پرش به محتوا

ساروس خورشیدی ۱۲۵

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ساروس ۱۲۵ دوره‌ای زمانی با چرخه‌ای حدود ۱۸ سال و ۱۱ روز و ۸ ساعت (تقریباً ۶۵۸۵ و یک سوم روز) است که شامل ۷۳ خورشیدگرفتگی می‌شود.

رخدادها

[ویرایش]
ساروس عضو تاریخ زمان
(بزرگ‌ترین)
ساعت هماهنگ جهانی
نوع مکان
طول و عرض جغرافیایی
گاما قدر گُستره
(km)
مدت زمان
(دقیقه: ثانیه)
منبع
۱۲۵ ۱ ۴ فوریه ۱۰۶۰ ۲۱:۲۱:۵۶ جزئی 62.1N 167.8E 1.5334 0.008 [۱]
۱۲۵ ۲ ۱۵ فوریه ۱۰۷۸ ۵:۴۷:۵۷ جزئی 61.6N 32E 1.5158 0.0407 [۲]
۱۲۵ ۳ ۲۶ فوریه ۱۰۹۶ ۱۴:۰۷:۳۵ جزئی 61.3N 102W 1.4936 0.082 [۳]
۱۲۵ ۴ ۸ مارس ۱۱۱۴ ۲۲:۱۷:۲۷ جزئی 61.1N 126.5E 1.4643 0.1367 [۴]
۱۲۵ ۵ ۱۹ مارس ۱۱۳۲ ۶:۱۹:۲۷ جزئی 61.1N 3.1W 1.4291 0.2024 [۵]
۱۲۵ ۶ ۳۰ مارس ۱۱۵۰ ۱۴:۱۱:۳۴ جزئی 61.2N 130.1W 1.3867 0.2819 [۶]
۱۲۵ ۷ ۹ آوریل ۱۱۶۸ ۲۱:۵۶:۳۵ جزئی 61.5N 104.6E 1.339 0.3713 [۷]
۱۲۵ ۸ ۲۱ آوریل ۱۱۸۶ ۵:۳۲:۴۶ جزئی 62N 18.6W 1.2847 0.4732 [۸]
۱۲۵ ۹ ۱ مه ۱۲۰۴ ۱۳:۰۱:۳۸ جزئی 62.5N 140.1W 1.225 0.5852 [۹]
۱۲۵ ۱۰ ۱۲ مه ۱۲۲۲ ۲۰:۲۴:۰۳ جزئی 63.2N 99.9E 1.1607 0.7054 [۱۰]
۱۲۵ ۱۱ ۲۳ مه ۱۲۴۰ ۳:۴۱:۱۹ جزئی 64N 19W 1.0929 0.8316 [۱۱]
۱۲۵ ۱۲ ۳ ژوئن ۱۲۵۸ ۱۰:۵۴:۱۹ جزئی 64.9N 137.1W 1.022 0.9628 [۱۲]
۱۲۵ ۱۳ ۱۳ ژوئن ۱۲۷۶ ۱۸:۰۳:۴۰ کامل 82.2N 135.2E ۰٫۹۴۹ ۱٫۰۲۰۲ ۲۲۶ ۱ دقیقه و ۷ ثانیه [۱۳]
۱۲۵ ۱۴ ۲۵ ژوئن ۱۲۹۴ ۱:۱۱:۵۳ کامل 84.5N 153.7E ۰٫۸۷۵۷ ۱٫۰۱۹۵ ۱۴۰ ۱ دقیقه و ۱۱ ثانیه [۱۴]
۱۲۵ ۱۵ ۵ ژوئیه ۱۳۱۲ ۸:۱۹:۲۳ کامل 75.4N 68.1E ۰٫۸۰۲۸ ۱٫۰۱۷۱ ۹۹ ۱ دقیقه و ۸ ثانیه [۱۵]
۱۲۵ ۱۶ ۱۶ ژوئیه ۱۳۳۰ ۱۵:۲۶:۵۸ کامل 66.5N 35.7W ۰٫۷۳۰۷ ۱٫۰۱۳۹ ۷۰ ۱ دقیقه و ۰ ثانیه [۱۶]
۱۲۵ ۱۷ ۲۶ ژوئیه ۱۳۴۸ ۲۲:۳۷:۰۹ مرکب 58N 143.3W ۰٫۶۶۱۶ ۱٫۰۰۹۸ ۴۵ ۰ دقیقه و ۴۶ ثانیه [۱۷]
۱۲۵ ۱۸ ۷ اوت ۱۳۶۶ ۵:۵۰:۲۳ مرکب 49.7N 107E ۰٫۵۹۵۸ ۱٫۰۰۵۱ ۲۲ ۰ دقیقه و ۲۶ ثانیه [۱۸]
۱۲۵ ۱۹ ۱۷ اوت ۱۳۸۴ ۱۳:۰۹:۰۶ حلقه‌ای 41.7N 4.5W ۰٫۵۳۵۴ ۰٫۹۹۹۹ ۱ ۰ دقیقه و ۱ ثانیه [۱۹]
۱۲۵ ۲۰ ۲۸ اوت ۱۴۰۲ ۲۰:۳۱:۳۹ حلقه‌ای 34N 117.4W ۰٫۴۷۹ ۰٫۹۹۴۳ ۲۳ ۰ دقیقه و ۳۳ ثانیه [۲۰]
۱۲۵ ۲۱ ۸ سپتامبر ۱۴۲۰ ۴:۰۲:۰۹ حلقه‌ای 26.7N 127.7E ۰٫۴۳۰۱ ۰٫۹۸۸۵ ۴۵ ۱ دقیقه و ۱۰ ثانیه [۲۱]
۱۲۵ ۲۲ ۱۹ سپتامبر ۱۴۳۸ ۱۱:۳۸:۰۸ حلقه‌ای 19.8N 11.4E ۰٫۳۸۶۴ ۰٫۹۸۲۶ ۶۶ ۱ دقیقه و ۵۱ ثانیه [۲۲]
۱۲۵ ۲۳ ۲۹ سپتامبر ۱۴۵۶ ۱۹:۲۲:۲۶ حلقه‌ای 13.5N 106.7W ۰٫۳۵۰۳ ۰٫۹۷۶۸ ۸۸ ۲ دقیقه و ۳۶ ثانیه [۲۳]
۱۲۵ ۲۴ ۱۱ اکتبر ۱۴۷۴ ۳:۱۲:۱۷ حلقه‌ای 7.8N 134.1E ۰٫۳۱۹۵ ۰٫۹۷۱۱ ۱۰۹ ۳ دقیقه و ۲۲ ثانیه [۲۴]
۱۲۵ ۲۵ ۲۱ اکتبر ۱۴۹۲ ۱۱:۱۰:۳۶ حلقه‌ای 2.8N 13.1E ۰٫۲۹۶۴ ۰٫۹۶۵۷ ۱۲۹ ۴ دقیقه و ۸ ثانیه [۲۵]
۱۲۵ ۲۶ ۱ نوامبر ۱۵۱۰ ۱۹:۱۳:۵۰ حلقه‌ای 1.5S 108.7W ۰٫۲۷۸۱ ۰٫۹۶۰۷ ۱۴۸ ۴ دقیقه و ۵۴ ثانیه [۲۶]
۱۲۵ ۲۷ ۱۲ نوامبر ۱۵۲۸ ۳:۲۲:۵۸ حلقه‌ای 4.9S 128.4E ۰٫۲۶۵۳ ۰٫۹۵۶۲ ۱۶۶ ۵ دقیقه و ۳۶ ثانیه [۲۷]
۱۲۵ ۲۸ ۲۳ نوامبر ۱۵۴۶ ۱۱:۳۵:۴۲ حلقه‌ای 7.3S 4.9E ۰٫۲۵۶۱ ۰٫۹۵۲۱ ۱۸۱ ۶ دقیقه و ۱۳ ثانیه [۲۸]
۱۲۵ ۲۹ ۳ دسامبر ۱۵۶۴ ۱۹:۵۲:۰۶ حلقه‌ای 8.8S 119.2W ۰٫۲۵۰۴ ۰٫۹۴۸۷ ۱۹۵ ۶ دقیقه و ۴۲ ثانیه [۲۹]
۱۲۵ ۳۰ ۲۵ دسامبر ۱۵۸۲ ۴:۰۸:۳۹ حلقه‌ای 9.4S 116.8E ۰٫۲۴۵۷ ۰٫۹۴۵۹ ۲۰۶ ۷ دقیقه و ۲ ثانیه [۳۰]
۱۲۵ ۳۱ ۴ ژانویه ۱۶۰۱ ۱۲:۲۴:۳۸ حلقه‌ای 9.1S 7W ۰٫۲۴۱ ۰٫۹۴۳۷ ۲۱۴ ۷ دقیقه و ۱۳ ثانیه [۳۱]
۱۲۵ ۳۲ ۱۵ ژانویه ۱۶۱۹ ۲۰:۳۸:۰۷ حلقه‌ای 8.1S 130.4W ۰٫۲۳۴۹ ۰٫۹۴۲۲ ۲۲۰ ۷ دقیقه و ۱۶ ثانیه [۳۲]
۱۲۵ ۳۳ ۲۶ ژانویه ۱۶۳۷ ۴:۴۸:۳۲ حلقه‌ای 6.4S 107E ۰٫۲۲۶۵ ۰٫۹۴۱۲ ۲۲۳ ۷ دقیقه و ۱۲ ثانیه [۳۳]
۱۲۵ ۳۴ ۶ فوریه ۱۶۵۵ ۱۲:۵۱:۵۴ حلقه‌ای 4.3S 14W ۰٫۲۱۲۹ ۰٫۹۴۰۸ ۲۲۴ ۷ دقیقه و ۳ ثانیه [۳۴]
۱۲۵ ۳۵ ۱۶ فوریه ۱۶۷۳ ۲۰:۴۹:۱۸ حلقه‌ای 1.8S 133.5W ۰٫۱۹۵ ۰٫۹۴۰۹ ۲۲۳ ۶ دقیقه و ۵۲ ثانیه [۳۵]
۱۲۵ ۳۶ ۲۸ فوریه ۱۶۹۱ ۴:۳۷:۴۱ حلقه‌ای 0.8N 109.3E ۰٫۱۷۰۱ ۰٫۹۴۱۴ ۲۲۰ ۶ دقیقه و ۴۰ ثانیه [۳۶]
۱۲۵ ۳۷ ۱۱ مارس ۱۷۰۹ ۱۲:۱۸:۳۵ حلقه‌ای 3.4N 5.9W ۰٫۱۳۹۴ ۰٫۹۴۲۲ ۲۱۶ ۶ دقیقه و ۲۹ ثانیه [۳۷]
۱۲۵ ۳۸ ۲۲ مارس ۱۷۲۷ ۱۹:۴۷:۵۵ حلقه‌ای 5.7N 118W ۰٫۰۹۹۶ ۰٫۹۴۳۲ ۲۱۱ ۶ دقیقه و ۲۰ ثانیه [۳۸]
۱۲۵ ۳۹ ۲ آوریل ۱۷۴۵ ۳:۰۹:۱۸ حلقه‌ای 7.7N 132.2E ۰٫۰۵۳۶ ۰٫۹۴۴۴ ۲۰۵ ۶ دقیقه و ۱۳ ثانیه [۳۹]
۱۲۵ ۴۰ ۱۳ آوریل ۱۷۶۳ ۱۰:۱۹:۳۱ حلقه‌ای 9N 25.3E -۰٫۰۰۱ ۰٫۹۴۵۵ ۲۰۱ ۶ دقیقه و ۱۱ ثانیه [۴۰]
۱۲۵ ۴۱ ۲۳ آوریل ۱۷۸۱ ۱۷:۲۱:۲۶ حلقه‌ای 9.7N 79.2W -۰٫۰۶۲ ۰٫۹۴۶۷ ۱۹۷ ۶ دقیقه و ۱۳ ثانیه [۴۱]
۱۲۵ ۴۲ ۵ مه ۱۷۹۹ ۰:۱۳:۰۸ حلقه‌ای 9.3N 178.9E -۰٫۱۳۱ ۰٫۹۴۷۶ ۱۹۴ ۶ دقیقه و ۲۰ ثانیه [۴۲]
۱۲۵ ۴۳ ۱۶ مه ۱۸۱۷ ۶:۵۸:۱۴ حلقه‌ای 7.9N 78.5E -۰٫۲۰۴۹ ۰٫۹۴۸۳ ۱۹۴ ۶ دقیقه و ۳۰ ثانیه [۴۳]
۱۲۵ ۴۴ ۲۷ مه ۱۸۳۵ ۱۳:۳۵:۴۲ حلقه‌ای 5.3N 20.2W -۰٫۲۸۴۶ ۰٫۹۴۸۶ ۱۹۶ ۶ دقیقه و ۴۴ ثانیه [۴۴]
۱۲۵ ۴۵ ۶ ژوئن ۱۸۵۳ ۲۰:۰۷:۲۱ حلقه‌ای 1.5N 117.9W -۰٫۳۶۸۶ ۰٫۹۴۸۶ ۲۰۳ ۶ دقیقه و ۵۹ ثانیه [۴۵]
۱۲۵ ۴۶ ۱۸ ژوئن ۱۸۷۱ ۲:۳۵:۰۱ حلقه‌ای 3.5S 144.7E -۰٫۴۵۵ ۰٫۹۴۸۱ ۲۱۴ ۷ دقیقه و ۱۴ ثانیه [۴۶]
۱۲۵ ۴۷ خورشیدگرفتگی ۲۸ ژوئن ۱۸۸۹ ۹:۰۰:۰۰ حلقه‌ای 9.6S 47.3E -۰٫۵۴۳۱ ۰٫۹۴۷۱ ۲۳۲ ۷ دقیقه و ۲۲ ثانیه [۴۷]
۱۲۵ ۴۸ خورشیدگرفتگی ۱۰ ژوئیه ۱۹۰۷ ۱۵:۲۴:۳۲ حلقه‌ای 16.9S 50.9W -۰٫۶۳۱۳ ۰٫۹۴۵۶ ۲۵۸ ۷ دقیقه و ۲۳ ثانیه [۴۸]
۱۲۵ ۴۹ خورشیدگرفتگی ۲۰ ژوئیه ۱۹۲۵ ۲۱:۴۸:۴۲ حلقه‌ای 25.3S 150W -۰٫۷۱۹۳ ۰٫۹۴۳۶ ۳۰۰ ۷ دقیقه و ۱۵ ثانیه [۴۹]
۱۲۵ ۵۰ خورشیدگرفتگی ۱ اوت ۱۹۴۳ ۴:۱۶:۱۳ حلقه‌ای 34.8S 108.6E -۰٫۸۰۴۱ ۰٫۹۴۰۹ ۳۶۷ ۶ دقیقه و ۵۹ ثانیه [۵۰]
۱۲۵ ۵۱ خورشیدگرفتگی ۱۱ اوت ۱۹۶۱ ۱۰:۴۶:۴۷ حلقه‌ای 45.8S 4E -۰٫۸۸۵۹ ۰٫۹۳۷۵ ۴۹۹ ۶ دقیقه و ۳۵ ثانیه [۵۱]
۱۲۵ ۵۲ خورشیدگرفتگی ۲۲ اوت ۱۹۷۹ ۱۷:۲۲:۳۸ حلقه‌ای 59.6S 108.5W -۰٫۹۶۳۲ ۰٫۹۳۲۹ ۹۵۳ ۶ دقیقه و ۳ ثانیه [۵۲]
۱۲۵ ۵۳ خورشیدگرفتگی ۲ سپتامبر ۱۹۹۷ ۰:۰۴:۴۸ جزئی 71.8S 114.3E -1.0352 0.8988 [۵۳]
۱۲۵ ۵۴ خورشیدگرفتگی ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۵ ۶:۵۵:۱۹ جزئی 72.1S 2.3W -1.1004 0.7875 [۵۴]
۱۲۵ ۵۵ خورشیدگرفتگی ۲۳ سپتامبر ۲۰۳۳ ۱۳:۵۴:۳۱ جزئی 72.2S 121.2W -1.1583 0.689 [۵۵]
۱۲۵ ۵۶ خورشیدگرفتگی ۴ اکتبر ۲۰۵۱ ۲۱:۰۲:۱۴ جزئی 72S 117.7E -1.2094 0.6024 [۵۶]
۱۲۵ ۵۷ خورشیدگرفتگی ۱۵ اکتبر ۲۰۶۹ ۴:۱۹:۵۶ جزئی 71.6S 5.5W -1.2524 0.5298 [۵۷]
۱۲۵ ۵۸ خورشیدگرفتگی ۲۶ اکتبر ۲۰۸۷ ۱۱:۴۶:۵۷ جزئی 71S 130.5W -1.2882 0.4696 [۵۸]
۱۲۵ ۵۹ ۶ نوامبر ۲۱۰۵ ۱۹:۲۳:۰۲ جزئی 70.2S 102.7E -1.3168 0.4217 [۵۹]
۱۲۵ ۶۰ ۱۸ نوامبر ۲۱۲۳ ۳:۰۷:۲۶ جزئی 69.3S 25.5W -1.3389 0.3848 [۶۰]
۱۲۵ ۶۱ ۲۸ نوامبر ۲۱۴۱ ۱۰:۵۹:۳۳ جزئی 68.2S 155W -1.3552 0.3577 [۶۱]
۱۲۵ ۶۲ ۹ دسامبر ۲۱۵۹ ۱۸:۵۸:۳۳ جزئی 67.2S 74.4E -1.3663 0.3392 [۶۲]
۱۲۵ ۶۳ ۲۰ دسامبر ۲۱۷۷ ۳:۰۱:۳۵ جزئی 66.1S 56.8W -1.3747 0.3251 [۶۳]
۱۲۵ ۶۴ ۳۱ دسامبر ۲۱۹۵ ۱۱:۰۹:۲۲ جزئی 65.1S 171.4E -1.3797 0.3166 [۶۴]
۱۲۵ ۶۵ ۱۱ ژانویه ۲۲۱۴ ۱۹:۱۷:۵۲ جزئی 64.1S 39.7E -1.3848 0.3078 [۶۵]
۱۲۵ ۶۶ ۲۳ ژانویه ۲۲۳۲ ۳:۲۷:۳۹ جزئی 63.3S 91.9W -1.3891 0.3001 [۶۶]
۱۲۵ ۶۷ ۲ فوریه ۲۲۵۰ ۱۱:۳۴:۰۶ جزئی 62.5S 137.6E -1.3969 0.2864 [۶۷]
۱۲۵ ۶۸ ۱۳ فوریه ۲۲۶۸ ۱۹:۳۹:۳۲ جزئی 61.9S 7.5E -1.4059 0.2703 [۶۸]
۱۲۵ ۶۹ ۲۴ فوریه ۲۲۸۶ ۳:۳۹:۲۳ جزئی 61.5S 121W -1.4203 0.2448 [۶۹]
۱۲۵ ۷۰ ۷ مارس ۲۳۰۴ ۱۱:۳۴:۲۴ جزئی 61.2S 111.8E -1.4389 0.2118 [۷۰]
۱۲۵ ۷۱ ۱۸ مارس ۲۳۲۲ ۱۹:۲۱:۵۱ جزئی 61.1S 13.5W -1.464 0.1671 [۷۱]
۱۲۵ ۷۲ ۲۹ مارس ۲۳۴۰ ۳:۰۳:۳۷ جزئی 61.2S 137.3W -1.4941 0.1131 [۷۲]
۱۲۵ ۷۳ ۹ آوریل ۲۳۵۸ ۱۰:۳۷:۳۹ جزئی 61.4S 100.7E -1.5309 0.0468 [۷۳]

منابع

[ویرایش]