ساروس خورشیدی ۱۱۸

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ساروس ۱۱۸ دوره‌ای زمانی با چرخه‌ای حدود ۱۸ سال و ۱۱ روز و ۸ ساعت (تقریباً ۶۵۸۵ و یک سوم روز) است که شامل ۷۲ خورشیدگرفتگی می‌شود.

رخدادها[ویرایش]

ساروس عضو تاریخ زمان
(بزرگ‌ترین)
ساعت هماهنگ جهانی
نوع مکان
طول و عرض جغرافیایی
گاما قدر گُستره
(km)
مدت زمان
(دقیقه: ثانیه)
منبع
۱۱۸ ۱ ۲۴ مه ۸۰۳ ۱۳:۳۵:۵۲ جزئی 68.1S 0.7W -1.5325 0.0122 [۱]
۱۱۸ ۲ ۳ ژوئن ۸۲۱ ۲۰:۴۵:۴۴ جزئی 67.1S 119.9W -1.4545 0.1561 [۲]
۱۱۸ ۳ ۱۵ ژوئن ۸۳۹ ۳:۵۶:۲۴ جزئی 66.1S 121.2E -1.3758 0.3023 [۳]
۱۱۸ ۴ ۲۵ ژوئن ۸۵۷ ۱۱:۰۸:۲۳ جزئی 65.1S 2.5E -1.2972 0.4494 [۴]
۱۱۸ ۵ ۶ ژوئیه ۸۷۵ ۱۸:۲۴:۵۰ جزئی 64.2S 117W -1.221 0.5929 [۵]
۱۱۸ ۶ ۱۷ ژوئیه ۸۹۳ ۱:۴۵:۱۸ جزئی 63.4S 122.8E -1.1469 0.7327 [۶]
۱۱۸ ۷ ۲۸ ژوئیه ۹۱۱ ۹:۱۲:۲۳ جزئی 62.6S 1.2E -1.0774 0.864 [۷]
۱۱۸ ۸ ۷ اوت ۹۲۹ ۱۶:۴۵:۰۸ جزئی 62S 121.6W -1.0118 0.988 [۸]
۱۱۸ ۹ ۱۹ اوت ۹۴۷ ۰:۲۶:۵۳ کامل 51.3S 139.1E -۰٫۹۵۲۷ ۱٫۰۳۵۷ ۳۹۳ ۲ دقیقه و ۲۹ ثانیه [۹]
۱۱۸ ۱۰ ۲۹ اوت ۹۶۵ ۸:۱۵:۵۱ کامل 47.1S 24.8E -۰٫۸۹۹ ۱٫۰۳۷۷ ۲۸۳ ۲ دقیقه و ۴۱ ثانیه [۱۰]
۱۱۸ ۱۱ ۹ سپتامبر ۹۸۳ ۱۶:۱۳:۱۷ کامل 45.7S 93.8W -۰٫۸۵۱۸ ۱٫۰۳۸۶ ۲۴۲ ۲ دقیقه و ۴۴ ثانیه [۱۱]
۱۱۸ ۱۲ ۲۰ سپتامبر ۱۰۰۱ ۰:۱۹:۰۸ کامل 46.1S 144.9E -۰٫۸۱۱۱ ۱٫۰۳۸۸ ۲۱۸ ۲ دقیقه و ۴۳ ثانیه [۱۲]
۱۱۸ ۱۳ ۱ اکتبر ۱۰۱۹ ۸:۳۴:۲۰ کامل 47.8S 20.9E -۰٫۷۷۸۱ ۱٫۰۳۸۶ ۲۰۲ ۲ دقیقه و ۴۰ ثانیه [۱۳]
۱۱۸ ۱۴ ۱۱ اکتبر ۱۰۳۷ ۱۶:۵۷:۲۳ کامل 50.3S 104.8W -۰٫۷۵۱۲ ۱٫۰۳۸۲ ۱۹۱ ۲ دقیقه و ۳۶ ثانیه [۱۴]
۱۱۸ ۱۵ ۲۳ اکتبر ۱۰۵۵ ۱:۲۷:۴۷ کامل 53.4S 128.1E -۰٫۷۳۰۱ ۱٫۰۳۷۷ ۱۸۳ ۲ دقیقه و ۳۲ ثانیه [۱۵]
۱۱۸ ۱۶ ۲ نوامبر ۱۰۷۳ ۱۰:۰۵:۱۳ کامل 56.8S 0.1E -۰٫۷۱۴۸ ۱٫۰۳۷۳ ۱۷۸ ۲ دقیقه و ۲۹ ثانیه [۱۶]
۱۱۸ ۱۷ ۱۳ نوامبر ۱۰۹۱ ۱۸:۴۸:۵۷ کامل 60.3S 128.2W -۰٫۷۰۴۷ ۱٫۰۳۷۱ ۱۷۵ ۲ دقیقه و ۲۶ ثانیه [۱۷]
۱۱۸ ۱۸ ۲۴ نوامبر ۱۱۰۹ ۳:۳۶:۱۲ کامل 63.5S 104.6E -۰٫۶۹۷۴ ۱٫۰۳۷۲ ۱۷۵ ۲ دقیقه و ۲۶ ثانیه [۱۸]
۱۱۸ ۱۹ ۵ دسامبر ۱۱۲۷ ۱۲:۲۷:۰۸ کامل 65.9S 21.2W -۰٫۶۹۳ ۱٫۰۳۷۷ ۱۷۶ ۲ دقیقه و ۲۸ ثانیه [۱۹]
۱۱۸ ۲۰ ۱۵ دسامبر ۱۱۴۵ ۲۱:۱۸:۴۶ کامل 67S 145W -۰٫۶۸۹۲ ۱٫۰۳۸۷ ۱۸۰ ۲ دقیقه و ۳۲ ثانیه [۲۰]
۱۱۸ ۲۱ ۲۷ دسامبر ۱۱۶۳ ۶:۱۱:۲۷ کامل 66.6S 91.5E -۰٫۶۸۶ ۱٫۰۴ ۱۸۵ ۲ دقیقه و ۳۸ ثانیه [۲۱]
۱۱۸ ۲۲ ۶ ژانویه ۱۱۸۲ ۱۵:۰۰:۳۲ کامل 64.4S 32.7W -۰٫۶۸۰۲ ۱٫۰۴۱۹ ۱۹۲ ۲ دقیقه و ۴۸ ثانیه [۲۲]
۱۱۸ ۲۳ ۱۷ ژانویه ۱۲۰۰ ۲۳:۴۸:۲۹ کامل 61S 159.1W -۰٫۶۷۳۱ ۱٫۰۴۴۳ ۲۰۰ ۳ دقیقه و ۱ ثانیه [۲۳]
۱۱۸ ۲۴ ۲۸ ژانویه ۱۲۱۸ ۸:۳۰:۱۷ کامل 56.5S 73.1E -۰٫۶۶۱۳ ۱٫۰۴۷ ۲۰۹ ۳ دقیقه و ۱۷ ثانیه [۲۴]
۱۱۸ ۲۵ ۸ فوریه ۱۲۳۶ ۱۷:۰۷:۲۸ کامل 51.3S 55.5W -۰٫۶۴۵۴ ۱٫۰۵۰۱ ۲۱۷ ۳ دقیقه و ۳۶ ثانیه [۲۵]
۱۱۸ ۲۶ ۱۹ فوریه ۱۲۵۴ ۱:۳۶:۱۸ کامل 45.4S 176.3E -۰٫۶۲۲۷ ۱٫۰۵۳۴ ۲۲۵ ۳ دقیقه و ۵۹ ثانیه [۲۶]
۱۱۸ ۲۷ ۱ مارس ۱۲۷۲ ۹:۵۹:۳۲ کامل 39.2S 48.6E -۰٫۵۹۵۴ ۱٫۰۵۶۹ ۲۳۲ ۴ دقیقه و ۲۴ ثانیه [۲۷]
۱۱۸ ۲۸ ۱۲ مارس ۱۲۹۰ ۱۸:۱۳:۵۹ کامل 32.7S 77.6W -۰٫۵۶۱۱ ۱٫۰۶۰۴ ۲۳۸ ۴ دقیقه و ۵۲ ثانیه [۲۸]
۱۱۸ ۲۹ ۲۳ مارس ۱۳۰۸ ۲:۲۱:۰۰ کامل 25.9S 157.8E -۰٫۵۲۰۵ ۱٫۰۶۳۸ ۲۴۳ ۵ دقیقه و ۲۱ ثانیه [۲۹]
۱۱۸ ۳۰ ۳ آوریل ۱۳۲۶ ۱۰:۱۹:۳۸ کامل 19S 35.3E -۰٫۴۷۳۱ ۱٫۰۶۶۸ ۲۴۶ ۵ دقیقه و ۴۹ ثانیه [۳۰]
۱۱۸ ۳۱ ۱۳ آوریل ۱۳۴۴ ۱۸:۱۱:۳۶ کامل 12S 85.4W -۰٫۴۲ ۱٫۰۶۹۵ ۲۴۹ ۶ دقیقه و ۱۵ ثانیه [۳۱]
۱۱۸ ۳۲ ۲۵ آوریل ۱۳۶۲ ۱:۵۶:۱۶ کامل 5.2S 155.9E -۰٫۳۶۱۱ ۱٫۰۷۱۷ ۲۴۹ ۶ دقیقه و ۳۷ ثانیه [۳۲]
۱۱۸ ۳۳ ۵ مه ۱۳۸۰ ۹:۳۴:۵۸ کامل 1.5N 39.2E -۰٫۲۹۷۳ ۱٫۰۷۳۲ ۲۴۹ ۶ دقیقه و ۵۲ ثانیه [۳۳]
۱۱۸ ۳۴ ۱۶ مه ۱۳۹۸ ۱۷:۰۸:۴۱ کامل 7.7N 75.7W -۰٫۲۲۹۴ ۱٫۰۷۴۱ ۲۴۷ ۶ دقیقه و ۵۹ ثانیه [۳۴]
۱۱۸ ۳۵ ۲۷ مه ۱۴۱۶ ۰:۳۸:۴۸ کامل 13.5N 171E -۰٫۱۵۸۴ ۱٫۰۷۴۲ ۲۴۴ ۶ دقیقه و ۵۶ ثانیه [۳۵]
۱۱۸ ۳۶ ۷ ژوئن ۱۴۳۴ ۸:۰۵:۲۰ کامل 18.7N 59.3E -۰٫۰۸۴۷ ۱٫۰۷۳۵ ۲۳۹ ۶ دقیقه و ۴۵ ثانیه [۳۶]
۱۱۸ ۳۷ ۱۷ ژوئن ۱۴۵۲ ۱۵:۳۰:۴۲ کامل 23N 51.3W -۰٫۰۱۰۲ ۱٫۰۷۱۹ ۲۳۴ ۶ دقیقه و ۲۶ ثانیه [۳۷]
۱۱۸ ۳۸ ۲۸ ژوئن ۱۴۷۰ ۲۲:۵۴:۵۶ کامل 26.4N 161W ۰٫۰۶۵ ۱٫۰۶۹۵ ۲۲۷ ۶ دقیقه و ۲ ثانیه [۳۸]
۱۱۸ ۳۹ ۹ ژوئیه ۱۴۸۸ ۶:۲۰:۵۱ کامل 28.9N 89.5E ۰٫۱۳۸۴ ۱٫۰۶۶۳ ۲۱۹ ۵ دقیقه و ۳۶ ثانیه [۳۹]
۱۱۸ ۴۰ ۲۰ ژوئیه ۱۵۰۶ ۱۳:۴۶:۵۸ کامل 30.4N 19.8W ۰٫۲۱۱۲ ۱٫۰۶۲۳ ۲۰۹ ۵ دقیقه و ۸ ثانیه [۴۰]
۱۱۸ ۴۱ ۳۰ ژوئیه ۱۵۲۴ ۲۱:۱۷:۳۹ کامل 30.8N 130.2W ۰٫۲۷۹۷ ۱٫۰۵۷۷ ۱۹۸ ۴ دقیقه و ۴۰ ثانیه [۴۱]
۱۱۸ ۴۲ ۱۱ اوت ۱۵۴۲ ۴:۵۱:۰۶ کامل 30.6N 118.6E ۰٫۳۴۵۴ ۱٫۰۵۲۵ ۱۸۴ ۴ دقیقه و ۱۲ ثانیه [۴۲]
۱۱۸ ۴۳ ۲۱ اوت ۱۵۶۰ ۱۲:۳۰:۵۵ کامل 29.7N 5.3E ۰٫۴۰۵ ۱٫۰۴۶۹ ۱۷۰ ۳ دقیقه و ۴۵ ثانیه [۴۳]
۱۱۸ ۴۴ ۱ سپتامبر ۱۵۷۸ ۲۰:۱۵:۰۸ کامل 28.4N 109.6W ۰٫۴۶۰۲ ۱٫۰۴۰۸ ۱۵۲ ۳ دقیقه و ۱۷ ثانیه [۴۴]
۱۱۸ ۴۵ ۲۲ سپتامبر ۱۵۹۶ ۴:۰۷:۰۳ کامل 26.8N 133E ۰٫۵۰۸۵ ۱٫۰۳۴۶ ۱۳۴ ۲ دقیقه و ۵۰ ثانیه [۴۵]
۱۱۸ ۴۶ ۳ اکتبر ۱۶۱۴ ۱۲:۰۴:۵۱ کامل 25.2N 13.5E ۰٫۵۵۱۱ ۱٫۰۲۸۲ ۱۱۳ ۲ دقیقه و ۲۲ ثانیه [۴۶]
۱۱۸ ۴۷ ۱۳ اکتبر ۱۶۳۲ ۲۰:۰۹:۳۹ کامل 23.7N 108.2W ۰٫۵۸۷۳ ۱٫۰۲۲ ۹۱ ۱ دقیقه و ۵۵ ثانیه [۴۷]
۱۱۸ ۴۸ ۲۵ اکتبر ۱۶۵۰ ۴:۲۱:۲۵ کامل 22.3N 127.9E ۰٫۶۱۷ ۱٫۰۱۵۹ ۶۸ ۱ دقیقه و ۲۶ ثانیه [۴۸]
۱۱۸ ۴۹ ۴ نوامبر ۱۶۶۸ ۱۲:۴۰:۰۵ مرکب 21.1N 1.8E ۰٫۶۴۰۱ ۱٫۰۱۰۲ ۴۵ ۰ دقیقه و ۵۷ ثانیه [۴۹]
۱۱۸ ۵۰ ۱۵ نوامبر ۱۶۸۶ ۲۱:۰۵:۰۰ مرکب 20.2N 126W ۰٫۶۵۷۸ ۱٫۰۰۴۸ ۲۲ ۰ دقیقه و ۲۸ ثانیه [۵۰]
۱۱۸ ۵۱ ۲۷ نوامبر ۱۷۰۴ ۵:۳۳:۵۲ حلقه‌ای 19.7N 104.9E ۰٫۶۷۱۶ ۰٫۹۹۹۹ ۱ ۰ دقیقه و ۱ ثانیه [۵۱]
۱۱۸ ۵۲ ۸ دسامبر ۱۷۲۲ ۱۴:۰۷:۳۵ حلقه‌ای 19.5N 25.4W ۰٫۶۸۰۸ ۰٫۹۹۵۵ ۲۱ ۰ دقیقه و ۲۸ ثانیه [۵۲]
۱۱۸ ۵۳ ۱۸ دسامبر ۱۷۴۰ ۲۲:۴۳:۱۷ حلقه‌ای 19.9N 156.4W ۰٫۶۸۷۶ ۰٫۹۹۱۷ ۴۰ ۰ دقیقه و ۵۳ ثانیه [۵۳]
۱۱۸ ۵۴ ۳۰ دسامبر ۱۷۵۸ ۷:۲۰:۱۲ حلقه‌ای 20.8N 72.2E ۰٫۶۹۲۹ ۰٫۹۸۸۵ ۵۶ ۱ دقیقه و ۱۵ ثانیه [۵۴]
۱۱۸ ۵۵ ۹ ژانویه ۱۷۷۷ ۱۵:۵۵:۳۵ حلقه‌ای 22.4N 58.9W ۰٫۶۹۸۸ ۰٫۹۸۵۹ ۷۰ ۱ دقیقه و ۳۲ ثانیه [۵۵]
۱۱۸ ۵۶ ۲۱ ژانویه ۱۷۹۵ ۰:۲۹:۱۳ حلقه‌ای 24.8N 170.3E ۰٫۷۰۵۵ ۰٫۹۸۳۷ ۸۱ ۱ دقیقه و ۴۴ ثانیه [۵۶]
۱۱۸ ۵۷ ۱ فوریه ۱۸۱۳ ۸:۵۸:۲۷ حلقه‌ای 27.9N 40.4E ۰٫۷۱۵۲ ۰٫۹۸۲ ۹۱ ۱ دقیقه و ۵۳ ثانیه [۵۷]
۱۱۸ ۵۸ ۱۲ فوریه ۱۸۳۱ ۱۷:۲۱:۴۵ حلقه‌ای 31.9N 88.3W ۰٫۷۲۸۸ ۰٫۹۸۰۷ ۱۰۰ ۱ دقیقه و ۵۷ ثانیه [۵۸]
۱۱۸ ۵۹ ۲۳ فوریه ۱۸۴۹ ۱:۳۸:۰۹ حلقه‌ای 36.7N 144.3E ۰٫۷۴۷۵ ۰٫۹۷۹۶ ۱۰۸ ۱ دقیقه و ۵۸ ثانیه [۵۹]
۱۱۸ ۶۰ ۶ مارس ۱۸۶۷ ۹:۴۶:۴۸ حلقه‌ای 42.3N 18.4E ۰٫۷۷۱۶ ۰٫۹۷۸۷ ۱۱۸ ۱ دقیقه و ۵۷ ثانیه [۶۰]
۱۱۸ ۶۱ ۱۶ مارس ۱۸۸۵ ۱۷:۴۵:۴۳ حلقه‌ای 48.9N 106.1W ۰٫۸۰۳ ۰٫۹۷۷۸ ۱۳۲ ۱ دقیقه و ۵۵ ثانیه [۶۱]
۱۱۸ ۶۲ خورشیدگرفتگی ۲۹ مارس ۱۹۰۳ ۱:۳۵:۲۳ حلقه‌ای 56.2N 130.3E ۰٫۸۴۱۳ ۰٫۹۷۶۷ ۱۵۳ ۱ دقیقه و ۵۳ ثانیه [۶۲]
۱۱۸ ۶۳ خورشیدگرفتگی ۸ آوریل ۱۹۲۱ ۹:۱۵:۰۱ حلقه‌ای 64.5N 5.6E ۰٫۸۸۶۹ ۰٫۹۷۵۳ ۱۹۲ ۱ دقیقه و ۵۰ ثانیه [۶۳]
۱۱۸ ۶۴ خورشیدگرفتگی ۱۹ آوریل ۱۹۳۹ ۱۶:۴۵:۵۳ حلقه‌ای 73.1N 129.1W ۰٫۹۳۸۸ ۰٫۹۷۳۱ ۲۸۵ ۱ دقیقه و ۴۹ ثانیه [۶۴]
۱۱۸ ۶۵ خورشیدگرفتگی ۳۰ آوریل ۱۹۵۷ ۰:۰۵:۲۸ حلقه‌ای 70.6N 40.3E 0.9992 0.9799 - - [۶۵]
۱۱۸ ۶۶ خورشیدگرفتگی ۱۱ مه ۱۹۷۵ ۷:۱۷:۳۳ جزئی 69.7N 80.2W 1.0647 0.8636 [۶۶]
۱۱۸ ۶۷ خورشیدگرفتگی ۲۱ مه ۱۹۹۳ ۱۴:۲۰:۱۵ جزئی 68.8N 162.3E 1.1372 0.7352 [۶۷]
۱۱۸ ۶۸ خورشیدگرفتگی ۱۱ خرداد ۱۳۹۰ ۲۱:۱۷:۱۸ جزئی 67.8N 46.8E 1.213 0.601 [۶۸]
۱۱۸ ۶۹ خورشیدگرفتگی ۱۲ ژوئن ۲۰۲۹ ۴:۰۶:۱۳ جزئی 66.8N 66.2W 1.2943 0.4576 [۶۹]
۱۱۸ ۷۰ خورشیدگرفتگی ۲۳ ژوئن ۲۰۴۷ ۱۰:۵۲:۳۱ جزئی 65.8N 178W 1.3766 0.3129 [۷۰]
۱۱۸ ۷۱ خورشیدگرفتگی ۳ ژوئیه ۲۰۶۵ ۱۷:۳۳:۵۲ جزئی 64.8N 71.9E 1.4619 0.1638 [۷۱]
۱۱۸ ۷۲ خورشیدگرفتگی ۱۵ ژوئیه ۲۰۸۳ ۰:۱۴:۲۳ جزئی 64N 37.7W 1.5465 0.0168 [۷۲]

منابع[ویرایش]