ساروس خورشیدی ۱۲۴

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ساروس ۱۲۴ دوره‌ای زمانی با چرخه‌ای حدود ۱۸ سال و ۱۱ روز و ۸ ساعت (تقریباً ۶۵۸۵ و یک سوم روز) است که شامل ۷۳ خورشیدگرفتگی می‌شود.

رخدادها[ویرایش]

ساروس عضو تاریخ زمان
(بزرگ‌ترین)
ساعت هماهنگ جهانی
نوع مکان
طول و عرض جغرافیایی
گاما قدر گُستره
(km)
مدت زمان
(دقیقه: ثانیه)
منبع
۱۲۴ ۱ ۶ مارس ۱۰۴۹ ۱۶:۰۰:۵۷ جزئی 71.9S 47.7E -1.5374 0.0138 [۱]
۱۲۴ ۲ ۱۷ مارس ۱۰۶۷ ۲۳:۵۰:۵۸ جزئی 71.9S 84.3W -1.4938 0.0904 [۲]
۱۲۴ ۳ ۲۸ مارس ۱۰۸۵ ۷:۳۴:۴۲ جزئی 71.8S 145.3E -1.4444 0.179 [۳]
۱۲۴ ۴ ۸ آوریل ۱۱۰۳ ۱۵:۱۲:۱۰ جزئی 71.4S 16.9E -1.389 0.2797 [۴]
۱۲۴ ۵ ۱۸ آوریل ۱۱۲۱ ۲۲:۴۳:۱۶ جزئی 70.7S 109.5W -1.3276 0.3929 [۵]
۱۲۴ ۶ ۳۰ آوریل ۱۱۳۹ ۶:۱۰:۰۲ جزئی 70S 125.8E -1.2616 0.5159 [۶]
۱۲۴ ۷ ۱۰ مه ۱۱۵۷ ۱۳:۳۲:۵۴ جزئی 69.1S 2.6E -1.1912 0.6486 [۷]
۱۲۴ ۸ ۲۱ مه ۱۱۷۵ ۲۰:۵۳:۰۱ جزئی 68.1S 119.3W -1.1176 0.7882 [۸]
۱۲۴ ۹ ۱ ژوئن ۱۱۹۳ ۴:۱۱:۳۷ جزئی 67.1S 119.8E -1.0418 0.9331 [۹]
۱۲۴ ۱۰ ۱۲ ژوئن ۱۲۱۱ ۱۱:۳۰:۱۰ کامل 51.7S 3.4E -۰٫۹۶۴۹ ۱٫۰۴۳۴ ۵۶۹ ۳ دقیقه و ۲۰ ثانیه [۱۰]
۱۲۴ ۱۱ ۲۲ ژوئن ۱۲۲۹ ۱۸:۵۰:۳۲ کامل 39S 109.7W -۰٫۸۸۸۶ ۱٫۰۴۹۶ ۳۶۰ ۴ دقیقه و ۱۰ ثانیه [۱۱]
۱۲۴ ۱۲ ۴ ژوئیه ۱۲۴۷ ۲:۱۱:۴۷ کامل 30.9S 137.9E -۰٫۸۱۲۲ ۱٫۰۵۳۹ ۳۰۴ ۴ دقیقه و ۴۲ ثانیه [۱۲]
۱۲۴ ۱۳ ۱۴ ژوئیه ۱۲۶۵ ۹:۳۷:۳۱ کامل 25.3S 25.1E -۰٫۷۳۸۸ ۱٫۰۵۶۸ ۲۷۵ ۴ دقیقه و ۵۹ ثانیه [۱۳]
۱۲۴ ۱۴ ۲۵ ژوئیه ۱۲۸۳ ۱۷:۰۶:۴۰ کامل 21.4S 88.1W -۰٫۶۶۷۷ ۱٫۰۵۸۷ ۲۵۶ ۵ دقیقه و ۷ ثانیه [۱۴]
۱۲۴ ۱۵ ۵ اوت ۱۳۰۱ ۰:۴۲:۴۲ کامل 19.1S 157.3E -۰٫۶۰۱۹ ۱٫۰۵۹۷ ۲۴۲ ۵ دقیقه و ۷ ثانیه [۱۵]
۱۲۴ ۱۶ ۱۶ اوت ۱۳۱۹ ۸:۲۳:۲۲ کامل 18S 41.9E -۰٫۵۳۹۶ ۱٫۰۶ ۲۳۱ ۵ دقیقه و ۱ ثانیه [۱۶]
۱۲۴ ۱۷ ۲۶ اوت ۱۳۳۷ ۱۶:۱۲:۵۸ کامل 18.1S 75.7W -۰٫۴۸۴۲ ۱٫۰۵۹۶ ۲۲۱ ۴ دقیقه و ۵۳ ثانیه [۱۷]
۱۲۴ ۱۸ ۷ سپتامبر ۱۳۵۵ ۰:۰۹:۰۷ کامل 19.2S 165.3E -۰٫۴۳۴ ۱٫۰۵۸۶ ۲۱۲ ۴ دقیقه و ۴۳ ثانیه [۱۸]
۱۲۴ ۱۹ ۱۷ سپتامبر ۱۳۷۳ ۸:۱۴:۱۶ کامل 21S 44E -۰٫۳۹۱۲ ۱٫۰۵۷۳ ۲۰۴ ۴ دقیقه و ۳۳ ثانیه [۱۹]
۱۲۴ ۲۰ ۲۸ سپتامبر ۱۳۹۱ ۱۶:۲۶:۳۱ کامل 23.4S 78.9W -۰٫۳۵۴۱ ۱٫۰۵۵۷ ۱۹۵ ۴ دقیقه و ۲۳ ثانیه [۲۰]
۱۲۴ ۲۱ ۹ اکتبر ۱۴۰۹ ۰:۴۸:۰۹ کامل 26.2S 156.1E -۰٫۳۲۴۹ ۱٫۰۵۳۹ ۱۸۸ ۴ دقیقه و ۱۵ ثانیه [۲۱]
۱۲۴ ۲۲ ۲۰ اکتبر ۱۴۲۷ ۹:۱۶:۳۶ کامل 29.1S 29.6E -۰٫۳۰۰۹ ۱٫۰۵۲۱ ۱۸۰ ۴ دقیقه و ۷ ثانیه [۲۲]
۱۲۴ ۲۳ ۳۰ اکتبر ۱۴۴۵ ۱۷:۵۲:۱۲ کامل 32S 98.2W -۰٫۲۸۲۸ ۱٫۰۵۰۵ ۱۷۴ ۴ دقیقه و ۱ ثانیه [۲۳]
۱۲۴ ۲۴ ۱۱ نوامبر ۱۴۶۳ ۲:۳۳:۴۶ کامل 34.5S 133E -۰٫۲۶۹۶ ۱٫۰۴۹ ۱۶۹ ۳ دقیقه و ۵۶ ثانیه [۲۴]
۱۲۴ ۲۵ ۲۱ نوامبر ۱۴۸۱ ۱۱:۲۱:۱۳ کامل 36.6S 3.3E -۰٫۲۶۱۷ ۱٫۰۴۷۹ ۱۶۵ ۳ دقیقه و ۵۳ ثانیه [۲۵]
۱۲۴ ۲۶ ۲ دسامبر ۱۴۹۹ ۲۰:۱۱:۳۲ کامل 37.9S 126.7W -۰٫۲۵۵۷ ۱٫۰۴۷۱ ۱۶۲ ۳ دقیقه و ۵۱ ثانیه [۲۶]
۱۲۴ ۲۷ ۱۳ دسامبر ۱۵۱۷ ۵:۰۴:۱۳ کامل 38.2S 103E -۰٫۲۵۲ ۱٫۰۴۶۸ ۱۶۱ ۳ دقیقه و ۵۲ ثانیه [۲۷]
۱۲۴ ۲۸ ۲۴ دسامبر ۱۵۳۵ ۱۳:۵۶:۵۷ کامل 37.5S 27.4W -۰٫۲۴۸۲ ۱٫۰۴۶۹ ۱۶۱ ۳ دقیقه و ۵۵ ثانیه [۲۸]
۱۲۴ ۲۹ ۳ ژانویه ۱۵۵۴ ۲۲:۴۹:۳۸ کامل 35.8S 158.1W -۰٫۲۴۴۷ ۱٫۰۴۷۴ ۱۶۳ ۴ دقیقه و ۰ ثانیه [۲۹]
۱۲۴ ۳۰ ۱۵ ژانویه ۱۵۷۲ ۷:۳۸:۱۲ کامل 33S 71.6E -۰٫۲۳۸ ۱٫۰۴۸۵ ۱۶۶ ۴ دقیقه و ۷ ثانیه [۳۰]
۱۲۴ ۳۱ ۴ فوریه ۱۵۹۰ ۱۶:۲۴:۰۵ کامل 29.3S 58.8W -۰٫۲۲۹۳ ۱٫۰۴۹۸ ۱۷۰ ۴ دقیقه و ۱۷ ثانیه [۳۱]
۱۲۴ ۳۲ ۱۶ فوریه ۱۶۰۸ ۱:۰۳:۲۸ کامل 24.8S 171.7E -۰٫۲۱۵۴ ۱٫۰۵۱۵ ۱۷۵ ۴ دقیقه و ۲۹ ثانیه [۳۲]
۱۲۴ ۳۳ ۲۶ فوریه ۱۶۲۶ ۹:۳۷:۲۶ کامل 19.7S 42.7E -۰٫۱۹۷۱ ۱٫۰۵۳۵ ۱۸۰ ۴ دقیقه و ۴۲ ثانیه [۳۳]
۱۲۴ ۳۴ ۸ مارس ۱۶۴۴ ۱۸:۰۲:۴۳ کامل 14S 84.7W -۰٫۱۷۱۷ ۱٫۰۵۵۵ ۱۸۶ ۴ دقیقه و ۵۷ ثانیه [۳۴]
۱۲۴ ۳۵ ۲۰ مارس ۱۶۶۲ ۲:۲۱:۴۹ کامل 7.9S 149.1E -۰٫۱۴۱۴ ۱٫۰۵۷۶ ۱۹۱ ۵ دقیقه و ۱۲ ثانیه [۳۵]
۱۲۴ ۳۶ ۳۰ مارس ۱۶۸۰ ۱۰:۳۲:۰۱ کامل 1.5S 24.9E -۰٫۱۰۳۹ ۱٫۰۵۹۵ ۱۹۷ ۵ دقیقه و ۲۵ ثانیه [۳۶]
۱۲۴ ۳۷ ۱۰ آوریل ۱۶۹۸ ۱۸:۳۴:۲۶ کامل 5.1N 97.3W -۰٫۰۵۹۹ ۱٫۰۶۱۳ ۲۰۱ ۵ دقیقه و ۳۶ ثانیه [۳۷]
۱۲۴ ۳۸ ۲۲ آوریل ۱۷۱۶ ۲:۲۸:۳۳ کامل 11.8N 142.6E -۰٫۰۰۹۱ ۱٫۰۶۲۵ ۲۰۵ ۵ دقیقه و ۴۳ ثانیه [۳۸]
۱۲۴ ۳۹ ۳ مه ۱۷۳۴ ۱۰:۱۵:۵۶ کامل 18.4N 24.6E ۰٫۰۴۷۲ ۱٫۰۶۳۵ ۲۰۸ ۵ دقیقه و ۴۶ ثانیه [۳۹]
۱۲۴ ۴۰ ۱۳ مه ۱۷۵۲ ۱۷:۵۶:۲۹ کامل 24.9N 91.1W ۰٫۱۰۹ ۱٫۰۶۳۷ ۲۱۰ ۵ دقیقه و ۴۲ ثانیه [۴۰]
۱۲۴ ۴۱ ۲۵ مه ۱۷۷۰ ۱:۳۰:۱۲ کامل 31.2N 155.6E ۰٫۱۷۶ ۱٫۰۶۳۴ ۲۱۱ ۵ دقیقه و ۳۱ ثانیه [۴۱]
۱۲۴ ۴۲ ۴ ژوئن ۱۷۸۸ ۸:۵۹:۳۱ کامل 37N 44.4E ۰٫۲۴۶۵ ۱٫۰۶۲۳ ۲۱۱ ۵ دقیقه و ۱۵ ثانیه [۴۲]
۱۲۴ ۴۳ خورشیدگرفتگی ۱۶ ژوئن ۱۸۰۶ ۱۶:۲۴:۲۷ کامل 42.2N 64.6W ۰٫۳۲۰۴ ۱٫۰۶۰۴ ۲۱۰ ۴ دقیقه و ۵۵ ثانیه [۴۳]
۱۲۴ ۴۴ ۲۶ ژوئن ۱۸۲۴ ۲۳:۴۶:۳۳ کامل 46.6N 171.4W ۰٫۳۹۶ ۱٫۰۵۷۸ ۲۰۷ ۴ دقیقه و ۳۱ ثانیه [۴۴]
۱۲۴ ۴۵ خورشیدگرفتگی ۸ ژوئیه ۱۸۴۲ ۷:۰۶:۲۷ کامل 50.1N 83.6E ۰٫۴۷۲۷ ۱٫۰۵۴۳ ۲۰۴ ۴ دقیقه و ۵ ثانیه [۴۵]
۱۲۴ ۴۶ خورشیدگرفتگی ۱۸ ژوئیه ۱۸۶۰ ۱۴:۲۶:۲۴ کامل 52.5N 20.3W ۰٫۵۴۸۷ ۱٫۰۵ ۱۹۸ ۳ دقیقه و ۳۹ ثانیه [۴۶]
۱۲۴ ۴۷ خورشیدگرفتگی ۲۹ ژوئیه ۱۸۷۸ ۲۱:۴۷:۱۸ کامل 53.8N 124W ۰٫۶۲۳۲ ۱٫۰۴۵ ۱۹۱ ۳ دقیقه و ۱۱ ثانیه [۴۷]
۱۲۴ ۴۸ خورشیدگرفتگی ۹ اوت ۱۸۹۶ ۵:۰۹:۰۰ کامل 54.4N 132.2E ۰٫۶۹۶۴ ۱٫۰۳۹۲ ۱۸۲ ۲ دقیقه و ۴۳ ثانیه [۴۸]
۱۲۴ ۴۹ خورشیدگرفتگی ۲۱ اوت ۱۹۱۴ ۱۲:۳۴:۲۷ کامل 54.5N 27.1E ۰٫۷۶۵۵ ۱٫۰۳۲۸ ۱۷۰ ۲ دقیقه و ۱۴ ثانیه [۴۹]
۱۲۴ ۵۰ خورشیدگرفتگی ۳۱ اوت ۱۹۳۲ ۲۰:۰۳:۴۱ کامل 54.5N 79.5W ۰٫۸۳۰۷ ۱٫۰۲۵۷ ۱۵۵ ۱ دقیقه و ۴۵ ثانیه [۵۰]
۱۲۴ ۵۱ خورشیدگرفتگی ۱۲ سپتامبر ۱۹۵۰ ۳:۳۸:۴۷ کامل 54.8N 172.3E ۰٫۸۹۰۳ ۱٫۰۱۸۲ ۱۳۴ ۱ دقیقه و ۱۴ ثانیه [۵۱]
۱۲۴ ۵۲ خورشیدگرفتگی ۲۲ سپتامبر ۱۹۶۸ ۱۱:۱۸:۴۶ کامل 56.2N 64E ۰٫۹۴۵۱ ۱٫۰۰۹۹ ۱۰۴ ۰ دقیقه و ۴۰ ثانیه [۵۲]
۱۲۴ ۵۳ خورشیدگرفتگی ۳ اکتبر ۱۹۸۶ ۱۹:۰۶:۱۵ مرکب 59.9N 37.1W ۰٫۹۹۳۱ ۱ ۱ ۰ دقیقه و ۰ ثانیه [۵۳]
۱۲۴ ۵۴ خورشیدگرفتگی ۱۴ اکتبر ۲۰۰۴ ۳:۰۰:۲۳ جزئی 61.2N 153.7W 1.0348 0.9282 [۵۴]
۱۲۴ ۵۵ خورشیدگرفتگی ۲۵ اکتبر ۲۰۲۲ ۱۱:۰۱:۲۰ جزئی 61.6N 77.4E 1.0701 0.8619 [۵۵]
۱۲۴ ۵۶ خورشیدگرفتگی ۴ نوامبر ۲۰۴۰ ۱۹:۰۹:۰۲ جزئی 62.2N 53.4W 1.0993 0.8074 [۵۶]
۱۲۴ ۵۷ خورشیدگرفتگی ۱۶ نوامبر ۲۰۵۸ ۳:۲۳:۰۷ جزئی 62.9N 174.2E 1.1224 0.7644 [۵۷]
۱۲۴ ۵۸ خورشیدگرفتگی ۲۶ نوامبر ۲۰۷۶ ۱۱:۴۳:۰۱ جزئی 63.7N 40.1E 1.1401 0.7315 [۵۸]
۱۲۴ ۵۹ خورشیدگرفتگی ۷ دسامبر ۲۰۹۴ ۲۰:۰۵:۵۶ جزئی 64.7N 95W 1.1547 0.7046 [۵۹]
۱۲۴ ۶۰ ۱۹ دسامبر ۲۱۱۲ ۴:۳۳:۱۶ جزئی 65.7N 128.4E 1.1648 0.6858 [۶۰]
۱۲۴ ۶۱ ۳۰ دسامبر ۲۱۳۰ ۱۳:۰۱:۳۴ جزئی 66.8N 8.8W 1.173 0.6708 [۶۱]
۱۲۴ ۶۲ ۹ ژانویه ۲۱۴۹ ۲۱:۳۰:۳۸ جزئی 67.9N 146.7W 1.1802 0.6575 [۶۲]
۱۲۴ ۶۳ ۲۱ ژانویه ۲۱۶۷ ۵:۵۶:۲۵ جزئی 68.9N 75.5E 1.1892 0.6413 [۶۳]
۱۲۴ ۶۴ ۳۱ ژانویه ۲۱۸۵ ۱۴:۲۰:۲۰ جزئی 69.9N 62.4W 1.1991 0.6238 [۶۴]
۱۲۴ ۶۵ ۱۲ فوریه ۲۲۰۳ ۲۲:۳۸:۳۵ جزئی 70.8N 160.4E 1.2128 0.5998 [۶۵]
۱۲۴ ۶۶ ۲۳ فوریه ۲۲۲۱ ۶:۵۰:۴۸ جزئی 71.5N 24.2E 1.2305 0.5688 [۶۶]
۱۲۴ ۶۷ ۶ مارس ۲۲۳۹ ۱۴:۵۴:۵۸ جزئی 72N 110.6W 1.2541 0.5278 [۶۷]
۱۲۴ ۶۸ ۱۶ مارس ۲۲۵۷ ۲۲:۵۱:۲۹ جزئی 72.2N 116.2E 1.2833 0.477 [۶۸]
۱۲۴ ۶۹ ۲۸ مارس ۲۲۷۵ ۶:۳۷:۵۰ جزئی 72.2N 14.4W 1.3199 0.4133 [۶۹]
۱۲۴ ۷۰ ۷ آوریل ۲۲۹۳ ۱۴:۱۴:۵۵ جزئی 71.8N 142.5W 1.3632 0.338 [۷۰]
۱۲۴ ۷۱ ۱۹ آوریل ۲۳۱۱ ۲۱:۴۱:۴۹ جزئی 71.3N 92.3E 1.4139 0.2499 [۷۱]
۱۲۴ ۷۲ ۳۰ آوریل ۲۳۲۹ ۴:۵۹:۵۸ جزئی 70.6N 30.1W 1.4705 0.1514 [۷۲]
۱۲۴ ۷۳ ۱۱ مه ۲۳۴۷ ۱۲:۰۷:۰۸ جزئی 69.7N 149.1W 1.5351 0.0391 [۷۳]

منابع[ویرایش]