ۱۰۶ ۲ دقیقه و ۴۶ ثانیه [۳۶]
۱۶۱ ۳۷ ۲ مه ۲۸۲۳ ۲:۳۴:۰۵ کامل 18.9N 152.6E ۰٫۰۶۶۲ ۱٫۰۳۱۴ ۱۰۶ ۲ دقیقه و ۵۱ ثانیه [۳۷]
۱۶۱ ۳۸ ۱۲ مه ۲۸۴۱ ۱۰:۱۸:۳۵ کامل 19.1N 38.2E ۰٫۰۱۲۹ ۱٫۰۳۱۲ ۱۰۵ ۲ دقیقه و ۵۵ ثانیه [۳۸]
۱۶۱ ۳۹ ۲۳ مه ۲۸۵۹ ۱۷:۵۴:۳۵ کامل 18.2N 74W -۰٫۰۴۶۷ ۱٫۰۳۰۵ ۱۰۳ ۲ دقیقه و ۵۸ ثانیه [۳۹]
۱۶۱ ۴۰ ۳ ژوئن ۲۸۷۷ ۱:۲۳:۳۴ کامل 16.2N 175.3E -۰٫۱۱۱۴ ۱٫۰۲۹۴ ۱۰۰ ۲ دقیقه و ۵۸ ثانیه [۴۰]
۱۶۱ ۴۱ ۱۴ ژوئن ۲۸۹۵ ۸:۴۵:۵۱ کامل 12.9N 65.9E -۰٫۱۸۱۱ ۱٫۰۲۷۸ ۹۶ ۲ دقیقه و ۵۵ ثانیه [۴۱]
۱۶۱ ۴۲ ۲۵ ژوئن ۲۹۱۳ ۱۶:۰۱:۳۸ کامل 8.5N 42.4W -۰٫۲۵۵۱ ۱٫۰۲۵۵ ۹۰ ۲ دقیقه و ۴۵ ثانیه [۴۲]
۱۶۱ ۴۳ ۶ ژوئیه ۲۹۳۱ ۲۳:۱۳:۲۴ کامل 3.1N 150.5W -۰٫۳۳۱۶ ۱٫۰۲۲۶ ۸۱ ۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه [۴۳]
۱۶۱ ۴۴ ۱۷ ژوئیه ۲۹۴۹ ۶:۲۱:۲۷ کامل 3.2S 101.6E -۰٫۴۰۹۹ ۱٫۰۱۸۹ ۷۱ ۲ دقیقه و ۶ ثانیه [۴۴]
۱۶۱ ۴۵ ۲۸ ژوئیه ۲۹۶۷ ۱۳:۲۷:۲۲ مرکب 10.4S 6.5W -۰٫۴۸۹۲ ۱٫۰۱۴۷ ۵۸ ۱ دقیقه و ۳۷ ثانیه [۴۵]
۱۶۱ ۴۶ ۷ اوت ۲۹۸۵ ۲۰:۳۱:۵۰ مرکب 18.3S 115W -۰٫۵۶۸۶ ۱٫۰۰۹۷ ۴۱ ۱ دقیقه و ۲ ثانیه [۴۶]

منابع[ویرایش]