ساروس خورشیدی ۱۱۰

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ساروس ۱۱۰ دوره‌ای زمانی با چرخه‌ای حدود ۱۸ سال و ۱۱ روز و ۸ ساعت (تقریباً ۶۵۸۵ و یک سوم روز) است که شامل ۷۲ خورشیدگرفتگی است.

خورشیدگرفتگی‌ها[ویرایش]

ساروس ردیف تاریخ زمان
(بزرگ‌ترین)
ساعت هماهنگ جهانی
نوع مکان
گاما قدر گستره
(km)
مدت زمان
(دقیقه: ثانیه )
منبع
۱۱۰ ۱ ۳۰ اوت ۴۶۳ ۱۲:۱۱:۴۱ جزئی 61.4S 51.2W -1.4959 0.0774 [۱]
۱۱۰ ۲ ۹ سپتامبر ۴۸۱ ۲۰:۰۸:۱۳ جزئی 61.1S 179.9W -1.4589 0.1488 [۲]
۱۱۰ ۳ ۲۱ سپتامبر ۴۹۹ ۴:۱۱:۴۵ جزئی 61S 49.8E -1.4281 0.2079 [۳]
۱۱۰ ۴ ۱ اکتبر ۵۱۷ ۱۲:۲۲:۵۰ جزئی 61S 82.5W -1.4042 0.2535 [۴]
۱۱۰ ۵ ۱۲ اکتبر ۵۳۵ ۲۰:۴۱:۰۱ جزئی 61.3S 143.5E -1.3865 0.2873 [۵]
۱۱۰ ۶ ۲۳ اکتبر ۵۵۳ ۵:۰۴:۲۸ جزئی 61.6S 8.1E -1.3737 0.3117 [۶]
۱۱۰ ۷ ۳ نوامبر ۵۷۱ ۱۳:۳۴:۰۲ جزئی 62.2S 128.9W -1.3665 0.3256 [۷]
۱۱۰ ۸ ۱۳ نوامبر ۵۸۹ ۲۲:۰۷:۳۲ جزئی 62.9S 92.9E -1.3634 0.332 [۸]
۱۱۰ ۹ ۲۵ نوامبر ۶۰۷ ۶:۴۴:۱۶ جزئی 63.7S 46.4W -1.3633 0.3327 [۹]
۱۱۰ ۱۰ ۵ دسامبر ۶۲۵ ۱۵:۲۱:۳۷ جزئی 64.6S 173.9E -1.3647 0.3308 [۱۰]
۱۱۰ ۱۱ ۱۶ دسامبر ۶۴۳ ۲۳:۵۹:۲۲ جزئی 65.6S 33.8E -1.3669 0.3272 [۱۱]
۱۱۰ ۱۲ ۲۷ دسامبر ۶۶۱ ۸:۳۴:۵۰ جزئی 66.7S 106.2W -1.3681 0.3254 [۱۲]
۱۱۰ ۱۳ ۷ ژانویه ۶۸۰ ۱۷:۰۶:۱۸ جزئی 67.7S 114.3E -1.3669 0.3276 [۱۳]
۱۱۰ ۱۴ ۱۸ ژانویه ۶۹۸ ۱:۳۲:۲۹ جزئی 68.7S 24.4W -1.3624 0.3359 [۱۴]
۱۱۰ ۱۵ ۲۹ ژانویه ۷۱۶ ۹:۵۲:۱۵ جزئی 69.7S 162.2W -1.3537 0.3514 [۱۵]
۱۱۰ ۱۶ ۸ فوریه ۷۳۴ ۱۸:۰۳:۱۳ جزئی 70.5S 61.7E -1.3386 0.3781 [۱۶]
۱۱۰ ۱۷ ۲۰ فوریه ۷۵۲ ۲:۰۵:۲۴ جزئی 71.2S 72.7W -1.3174 0.4159 [۱۷]
۱۱۰ ۱۸ ۲ مارس ۷۷۰ ۹:۵۷:۴۱ جزئی 71.7S 154.8E -1.2892 0.4661 [۱۸]
۱۱۰ ۱۹ ۱۲ مارس ۷۸۸ ۱۷:۴۱:۰۰ جزئی 71.9S 24.3E -1.2547 0.5273 [۱۹]
۱۱۰ ۲۰ ۲۴ مارس ۸۰۶ ۱:۱۲:۱۱ جزئی 71.9S 103.2W -1.2111 0.6048 [۲۰]
۱۱۰ ۲۱ ۳ آوریل ۸۲۴ ۸:۳۵:۰۳ جزئی 71.6S 131.6E -1.1616 0.6928 [۲۱]
۱۱۰ ۲۲ ۱۴ آوریل ۸۴۲ ۱۵:۴۷:۲۰ جزئی 71.1S 9.3E -1.1039 0.795 [۲۲]
۱۱۰ ۲۳ ۲۴ آوریل ۸۶۰ ۲۲:۵۲:۴۰ جزئی 70.5S 110.7W -1.0414 0.9057 [۲۳]
۱۱۰ ۲۴ ۶ مه ۸۷۸ ۵:۴۸:۱۲ حلقه‌ای 57.7S 120.3E -۰٫۹۷۱۵ ۰٫۹۷۱۱ ۴۵۵ ۲ دقیقه ۲۸ ثانیه [۲۴]
۱۱۰ ۲۵ ۱۶ مه ۸۹۶ ۱۲:۳۹:۲۸ حلقه‌ای 43.7S 6.4E -۰٫۸۹۸۶ ۰٫۹۷۲۷ ۲۲۴ ۲ دقیقه ۴۳ ثانیه [۲۵]
۱۱۰ ۲۶ ۲۷ مه ۹۱۴ ۱۹:۲۴:۰۲ حلقه‌ای 33.2S 100.7W -۰٫۸۲۰۵ ۰٫۹۷۲۸ ۱۷۱ ۳ دقیقه ۰ ثانیه [۲۶]
۱۱۰ ۲۷ ۷ ژوئن ۹۳۲ ۲:۰۵:۴۶ حلقه‌ای 24.7S 154.8E -۰٫۷۴۰۶ ۰٫۹۷۱۹ ۱۵۰ ۳ دقیقه ۱۹ ثانیه [۲۷]
۱۱۰ ۲۸ ۱۸ ژوئن ۹۵۰ ۸:۴۳:۴۱ حلقه‌ای 17.5S 52.5E -۰٫۶۵۸ ۰٫۹۷۰۳ ۱۴۲ ۳ دقیقه ۴۰ ثانیه [۲۸]
۱۱۰ ۲۹ ۲۸ ژوئن ۹۶۸ ۱۵:۲۲:۱۱ حلقه‌ای 11.7S 49W -۰٫۵۷۶۴ ۰٫۹۶۸ ۱۴۰ ۴ دقیقه ۱ ثانیه [۲۹]
۱۱۰ ۳۰ ۹ ژوئیه ۹۸۶ ۲۲:۰۰:۳۵ حلقه‌ای 7S 149.8W -۰٫۴۹۵۲ ۰٫۹۶۵۱ ۱۴۴ ۴ دقیقه ۲۲ ثانیه [۳۰]
۱۱۰ ۳۱ ۲۰ ژوئیه ۱۰۰۴ ۴:۴۱:۰۰ حلقه‌ای 3.7S 109.6E -۰٫۴۱۶۱ ۰٫۹۶۱۸ ۱۵۱ ۴ دقیقه ۴۲ ثانیه [۳۱]
۱۱۰ ۳۲ ۳۱ ژوئیه ۱۰۲۲ ۱۱:۲۵:۰۰ حلقه‌ای 1.5S 8.4E -۰٫۳۴۰۶ ۰٫۹۵۸ ۱۶۱ ۵ دقیقه ۳ ثانیه [۳۲]
۱۱۰ ۳۳ ۱۰ اوت ۱۰۴۰ ۱۸:۱۴:۰۸ حلقه‌ای 0.4S 93.7W -۰٫۲۶۹۶ ۰٫۹۵۳۹ ۱۷۴ ۵ دقیقه ۲۴ ثانیه [۳۳]
۱۱۰ ۳۴ ۲۲ اوت ۱۰۵۸ ۱:۰۹:۱۴ حلقه‌ای 0.4S 162.7E -۰٫۲۰۴۳ ۰٫۹۴۹۶ ۱۸۸ ۵ دقیقه ۴۷ ثانیه [۳۴]
۱۱۰ ۳۵ ۱ سپتامبر ۱۰۷۶ ۸:۱۰:۵۱ حلقه‌ای 1.2S 57.6E -۰٫۱۴۴۸ ۰٫۹۴۵۲ ۲۰۴ ۶ دقیقه ۱۳ ثانیه [۳۵]
۱۱۰ ۳۶ ۱۲ سپتامبر ۱۰۹۴ ۱۵:۲۰:۲۹ حلقه‌ای 2.8S 49.7W -۰٫۰۹۲۲ ۰٫۹۴۰۸ ۲۲۰ ۶ دقیقه ۴۱ ثانیه [۳۶]
۱۱۰ ۳۷ ۲۲ سپتامبر ۱۱۱۲ ۲۲:۳۸:۲۶ حلقه‌ای 4.8S 159.1W -۰٫۰۴۶۹ ۰٫۹۳۶۵ ۲۳۷ ۷ دقیقه ۱۳ ثانیه [۳۷]
۱۱۰ ۳۸ ۴ اکتبر ۱۱۳۰ ۶:۰۳:۴۲ حلقه‌ای 7.2S 89.7E -۰٫۰۰۸ ۰٫۹۳۲۴ ۲۵۳ ۷ دقیقه ۴۸ ثانیه [۳۸]
۱۱۰ ۳۹ ۱۴ اکتبر ۱۱۴۸ ۱۳:۳۸:۰۶ حلقه‌ای 9.7S 23.9W ۰٫۰۲۳۱ ۰٫۹۲۸۶ ۲۶۸ ۸ دقیقه ۲۶ ثانیه [۳۹]
۱۱۰ ۴۰ ۲۵ اکتبر ۱۱۶۶ ۲۱:۱۹:۴۰ حلقه‌ای 12.2S 139.2W ۰٫۰۴۷۷ ۰٫۹۲۵۳ ۲۸۲ ۹ دقیقه ۵ ثانیه [۴۰]
۱۱۰ ۴۱ ۵ نوامبر ۱۱۸۴ ۵:۰۹:۱۲ حلقه‌ای 14.4S 103.7E ۰٫۰۶۵۹ ۰٫۹۲۲۴ ۲۹۴ ۹ دقیقه ۴۵ ثانیه [۴۱]
۱۱۰ ۴۲ ۱۶ نوامبر ۱۲۰۲ ۱۳:۰۲:۲۶ حلقه‌ای 16.2S 14.2W ۰٫۰۸۰۹ ۰٫۹۲۰۱ ۳۰۳ ۱۰ دقیقه ۲۳ ثانیه [۴۲]
۱۱۰ ۴۳ ۲۶ نوامبر ۱۲۲۰ ۲۱:۰۱:۳۱ حلقه‌ای 17.4S 133.4W ۰٫۰۹۰۷ ۰٫۹۱۸۵ ۳۱۱ ۱۰ دقیقه ۵۷ ثانیه [۴۳]
۱۱۰ ۴۴ ۸ دسامبر ۱۲۳۸ ۵:۰۲:۱۶ حلقه‌ای 17.9S 107.1E ۰٫۰۹۸۸ ۰٫۹۱۷۵ ۳۱۵ ۱۱ دقیقه ۲۳ ثانیه [۴۴]
۱۱۰ ۴۵ ۱۸ دسامبر ۱۲۵۶ ۱۳:۰۴:۳۸ حلقه‌ای 17.5S 12.7W ۰٫۱۰۵۵ ۰٫۹۱۷۲ ۳۱۷ ۱۱ دقیقه ۳۹ ثانیه [۴۵]
۱۱۰ ۴۶ ۲۹ دسامبر ۱۲۷۴ ۲۱:۰۴:۵۴ حلقه‌ای 16.2S 132.2W ۰٫۱۱۳۸ ۰٫۹۱۷۵ ۳۱۶ ۱۱ دقیقه ۴۴ ثانیه [۴۶]
۱۱۰ ۴۷ ۹ ژانویه ۱۲۹۳ ۵:۰۳:۳۲ حلقه‌ای 13.9S 108.4E ۰٫۱۲۳۳ ۰٫۹۱۸۵ ۳۱۲ ۱۱ دقیقه ۳۶ ثانیه [۴۷]
۱۱۰ ۴۸ ۲۰ ژانویه ۱۳۱۱ ۱۲:۵۷:۳۷ حلقه‌ای 10.6S 10.1W ۰٫۱۳۶۵ ۰٫۹۲ ۳۰۶ ۱۱ دقیقه ۱۸ ثانیه [۴۸]
۱۱۰ ۴۹ ۳۰ ژانویه ۱۳۲۹ ۲۰:۴۵:۴۷ حلقه‌ای 6.5S 127.7W ۰٫۱۵۴۳ ۰٫۹۲۲۲ ۲۹۷ ۱۰ دقیقه ۵۱ ثانیه [۴۹]
۱۱۰ ۵۰ ۱۱ فوریه ۱۳۴۷ ۴:۲۷:۰۳ حلقه‌ای 1.5S 116E ۰٫۱۷۷۸ ۰٫۹۲۴۸ ۲۸۷ ۱۰ دقیقه ۱۷ ثانیه [۵۰]
۱۱۰ ۵۱ ۲۱ فوریه ۱۳۶۵ ۱۲:۰۰:۵۸ حلقه‌ای 4.1N 1.2E ۰٫۲۰۷۴ ۰٫۹۲۷۹ ۲۷۶ ۹ دقیقه ۳۸ ثانیه [۵۱]
۱۱۰ ۵۲ ۴ مارس ۱۳۸۳ ۱۹:۲۵:۵۹ حلقه‌ای 10.4N 111.8W ۰٫۲۴۴۴ ۰٫۹۳۱۲ ۲۶۵ ۸ دقیقه ۵۶ ثانیه [۵۲]
۱۱۰ ۵۳ ۱۵ مارس ۱۴۰۱ ۲:۴۲:۴۳ حلقه‌ای 17.2N 137.1E ۰٫۲۸۸۵ ۰٫۹۳۴۷ ۲۵۳ ۸ دقیقه ۱۲ ثانیه [۵۳]
۱۱۰ ۵۴ ۲۶ مارس ۱۴۱۹ ۹:۵۰:۵۷ حلقه‌ای 24.5N 28E ۰٫۳۳۹۹ ۰٫۹۳۸۳ ۲۴۳ ۷ دقیقه ۲۵ ثانیه [۵۴]
۱۱۰ ۵۵ ۵ آوریل ۱۴۳۷ ۱۶:۵۲:۰۶ حلقه‌ای 32.1N 79.3W ۰٫۳۹۷۴ ۰٫۹۴۱۹ ۲۳۳ ۶ دقیقه ۳۹ ثانیه [۵۵]
۱۱۰ ۵۶ ۱۶ آوریل ۱۴۵۵ ۲۳:۴۴:۰۱ حلقه‌ای 40N 176.1E ۰٫۴۶۲۸ ۰٫۹۴۵۴ ۲۲۷ ۵ دقیقه ۵۳ ثانیه [۵۶]
۱۱۰ ۵۷ ۲۷ آوریل ۱۴۷۳ ۶:۳۰:۵۷ حلقه‌ای 48.1N 73.3E ۰٫۵۳۲۸ ۰٫۹۴۸۶ ۲۲۳ ۵ دقیقه ۱۰ ثانیه [۵۷]
۱۱۰ ۵۸ ۸ مه ۱۴۹۱ ۱۳:۱۱:۳۳ حلقه‌ای 56.5N 26.9W ۰٫۶۰۸۵ ۰٫۹۵۱۴ ۲۲۵ ۴ دقیقه ۳۰ ثانیه [۵۸]
۱۱۰ ۵۹ ۱۸ مه ۱۵۰۹ ۱۹:۴۹:۳۶ حلقه‌ای 64.9N 124.3W ۰٫۶۸۶۵ ۰٫۹۵۳۹ ۲۳۳ ۳ دقیقه ۵۶ ثانیه [۵۹]
۱۱۰ ۶۰ ۳۰ مه ۱۵۲۷ ۲:۲۳:۰۱ حلقه‌ای 73.4N 144.6E ۰٫۷۶۸۸ ۰٫۹۵۵۶ ۲۵۵ ۳ دقیقه ۲۸ ثانیه [۶۰]
۱۱۰ ۶۱ ۹ ژوئن ۱۵۴۵ ۸:۵۷:۲۸ حلقه‌ای 81.2N 72E ۰٫۸۵۰۶ ۰٫۹۵۶۷ ۳۰۳ ۳ دقیقه ۶ ثانیه [۶۱]
۱۱۰ ۶۲ ۲۰ ژوئن ۱۵۶۳ ۱۵:۳۰:۵۵ حلقه‌ای 81.3N 55.3E ۰٫۹۳۳۸ ۰٫۹۵۶۴ ۴۵۴ ۲ دقیقه ۴۹ ثانیه [۶۲]
۱۱۰ ۶۳ ۳۰ ژوئن ۱۵۸۱ ۲۲:۰۶:۵۳ جزئی 64.2N 2.2W 1.0152 0.9454 [۶۳]
۱۱۰ ۶۴ ۲۲ ژوئیه ۱۵۹۹ ۴:۴۵:۱۵ جزئی 63.4N 111.2W 1.0949 0.8068 [۶۴]
۱۱۰ ۶۵ ۱ اوت ۱۶۱۷ ۱۱:۲۹:۴۴ جزئی 62.7N 138.3E 1.1702 0.6756 [۶۵]
۱۱۰ ۶۶ ۱۲ اوت ۱۶۳۵ ۱۸:۲۰:۱۰ جزئی 62.1N 26.6E 1.2412 0.5514 [۶۶]
۱۱۰ ۶۷ ۲۳ اوت ۱۶۵۳ ۱:۱۷:۲۶ جزئی 61.6N 86.7W 1.3072 0.4356 [۶۷]
۱۱۰ ۶۸ ۳ سپتامبر ۱۶۷۱ ۸:۲۳:۵۷ جزئی 61.3N 157.8E 1.3664 0.3318 [۶۸]
۱۱۰ ۶۹ ۱۳ سپتامبر ۱۶۸۹ ۱۵:۳۹:۲۲ جزئی 61.1N 40.2E 1.4191 0.2394 [۶۹]
۱۱۰ ۷۰ ۲۵ سپتامبر ۱۷۰۷ ۲۳:۰۵:۰۵ جزئی 61.1N 80W 1.4641 0.1603 [۷۰]
۱۱۰ ۷۱ ۶ اکتبر ۱۷۲۵ ۶:۳۹:۴۲ جزئی 61.2N 157.7E 1.5029 0.0923 [۷۱]
۱۱۰ ۷۲ ۱۷ اکتبر ۱۷۴۳ ۱۴:۲۵:۴۲ جزئی 61.5N 32.5E 1.5334 0.0387 [۷۲]

منابع[ویرایش]