ساروس خورشیدی ۱۱۱

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ساروس ۱۱۱ دوره‌ای زمانی با چرخه‌ای حدود ۱۸ سال و ۱۱ روز و ۸ ساعت (تقریباً ۶۵۸۵ و یک سوم روز) است که شامل ۷۹ خورشیدگرفتگی می‌شود.

رخدادها[ویرایش]

ساروس عضو تاریخ زمان
(بزرگ‌ترین)
ساعت هماهنگ جهانی
نوع مکان
طول و عرض جغرافیایی
گاما قدر گُستره
(km)
مدت زمان
(دقیقه: ثانیه)
منبع
۱۱۱ ۱ ۳۰ اوت ۵۲۸ ۲۰:۰۱:۳۴ جزئی 71.4N 17.5E 1.5569 0.0164 [۱]
۱۱۱ ۲ ۱۱ سپتامبر ۵۴۶ ۳:۰۸:۲۲ جزئی 71.8N 103.8W 1.5085 0.0994 [۲]
۱۱۱ ۳ ۲۱ سپتامبر ۵۶۴ ۱۰:۲۴:۵۶ جزئی 72N 132.2E 1.4676 0.1693 [۳]
۱۱۱ ۴ ۲ اکتبر ۵۸۲ ۱۷:۵۰:۲۰ جزئی 71.8N 6E 1.4333 0.2276 [۴]
۱۱۱ ۵ ۱۳ اکتبر ۶۰۰ ۱:۲۵:۲۱ جزئی 71.5N 122.5W 1.4062 0.2734 [۵]
۱۱۱ ۶ ۲۴ اکتبر ۶۱۸ ۹:۰۸:۲۷ جزئی 70.8N 107.5E 1.3853 0.3086 [۶]
۱۱۱ ۷ ۳ نوامبر ۶۳۶ ۱۶:۵۷:۵۰ جزئی 70N 23.5W 1.369 0.336 [۷]
۱۱۱ ۸ ۱۵ نوامبر ۶۵۴ ۰:۵۴:۱۰ جزئی 69.1N 155.6W 1.3578 0.3547 [۸]
۱۱۱ ۹ ۲۵ نوامبر ۶۷۲ ۸:۵۴:۲۶ جزئی 68N 72E 1.349 0.3694 [۹]
۱۱۱ ۱۰ ۶ دسامبر ۶۹۰ ۱۶:۵۷:۵۳ جزئی 66.9N 60.6W 1.3426 0.3801 [۱۰]
۱۱۱ ۱۱ ۱۷ دسامبر ۷۰۸ ۱:۰۰:۵۷ جزئی 65.8N 167.5E 1.3352 0.3923 [۱۱]
۱۱۱ ۱۲ ۲۸ دسامبر ۷۲۶ ۹:۰۴:۲۲ جزئی 64.8N 35.9E 1.3278 0.4046 [۱۲]
۱۱۱ ۱۳ ۷ ژانویه ۷۴۵ ۱۷:۰۴:۲۹ جزئی 63.8N 94.4W 1.3168 0.4226 [۱۳]
۱۱۱ ۱۴ ۱۹ ژانویه ۷۶۳ ۱:۰۰:۲۸ جزئی 63N 136.6E 1.3022 0.447 [۱۴]
۱۱۱ ۱۵ ۲۹ ژانویه ۷۸۱ ۸:۵۰:۲۲ جزئی 62.2N 9.5E 1.282 0.4807 [۱۵]
۱۱۱ ۱۶ ۹ فوریه ۷۹۹ ۱۶:۳۴:۰۷ جزئی 61.6N 116W 1.2562 0.5241 [۱۶]
۱۱۱ ۱۷ ۲۰ فوریه ۸۱۷ ۰:۱۰:۲۰ جزئی 61.2N 120.6E 1.2237 0.5794 [۱۷]
۱۱۱ ۱۸ ۳ مارس ۸۳۵ ۷:۳۸:۴۲ جزئی 60.9N 0.7W 1.1839 0.6476 [۱۸]
۱۱۱ ۱۹ ۱۳ مارس ۸۵۳ ۱۴:۵۹:۰۸ جزئی 60.8N 120W 1.1368 0.729 [۱۹]
۱۱۱ ۲۰ ۲۴ مارس ۸۷۱ ۲۲:۱۲:۳۴ جزئی 60.8N 122.4E 1.0832 0.8227 [۲۰]
۱۱۱ ۲۱ ۴ آوریل ۸۸۹ ۵:۱۷:۴۵ جزئی 61N 6.9E 1.0218 0.9306 [۲۱]
۱۱۱ ۲۲ ۱۵ آوریل ۹۰۷ ۱۲:۱۷:۳۵ حلقه‌ای 63.9N 70.9W ۰٫۹۵۴۹ ۰٫۹۵۵ ۵۵۷ ۳ دقیقه و ۴ ثانیه [۲۲]
۱۱۱ ۲۳ ۲۵ آوریل ۹۲۵ ۱۹:۱۱:۲۴ حلقه‌ای 64.2N 156.5W ۰٫۸۸۲۲ ۰٫۹۶۲۸ ۲۸۵ ۲ دقیقه و ۴۰ ثانیه [۲۳]
۱۱۱ ۲۴ ۷ مه ۹۴۳ ۲:۰۲:۳۸ حلقه‌ای 64N 114.2E ۰٫۸۰۵۹ ۰٫۹۶۹۳ ۱۸۵ ۲ دقیقه و ۱۷ ثانیه [۲۴]
۱۱۱ ۲۵ ۱۷ مه ۹۶۱ ۸:۴۸:۵۳ حلقه‌ای 62.8N 25.1E ۰٫۷۲۴۵ ۰٫۹۷۵۳ ۱۲۸ ۱ دقیقه و ۵۴ ثانیه [۲۵]
۱۱۱ ۲۶ ۲۸ مه ۹۷۹ ۱۵:۳۵:۳۵ حلقه‌ای 60.5N 65.9W ۰٫۶۴۲۴ ۰٫۹۸۰۶ ۹۰ ۱ دقیقه و ۳۴ ثانیه [۲۶]
۱۱۱ ۲۷ ۷ ژوئن ۹۹۷ ۲۲:۲۰:۳۳ حلقه‌ای 56.8N 158.6W ۰٫۵۵۸ ۰٫۹۸۵۳ ۶۳ ۱ دقیقه و ۱۵ ثانیه [۲۷]
۱۱۱ ۲۸ ۱۹ ژوئن ۱۰۱۵ ۵:۰۸:۲۷ حلقه‌ای 52N 105.3E ۰٫۴۷۴۸ ۰٫۹۸۹۴ ۴۳ ۰ دقیقه و ۵۷ ثانیه [۲۸]
۱۱۱ ۲۹ ۲۹ ژوئن ۱۰۳۳ ۱۱:۵۷:۱۰ حلقه‌ای 46.2N 6.8E ۰٫۳۹۱۲ ۰٫۹۹۲۸ ۲۷ ۰ دقیقه و ۴۰ ثانیه [۲۹]
۱۱۱ ۳۰ ۱۰ ژوئیه ۱۰۵۱ ۱۸:۵۲:۲۳ حلقه‌ای 39.9N 95.1W ۰٫۳۱۲ ۰٫۹۹۵۷ ۱۶ ۰ دقیقه و ۲۶ ثانیه [۳۰]
۱۱۱ ۳۱ ۲۱ ژوئیه ۱۰۶۹ ۱:۵۱:۴۳ حلقه‌ای 33.2N 160.5E ۰٫۲۳۵۵ ۰٫۹۹۷۹ ۸ ۰ دقیقه و ۱۳ ثانیه [۳۱]
۱۱۱ ۳۲ ۱ اوت ۱۰۸۷ ۸:۵۸:۳۹ حلقه‌ای 26.2N 53.1E ۰٫۱۶۴۴ ۰٫۹۹۹۶ ۱ ۰ دقیقه و ۲ ثانیه [۳۲]
۱۱۱ ۳۳ ۱۱ اوت ۱۱۰۵ ۱۶:۱۲:۳۵ مرکب 19N 56.6W ۰٫۰۹۸۲ ۱٫۰۰۰۸ ۳ ۰ دقیقه و ۵ ثانیه [۳۳]
۱۱۱ ۳۴ ۲۲ اوت ۱۱۲۳ ۲۳:۳۶:۱۳ مرکب 11.9N 169.3W ۰٫۰۳۹۱ ۱٫۰۰۱۶ ۶ ۰ دقیقه و ۱۰ ثانیه [۳۴]
۱۱۱ ۳۵ ۲ سپتامبر ۱۱۴۱ ۷:۰۸:۳۵ مرکب 4.9N 75.7E -۰٫۰۱۳۶ ۱٫۰۰۲۱ ۷ ۰ دقیقه و ۱۳ ثانیه [۳۵]
۱۱۱ ۳۶ ۱۳ سپتامبر ۱۱۵۹ ۱۴:۵۰:۲۸ مرکب 1.9S 41.8W -۰٫۰۵۹۱ ۱٫۰۰۲۳ ۸ ۰ دقیقه و ۱۵ ثانیه [۳۶]
۱۱۱ ۳۷ ۲۳ سپتامبر ۱۱۷۷ ۲۲:۴۲:۲۲ مرکب 8.3S 161.5W -۰٫۰۹۷۱ ۱٫۰۰۲۵ ۹ ۰ دقیقه و ۱۶ ثانیه [۳۷]
۱۱۱ ۳۸ ۵ اکتبر ۱۱۹۵ ۶:۴۴:۱۳ مرکب 14.3S 76.6E -۰٫۱۲۷۷ ۱٫۰۰۲۶ ۹ ۰ دقیقه و ۱۶ ثانیه [۳۸]
۱۱۱ ۳۹ ۱۵ اکتبر ۱۲۱۳ ۱۴:۵۴:۵۳ مرکب 19.8S 47W -۰٫۱۵۱۹ ۱٫۰۰۲۹ ۱۰ ۰ دقیقه و ۱۸ ثانیه [۳۹]
۱۱۱ ۴۰ ۲۶ اکتبر ۱۲۳۱ ۲۳:۱۴:۲۷ مرکب 24.6S 172.2W -۰٫۱۶۹۴ ۱٫۰۰۳۳ ۱۲ ۰ دقیقه و ۲۰ ثانیه [۴۰]
۱۱۱ ۴۱ ۶ نوامبر ۱۲۴۹ ۷:۴۱:۱۱ مرکب 28.7S 61.6E -۰٫۱۸۱۷ ۱٫۰۰۴۱ ۱۴ ۰ دقیقه و ۲۴ ثانیه [۴۱]
۱۱۱ ۴۲ ۱۷ نوامبر ۱۲۶۷ ۱۶:۱۴:۳۴ مرکب 31.8S 65.6W -۰٫۱۸۹۱ ۱٫۰۰۵۲ ۱۸ ۰ دقیقه و ۳۰ ثانیه [۴۲]
۱۱۱ ۴۳ ۲۸ نوامبر ۱۲۸۵ ۰:۵۱:۲۸ مرکب 33.9S 167E -۰٫۱۹۴۳ ۱٫۰۰۶۸ ۲۴ ۰ دقیقه و ۳۹ ثانیه [۴۳]
۱۱۱ ۴۴ ۹ دسامبر ۱۳۰۳ ۹:۳۲:۵۳ مرکب 34.9S 39E -۰٫۱۹۶۴ ۱٫۰۰۸۹ ۳۱ ۰ دقیقه و ۵۰ ثانیه [۴۴]
۱۱۱ ۴۵ ۱۹ دسامبر ۱۳۲۱ ۱۸:۱۵:۰۲ مرکب 34.9S 89.2W -۰٫۱۹۸۷ ۱٫۰۱۱۵ ۴۰ ۱ دقیقه و ۴ ثانیه [۴۵]
۱۱۱ ۴۶ ۳۱ دسامبر ۱۳۳۹ ۲:۵۷:۳۶ مرکب 33.9S 142.5E -۰٫۲۰۱۱ ۱٫۰۱۴۷ ۵۲ ۱ دقیقه و ۲۰ ثانیه [۴۶]
۱۱۱ ۴۷ ۱۰ ژانویه ۱۳۵۸ ۱۱:۳۷:۱۷ کامل 32S 14.4E -۰٫۲۰۶۵ ۱٫۰۱۸۳ ۶۴ ۱ دقیقه و ۳۸ ثانیه [۴۷]
۱۱۱ ۴۸ ۲۱ ژانویه ۱۳۷۶ ۲۰:۱۵:۰۱ کامل 29.5S 113.5W -۰٫۲۱۴۱ ۱٫۰۲۲۵ ۷۸ ۱ دقیقه و ۵۸ ثانیه [۴۸]
۱۱۱ ۴۹ ۱ فوریه ۱۳۹۴ ۴:۴۷:۴۹ کامل 26.6S 119.2E -۰٫۲۲۶۸ ۱٫۰۲۷ ۹۴ ۲ دقیقه و ۱۹ ثانیه [۴۹]
۱۱۱ ۵۰ ۱۲ فوریه ۱۴۱۲ ۱۳:۱۵:۰۲ کامل 23.5S 7W -۰٫۲۴۴۶ ۱٫۰۳۱۹ ۱۱۱ ۲ دقیقه و ۴۲ ثانیه [۵۰]
۱۱۱ ۵۱ ۲۲ فوریه ۱۴۳۰ ۲۱:۳۵:۵۰ کامل 20.5S 131.9W -۰٫۲۶۸۵ ۱٫۰۳۶۹ ۱۲۸ ۳ دقیقه و ۵ ثانیه [۵۱]
۱۱۱ ۵۲ ۵ مارس ۱۴۴۸ ۵:۴۹:۵۷ کامل 17.7S 104.7E -۰٫۲۹۸۴ ۱٫۰۴۲۱ ۱۴۷ ۳ دقیقه و ۳۰ ثانیه [۵۲]
۱۱۱ ۵۳ ۱۶ مارس ۱۴۶۶ ۱۳:۵۷:۱۳ کامل 15.3S 17.1W -۰٫۳۳۴۸ ۱٫۰۴۷۱ ۱۶۵ ۳ دقیقه و ۵۶ ثانیه [۵۳]
۱۱۱ ۵۴ ۲۶ مارس ۱۴۸۴ ۲۱:۵۶:۴۷ کامل 13.5S 137W -۰٫۳۷۸۲ ۱٫۰۵۲۱ ۱۸۵ ۴ دقیقه و ۲۲ ثانیه [۵۴]
۱۱۱ ۵۵ ۷ آوریل ۱۵۰۲ ۵:۴۹:۵۹ کامل 12.6S 104.7E -۰٫۴۲۷۶ ۱٫۰۵۶۷ ۲۰۵ ۴ دقیقه و ۴۹ ثانیه [۵۵]
۱۱۱ ۵۶ ۱۷ آوریل ۱۵۲۰ ۱۳:۳۶:۴۶ کامل 12.6S 12.2W -۰٫۴۸۲۵ ۱٫۰۶۰۹ ۲۲۶ ۵ دقیقه و ۱۵ ثانیه [۵۶]
۱۱۱ ۵۷ ۲۸ آوریل ۱۵۳۸ ۲۱:۱۷:۳۱ کامل 13.7S 127.7W -۰٫۵۴۳۲ ۱٫۰۶۴۵ ۲۴۹ ۵ دقیقه و ۳۸ ثانیه [۵۷]
۱۱۱ ۵۸ ۹ مه ۱۵۵۶ ۴:۵۳:۳۶ کامل 16S 117.8E -۰٫۶۰۷۹ ۱٫۰۶۷۳ ۲۷۴ ۵ دقیقه و ۵۸ ثانیه [۵۸]
۱۱۱ ۵۹ ۲۰ مه ۱۵۷۴ ۱۲:۲۵:۴۲ کامل 19.7S 3.7E -۰٫۶۷۶۳ ۱٫۰۶۹۴ ۳۰۵ ۶ دقیقه و ۹ ثانیه [۵۹]
۱۱۱ ۶۰ ۹ ژوئن ۱۵۹۲ ۱۹:۵۵:۴۹ کامل 24.7S 110.3W -۰٫۷۴۶۵ ۱٫۰۷۰۵ ۳۴۴ ۶ دقیقه و ۱۱ ثانیه [۶۰]
۱۱۱ ۶۱ ۲۱ ژوئن ۱۶۱۰ ۳:۲۳:۰۰ کامل 31.5S 135.5E -۰٫۸۱۹۳ ۱٫۰۷۰۵ ۴۰۰ ۵ دقیقه و ۵۹ ثانیه [۶۱]
۱۱۱ ۶۲ ۱ ژوئیه ۱۶۲۸ ۱۰:۵۰:۳۹ کامل 40.3S 20E -۰٫۸۹۱۷ ۱٫۰۶۹۲ ۵۰۱ ۵ دقیقه و ۳۲ ثانیه [۶۲]
۱۱۱ ۶۳ ۱۲ ژوئیه ۱۶۴۶ ۱۸:۱۸:۱۹ کامل 53.2S 98W -۰٫۹۶۴۱ ۱٫۰۶۵۸ ۸۳۴ ۴ دقیقه و ۴۴ ثانیه [۶۳]
۱۱۱ ۶۴ ۲۳ ژوئیه ۱۶۶۴ ۱:۴۸:۴۶ جزئی 68.8S 134.7E -1.0343 0.9581 [۶۴]
۱۱۱ ۶۵ ۳ اوت ۱۶۸۲ ۹:۲۱:۱۱ جزئی 69.7S 9.5E -1.1028 0.8246 [۶۵]
۱۱۱ ۶۶ ۱۴ اوت ۱۷۰۰ ۱۶:۵۹:۰۶ جزئی 70.6S 117.5W -1.1668 0.7 [۶۶]
۱۱۱ ۶۷ ۲۶ اوت ۱۷۱۸ ۰:۴۱:۴۵ جزئی 71.2S 113.7E -1.2267 0.5837 [۶۷]
۱۱۱ ۶۸ ۵ سپتامبر ۱۷۳۶ ۸:۳۰:۲۶ جزئی 71.7S 17.1W -1.2817 0.4775 [۶۸]
۱۱۱ ۶۹ ۱۶ سپتامبر ۱۷۵۴ ۱۶:۲۵:۴۱ جزئی 71.9S 149.9W -1.3314 0.3821 [۶۹]
۱۱۱ ۷۰ ۲۷ سپتامبر ۱۷۷۲ ۰:۲۸:۱۹ جزئی 72S 75.4E -1.3751 0.2988 [۷۰]
۱۱۱ ۷۱ ۸ اکتبر ۱۷۹۰ ۸:۳۸:۵۲ جزئی 71.7S 61.3W -1.4122 0.2287 [۷۱]
۱۱۱ ۷۲ ۱۹ اکتبر ۱۸۰۸ ۱۶:۵۵:۳۰ جزئی 71.3S 160.8E -1.4443 0.1687 [۷۲]
۱۱۱ ۷۳ ۳۱ اکتبر ۱۸۲۶ ۱:۲۰:۳۹ جزئی 70.6S 21.2E -1.4696 0.1222 [۷۳]
۱۱۱ ۷۴ ۱۰ نوامبر ۱۸۴۴ ۹:۵۱:۴۵ جزئی 69.8S 119.3W -1.4902 0.0847 [۷۴]
۱۱۱ ۷۵ ۲۱ نوامبر ۱۸۶۲ ۱۸:۲۹:۴۸ جزئی 68.8S 99.1E -1.5052 0.058 [۷۵]
۱۱۱ ۷۶ ۲ دسامبر ۱۸۸۰ ۳:۱۱:۳۳ جزئی 67.8S 42.9W -1.5172 0.0369 [۷۶]
۱۱۱ ۷۷ ۱۳ دسامبر ۱۸۹۸ ۱۱:۵۸:۱۳ جزئی 66.8S 174.5E -1.5253 0.0231 [۷۷]
۱۱۱ ۷۸ خورشیدگرفتگی ۲۴ دسامبر ۱۹۱۶ ۲۰:۴۶:۲۲ جزئی 65.7S 32.1E -1.5321 0.0114 [۷۸]
۱۱۱ ۷۹ خورشیدگرفتگی ۵ ژانویه ۱۹۳۵ ۵:۳۵:۴۶ جزئی 64.7S 110.2W -1.5381 0.0013 [۷۹]

منابع[ویرایش]