ساروس خورشیدی ۱۲۸

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ساروس ۱۲۸ دوره‌ای زمانی با چرخه‌ای حدود ۱۸ سال و ۱۱ روز و ۸ ساعت (تقریباً ۶۵۸۵ و یک سوم روز) است که شامل ۷۳ خورشیدگرفتگی می‌شود.

رخدادها[ویرایش]

ساروس عضو تاریخ زمان
(بزرگ‌ترین)
ساعت هماهنگ جهانی
نوع مکان
طول و عرض جغرافیایی
گاما قدر گُستره
(km)
مدت زمان
(دقیقه: ثانیه)
منبع
۱۲۸ ۱ ۲۹ اوت ۹۸۴ ۸:۳۵:۴۰ جزئی 61.3S 18.5W -1.5263 0.0085 [۱]
۱۲۸ ۲ ۹ سپتامبر ۱۰۰۲ ۱۶:۳۸:۲۸ جزئی 61.1S 148.4W -1.484 0.0911 [۲]
۱۲۸ ۳ ۲۰ سپتامبر ۱۰۲۰ ۰:۴۷:۴۹ جزئی 61S 80.2E -1.4474 0.1625 [۳]
۱۲۸ ۴ ۱ اکتبر ۱۰۳۸ ۹:۰۵:۳۲ جزئی 61.2S 53.4W -1.4177 0.2202 [۴]
۱۲۸ ۵ ۱۱ اکتبر ۱۰۵۶ ۱۷:۳۰:۲۶ جزئی 61.4S 171.3E -1.3942 0.2656 [۵]
۱۲۸ ۶ ۲۳ اکتبر ۱۰۷۴ ۲:۰۱:۴۸ جزئی 61.9S 34.2E -1.3765 0.2999 [۶]
۱۲۸ ۷ ۲ نوامبر ۱۰۹۲ ۱۰:۳۹:۳۷ جزئی 62.4S 104.5W -1.3643 0.3234 [۷]
۱۲۸ ۸ ۱۳ نوامبر ۱۱۱۰ ۱۹:۲۲:۲۰ جزئی 63.2S 115.3E -1.3568 0.338 [۸]
۱۲۸ ۹ ۲۴ نوامبر ۱۱۲۸ ۴:۰۹:۲۷ جزئی 64S 26.2W -1.3531 0.3453 [۹]
۱۲۸ ۱۰ ۵ دسامبر ۱۱۴۶ ۱۲:۵۷:۳۴ جزئی 65S 168.3W -1.3507 0.35 [۱۰]
۱۲۸ ۱۱ ۱۵ دسامبر ۱۱۶۴ ۲۱:۴۸:۰۴ جزئی 66S 48.7E -1.3507 0.3502 [۱۱]
۱۲۸ ۱۲ ۲۷ دسامبر ۱۱۸۲ ۶:۳۷:۰۹ جزئی 67.1S 94.4W -1.3505 0.3506 [۱۲]
۱۲۸ ۱۳ ۶ ژانویه ۱۲۰۱ ۱۵:۲۴:۳۰ جزئی 68.1S 122.4E -1.3491 0.3532 [۱۳]
۱۲۸ ۱۴ ۱۸ ژانویه ۱۲۱۹ ۰:۰۶:۴۷ جزئی 69.1S 20.1W -1.3445 0.3619 [۱۴]
۱۲۸ ۱۵ ۲۸ ژانویه ۱۲۳۷ ۸:۴۴:۵۰ جزئی 70S 162.2W -1.3369 0.3759 [۱۵]
۱۲۸ ۱۶ ۸ فوریه ۱۲۵۵ ۱۷:۱۵:۴۳ جزئی 70.8S 57E -1.3244 0.3991 [۱۶]
۱۲۸ ۱۷ ۱۹ فوریه ۱۲۷۳ ۱:۳۹:۰۴ جزئی 71.4S 82.5W -1.3066 0.4321 [۱۷]
۱۲۸ ۱۸ ۲ مارس ۱۲۹۱ ۹:۵۳:۴۹ جزئی 71.8S 139.8E -1.2826 0.4766 [۱۸]
۱۲۸ ۱۹ ۱۲ مارس ۱۳۰۹ ۱۸:۰۰:۲۵ جزئی 71.9S 3.9E -1.2527 0.5323 [۱۹]
۱۲۸ ۲۰ ۲۴ مارس ۱۳۲۷ ۱:۵۶:۵۲ جزئی 71.8S 129.5W -1.2152 0.602 [۲۰]
۱۲۸ ۲۱ ۳ آوریل ۱۳۴۵ ۹:۴۴:۵۸ جزئی 71.5S 99.5E -1.1717 0.683 [۲۱]
۱۲۸ ۲۲ ۱۴ آوریل ۱۳۶۳ ۱۷:۲۳:۴۷ جزئی 70.9S 28.7W -1.1212 0.7768 [۲۲]
۱۲۸ ۲۳ ۲۵ آوریل ۱۳۸۱ ۰:۵۵:۴۶ جزئی 70.2S 154.8W -1.0659 0.8794 [۲۳]
۱۲۸ ۲۴ ۶ مه ۱۳۹۹ ۸:۱۸:۲۸ جزئی 69.3S 82.1E -1.0035 0.9949 [۲۴]
۱۲۸ ۲۵ ۱۶ مه ۱۴۱۷ ۱۵:۳۶:۳۱ کامل 48.9S 46.3W -۰٫۹۳۷۸ ۱٫۰۱۷۹ ۱۸۰ ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه [۲۵]
۱۲۸ ۲۶ ۲۷ مه ۱۴۳۵ ۲۲:۴۷:۵۴ کامل 37.8S 160.2W -۰٫۸۶۷ ۱٫۰۱۸۴ ۱۲۷ ۱ دقیقه و ۴۳ ثانیه [۲۶]
۱۲۸ ۲۷ ۷ ژوئن ۱۴۵۳ ۵:۵۶:۴۴ کامل 29.4S 88.7E -۰٫۷۹۴۸ ۱٫۰۱۷۵ ۹۹ ۱ دقیقه و ۴۵ ثانیه [۲۷]
۱۲۸ ۲۸ ۱۸ ژوئن ۱۴۷۱ ۱۳:۰۰:۱۲ کامل 22.3S 19.7W -۰٫۷۱۸۹ ۱٫۰۱۵۷ ۷۷ ۱ دقیقه و ۳۸ ثانیه [۲۸]
۱۲۸ ۲۹ ۲۸ ژوئن ۱۴۸۹ ۲۰:۰۴:۲۴ مرکب 16.8S 127.5W -۰٫۶۴۴ ۱٫۰۱۳ ۵۸ ۱ دقیقه و ۲۳ ثانیه [۲۹]
۱۲۸ ۳۰ ۱۰ ژوئیه ۱۵۰۷ ۳:۰۶:۳۳ مرکب 12.4S 126E -۰٫۵۶۸ ۱٫۰۰۹۵ ۴۰ ۱ دقیقه و ۱ ثانیه [۳۰]
۱۲۸ ۳۱ ۲۰ ژوئیه ۱۵۲۵ ۱۰:۱۱:۰۴ مرکب 9.3S 19.4E -۰٫۴۹۴۷ ۱٫۰۰۵۴ ۲۱ ۰ دقیقه و ۳۵ ثانیه [۳۱]
۱۲۸ ۳۲ ۳۱ ژوئیه ۱۵۴۳ ۱۷:۱۶:۲۳ مرکب 7.3S 87W -۰٫۴۲۲۹ ۱٫۰۰۰۷ ۳ ۰ دقیقه و ۵ ثانیه [۳۲]
۱۲۸ ۳۳ ۱۱ اوت ۱۵۶۱ ۰:۲۷:۰۷ حلقه‌ای 6.5S 165.5E -۰٫۳۵۶۴ ۰٫۹۹۵۶ ۱۶ ۰ دقیقه و ۲۷ ثانیه [۳۳]
۱۲۸ ۳۴ ۲۲ اوت ۱۵۷۹ ۷:۴۱:۳۲ حلقه‌ای 6.6S 57.2E -۰٫۲۹۳۷ ۰٫۹۹۰۱ ۳۶ ۱ دقیقه و ۰ ثانیه [۳۴]
۱۲۸ ۳۵ ۱۱ سپتامبر ۱۵۹۷ ۱۵:۰۱:۲۲ حلقه‌ای 7.6S 52.4W -۰٫۲۳۶۳ ۰٫۹۸۴۳ ۵۷ ۱ دقیقه و ۳۵ ثانیه [۳۵]
۱۲۸ ۳۶ ۲۲ سپتامبر ۱۶۱۵ ۲۲:۲۷:۲۱ حلقه‌ای 9.1S 163.5W -۰٫۱۸۴۹ ۰٫۹۷۸۴ ۷۸ ۲ دقیقه و ۱۱ ثانیه [۳۶]
۱۲۸ ۳۷ ۳ اکتبر ۱۶۳۳ ۶:۰۰:۳۷ حلقه‌ای 11.2S 83.4E -۰٫۱۴۰۵ ۰٫۹۷۲۶ ۹۹ ۲ دقیقه و ۴۸ ثانیه [۳۷]
۱۲۸ ۳۸ ۱۴ اکتبر ۱۶۵۱ ۱۳:۴۰:۵۶ حلقه‌ای 13.5S 31.3W -۰٫۱۰۲۵ ۰٫۹۶۶۸ ۱۲۰ ۳ دقیقه و ۲۷ ثانیه [۳۸]
۱۲۸ ۳۹ ۲۴ اکتبر ۱۶۶۹ ۲۱:۲۸:۰۵ حلقه‌ای 15.9S 147.7W -۰٫۰۷۱ ۰٫۹۶۱۳ ۱۴۱ ۴ دقیقه و ۷ ثانیه [۳۹]
۱۲۸ ۴۰ ۵ نوامبر ۱۶۸۷ ۵:۲۲:۲۴ حلقه‌ای 18.3S 94.3E -۰٫۰۴۶ ۰٫۹۵۶۱ ۱۶۰ ۴ دقیقه و ۴۹ ثانیه [۴۰]
۱۲۸ ۴۱ ۱۶ نوامبر ۱۷۰۵ ۱۳:۲۳:۰۶ حلقه‌ای 20.4S 25W -۰٫۰۲۷۱ ۰٫۹۵۱۴ ۱۷۸ ۵ دقیقه و ۳۱ ثانیه [۴۱]
۱۲۸ ۴۲ ۲۷ نوامبر ۱۷۲۳ ۲۱:۲۸:۱۶ حلقه‌ای 22S 145.2W -۰٫۰۱۲۵ ۰٫۹۴۷۱ ۱۹۵ ۶ دقیقه و ۱۲ ثانیه [۴۲]
۱۲۸ ۴۳ ۸ دسامبر ۱۷۴۱ ۵:۳۸:۰۰ حلقه‌ای 23S 93.6E -۰٫۰۰۲۴ ۰٫۹۴۳۴ ۲۰۹ ۶ دقیقه و ۵۱ ثانیه [۴۳]
۱۲۸ ۴۴ ۱۹ دسامبر ۱۷۵۹ ۱۳:۵۰:۰۵ حلقه‌ای 23.3S 28W ۰٫۰۰۵۱ ۰٫۹۴۰۴ ۲۲۱ ۷ دقیقه و ۲۵ ثانیه [۴۴]
۱۲۸ ۴۵ ۲۹ دسامبر ۱۷۷۷ ۲۲:۰۳:۲۸ حلقه‌ای 22.7S 150W ۰٫۰۱۱ ۰٫۹۳۸ ۲۳۱ ۷ دقیقه و ۵۳ ثانیه [۴۵]
۱۲۸ ۴۶ ۱۰ ژانویه ۱۷۹۶ ۶:۱۴:۵۲ حلقه‌ای 21.1S 88.3E ۰٫۰۱۷۹ ۰٫۹۳۶۲ ۲۳۸ ۸ دقیقه و ۱۵ ثانیه [۴۶]
۱۲۸ ۴۷ ۲۱ ژانویه ۱۸۱۴ ۱۴:۲۴:۴۷ حلقه‌ای 18.6S 33.4W ۰٫۰۲۵۳ ۰٫۹۳۵ ۲۴۲ ۸ دقیقه و ۲۸ ثانیه [۴۷]
۱۲۸ ۴۸ ۱ فوریه ۱۸۳۲ ۲۲:۳۰:۱۴ حلقه‌ای 15.3S 154.4W ۰٫۰۳۵۵ ۰٫۹۳۴۴ ۲۴۵ ۸ دقیقه و ۳۵ ثانیه [۴۸]
۱۲۸ ۴۹ ۱۲ فوریه ۱۸۵۰ ۶:۲۹:۳۷ حلقه‌ای 11S 85.6E ۰٫۰۵۰۳ ۰٫۹۳۴۵ ۲۴۵ ۸ دقیقه و ۳۵ ثانیه [۴۹]
۱۲۸ ۵۰ ۲۳ فوریه ۱۸۶۸ ۱۴:۲۱:۳۱ حلقه‌ای 6.1S 33W ۰٫۰۷۰۶ ۰٫۹۳۴۸ ۲۴۴ ۸ دقیقه و ۳۰ ثانیه [۵۰]
۱۲۸ ۵۱ ۵ مارس ۱۸۸۶ ۲۲:۰۵:۲۶ حلقه‌ای 0.5S 150.1W ۰٫۰۹۷ ۰٫۹۳۵۷ ۲۴۱ ۸ دقیقه و ۲۰ ثانیه [۵۱]
۱۲۸ ۵۲ خورشیدگرفتگی ۱۷ مارس ۱۹۰۴ ۵:۴۰:۴۴ حلقه‌ای 5.6N 94.7E ۰٫۱۲۹۹ ۰٫۹۳۶۷ ۲۳۷ ۸ دقیقه و ۷ ثانیه [۵۲]
۱۲۸ ۵۳ خورشیدگرفتگی ۲۸ مارس ۱۹۲۲ ۱۳:۰۵:۲۶ حلقه‌ای 12.3N 18W ۰٫۱۷۱۱ ۰٫۹۳۸۱ ۲۳۳ ۷ دقیقه و ۵۰ ثانیه [۵۳]
۱۲۸ ۵۴ خورشیدگرفتگی ۷ آوریل ۱۹۴۰ ۲۰:۲۱:۲۱ حلقه‌ای 19.2N 128.5W ۰٫۲۱۹ ۰٫۹۳۹۴ ۲۳۰ ۷ دقیقه و ۳۰ ثانیه [۵۴]
۱۲۸ ۵۵ خورشیدگرفتگی ۱۹ آوریل ۱۹۵۸ ۳:۲۷:۱۷ حلقه‌ای 26.5N 123.6E ۰٫۲۷۵ ۰٫۹۴۰۸ ۲۲۸ ۷ دقیقه و ۷ ثانیه [۵۵]
۱۲۸ ۵۶ خورشیدگرفتگی ۲۹ آوریل ۱۹۷۶ ۱۰:۲۴:۱۸ حلقه‌ای 34N 18.3E ۰٫۳۳۷۸ ۰٫۹۴۲۱ ۲۲۷ ۶ دقیقه و ۴۱ ثانیه [۵۶]
۱۲۸ ۵۷ خورشیدگرفتگی ۱۰ مه ۱۹۹۴ ۱۷:۱۲:۲۷ حلقه‌ای 41.5N 84.1W ۰٫۴۰۷۷ ۰٫۹۴۳۱ ۲۳۰ ۶ دقیقه و ۱۳ ثانیه [۵۷]
۱۲۸ ۵۸ خورشیدگرفتگی ۱ خرداد ۱۳۹۱ ۲۳:۵۳:۵۴ حلقه‌ای 49.1N 176.3E ۰٫۴۸۲۸ ۰٫۹۴۳۹ ۲۳۷ ۵ دقیقه و ۴۶ ثانیه [۵۸]
۱۲۸ ۵۹ خورشیدگرفتگی ۱ ژوئن ۲۰۳۰ ۶:۲۹:۱۳ حلقه‌ای 56.5N 80.1E ۰٫۵۶۲۶ ۰٫۹۴۴۳ ۲۵۰ ۵ دقیقه و ۲۱ ثانیه [۵۹]
۱۲۸ ۶۰ خورشیدگرفتگی ۱۱ ژوئن ۲۰۴۸ ۱۲:۵۸:۵۳ حلقه‌ای 63.7N 11.5W ۰٫۶۴۶۸ ۰٫۹۴۴۱ ۲۷۲ ۴ دقیقه و ۵۸ ثانیه [۶۰]
۱۲۸ ۶۱ خورشیدگرفتگی ۲۲ ژوئن ۲۰۶۶ ۱۹:۲۵:۴۸ حلقه‌ای 70.1N 96.4W ۰٫۷۳۳ ۰٫۹۴۳۵ ۳۰۹ ۴ دقیقه و ۴۰ ثانیه [۶۱]
۱۲۸ ۶۲ خورشیدگرفتگی ۳ ژوئیه ۲۰۸۴ ۱:۵۰:۲۶ حلقه‌ای 75N 169.1W ۰٫۸۲۰۸ ۰٫۹۴۲۱ ۳۷۷ ۴ دقیقه و ۲۵ ثانیه [۶۲]
۱۲۸ ۶۳ ۱۵ ژوئیه ۲۱۰۲ ۸:۱۵:۱۴ حلقه‌ای 75.9N 134.2E ۰٫۹۰۸ ۰٫۹۳۹۸ ۵۳۹ ۴ دقیقه و ۱۴ ثانیه [۶۳]
۱۲۸ ۶۴ ۲۵ ژوئیه ۲۱۲۰ ۱۴:۴۰:۰۲ حلقه‌ای 66N 90.4E ۰٫۹۹۴۸ ۰٫۹۳۴۳ - ۴ دقیقه و ۰ ثانیه [۶۴]
۱۲۸ ۶۵ ۵ اوت ۲۱۳۸ ۲۱:۰۸:۵۷ جزئی 62.4N 9.2W 1.0781 0.8285 [۶۵]
۱۲۸ ۶۶ ۱۶ اوت ۲۱۵۶ ۳:۴۱:۲۸ جزئی 61.9N 116.1W 1.1584 0.6912 [۶۶]
۱۲۸ ۶۷ ۲۷ اوت ۲۱۷۴ ۱۰:۱۹:۵۵ جزئی 61.4N 135.6E 1.2336 0.5629 [۶۷]
۱۲۸ ۶۸ ۶ سپتامبر ۲۱۹۲ ۱۷:۰۵:۰۸ جزئی 61.2N 25.8E 1.3032 0.4444 [۶۸]
۱۲۸ ۶۹ ۱۸ سپتامبر ۲۲۱۰ ۲۳:۵۹:۰۹ جزئی 61N 86.2W 1.3657 0.3384 [۶۹]
۱۲۸ ۷۰ ۲۹ سپتامبر ۲۲۲۸ ۷:۰۲:۰۸ جزئی 61.1N 159.6E 1.4212 0.2445 [۷۰]
۱۲۸ ۷۱ ۱۰ اکتبر ۲۲۴۶ ۱۴:۱۳:۱۸ جزئی 61.3N 43.4E 1.4705 0.1615 [۷۱]
۱۲۸ ۷۲ ۲۰ اکتبر ۲۲۶۴ ۲۱:۳۵:۲۳ جزئی 61.6N 75.7W 1.5111 0.0933 [۷۲]
۱۲۸ ۷۳ ۱ نوامبر ۲۲۸۲ ۵:۰۶:۲۴ جزئی 62.1N 163E 1.5448 0.037 [۷۳]

منابع[ویرایش]