ساروس خورشیدی ۱۳۳

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ساروس ۱۳۳ دوره‌ای زمانی با چرخه‌ای حدود ۱۸ سال و ۱۱ روز و ۸ ساعت (تقریباً ۶۵۸۵ و یک سوم روز) است که شامل ۷۱ خورشیدگرفتگی می‌شود.

ساروس عضو تاریخ زمان
(بزرگ‌ترین)
ساعت هماهنگ جهانی
نوع مکان
طول و عرض جغرافیایی
گاما قدر گُستره
(km)
مدت زمان
(دقیقه: ثانیه)
منبع
۱۳۳ ۱ ۱۳ ژوئیه ۱۲۱۹ ۸:۲۳:۴۱ جزئی ۶۸°۲۴′شمالی ۱۳۷°۱۲′غربی / ۶۸٫۴°شمالی ۱۳۷٫۲°غربی / 68.4; -137.2 1.5337 0.0308 [۱]
۱۳۳ ۲ ۲۳ ژوئیه ۱۲۳۷ ۱۵:۲۰:۴۳ جزئی 69.4N 106.7E 1.4562 0.1681 [۲]
۱۳۳ ۳ ۳ اوت ۱۲۵۵ ۲۲:۲۳:۳۹ جزئی 70.2N 11.5W 1.3823 0.2996 [۳]
۱۳۳ ۴ ۱۴ اوت ۱۲۷۳ ۵:۳۵:۲۶ جزئی 71N 132.5W 1.3146 0.4205 [۴]
۱۳۳ ۵ ۲۵ اوت ۱۲۹۱ ۱۲:۵۵:۳۱ جزئی 71.6N 103.8E 1.2525 0.5314 [۵]
۱۳۳ ۶ ۴ سپتامبر ۱۳۰۹ ۲۰:۲۵:۲۶ جزئی 72N 22.7W 1.1974 0.63 [۶]
۱۳۳ ۷ ۱۶ سپتامبر ۱۳۲۷ ۴:۰۴:۲۹ جزئی 72.1N 151.8W 1.1489 0.7168 [۷]
۱۳۳ ۸ ۲۶ سپتامبر ۱۳۴۵ ۱۱:۵۳:۵۳ جزئی 72N 76.5E 1.1079 0.7902 [۸]
۱۳۳ ۹ ۷ اکتبر ۱۳۶۳ ۱۹:۵۲:۵۵ جزئی 71.6N 57.4W 1.0741 0.8507 [۹]
۱۳۳ ۱۰ ۱۸ اکتبر ۱۳۸۱ ۴:۰۰:۲۰ جزئی 71N 167.1E 1.0464 0.9004 [۱۰]
۱۳۳ ۱۱ ۲۹ اکتبر ۱۳۹۹ ۱۲:۱۷:۰۸ جزئی 70.2N 29.8E 1.0256 0.938 [۱۱]
۱۳۳ ۱۲ ۸ نوامبر ۱۴۱۷ ۲۰:۴۱:۰۲ جزئی 69.2N 108.6W 1.0097 0.967 [۱۲]
۱۳۳ ۱۳ ۲۰ نوامبر ۱۴۳۵ ۵:۱۲:۰۲ حلقه‌ای 68.2N 111.8E 0.9991 0.9868 - - [۱۳]
۱۳۳ ۱۴ ۳۰ نوامبر ۱۴۵۳ ۱۳:۴۶:۱۷ حلقه‌ای 60.4N 27.7W ۰٫۹۹۰۳ ۰٫۹۸۴۲ ۴۶۹ ۱ دقیقه و ۱۴ ثانیه [۱۴]
۱۳۳ ۱۵ ۱۱ دسامبر ۱۴۷۱ ۲۲:۲۵:۲۰ حلقه‌ای 57.1N 165W ۰٫۹۸۴۹ ۰٫۹۸۷۱ ۲۸۷ ۱ دقیقه و ۲ ثانیه [۱۵]
۱۳۳ ۱۶ ۲۲ دسامبر ۱۴۸۹ ۷:۰۴:۵۷ حلقه‌ای 54.6N 58.8E ۰٫۹۷۹۱ ۰٫۹۹۰۴ ۱۷۵ ۰ دقیقه و ۴۷ ثانیه [۱۶]
۱۳۳ ۱۷ ۲ ژانویه ۱۵۰۸ ۱۵:۴۵:۰۹ حلقه‌ای 52.8N 77W ۰٫۹۷۳۲ ۰٫۹۹۴۱ ۹۲ ۰ دقیقه و ۲۸ ثانیه [۱۷]
۱۳۳ ۱۸ ۱۳ ژانویه ۱۵۲۶ ۰:۲۲:۳۱ حلقه‌ای 51N 148.8E ۰٫۹۶۴۴ ۰٫۹۹۸۵ ۱۹ ۰ دقیقه و ۷ ثانیه [۱۸]
۱۳۳ ۱۹ ۲۴ ژانویه ۱۵۴۴ ۸:۵۷:۴۵ مرکب 49.7N 16E ۰٫۹۵۳۳ ۱٫۰۰۳۵ ۴۰ ۰ دقیقه و ۱۶ ثانیه [۱۹]
۱۳۳ ۲۰ ۳ فوریه ۱۵۶۲ ۱۷:۲۷:۳۳ کامل 48.6N 114.5W ۰٫۹۳۷۳ ۱٫۰۰۹۱ ۸۹ ۰ دقیقه و ۴۱ ثانیه [۲۰]
۱۳۳ ۲۱ ۱۵ فوریه ۱۵۸۰ ۱:۵۲:۱۳ کامل 47.9N 117.3E ۰٫۹۱۶۴ ۱٫۰۱۵۱ ۱۲۷ ۱ دقیقه و ۷ ثانیه [۲۱]
133 22 March ۷، ۱۵۹۸ ۱۰:۱۰:۰۱ کامل 47.7N 8.2W ۰٫۸۸۹۳ ۱٫۰۲۱۴ ۱۵۶ ۱ دقیقه و ۳۳ ثانیه [۲۲]
۱۳۳ ۲۳ ۱۷ مارس ۱۶۱۶ ۱۸:۲۱:۴۵ کامل 48N 131.4W ۰٫۸۵۶۸ ۱٫۰۲۷۹ ۱۸۰ ۱ دقیقه و ۵۸ ثانیه [۲۳]
۱۳۳ ۲۴ ۲۹ مارس ۱۶۳۴ ۲:۲۵:۱۱ کامل 48.7N 108.6E ۰٫۸۱۶۹ ۱٫۰۳۴۶ ۱۹۸ ۲ دقیقه و ۲۴ ثانیه [۲۴]
133 25 April ۸، ۱۶۵۲ ۱۰:۲۲:۲۸ کامل 49.6N 8.9W ۰٫۷۷۱۳ ۱٫۰۴۱۲ ۲۱۳ ۲ دقیقه و ۴۹ ثانیه [۲۵]
۱۳۳ ۲۶ ۱۹ آوریل ۱۶۷۰ ۱۸:۱۲:۲۰ کامل 50.6N 123.3W ۰٫۷۱۹۱ ۱٫۰۴۷۶ ۲۲۵ ۳ دقیقه و ۱۵ ثانیه [۲۶]
۱۳۳ ۲۷ ۳۰ آوریل ۱۶۸۸ ۱:۵۷:۳۴ کامل 51.4N 124.4E ۰٫۶۶۲۱ ۱٫۰۵۳۵ ۲۳۴ ۳ دقیقه و ۴۰ ثانیه [۲۷]
۱۳۳ ۲۸ ۱۲ مه ۱۷۰۶ ۹:۳۵:۰۹ کامل 51.5N 15.2E ۰٫۵۹۸۴ ۱٫۰۵۹۱ ۲۴۲ ۴ دقیقه و ۶ ثانیه [۲۸]
133 29 May ۲۲، ۱۷۲۴ ۱۷:۱۰:۰۹ کامل 50.8N 92.9W ۰٫۵۳۱۸ ۱٫۰۶۴ ۲۴۷ ۴ دقیقه و ۳۳ ثانیه [۲۹]
۱۳۳ ۳۰ ۳ ژوئن ۱۷۴۲ ۰:۳۹:۵۷ کامل 49N 160.2E ۰٫۴۶۰۷ ۱٫۰۶۸۳ ۲۵۱ ۵ دقیقه و ۰ ثانیه [۳۰]
۱۳۳ ۳۱ ۱۳ ژوئن ۱۷۶۰ ۸:۰۹:۱۵ کامل 46N 52.7E ۰٫۳۸۸۳ ۱٫۰۷۱۹ ۲۵۴ ۵ دقیقه و ۲۷ ثانیه [۳۱]
133 32 June ۲۴، ۱۷۷۸ ۱۵:۳۴:۵۶ کامل 41.8N 55W ۰٫۳۱۲۷ ۱٫۰۷۴۶ ۲۵۵ ۵ دقیقه و ۵۲ ثانیه [۳۲]
۱۳۳ ۳۳ ۴ ژوئیه ۱۷۹۶ ۲۳:۰۲:۵۴ کامل 36.8N 164.6W ۰٫۲۳۸۵ ۱٫۰۷۶۴ ۲۵۵ ۶ دقیقه و ۱۵ ثانیه [۳۳]
۱۳۳ ۳۴ ۱۷ ژوئیه ۱۸۱۴ ۶:۳۰:۲۹ کامل 30.9N 84.7E ۰٫۱۶۴۱ ۱٫۰۷۷۴ ۲۵۴ ۶ دقیقه و ۳۳ ثانیه [۳۴]
۱۳۳ ۳۵ ۲۷ ژوئیه ۱۸۳۲ ۱۴:۰۱:۰۶ کامل 24.5N 27.9W ۰٫۰۹۱۹ ۱٫۰۷۷۶ ۲۵۲ ۶ دقیقه و ۴۶ ثانیه [۳۵]
۱۳۳ ۳۶ ۷ اوت ۱۸۵۰ ۲۱:۳۳:۵۴ کامل 17.7N 141.8W ۰٫۰۲۱۵ ۱٫۰۷۶۹ ۲۴۹ ۶ دقیقه و ۵۰ ثانیه [۳۶]
۱۳۳ ۳۷ خورشیدگرفتگی ۱۸ اوت ۱۸۶۸ ۵:۱۲:۱۰ کامل 10.6N 102.2E -۰٫۰۴۴۳ ۱٫۰۷۵۶ ۲۴۵ ۶ دقیقه و ۴۷ ثانیه [۳۷]
۱۳۳ ۳۸ خورشیدگرفتگی ۲۹ اوت ۱۸۸۶ ۱۲:۵۵:۲۳ کامل 3.5N 15.3W -۰٫۱۰۵۹ ۱٫۰۷۳۵ ۲۴۰ ۶ دقیقه و ۳۶ ثانیه [۳۸]
۱۳۳ ۳۹ خورشیدگرفتگی ۹ سپتامبر ۱۹۰۴ ۲۰:۴۴:۲۱ کامل 3.7S 134.5W -۰٫۱۶۲۵ ۱٫۰۷۰۹ ۲۳۴ ۶ دقیقه و ۲۰ ثانیه [۳۹]
۱۳۳ ۴۰ خورشیدگرفتگی ۲۱ سپتامبر ۱۹۲۲ ۴:۴۰:۳۱ کامل 10.7S 104.5E -۰٫۲۱۳ ۱٫۰۶۷۸ ۲۲۶ ۵ دقیقه و ۵۹ ثانیه [۴۰]
۱۳۳ ۴۱ خورشیدگرفتگی ۱ اکتبر ۱۹۴۰ ۱۲:۴۴:۰۶ کامل 17.5S 18.2W -۰٫۲۵۷۳ ۱٫۰۶۴۵ ۲۱۸ ۵ دقیقه و ۳۵ ثانیه [۴۱]
۱۳۳ ۴۲ خورشیدگرفتگی ۱۲ اکتبر ۱۹۵۸ ۲۰:۵۵:۲۸ کامل 24S 142.4W -۰٫۲۹۵۱ ۱٫۰۶۰۸ ۲۰۹ ۵ دقیقه و ۱۱ ثانیه [۴۲]
۱۳۳ ۴۳ خورشیدگرفتگی ۲۳ اکتبر ۱۹۷۶ ۵:۱۳:۴۵ کامل 30S 92.3E -۰٫۳۲۷ ۱٫۰۵۷۲ ۱۹۹ ۴ دقیقه و ۴۶ ثانیه [۴۳]
۱۳۳ ۴۴ خورشیدگرفتگی ۳ نوامبر ۱۹۹۴ ۱۳:۴۰:۰۶ کامل 35.4S 34.2W -۰٫۳۵۲۲ ۱٫۰۵۳۵ ۱۸۹ ۴ دقیقه و ۲۳ ثانیه [۴۴]
۱۳۳ ۴۵ خورشیدگرفتگی ۲۴ آبان ۱۳۹۱ ۲۲:۱۲:۵۵ کامل 40S 161.3W -۰٫۳۷۱۹ ۱٫۰۵ ۱۷۹ ۴ دقیقه و ۲ ثانیه [۴۵]
۱۳۳ ۴۶ خورشیدگرفتگی ۲۵ نوامبر ۲۰۳۰ ۶:۵۱:۳۷ کامل 43.6S 71.2E -۰٫۳۸۶۷ ۱٫۰۴۶۸ ۱۶۹ ۳ دقیقه و ۴۴ ثانیه [۴۶]
۱۳۳ ۴۷ خورشیدگرفتگی ۵ دسامبر ۲۰۴۸ ۱۵:۳۵:۲۷ کامل 46.1S 56.4W -۰٫۳۹۷۳ ۱٫۰۴۴ ۱۶۰ ۳ دقیقه و ۲۸ ثانیه [۴۷]
۱۳۳ ۴۸ خورشیدگرفتگی ۱۷ دسامبر ۲۰۶۶ ۰:۲۳:۴۰ کامل 47.4S 175.8E -۰٫۴۰۴۳ ۱٫۰۴۱۶ ۱۵۲ ۳ دقیقه و ۱۴ ثانیه [۴۸]
۱۳۳ ۴۹ خورشیدگرفتگی ۲۷ دسامبر ۲۰۸۴ ۹:۱۳:۴۸ کامل 47.3S 47.7E -۰٫۴۰۹۴ ۱٫۰۳۹۶ ۱۴۶ ۳ دقیقه و ۴ ثانیه [۴۹]
۱۳۳ ۵۰ ۸ ژانویه ۲۱۰۳ ۱۸:۰۴:۲۱ کامل 46.1S 80.8W -۰٫۴۱۴ ۱٫۰۳۸۱ ۱۴۰ ۲ دقیقه و ۵۷ ثانیه [۵۰]
۱۳۳ ۵۱ ۱۹ ژانویه ۲۱۲۱ ۲:۵۴:۱۵ کامل 43.9S 150.1E -۰٫۴۱۹ ۱٫۰۳۷۱ ۱۳۷ ۲ دقیقه و ۵۲ ثانیه [۵۱]
۱۳۳ ۵۲ ۳۰ ژانویه ۲۱۳۹ ۱۱:۴۲:۲۵ کامل 41S 20.7E -۰٫۴۲۵۵ ۱٫۰۳۶۴ ۱۳۵ ۲ دقیقه و ۴۹ ثانیه [۵۲]
۱۳۳ ۵۳ ۹ فوریه ۲۱۵۷ ۲۰:۲۵:۳۶ کامل 37.7S 108.4W -۰٫۴۳۵۸ ۱٫۰۳۶۲ ۱۳۵ ۲ دقیقه و ۴۹ ثانیه [۵۳]
۱۳۳ ۵۴ ۲۱ فوریه ۲۱۷۵ ۵:۰۴:۲۴ کامل 34.2S 122.9E -۰٫۴۴۹۵ ۱٫۰۳۶۲ ۱۳۵ ۲ دقیقه و ۵۰ ثانیه [۵۴]
۱۳۳ ۵۵ ۳ مارس ۲۱۹۳ ۱۳:۳۶:۰۸ کامل 30.9S 4.4W -۰٫۴۶۸۹ ۱٫۰۳۶۵ ۱۳۷ ۲ دقیقه و ۵۳ ثانیه [۵۵]
۱۳۳ ۵۶ ۱۵ مارس ۲۲۱۱ ۲۲:۰۱:۴۰ کامل 27.8S 130.6W -۰٫۴۹۳۱ ۱٫۰۳۶۸ ۱۴۰ ۲ دقیقه و ۵۷ ثانیه [۵۶]
۱۳۳ ۵۷ ۲۶ مارس ۲۲۲۹ ۶:۱۷:۳۵ کامل 25.5S 105.5E -۰٫۵۲۵۱ ۱٫۰۳۷۱ ۱۴۴ ۳ دقیقه و ۲ ثانیه [۵۷]
۱۳۳ ۵۸ ۶ آوریل ۲۲۴۷ ۱۴:۲۶:۵۱ کامل 23.8S 16.9W -۰٫۵۶۲۴ ۱٫۰۳۷۲ ۱۴۹ ۳ دقیقه و ۷ ثانیه [۵۸]
۱۳۳ ۵۹ ۱۶ آوریل ۲۲۶۵ ۲۲:۲۶:۱۹ کامل 23.1S 136.8W -۰٫۶۰۷۳ ۱٫۰۳۷۱ ۱۵۴ ۳ دقیقه و ۱۱ ثانیه [۵۹]
۱۳۳ ۶۰ ۲۸ آوریل ۲۲۸۳ ۶:۱۸:۲۱ کامل 23.6S 105E -۰٫۶۵۸۱ ۱٫۰۳۶۶ ۱۶۰ ۳ دقیقه و ۱۳ ثانیه [۶۰]
۱۳۳ ۶۱ ۹ مه ۲۳۰۱ ۱۴:۰۰:۵۹ کامل 25.5S 11W -۰٫۷۱۶۱ ۱٫۰۳۵۴ ۱۶۸ ۳ دقیقه و ۱۰ ثانیه [۶۱]
۱۳۳ ۶۲ ۲۰ مه ۲۳۱۹ ۲۱:۳۷:۲۳ کامل 29S 125.8W -۰٫۷۷۸۶ ۱٫۰۳۳۶ ۱۷۸ ۳ دقیقه و ۲ ثانیه [۶۲]
۱۳۳ ۶۳ ۳۱ مه ۲۳۳۷ ۵:۰۵:۵۶ کامل 34.6S 121.2E -۰٫۸۴۷ ۱٫۰۳۰۹ ۱۹۵ ۲ دقیقه و ۴۶ ثانیه [۶۳]
۱۳۳ ۶۴ ۱۱ ژوئن ۲۳۵۵ ۱۲:۲۸:۱۸ کامل 43.3S 9.2E -۰٫۹۱۹۶ ۱٫۰۲۶۹ ۲۳۳ ۲ دقیقه و ۱۸ ثانیه [۶۴]
۱۳۳ ۶۵ ۲۱ ژوئن ۲۳۷۳ ۱۹:۴۵:۲۹ کامل 62.7S 100.1W -۰٫۹۹۵۴ ۱٫۰۱۹۱ - ۱ دقیقه و ۲۴ ثانیه [۶۵]
۱۳۳ ۶۶ ۳ ژوئیه ۲۳۹۱ ۲:۵۸:۵۳ جزئی 67.1S 143E -1.0732 0.8664 [۶۶]
۱۳۳ ۶۷ ۱۳ ژوئیه ۲۴۰۹ ۱۰:۰۹:۳۳ جزئی 68.1S 24.6E -1.1523 0.7186 [۶۷]
۱۳۳ ۶۸ ۲۴ ژوئیه ۲۴۲۷ ۱۷:۱۸:۱۰ جزئی 69.1S 93.7W -1.2318 0.5709 [۶۸]
۱۳۳ ۶۹ ۴ اوت ۲۴۴۵ ۰:۲۷:۲۲ جزئی 70S 147.3E -1.3097 0.4272 [۶۹]
۱۳۳ ۷۰ ۱۵ اوت ۲۴۶۳ ۷:۳۷:۳۵ جزئی 70.8S 27.4E -1.3853 0.2892 [۷۰]
۱۳۳ ۷۱ ۲۵ اوت ۲۴۸۱ ۱۴:۴۹:۲۵ جزئی 71.4S 93.5W -1.4585 0.1568 [۷۱]
۱۳۳ ۷۲ ۵ سپتامبر ۲۴۹۹ ۲۲:۰۵:۱۹ جزئی 71.9S 144.2E -1.5273 0.034 [۷۲]

منابع[ویرایش]