ساروس خورشیدی ۱۵۹

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ساروس ۱۵۹ دوره‌ای زمانی با چرخه‌ای حدود ۱۸ سال و ۱۱ روز و ۸ ساعت (تقریباً ۶۵۸۵ و یک سوم روز) است که شامل ۴۹ خورشیدگرفتگی می‌شود.

رخدادها[ویرایش]

ساروس عضو تاریخ زمان
(بزرگ‌ترین)
ساعت هماهنگ جهانی
نوع مکان
طول و عرض جغرافیایی
گاما قدر گُستره
(km)
مدت زمان
(دقیقه: ثانیه)
منبع
۱۵۹ ۱ ۲۳ مه ۲۱۳۴ ۲۳:۰۱:۱۸ جزئی 63.7N 55.3E 1.5285 0.0308 [۱]
۱۵۹ ۲ ۳ ژوئن ۲۱۵۲ ۶:۱۱:۱۹ جزئی 64.5N 61.5W 1.4645 0.1478 [۲]
۱۵۹ ۳ ۱۴ ژوئن ۲۱۷۰ ۱۳:۱۵:۱۱ جزئی 65.4N 177.1W 1.3963 0.2719 [۳]
۱۵۹ ۴ ۲۴ ژوئن ۲۱۸۸ ۲۰:۱۴:۳۹ جزئی 66.4N 68E 1.3252 0.4008 [۴]
۱۵۹ ۵ ۷ ژوئیه ۲۲۰۶ ۳:۱۰:۲۶ جزئی 67.4N 46.3W 1.2516 0.5335 [۵]
۱۵۹ ۶ ۱۷ ژوئیه ۲۲۲۴ ۱۰:۰۳:۵۸ جزئی 68.4N 160.6W 1.1767 0.6677 [۶]
۱۵۹ ۷ ۲۸ ژوئیه ۲۲۴۲ ۱۶:۵۷:۱۲ جزئی 69.3N 84.8E 1.102 0.8004 [۷]
۱۵۹ ۸ ۷ اوت ۲۲۶۰ ۲۳:۵۱:۱۳ جزئی 70.2N 30.7W 1.0287 0.9293 [۸]
۱۵۹ ۹ ۱۹ اوت ۲۲۷۸ ۶:۴۶:۲۳ حلقه‌ای 75.8N 155.8E ۰٫۹۵۶۹ ۰٫۹۷۱۲ ۳۶۷ ۱ دقیقه و ۵۳ ثانیه [۹]
۱۵۹ ۱۰ ۲۹ اوت ۲۲۹۶ ۱۳:۴۵:۴۰ حلقه‌ای 66.6N 15E ۰٫۸۸۸۸ ۰٫۹۶۸۹ ۲۴۵ ۲ دقیقه و ۲۰ ثانیه [۱۰]
۱۵۹ ۱۱ ۱۰ سپتامبر ۲۳۱۴ ۲۰:۴۹:۱۱ حلقه‌ای 56.8N 103.3W ۰٫۸۲۴۷ ۰٫۹۶۵۴ ۲۲۰ ۲ دقیقه و ۵۴ ثانیه [۱۱]
۱۵۹ ۱۲ ۲۱ سپتامبر ۲۳۳۲ ۳:۵۹:۱۰ حلقه‌ای 47.9N 142.3E ۰٫۷۶۶۶ ۰٫۹۶۱۳ ۲۱۷ ۳ دقیقه و ۳۴ ثانیه [۱۲]
۱۵۹ ۱۳ ۲ اکتبر ۲۳۵۰ ۱۱:۱۴:۰۷ حلقه‌ای 39.8N 28.7E ۰٫۷۱۳۱ ۰٫۹۵۶۸ ۲۲۲ ۴ دقیقه و ۲۲ ثانیه [۱۳]
۱۵۹ ۱۴ ۱۲ اکتبر ۲۳۶۸ ۱۸:۳۷:۲۰ حلقه‌ای 32.5N 85.8W ۰٫۶۶۷۲ ۰٫۹۵۲۲ ۲۳۳ ۵ دقیقه و ۱۳ ثانیه [۱۴]
۱۵۹ ۱۵ ۲۴ اکتبر ۲۳۸۶ ۲:۰۶:۴۳ حلقه‌ای 26.1N 158.8E ۰٫۶۲۶۸ ۰٫۹۴۷۵ ۲۴۶ ۶ دقیقه و ۹ ثانیه [۱۵]
۱۵۹ ۱۶ ۳ نوامبر ۲۴۰۴ ۹:۴۴:۰۷ حلقه‌ای 20.5N 42E ۰٫۵۹۳۵ ۰٫۹۴۳ ۲۶۰ ۷ دقیقه و ۵ ثانیه [۱۶]
۱۵۹ ۱۷ ۱۴ نوامبر ۲۴۲۲ ۱۷:۲۷:۴۰ حلقه‌ای 15.9N 75.8W ۰٫۵۶۵۷ ۰٫۹۳۸۶ ۲۷۵ ۸ دقیقه و ۱ ثانیه [۱۷]
۱۵۹ ۱۸ ۲۵ نوامبر ۲۴۴۰ ۱:۱۸:۳۹ حلقه‌ای 12.2N 164.9E ۰٫۵۴۴۵ ۰٫۹۳۴۷ ۲۹۰ ۸ دقیقه و ۵۲ ثانیه [۱۸]
۱۵۹ ۱۹ ۶ دسامبر ۲۴۵۸ ۹:۱۴:۴۶ حلقه‌ای 9.5N 44.7E ۰٫۵۲۸ ۰٫۹۳۱۱ ۳۰۳ ۹ دقیقه و ۳۴ ثانیه [۱۹]
۱۵۹ ۲۰ ۱۶ دسامبر ۲۴۷۶ ۱۷:۱۵:۱۸ حلقه‌ای 7.7N 76.3W ۰٫۵۱۵۴ ۰٫۹۲۸۲ ۳۱۴ ۱۰ دقیقه و ۴ ثانیه [۲۰]
۱۵۹ ۲۱ ۲۸ دسامبر ۲۴۹۴ ۱:۱۹:۲۹ حلقه‌ای 6.9N 161.8E ۰٫۵۰۶۱ ۰٫۹۲۵۷ ۳۲۳ ۱۰ دقیقه و ۲۲ ثانیه [۲۱]
۱۵۹ ۲۲ ۸ ژانویه ۲۵۱۳ ۹:۲۵:۲۳ حلقه‌ای 7N 39.7E ۰٫۴۹۸۲ ۰٫۹۲۴ ۳۲۹ ۱۰ دقیقه و ۲۵ ثانیه [۲۲]
۱۵۹ ۲۳ ۱۹ ژانویه ۲۵۳۱ ۱۷:۳۱:۱۹ حلقه‌ای 7.9N 82.4W ۰٫۴۹۰۸ ۰٫۹۲۲۸ ۳۳۲ ۱۰ دقیقه و ۱۷ ثانیه [۲۳]
۱۵۹ ۲۴ ۳۰ ژانویه ۲۵۴۹ ۱:۳۴:۵۱ حلقه‌ای 9.4N 156.1E ۰٫۴۸۱۵ ۰٫۹۲۲۳ ۳۳۱ ۱۰ دقیقه و ۰ ثانیه [۲۴]
۱۵۹ ۲۵ ۱۰ فوریه ۲۵۶۷ ۹:۳۵:۵۱ حلقه‌ای 11.4N 35.2E ۰٫۴۷۰۳ ۰٫۹۲۲۳ ۳۲۸ ۹ دقیقه و ۳۷ ثانیه [۲۵]
۱۵۹ ۲۶ ۲۰ فوریه ۲۵۸۵ ۱۷:۳۱:۵۶ حلقه‌ای 13.8N 84.3W ۰٫۴۵۵ ۰٫۹۲۳ ۳۲۱ ۹ دقیقه و ۱۱ ثانیه [۲۶]
۱۵۹ ۲۷ ۵ مارس ۲۶۰۳ ۱:۲۱:۱۶ حلقه‌ای 16.3N 158.1E ۰٫۴۳۴۵ ۰٫۹۲۴۳ ۳۱۲ ۸ دقیقه و ۴۵ ثانیه [۲۷]
۱۵۹ ۲۸ ۱۵ مارس ۲۶۲۱ ۹:۰۳:۰۸ حلقه‌ای 18.9N 42.7E ۰٫۴۰۸ ۰٫۹۲۶ ۳۰۱ ۸ دقیقه و ۲۰ ثانیه [۲۸]
۱۵۹ ۲۹ ۲۶ مارس ۲۶۳۹ ۱۶:۳۶:۳۹ حلقه‌ای 21.4N 70.2W ۰٫۳۷۴۹ ۰٫۹۲۸۱ ۲۸۸ ۷ دقیقه و ۵۸ ثانیه [۲۹]
۱۵۹ ۳۰ ۶ آوریل ۲۶۵۷ ۰:۰۱:۴۶ حلقه‌ای 23.6N 179.4E ۰٫۳۳۵ ۰٫۹۳۰۵ ۲۷۴ ۷ دقیقه و ۳۸ ثانیه [۳۰]
۱۵۹ ۳۱ ۱۷ آوریل ۲۶۷۵ ۷:۱۶:۴۸ حلقه‌ای 25.3N 72.2E ۰٫۲۸۶۸ ۰٫۹۳۳۱ ۲۵۹ ۷ دقیقه و ۲۳ ثانیه [۳۱]
۱۵۹ ۳۲ ۲۷ آوریل ۲۶۹۳ ۱۴:۲۳:۴۵ حلقه‌ای 26.4N 32.5W ۰٫۲۳۲ ۰٫۹۳۵۹ ۲۴۵ ۷ دقیقه و ۱۲ ثانیه [۳۲]
۱۵۹ ۳۳ ۹ مه ۲۷۱۱ ۲۱:۲۱:۴۱ حلقه‌ای 26.5N 134.7W ۰٫۱۷۰۱ ۰٫۹۳۸۵ ۲۳۱ ۷ دقیقه و ۵ ثانیه [۳۳]
۱۵۹ ۳۴ ۲۰ مه ۲۷۲۹ ۴:۱۱:۵۱ حلقه‌ای 25.6N 125.3E ۰٫۱۰۱۷ ۰٫۹۴۱۲ ۲۱۹ ۷ دقیقه و ۱ ثانیه [۳۴]
۱۵۹ ۳۵ ۳۱ مه ۲۷۴۷ ۱۰:۵۴:۳۶ حلقه‌ای 23.5N 27E ۰٫۰۲۷۱ ۰٫۹۴۳۶ ۲۰۸ ۷ دقیقه و ۱ ثانیه [۳۵]
۱۵۹ ۳۶ ۱۰ ژوئن ۲۷۶۵ ۱۷:۳۱:۵۹ حلقه‌ای 20.2N 70.4W -۰٫۰۵۲ ۰٫۹۴۵۹ ۲۰۰ ۷ دقیقه و ۲ ثانیه [۳۶]
۱۵۹ ۳۷ ۲۲ ژوئن ۲۷۸۳ ۰:۰۵:۱۹ حلقه‌ای 15.7N 167.4W -۰٫۱۳۴۷ ۰٫۹۴۷۷ ۱۹۴ ۷ دقیقه و ۴ ثانیه [۳۷]
۱۵۹ ۳۸ ۲ ژوئیه ۲۸۰۱ ۶:۳۴:۲۶ حلقه‌ای 10.2N 95.8E -۰٫۲۲۱ ۰٫۹۴۹۲ ۱۹۱ ۷ دقیقه و ۳ ثانیه [۳۸]
۱۵۹ ۳۹ ۱۳ ژوئیه ۲۸۱۹ ۱۳:۰۳:۱۶ حلقه‌ای 3.8N 1.7W -۰٫۳۰۷۵ ۰٫۹۵۰۲ ۱۹۲ ۶ دقیقه و ۵۸ ثانیه [۳۹]
۱۵۹ ۴۰ ۲۳ ژوئیه ۲۸۳۷ ۱۹:۳۱:۱۲ حلقه‌ای 3.5S 99.8W -۰٫۳۹۴۹ ۰٫۹۵۰۸ ۱۹۶ ۶ دقیقه و ۴۷ ثانیه [۴۰]
۱۵۹ ۴۱ ۴ اوت ۲۸۵۵ ۲:۰۲:۰۲ حلقه‌ای 11.3S 160.5E -۰٫۴۸۰۲ ۰٫۹۵۱ ۲۰۴ ۶ دقیقه و ۳۲ ثانیه [۴۱]
۱۵۹ ۴۲ ۱۴ اوت ۲۸۷۳ ۸:۳۴:۱۵ حلقه‌ای 19.8S 59.8E -۰٫۵۶۴۶ ۰٫۹۵۰۶ ۲۱۸ ۶ دقیقه و ۱۲ ثانیه [۴۲]
۱۵۹ ۴۳ ۲۵ اوت ۲۸۹۱ ۱۵:۱۲:۳۹ حلقه‌ای 28.6S 43.3W -۰٫۶۴۴۱ ۰٫۹۴۹۸ ۲۳۸ ۵ دقیقه و ۵۲ ثانیه [۴۳]
۱۵۹ ۴۴ ۵ سپتامبر ۲۹۰۹ ۲۱:۵۵:۴۰ حلقه‌ای 37.7S 148.5W -۰٫۷۱۹۸ ۰٫۹۴۸۶ ۲۶۹ ۵ دقیقه و ۳۱ ثانیه [۴۴]
۱۵۹ ۴۵ ۱۷ سپتامبر ۲۹۲۷ ۴:۴۶:۰۵ حلقه‌ای 47.1S 103.2E -۰٫۷۸۹۷ ۰٫۹۴۷ ۳۱۴ ۵ دقیقه و ۱۰ ثانیه [۴۵]
۱۵۹ ۴۶ ۲۷ سپتامبر ۲۹۴۵ ۱۱:۴۳:۵۱ حلقه‌ای 56.6S 9.2W -۰٫۸۵۳۹ ۰٫۹۴۵۱ ۳۸۷ ۴ دقیقه و ۵۰ ثانیه [۴۶]
۱۵۹ ۴۷ ۸ اکتبر ۲۹۶۳ ۱۸:۵۱:۳۴ حلقه‌ای 66S 129W -۰٫۹۱۰۵ ۰٫۹۴۲۸ ۵۱۴ ۴ دقیقه و ۳۲ ثانیه [۴۷]
۱۵۹ ۴۸ ۱۹ اکتبر ۲۹۸۱ ۲:۰۸:۱۷ حلقه‌ای 74.1S 93.7E -۰٫۹۶ ۰٫۹۴ ۸۲۰ ۴ دقیقه و ۱۴ ثانیه [۴۸]
۱۵۹ ۴۹ ۳۰ اکتبر ۲۹۹۹ ۹:۳۴:۳۳ حلقه‌ای 70.9S 84.7W 1.0023 0.9586 - - [۴۹]

منابع[ویرایش]