ساروس خورشیدی ۱۵۷

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ساروس ۱۵۷ دوره‌ای زمانی با چرخه‌ای حدود ۱۸ سال و ۱۱ روز و ۸ ساعت (تقریباً ۶۵۸۵ و یک سوم روز) است که شامل ۷۰ خورشیدگرفتگی می‌شود.

رخدادها[ویرایش]

ساروس عضو تاریخ زمان
(بزرگ‌ترین)
ساعت هماهنگ جهانی
نوع مکان
طول و عرض جغرافیایی
گاما قدر گُستره
(km)
مدت زمان
(دقیقه: ثانیه)
منبع
۱۵۷ ۱ خورشیدگرفتگی ۲۱ ژوئن ۲۰۵۸ ۰:۱۹:۳۵ جزئی 65.9N 9.9E 1.4869 0.126 [۱]
۱۵۷ ۲ خورشیدگرفتگی ۱ ژوئیه ۲۰۷۶ ۶:۵۰:۴۳ جزئی 67N 98.1W 1.4005 0.2746 [۲]
۱۵۷ ۳ خورشیدگرفتگی ۱۲ ژوئیه ۲۰۹۴ ۱۳:۲۴:۳۵ جزئی 68N 152.8E 1.315 0.4224 [۳]
۱۵۷ ۴ ۲۳ ژوئیه ۲۱۱۲ ۱۹:۵۸:۳۲ جزئی 69N 43.1E 1.2284 0.5725 [۴]
۱۵۷ ۵ ۴ اوت ۲۱۳۰ ۲:۳۸:۴۴ جزئی 69.9N 68.7W 1.1461 0.7158 [۵]
۱۵۷ ۶ ۱۴ اوت ۲۱۴۸ ۹:۲۲:۲۱ جزئی 70.7N 178E 1.0655 0.8562 [۶]
۱۵۷ ۷ ۲۵ اوت ۲۱۶۶ ۱۶:۱۳:۳۵ حلقه‌ای 74.4N 41.5E ۰٫۹۹۰۱ ۰٫۹۵۳۱ - ۳ دقیقه و ۰ ثانیه [۷]
۱۵۷ ۸ ۴ سپتامبر ۲۱۸۴ ۲۳:۱۱:۰۰ حلقه‌ای 67.1N 123.3W ۰٫۹۱۸۵ ۰٫۹۵۷۶ ۳۹۳ ۳ دقیقه و ۱۲ ثانیه [۸]
۱۵۷ ۹ ۱۷ سپتامبر ۲۲۰۲ ۶:۱۸:۵۳ حلقه‌ای 57.1N 114.2E ۰٫۸۵۴۶ ۰٫۹۵۹۷ ۲۸۱ ۳ دقیقه و ۲۴ ثانیه [۹]
۱۵۷ ۱۰ ۲۷ سپتامبر ۲۲۲۰ ۱۳:۳۵:۰۷ حلقه‌ای 48N 2.8W ۰٫۷۹۶۶ ۰٫۹۶۰۹ ۲۳۲ ۳ دقیقه و ۳۶ ثانیه [۱۰]
۱۵۷ ۱۱ ۸ اکتبر ۲۲۳۸ ۲۱:۰۱:۱۸ حلقه‌ای 40.1N 119.7W ۰٫۷۴۵۹ ۰٫۹۶۱۸ ۲۰۶ ۳ دقیقه و ۴۷ ثانیه [۱۱]
۱۵۷ ۱۲ ۱۹ اکتبر ۲۲۵۶ ۴:۳۷:۳۱ حلقه‌ای 33.1N 122.3E ۰٫۷۰۲۵ ۰٫۹۶۲۴ ۱۹۰ ۳ دقیقه و ۵۹ ثانیه [۱۲]
۱۵۷ ۱۳ ۳۰ اکتبر ۲۲۷۴ ۱۲:۲۴:۱۸ حلقه‌ای 27N 2.4E ۰٫۶۶۶۷ ۰٫۹۶۲۹ ۱۷۹ ۴ دقیقه و ۸ ثانیه [۱۳]
۱۵۷ ۱۴ ۹ نوامبر ۲۲۹۲ ۲۰:۲۰:۰۷ حلقه‌ای 22N 119.1W ۰٫۶۳۷۶ ۰٫۹۶۳۵ ۱۷۱ ۴ دقیقه و ۱۴ ثانیه [۱۴]
۱۵۷ ۱۵ ۲۲ نوامبر ۲۳۱۰ ۴:۲۴:۱۹ حلقه‌ای 17.9N 117.8E ۰٫۶۱۴۵ ۰٫۹۶۴۲ ۱۶۴ ۴ دقیقه و ۱۶ ثانیه [۱۵]
۱۵۷ ۱۶ ۲ دسامبر ۲۳۲۸ ۱۲:۳۶:۳۷ حلقه‌ای 14.8N 6.9W ۰٫۵۹۷۴ ۰٫۹۶۵۲ ۱۵۷ ۴ دقیقه و ۱۳ ثانیه [۱۶]
۱۵۷ ۱۷ ۱۳ دسامبر ۲۳۴۶ ۲۰:۵۵:۳۶ حلقه‌ای 12.8N 133.1W ۰٫۵۸۴۸ ۰٫۹۶۶۵ ۱۴۹ ۴ دقیقه و ۴ ثانیه [۱۷]
۱۵۷ ۱۸ ۲۴ دسامبر ۲۳۶۴ ۵:۱۸:۵۹ حلقه‌ای 11.6N 99.8E ۰٫۵۷۵۲ ۰٫۹۶۸۳ ۱۳۹ ۳ دقیقه و ۴۸ ثانیه [۱۸]
۱۵۷ ۱۹ ۴ ژانویه ۲۳۸۳ ۱۳:۴۶:۲۶ حلقه‌ای 11.4N 28.1W ۰٫۵۶۸۲ ۰٫۹۷۰۶ ۱۲۸ ۳ دقیقه و ۲۶ ثانیه [۱۹]
۱۵۷ ۲۰ ۱۴ ژانویه ۲۴۰۱ ۲۲:۱۵:۲۰ حلقه‌ای 11.9N 156.4W ۰٫۵۶۱۷ ۰٫۹۷۳۵ ۱۱۴ ۳ دقیقه و ۰ ثانیه [۲۰]
۱۵۷ ۲۱ ۲۶ ژانویه ۲۴۱۹ ۶:۴۴:۳۷ حلقه‌ای 13.2N 75.2E ۰٫۵۵۵ ۰٫۹۷۷ ۹۸ ۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه [۲۱]
۱۵۷ ۲۲ ۵ فوریه ۲۴۳۷ ۱۵:۱۱:۲۵ حلقه‌ای 14.9N 52.5W ۰٫۵۴۵۳ ۰٫۹۸۱ ۷۹ ۱ دقیقه و ۵۸ ثانیه [۲۲]
۱۵۷ ۲۳ ۱۶ فوریه ۲۴۵۵ ۲۳:۳۶:۲۷ حلقه‌ای 17.1N 179.6W ۰٫۵۳۳۵ ۰٫۹۸۵۷ ۵۹ ۱ دقیقه و ۲۵ ثانیه [۲۳]
۱۵۷ ۲۴ ۲۷ فوریه ۲۴۷۳ ۷:۵۶:۵۱ حلقه‌ای 19.6N 54.6E ۰٫۵۱۶۸ ۰٫۹۹۰۷ ۳۷ ۰ دقیقه و ۵۳ ثانیه [۲۴]
۱۵۷ ۲۵ ۱۰ مارس ۲۴۹۱ ۱۶:۱۱:۵۷ حلقه‌ای 22.2N 69.6W ۰٫۴۹۵۲ ۰٫۹۹۶۴ ۱۴ ۰ دقیقه و ۲۰ ثانیه [۲۵]
۱۵۷ ۲۶ ۲۲ مارس ۲۵۰۹ ۰:۲۰:۴۷ مرکب 24.8N 168.2E ۰٫۴۶۷۶ ۱٫۰۰۲۳ ۹ ۰ دقیقه و ۱۲ ثانیه [۲۶]
۱۵۷ ۲۷ ۲ آوریل ۲۵۲۷ ۸:۲۳:۲۶ مرکب 27.3N 48.1E ۰٫۴۳۴۱ ۱٫۰۰۸۶ ۳۳ ۰ دقیقه و ۴۵ ثانیه [۲۷]
۱۵۷ ۲۸ ۱۲ آوریل ۲۵۴۵ ۱۶:۱۹:۴۶ مرکب 29.4N 69.8W ۰٫۳۹۴۲ ۱٫۰۱۴۹ ۵۵ ۱ دقیقه و ۱۷ ثانیه [۲۸]
۱۵۷ ۲۹ ۲۴ آوریل ۲۵۶۳ ۰:۰۸:۳۱ کامل 31.1N 174.8E ۰٫۳۴۷۴ ۱٫۰۲۱۳ ۷۷ ۱ دقیقه و ۴۹ ثانیه [۲۹]
۱۵۷ ۳۰ ۴ مه ۲۵۸۱ ۷:۵۱:۵۰ کامل 32N 61.3E ۰٫۲۹۵۱ ۱٫۰۲۷۶ ۹۸ ۲ دقیقه و ۲۲ ثانیه [۳۰]
۱۵۷ ۳۱ ۱۵ مه ۲۵۹۹ ۱۵:۲۸:۴۴ کامل 32N 50.2W ۰٫۲۳۷ ۱٫۰۳۳۷ ۱۱۷ ۲ دقیقه و ۵۶ ثانیه [۳۱]
۱۵۷ ۳۲ ۲۶ مه ۲۶۱۷ ۲۳:۰۱:۰۴ کامل 31N 160.5W ۰٫۱۷۴۱ ۱٫۰۳۹۴ ۱۳۴ ۳ دقیقه و ۳۰ ثانیه [۳۲]
۱۵۷ ۳۳ ۷ ژوئن ۲۶۳۵ ۶:۲۸:۲۲ کامل 28.8N 90.3E ۰٫۱۰۶۳ ۱٫۰۴۴۷ ۱۵۰ ۴ دقیقه و ۴ ثانیه [۳۳]
۱۵۷ ۳۴ ۱۷ ژوئن ۲۶۵۳ ۱۳:۵۳:۰۵ کامل 25.5N 18.8W ۰٫۰۳۵۶ ۱٫۰۴۹۳ ۱۶۴ ۴ دقیقه و ۳۷ ثانیه [۳۴]
۱۵۷ ۳۵ ۲۸ ژوئن ۲۶۷۱ ۲۱:۱۵:۳۰ کامل 21.1N 128W -۰٫۰۳۷۴ ۱٫۰۵۳۴ ۱۷۷ ۵ دقیقه و ۷ ثانیه [۳۵]
۱۵۷ ۳۶ ۹ ژوئیه ۲۶۸۹ ۴:۳۶:۳۱ کامل 15.8N 122.4E -۰٫۱۱۲۳ ۱٫۰۵۶۸ ۱۸۸ ۵ دقیقه و ۳۱ ثانیه [۳۶]
۱۵۷ ۳۷ ۲۱ ژوئیه ۲۷۰۷ ۱۱:۵۸:۱۰ کامل 9.8N 11.7E -۰٫۱۸۷۱ ۱٫۰۵۹۳ ۱۹۹ ۵ دقیقه و ۴۸ ثانیه [۳۷]
۱۵۷ ۳۸ ۳۱ ژوئیه ۲۷۲۵ ۱۹:۲۱:۱۳ کامل 3.1N 100W -۰٫۲۶۱۱ ۱٫۰۶۱۲ ۲۰۸ ۵ دقیقه و ۵۷ ثانیه [۳۸]
۱۵۷ ۳۹ ۱۲ اوت ۲۷۴۳ ۲:۴۷:۴۰ کامل 4S 146.9E -۰٫۳۳۲۹ ۱٫۰۶۲۳ ۲۱۶ ۵ دقیقه و ۵۶ ثانیه [۳۹]
۱۵۷ ۴۰ ۲۲ اوت ۲۷۶۱ ۱۰:۱۷:۱۰ کامل 11.5S 32.4E -۰٫۴۰۲۵ ۱٫۰۶۲۶ ۲۲۳ ۵ دقیقه و ۴۷ ثانیه [۴۰]
۱۵۷ ۴۱ ۲ سپتامبر ۲۷۷۹ ۱۷:۵۲:۲۵ کامل 19.2S 83.8W -۰٫۴۶۷۶ ۱٫۰۶۲۲ ۲۳۰ ۵ دقیقه و ۳۱ ثانیه [۴۱]
۱۵۷ ۴۲ ۱۳ سپتامبر ۲۷۹۷ ۱:۳۳:۰۶ کامل 26.9S 158.4E -۰٫۵۲۸۶ ۱٫۰۶۱۱ ۲۳۵ ۵ دقیقه و ۱۱ ثانیه [۴۲]
۱۵۷ ۴۳ ۲۴ سپتامبر ۲۸۱۵ ۹:۲۰:۲۷ کامل 34.6S 38.7E -۰٫۵۸۴۴ ۱٫۰۵۹۶ ۲۴۰ ۴ دقیقه و ۴۸ ثانیه [۴۳]
۱۵۷ ۴۴ ۴ اکتبر ۲۸۳۳ ۱۷:۱۴:۵۶ کامل 42.2S 82.6W -۰٫۶۳۴۷ ۱٫۰۵۷۶ ۲۴۴ ۴ دقیقه و ۲۳ ثانیه [۴۴]
۱۵۷ ۴۵ ۱۶ اکتبر ۲۸۵۱ ۱:۱۷:۲۷ کامل 49.5S 154.4E -۰٫۶۷۸۶ ۱٫۰۵۵۳ ۲۴۸ ۴ دقیقه و ۰ ثانیه [۴۵]
۱۵۷ ۴۶ ۲۶ اکتبر ۲۸۶۹ ۹:۲۸:۰۷ کامل 56.5S 30.1E -۰٫۷۱۶ ۱٫۰۵۲۸ ۲۵۰ ۳ دقیقه و ۳۸ ثانیه [۴۶]
۱۵۷ ۴۷ ۶ نوامبر ۲۸۸۷ ۱۷:۴۵:۳۴ کامل 63S 94.6W -۰٫۷۴۷۹ ۱٫۰۵۰۲ ۲۵۲ ۳ دقیقه و ۱۸ ثانیه [۴۷]
۱۵۷ ۴۸ ۱۸ نوامبر ۲۹۰۵ ۲:۱۱:۳۶ کامل 68.9S 141.3E -۰٫۷۷۳۱ ۱٫۰۴۷۷ ۲۵۲ ۳ دقیقه و ۱ ثانیه [۴۸]
۱۵۷ ۴۹ ۲۹ نوامبر ۲۹۲۳ ۱۰:۴۳:۵۳ کامل 73.8S 20.2E -۰٫۷۹۳۶ ۱٫۰۴۵۴ ۲۵۱ ۲ دقیقه و ۴۷ ثانیه [۴۹]
۱۵۷ ۵۰ ۹ دسامبر ۲۹۴۱ ۱۹:۲۳:۱۴ کامل 77S 95.1W -۰٫۸۰۸۲ ۱٫۰۴۳۴ ۲۴۸ ۲ دقیقه و ۳۶ ثانیه [۵۰]
۱۵۷ ۵۱ ۲۱ دسامبر ۲۹۵۹ ۴:۰۶:۰۶ کامل 77.9S 155E -۰٫۸۲۰۲ ۱٫۰۴۱۷ ۲۴۶ ۲ دقیقه و ۲۸ ثانیه [۵۱]
۱۵۷ ۵۲ ۳۱ دسامبر ۲۹۷۷ ۱۲:۵۴:۳۳ کامل 76.1S 40.7E -۰٫۸۲۷۸ ۱٫۰۴۰۵ ۲۴۴ ۲ دقیقه و ۲۳ ثانیه [۵۲]
۱۵۷ ۵۳ ۱۱ ژانویه ۲۹۹۶ ۲۱:۴۴:۳۸ کامل 72.9S 81.5W -۰٫۸۳۴۵ ۱٫۰۳۹۷ ۲۴۳ ۲ دقیقه و ۲۰ ثانیه [۵۳]
۱۵۷ ۵۴ ۲۳ ژانویه ۳۰۱۴ ۶:۳۶:۴۰ کامل 68.9S 150.1E -۰٫۸۳۹۷ ۱٫۰۳۹۴ ۲۴۴ ۲ دقیقه و ۲۰ ثانیه
۱۵۷ ۵۵ ۳ فوریه ۳۰۳۲ ۱۵:۲۷:۴۰ کامل 64.9S 19.0E -۰٫۸۴۶۱ ۱٫۰۳۹۵ ۲۴۸ ۲ دقیقه و ۲۲ ثانیه
۱۵۷ ۵۶ ۱۴ فوریه ۳۰۵۰ ۰:۱۷:۵۴ کامل 61.0S 113.6W -۰٫۸۵۳۳ ۱٫۰۴۰۰ ۲۵۵ ۲ دقیقه و ۲۶ ثانیه
۱۵۷ ۵۷ ۲۵ فوریه ۳۰۶۸ ۹:۰۳:۵۸ کامل 57.5S 114.4E -۰٫۸۶۴۱ ۱٫۰۴۰۷ ۲۶۸ ۲ دقیقه و ۳۱ ثانیه
۱۵۷ ۵۸ ۷ مارس ۳۰۸۶ ۱۷:۴۶:۰۰ کامل 54.6S 16.9W -۰٫۸۷۸۴ ۱٫۰۴۱۶ ۲۸۷ ۲ دقیقه و ۳۸ ثانیه
۱۵۷ ۵۹ ۱۹ مارس ۳۱۰۴ ۲:۲۲:۰۵ کامل 52.7S 146.4W -۰٫۸۹۷۹ ۱٫۰۴۲۶ ۳۱۸ ۲ دقیقه و ۴۴ ثانیه
۱۵۷ ۶۰ ۳۰ مارس ۳۱۲۲ ۱۰:۵۲:۳۸ کامل 51.9S 85.9E -۰٫۹۲۲۰ ۱٫۰۴۳۳ ۳۶۸ ۲ دقیقه و ۵۰ ثانیه
۱۵۷ ۶۱ ۹ آوریل ۳۱۴۰ ۱۹:۱۴:۲۶ کامل 53.2S 37.8W -۰٫۹۵۳۴ ۱٫۰۴۳۶ ۴۸۰ ۲ دقیقه و ۵۱ ثانیه
۱۵۷ ۶۲ ۲۱ آوریل ۳۱۵۸ ۳:۲۹:۳۹ کامل 58.3S 153.9W -۰٫۹۸۹۹ ۱٫۰۴۲۱ - ۲ دقیقه و ۳۹ ثانیه
۱۵۷ ۶۳ ۱ مه ۳۱۷۶ ۹:۲۲:۲۱ جزئی 62.3S 88.4E -۱٫۰۳۳۷ ۰٫۹۵۱۵
۱۵۷ ۶۴ ۱۲ مه ۳۱۹۴ ۹:۲۲:۲۱ جزئی 63.0S 40.0W -۱٫۰۸۲۵ ۰٫۸۵۸۹
۱۵۷ ۶۵ ۲۳ مه ۳۲۱۲ ۹:۲۲:۲۱ جزئی 63.8S 166.3W -۱٫۱۳۸۸ ۰٫۷۵۱۴
۱۵۷ ۶۶ ۳ ژوئن ۳۲۳۰ ۹:۲۲:۲۱ جزئی 64.6S 68.4E -۱٫۱۹۸۸ ۰٫۶۳۶۸
۱۵۷ ۶۷ ۱۳ ژوئن ۳۲۴۸ ۹:۲۲:۲۱ جزئی 65.6S 55.2W -۱٫۲۶۴۵ ۰٫۵۱۱۰
۱۵۷ ۶۸ ۲۵ ژوئن ۳۲۶۶ ۹:۲۲:۲۱ جزئی 66.6S 178.3W -۱٫۳۳۲۹ ۰٫۳۸۰۲
۱۵۷ ۶۹ ۵ ژوئیه ۳۲۸۴ ۹:۲۲:۲۱ جزئی 67.6S 59.9E -۱٫۴۰۵۹ ۰٫۲۴۰۶
۱۵۷ ۷۰ ۱۷ ژوئیه ۳۳۰۲ ۹:۲۲:۲۱ جزئی 68.6S 62.1W -۱٫۴۷۹۶ ۰٫۱۰۰۴

منابع[ویرایش]