پرش به محتوا

ساروس خورشیدی ۱۳۰

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ساروس ۱۳۰ دوره‌ای زمانی با چرخه‌ای حدود ۱۸ سال و ۱۱ روز و ۸ ساعت (تقریباً ۶۵۸۵ و یک سوم روز) است که شامل ۷۳ خورشیدگرفتگی می‌شود.

رخدادها[ویرایش]

ساروس عضو تاریخ زمان
(بزرگ‌ترین)
ساعت هماهنگ جهانی
نوع مکان
طول و عرض جغرافیایی
گاما قدر گُستره
(km)
مدت زمان
(دقیقه: ثانیه)
منبع
۱۳۰ ۱ ۲۰ اوت ۱۰۹۶ ۱۸:۳۵:۳۵ جزئی 61.4S 164.7W -1.511 0.0743 [۱]
۱۳۰ ۲ ۱ سپتامبر ۱۱۱۴ ۱:۵۷:۴۹ جزئی 61.1S 75.7E -1.4527 0.1773 [۲]
۱۳۰ ۳ ۱۱ سپتامبر ۱۱۳۲ ۹:۲۹:۱۳ جزئی 60.9S 46.1W -1.4007 0.2695 [۳]
۱۳۰ ۴ ۲۲ سپتامبر ۱۱۵۰ ۱۷:۱۲:۰۱ جزئی 60.9S 170.7W -1.3568 0.3471 [۴]
۱۳۰ ۵ ۳ اکتبر ۱۱۶۸ ۱:۰۴:۲۴ جزئی 61.1S 62.2E -1.3197 0.4129 [۵]
۱۳۰ ۶ ۱۴ اکتبر ۱۱۸۶ ۹:۰۶:۰۱ جزئی 61.4S 67.1W -1.2891 0.467 [۶]
۱۳۰ ۷ ۲۴ اکتبر ۱۲۰۴ ۱۷:۱۶:۴۰ جزئی 61.9S 161.2E -1.265 0.5097 [۷]
۱۳۰ ۸ ۵ نوامبر ۱۲۲۲ ۱:۳۵:۴۵ جزئی 62.5S 27.2E -1.2474 0.5408 [۸]
۱۳۰ ۹ ۱۵ نوامبر ۱۲۴۰ ۱۰:۰۱:۰۴ جزئی 63.3S 108.5W -1.2339 0.5649 [۹]
۱۳۰ ۱۰ ۲۶ نوامبر ۱۲۵۸ ۱۸:۳۱:۲۶ جزئی 64.2S 114.3E -1.2239 0.5826 [۱۰]
۱۳۰ ۱۱ ۷ دسامبر ۱۲۷۶ ۳:۰۵:۲۸ جزئی 65.2S 24.2W -1.2165 0.596 [۱۱]
۱۳۰ ۱۲ ۱۸ دسامبر ۱۲۹۴ ۱۱:۴۲:۱۴ جزئی 66.3S 163.8W -1.2108 0.6064 [۱۲]
۱۳۰ ۱۳ ۲۸ دسامبر ۱۳۱۲ ۲۰:۱۷:۵۸ جزئی 67.4S 56.4E -1.2038 0.6192 [۱۳]
۱۳۰ ۱۴ ۹ ژانویه ۱۳۳۱ ۴:۵۳:۲۲ جزئی 68.4S 83.8W -1.1961 0.6333 [۱۴]
۱۳۰ ۱۵ ۱۹ ژانویه ۱۳۴۹ ۱۳:۲۴:۴۲ جزئی 69.5S 136.3E -1.1847 0.6546 [۱۵]
۱۳۰ ۱۶ ۳۰ ژانویه ۱۳۶۷ ۲۱:۵۳:۱۳ جزئی 70.4S 3.5W -1.1704 0.6812 [۱۶]
۱۳۰ ۱۷ ۱۰ فوریه ۱۳۸۵ ۶:۱۴:۲۶ جزئی 71.1S 142.1W -1.1498 0.7198 [۱۷]
۱۳۰ ۱۸ ۲۱ فوریه ۱۴۰۳ ۱۴:۳۱:۴۲ جزئی 71.7S 79.8E -1.1253 0.766 [۱۸]
۱۳۰ ۱۹ ۳ مارس ۱۴۲۱ ۲۲:۴۰:۳۴ جزئی 72S 56.6W -1.0933 0.8265 [۱۹]
۱۳۰ ۲۰ ۱۵ مارس ۱۴۳۹ ۶:۴۳:۳۴ جزئی 72.1S 168.3E -1.0559 0.898 [۲۰]
۱۳۰ ۲۱ ۲۵ مارس ۱۴۵۷ ۱۴:۳۸:۱۶ جزئی 71.9S 35.4E -1.0107 0.9845 [۲۱]
۱۳۰ ۲۲ ۵ آوریل ۱۴۷۵ ۲۲:۲۷:۴۲ کامل 60.5S 123.6W -۰٫۹۶۰۷ ۱٫۰۳۱ ۳۸۶ ۲ دقیقه و ۸ ثانیه [۲۲]
۱۳۰ ۲۳ ۱۶ آوریل ۱۴۹۳ ۶:۱۰:۲۰ کامل 49.5S 107.3E -۰٫۹۰۴۲ ۱٫۰۳۹۱ ۳۰۸ ۳ دقیقه و ۰ ثانیه [۲۳]
۱۳۰ ۲۴ ۲۷ آوریل ۱۵۱۱ ۱۳:۴۷:۲۴ کامل 40S 14.7W -۰٫۸۴۲۵ ۱٫۰۴۶۳ ۲۸۶ ۳ دقیقه و ۵۰ ثانیه [۲۴]
۱۳۰ ۲۵ ۷ مه ۱۵۲۹ ۲۱:۱۹:۵۰ کامل 31.3S 133.1W -۰٫۷۷۶ ۱٫۰۵۲۶ ۲۷۶ ۴ دقیقه و ۳۸ ثانیه [۲۵]
۱۳۰ ۲۶ ۱۹ مه ۱۵۴۷ ۴:۴۸:۵۸ کامل 23.5S 110.7E -۰٫۷۰۶ ۱٫۰۵۸۱ ۲۷۰ ۵ دقیقه و ۲۲ ثانیه [۲۶]
۱۳۰ ۲۷ ۲۹ مه ۱۵۶۵ ۱۲:۱۵:۰۰ کامل 16.5S 3.7W -۰٫۶۳۲۹ ۱٫۰۶۲۹ ۲۶۶ ۵ دقیقه و ۵۷ ثانیه [۲۷]
۱۳۰ ۲۸ ۱۹ ژوئن ۱۵۸۳ ۱۹:۳۹:۳۲ کامل 10.4S 116.9W -۰٫۵۵۸۱ ۱٫۰۶۶۷ ۲۶۲ ۶ دقیقه و ۲۳ ثانیه [۲۸]
۱۳۰ ۲۹ ۳۰ ژوئن ۱۶۰۱ ۳:۰۳:۵۹ کامل 5.3S 130.7E -۰٫۴۸۲۶ ۱٫۰۶۹۷ ۲۵۹ ۶ دقیقه و ۳۷ ثانیه [۲۹]
۱۳۰ ۳۰ ۱۱ ژوئیه ۱۶۱۹ ۱۰:۲۹:۵۹ کامل 1.3S 18.6E -۰٫۴۰۷۷ ۱٫۰۷۱۸ ۲۵۵ ۶ دقیقه و ۴۱ ثانیه [۳۰]
۱۳۰ ۳۱ ۲۱ ژوئیه ۱۶۳۷ ۱۷:۵۷:۰۸ کامل 1.8N 93.4W -۰٫۳۳۳۵ ۱٫۰۷۳۱ ۲۵۱ ۶ دقیقه و ۳۷ ثانیه [۳۱]
۱۳۰ ۳۲ ۲ اوت ۱۶۵۵ ۱:۲۸:۳۶ کامل 3.7N 154E -۰٫۲۶۲۵ ۱٫۰۷۳۵ ۲۴۷ ۶ دقیقه و ۲۸ ثانیه [۳۲]
۱۳۰ ۳۳ ۱۲ اوت ۱۶۷۳ ۹:۰۴:۰۵ کامل 4.6N 40.6E -۰٫۱۹۴۶ ۱٫۰۷۳۱ ۲۴۲ ۶ دقیقه و ۱۵ ثانیه [۳۳]
۱۳۰ ۳۴ ۲۳ اوت ۱۶۹۱ ۱۶:۴۵:۵۷ کامل 4.5N 74.3W -۰٫۱۳۱۷ ۱٫۰۷۲ ۲۳۶ ۶ دقیقه و ۱ ثانیه [۳۴]
۱۳۰ ۳۵ ۴ سپتامبر ۱۷۰۹ ۰:۳۲:۲۶ کامل 3.7N 169.7E -۰٫۰۷۲۵ ۱٫۰۷۰۳ ۲۲۹ ۵ دقیقه و ۴۷ ثانیه [۳۵]
۱۳۰ ۳۶ ۱۵ سپتامبر ۱۷۲۷ ۸:۲۷:۳۱ کامل 2.2N 51.4E -۰٫۰۲۰۲ ۱٫۰۶۸۱ ۲۲۲ ۵ دقیقه و ۳۳ ثانیه [۳۶]
۱۳۰ ۳۷ ۲۵ سپتامبر ۱۷۴۵ ۱۶:۲۸:۵۶ کامل 0.3N 68.6W ۰٫۰۲۶۹ ۱٫۰۶۵۵ ۲۱۴ ۵ دقیقه و ۲۱ ثانیه [۳۷]
۱۳۰ ۳۸ ۷ اکتبر ۱۷۶۳ ۰:۳۹:۰۴ کامل 2S 169.1E ۰٫۰۶۶۶ ۱٫۰۶۲۷ ۲۰۶ ۵ دقیقه و ۹ ثانیه [۳۸]
۱۳۰ ۳۹ ۱۷ اکتبر ۱۷۸۱ ۸:۵۵:۵۹ کامل 4.3S 45.1E ۰٫۱۰۰۷ ۱٫۰۵۹۶ ۱۹۷ ۴ دقیقه و ۵۹ ثانیه [۳۹]
۱۳۰ ۴۰ ۲۸ اکتبر ۱۷۹۹ ۱۷:۲۱:۴۶ کامل 6.7S 81.3W ۰٫۱۲۷۴ ۱٫۰۵۶۶ ۱۸۸ ۴ دقیقه و ۵۰ ثانیه [۴۰]
۱۳۰ ۴۱ ۹ نوامبر ۱۸۱۷ ۱:۵۳:۵۳ کامل 8.9S 150.9E ۰٫۱۴۸۷ ۱٫۰۵۳۶ ۱۷۹ ۴ دقیقه و ۴۲ ثانیه [۴۱]
۱۳۰ ۴۲ ۲۰ نوامبر ۱۸۳۵ ۱۰:۳۱:۵۸ کامل 10.7S 21.6E ۰٫۱۶۴۹ ۱٫۰۵۱ ۱۷۱ ۴ دقیقه و ۳۵ ثانیه [۴۲]
130 43 November ۳۰, ۱۸۵۳ ۱۹:۱۵:۳۹ کامل 12S 109W ۰٫۱۷۶۳ ۱٫۰۴۸۵ ۱۶۴ ۴ دقیقه و ۲۸ ثانیه [۴۳]
۱۳۰ ۴۴ خورشیدگرفتگی ۱۲ دسامبر ۱۸۷۱ ۴:۰۳:۳۸ کامل 12.7S 119.4E ۰٫۱۸۳۶ ۱٫۰۴۶۵ ۱۵۷ ۴ دقیقه و ۲۳ ثانیه [۴۴]
۱۳۰ ۴۵ خورشیدگرفتگی ۲۲ دسامبر ۱۸۸۹ ۱۲:۵۴:۱۵ کامل 12.7S 12.8W ۰٫۱۸۸۸ ۱٫۰۴۴۹ ۱۵۲ ۴ دقیقه و ۱۸ ثانیه [۴۵]
۱۳۰ ۴۶ خورشیدگرفتگی ۳ ژانویه ۱۹۰۸ ۲۱:۴۵:۲۲ کامل 11.8S 145.1W ۰٫۱۹۳۴ ۱٫۰۴۳۷ ۱۴۹ ۴ دقیقه و ۱۴ ثانیه [۴۶]
۱۳۰ ۴۷ خورشیدگرفتگی ۱۴ ژانویه ۱۹۲۶ ۶:۳۶:۵۸ کامل 10.1S 82.3E ۰٫۱۹۷۳ ۱٫۰۴۳ ۱۴۷ ۴ دقیقه و ۱۱ ثانیه [۴۷]
۱۳۰ ۴۸ خورشیدگرفتگی ۲۵ ژانویه ۱۹۴۴ ۱۵:۲۶:۴۲ کامل 7.6S 50.2W ۰٫۲۰۲۵ ۱٫۰۴۲۸ ۱۴۶ ۴ دقیقه و ۹ ثانیه [۴۸]
۱۳۰ ۴۹ خورشیدگرفتگی ۵ فوریه ۱۹۶۲ ۰:۱۲:۳۸ کامل 4.2S 178.1E ۰٫۲۱۰۷ ۱٫۰۴۳ ۱۴۷ ۴ دقیقه و ۸ ثانیه [۴۹]
۱۳۰ ۵۰ خورشیدگرفتگی ۱۶ فوریه ۱۹۸۰ ۸:۵۴:۰۱ کامل 0.1S 47.1E ۰٫۲۲۲۴ ۱٫۰۴۳۴ ۱۴۹ ۴ دقیقه و ۸ ثانیه [۵۰]
۱۳۰ ۵۱ خورشیدگرفتگی ۲۶ فوریه ۱۹۹۸ ۱۷:۲۹:۲۷ کامل 4.7N 82.7W ۰٫۲۳۹۱ ۱٫۰۴۴۱ ۱۵۱ ۴ دقیقه و ۹ ثانیه [۵۱]
۱۳۰ ۵۲ خورشیدگرفتگی ۹ مارس ۲۰۱۶ ۱:۵۸:۱۹ کامل 10.1N 148.8E ۰٫۲۶۰۹ ۱٫۰۴۵ ۱۵۵ ۴ دقیقه و ۹ ثانیه [۵۲]
۱۳۰ ۵۳ خورشیدگرفتگی ۲۰ مارس ۲۰۳۴ ۱۰:۱۸:۴۵ کامل 16.1N 22.2E ۰٫۲۸۹۴ ۱٫۰۴۵۸ ۱۵۹ ۴ دقیقه و ۹ ثانیه [۵۳]
۱۳۰ ۵۴ خورشیدگرفتگی ۳۰ مارس ۲۰۵۲ ۱۸:۳۱:۵۳ کامل 22.4N 102.5W ۰٫۳۲۳۸ ۱٫۰۴۶۶ ۱۶۴ ۴ دقیقه و ۸ ثانیه [۵۴]
۱۳۰ ۵۵ خورشیدگرفتگی ۱۱ آوریل ۲۰۷۰ ۲:۳۶:۰۹ کامل 29.1N 135.1E ۰٫۳۶۵۲ ۱٫۰۴۷۲ ۱۶۸ ۴ دقیقه و ۴ ثانیه [۵۵]
۱۳۰ ۵۶ خورشیدگرفتگی ۲۱ آوریل ۲۰۸۸ ۱۰:۳۱:۴۹ کامل 36N 15.1E ۰٫۴۱۳۵ ۱٫۰۴۷۴ ۱۷۳ ۳ دقیقه و ۵۸ ثانیه [۵۶]
۱۳۰ ۵۷ ۳ مه ۲۱۰۶ ۱۸:۱۹:۲۰ کامل 43.1N 102.3W ۰٫۴۶۸۱ ۱٫۰۴۷۲ ۱۷۷ ۳ دقیقه و ۴۷ ثانیه [۵۷]
۱۳۰ ۵۸ ۱۴ مه ۲۱۲۴ ۱:۵۹:۱۰ کامل 50.3N 143.2E ۰٫۵۲۸۶ ۱٫۰۴۶۴ ۱۸۲ ۳ دقیقه و ۳۴ ثانیه [۵۸]
۱۳۰ ۵۹ ۲۵ مه ۲۱۴۲ ۹:۳۲:۳۷ کامل 57.4N 31.9E ۰٫۵۹۳۷ ۱٫۰۴۴۹ ۱۸۷ ۳ دقیقه و ۱۷ ثانیه [۵۹]
۱۳۰ ۶۰ ۴ ژوئن ۲۱۶۰ ۱۶:۵۸:۳۶ کامل 64.5N 74.9W ۰٫۶۶۴۵ ۱٫۰۴۲۸ ۱۹۲ ۲ دقیقه و ۵۸ ثانیه [۶۰]
۱۳۰ ۶۱ ۱۶ ژوئن ۲۱۷۸ ۰:۲۰:۴۲ کامل 71N 175.3W ۰٫۷۳۷۸ ۱٫۰۳۹۶ ۱۹۸ ۲ دقیقه و ۳۶ ثانیه [۶۱]
۱۳۰ ۶۲ ۲۶ ژوئن ۲۱۹۶ ۷:۳۷:۴۰ کامل 76.3N 97E ۰٫۸۱۴۹ ۱٫۰۳۵۶ ۲۰۸ ۲ دقیقه و ۱۲ ثانیه [۶۲]
۱۳۰ ۶۳ ۸ ژوئیه ۲۲۱۴ ۱۴:۵۲:۴۵ کامل 78.1N 28.3E ۰٫۸۹۲۵ ۱٫۰۳۰۳ ۲۳۰ ۱ دقیقه و ۴۶ ثانیه [۶۳]
۱۳۰ ۶۴ ۱۸ ژوئیه ۲۲۳۲ ۲۲:۰۴:۵۶ کامل 72.4N 33.4W ۰٫۹۷۱۷ ۱٫۰۲۲۹ ۳۴۸ ۱ دقیقه و ۱۴ ثانیه [۶۴]
۱۳۰ ۶۵ ۳۰ ژوئیه ۲۲۵۰ ۵:۱۸:۲۵ جزئی 62.9N 124.7W 1.049 0.9114 [۶۵]
۱۳۰ ۶۶ ۹ اوت ۲۲۶۸ ۱۲:۳۲:۰۵ جزئی 62.2N 118E 1.1254 0.7684 [۶۶]
۱۳۰ ۶۷ ۲۰ اوت ۲۲۸۶ ۱۹:۴۸:۲۲ جزئی 61.7N 0.2E 1.1987 0.6322 [۶۷]
۱۳۰ ۶۸ ۱ سپتامبر ۲۳۰۴ ۳:۰۷:۴۰ جزئی 61.4N 118.2W 1.2684 0.5038 [۶۸]
۱۳۰ ۶۹ ۱۲ سپتامبر ۲۳۲۲ ۱۰:۳۲:۰۶ جزئی 61.1N 122.2E 1.3328 0.3865 [۶۹]
۱۳۰ ۷۰ ۲۲ سپتامبر ۲۳۴۰ ۱۸:۰۱:۳۴ جزئی 61.1N 1.4E 1.3925 0.2793 [۷۰]
۱۳۰ ۷۱ ۴ اکتبر ۲۳۵۸ ۱:۳۶:۳۹ جزئی 61.1N 120.7W 1.4464 0.1835 [۷۱]
۱۳۰ ۷۲ ۱۴ اکتبر ۲۳۷۶ ۹:۱۸:۲۸ جزئی 61.4N 115.4E 1.4941 0.1003 [۷۲]
۱۳۰ ۷۳ ۲۵ اکتبر ۲۳۹۴ ۱۷:۰۷:۱۳ جزئی 61.8N 10.3W 1.5351 0.0298 [۷۳]

منابع[ویرایش]