ساروس خورشیدی ۱۲۰

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ساروس ۱۲۰ دوره‌ای زمانی با چرخه‌ای حدود ۱۸ سال و ۱۱ روز و ۸ ساعت (تقریباً ۶۵۸۵ و یک سوم روز) است که شامل ۷۱ خورشیدگرفتگی می‌شود.

رخدادها[ویرایش]

ساروس عضو تاریخ زمان
(بزرگ‌ترین)
ساعت هماهنگ جهانی
نوع مکان
طول و عرض جغرافیایی
گاما قدر گُستره
(km)
مدت زمان
(دقیقه: ثانیه)
منبع
۱۲۰ ۱ ۲۷ مه ۹۳۳ ۴:۱۰:۴۱ جزئی 67.7S 132.3E -1.5258 0.063 [۱]
۱۲۰ ۲ ۷ ژوئن ۹۵۱ ۱۰:۳۳:۳۶ جزئی 66.7S 25.1E -1.4414 0.2073 [۲]
۱۲۰ ۳ ۱۷ ژوئن ۹۶۹ ۱۶:۵۴:۲۶ جزئی 65.7S 81W -1.3547 0.3558 [۳]
۱۲۰ ۴ ۲۸ ژوئن ۹۸۷ ۲۳:۱۷:۳۱ جزئی 64.8S 172.8E -1.269 0.5024 [۴]
۱۲۰ ۵ ۹ ژوئیه ۱۰۰۵ ۵:۴۲:۱۸ جزئی 63.9S 66.5E -1.1837 0.6481 [۵]
۱۲۰ ۶ ۲۰ ژوئیه ۱۰۲۳ ۱۲:۱۱:۲۹ جزئی 63S 40.6W -1.1015 0.7883 [۶]
۱۲۰ ۷ ۳۰ ژوئیه ۱۰۴۱ ۱۸:۴۵:۴۴ جزئی 62.3S 148.7W -1.0226 0.9223 [۷]
۱۲۰ ۸ ۱۱ اوت ۱۰۵۹ ۱:۲۷:۳۰ حلقه‌ای 49.9S 125.8E -۰٫۹۴۹۳ ۰٫۹۳۳۷ ۷۷۵ ۶ دقیقه و ۱۰ ثانیه [۸]
۱۲۰ ۹ ۲۱ اوت ۱۰۷۷ ۸:۱۷:۱۱ حلقه‌ای 43.9S 27E -۰٫۸۸۱۷ ۰٫۹۳۴۴ ۵۰۲ ۶ دقیقه و ۲۱ ثانیه [۹]
۱۲۰ ۱۰ ۱ سپتامبر ۱۰۹۵ ۱۵:۱۴:۳۹ حلقه‌ای 41.2S 76W -۰٫۸۱۹۷ ۰٫۹۳۴۳ ۴۱۴ ۶ دقیقه و ۲۴ ثانیه [۱۰]
۱۲۰ ۱۱ ۱۱ سپتامبر ۱۱۱۳ ۲۲:۲۲:۴۱ حلقه‌ای 40.5S 177.7E -۰٫۷۶۵۸ ۰٫۹۳۳۶ ۳۷۳ ۶ دقیقه و ۲۴ ثانیه [۱۱]
۱۲۰ ۱۲ ۲۳ سپتامبر ۱۱۳۱ ۵:۳۹:۵۴ حلقه‌ای 41.2S 68.9E -۰٫۷۱۸۸ ۰٫۹۳۲۸ ۳۵۱ ۶ دقیقه و ۲۴ ثانیه [۱۲]
۱۲۰ ۱۳ ۳ اکتبر ۱۱۴۹ ۱۳:۰۸:۱۱ حلقه‌ای 43S 42.7W -۰٫۶۸۰۲ ۰٫۹۳۲ ۳۳۹ ۶ دقیقه و ۲۴ ثانیه [۱۳]
۱۲۰ ۱۴ ۱۴ اکتبر ۱۱۶۷ ۲۰:۴۴:۴۱ حلقه‌ای 45.4S 156W -۰٫۶۴۷۷ ۰٫۹۳۱۳ ۳۳۲ ۶ دقیقه و ۲۴ ثانیه [۱۴]
۱۲۰ ۱۵ ۲۵ اکتبر ۱۱۸۵ ۴:۳۱:۵۶ حلقه‌ای 48.4S 88.5E -۰٫۶۲۳۳ ۰٫۹۳۰۸ ۳۲۸ ۶ دقیقه و ۲۴ ثانیه [۱۵]
۱۲۰ ۱۶ ۵ نوامبر ۱۲۰۳ ۱۲:۲۵:۵۴ حلقه‌ای 51.4S 27.9W -۰٫۶۰۳۷ ۰٫۹۳۰۷ ۳۲۳ ۶ دقیقه و ۲۳ ثانیه [۱۶]
۱۲۰ ۱۷ ۱۵ نوامبر ۱۲۲۱ ۲۰:۲۷:۲۸ حلقه‌ای 54.2S 145W -۰٫۵۹ ۰٫۹۳۱ ۳۱۹ ۶ دقیقه و ۲۰ ثانیه [۱۷]
۱۲۰ ۱۸ ۲۷ نوامبر ۱۲۳۹ ۴:۳۳:۳۵ حلقه‌ای 56.5S 98.1E -۰٫۵۷۹۵ ۰٫۹۳۱۸ ۳۱۳ ۶ دقیقه و ۱۶ ثانیه [۱۸]
۱۲۰ ۱۹ ۷ دسامبر ۱۲۵۷ ۱۲:۴۴:۳۶ حلقه‌ای 57.9S 18.9W -۰٫۵۷۲۵ ۰٫۹۳۳۲ ۳۰۵ ۶ دقیقه و ۹ ثانیه [۱۹]
۱۲۰ ۲۰ ۱۸ دسامبر ۱۲۷۵ ۲۰:۵۶:۳۴ حلقه‌ای 58S 135.5W -۰٫۵۶۵۷ ۰٫۹۳۵۲ ۲۹۴ ۶ دقیقه و ۰ ثانیه [۲۰]
۱۲۰ ۲۱ ۲۹ دسامبر ۱۲۹۳ ۵:۰۹:۱۲ حلقه‌ای 56.8S 107.6E -۰٫۵۵۸۸ ۰٫۹۳۷۹ ۲۷۹ ۵ دقیقه و ۴۸ ثانیه [۲۱]
۱۲۰ ۲۲ ۹ ژانویه ۱۳۱۲ ۱۳:۲۰:۰۳ حلقه‌ای 54.3S 10.2W -۰٫۵۵ ۰٫۹۴۱۳ ۲۶۱ ۵ دقیقه و ۳۳ ثانیه [۲۲]
۱۲۰ ۲۳ ۱۹ ژانویه ۱۳۳۰ ۲۱:۲۸:۴۸ حلقه‌ای 50.6S 129W -۰٫۵۳۹۱ ۰٫۹۴۵۲ ۲۴۰ ۵ دقیقه و ۱۶ ثانیه [۲۳]
۱۲۰ ۲۴ ۳۱ ژانویه ۱۳۴۸ ۵:۳۱:۳۴ حلقه‌ای 46S 111.9E -۰٫۵۲۲۶ ۰٫۹۴۹۹ ۲۱۶ ۴ دقیقه و ۵۵ ثانیه [۲۴]
۱۲۰ ۲۵ ۱۰ فوریه ۱۳۶۶ ۱۳:۲۹:۵۵ حلقه‌ای 40.6S 7.4W -۰٫۵۰۱۶ ۰٫۹۵۴۹ ۱۹۰ ۴ دقیقه و ۳۲ ثانیه [۲۵]
۱۲۰ ۲۶ ۲۱ فوریه ۱۳۸۴ ۲۱:۲۰:۴۵ حلقه‌ای 34.6S 126W -۰٫۴۷۳۸ ۰٫۹۶۰۵ ۱۶۲ ۴ دقیقه و ۵ ثانیه [۲۶]
۱۲۰ ۲۷ ۴ مارس ۱۴۰۲ ۵:۰۶:۳۹ حلقه‌ای 28.2S 115.9E -۰٫۴۴۱ ۰٫۹۶۶۵ ۱۳۴ ۳ دقیقه و ۳۴ ثانیه [۲۷]
۱۲۰ ۲۸ ۱۴ مارس ۱۴۲۰ ۱۲:۴۲:۵۷ حلقه‌ای 21.4S 0.3W -۰٫۳۹۹۴ ۰٫۹۷۲۷ ۱۰۶ ۲ دقیقه و ۵۹ ثانیه [۲۸]
۱۲۰ ۲۹ ۲۵ مارس ۱۴۳۸ ۲۰:۱۴:۲۳ حلقه‌ای 14.5S 115.5W -۰٫۳۵۲۹ ۰٫۹۷۹ ۸۰ ۲ دقیقه و ۲۱ ثانیه [۲۹]
۱۲۰ ۳۰ ۵ آوریل ۱۴۵۶ ۳:۳۷:۱۴ حلقه‌ای 7.3S 131.5E -۰٫۲۹۸ ۰٫۹۸۵۳ ۵۴ ۱ دقیقه و ۴۰ ثانیه [۳۰]
۱۲۰ ۳۱ ۱۶ آوریل ۱۴۷۴ ۱۰:۵۵:۴۸ حلقه‌ای 0.2S 19.7E -۰٫۲۳۸۷ ۰٫۹۹۱۶ ۳۰ ۰ دقیقه و ۵۸ ثانیه [۳۱]
۱۲۰ ۳۲ ۲۶ آوریل ۱۴۹۲ ۱۸:۰۷:۱۰ حلقه‌ای 6.8N 90W -۰٫۱۷۲۳ ۰٫۹۹۷۶ ۸ ۰ دقیقه و ۱۶ ثانیه [۳۲]
۱۲۰ ۳۳ ۸ مه ۱۵۱۰ ۱:۱۶:۱۵ مرکب 13.5N 161.4E -۰٫۱۰۳ ۱٫۰۰۳۳ ۱۲ ۰ دقیقه و ۲۲ ثانیه [۳۳]
۱۲۰ ۳۴ ۱۸ مه ۱۵۲۸ ۸:۲۱:۰۵ مرکب 19.9N 54.6E -۰٫۰۲۹ ۱٫۰۰۸۵ ۲۹ ۰ دقیقه و ۵۶ ثانیه [۳۴]
۱۲۰ ۳۵ ۲۹ مه ۱۵۴۶ ۱۵:۲۴:۴۰ مرکب 25.7N 51W ۰٫۰۴۷ ۱٫۰۱۳۳ ۴۶ ۱ دقیقه و ۲۴ ثانیه [۳۵]
۱۲۰ ۳۶ ۸ ژوئن ۱۵۶۴ ۲۲:۲۶:۴۹ مرکب 30.8N 155.4W ۰٫۱۲۵۳ ۱٫۰۱۷۴ ۶۰ ۱ دقیقه و ۴۴ ثانیه [۳۶]
۱۲۰ ۳۷ ۲۰ ژوئن ۱۵۸۲ ۵:۳۰:۲۷ کامل 35N 100.8E ۰٫۲۰۳۲ ۱٫۰۲۱ ۷۳ ۱ دقیقه و ۵۹ ثانیه [۳۷]
۱۲۰ ۳۸ ۱۰ ژوئیه ۱۶۰۰ ۱۲:۳۵:۵۸ کامل 38.2N 2.7W ۰٫۲۸۰۴ ۱٫۰۲۳۸ ۸۴ ۲ دقیقه و ۸ ثانیه [۳۸]
۱۲۰ ۳۹ ۲۱ ژوئیه ۱۶۱۸ ۱۹:۴۴:۳۰ کامل 40.4N 106.3W ۰٫۳۵۵۸ ۱٫۰۲۶ ۹۴ ۲ دقیقه و ۱۳ ثانیه [۳۹]
۱۲۰ ۴۰ ۱ اوت ۱۶۳۶ ۲:۵۸:۱۵ کامل 41.5N 148.9E ۰٫۴۲۷۹ ۱٫۰۲۷۵ ۱۰۳ ۲ دقیقه و ۱۵ ثانیه [۴۰]
۱۲۰ ۴۱ ۱۲ اوت ۱۶۵۴ ۱۰:۱۷:۴۳ کامل 41.7N 42.5E ۰٫۴۹۶۲ ۱٫۰۲۸۵ ۱۱۰ ۲ دقیقه و ۱۶ ثانیه [۴۱]
۱۲۰ ۴۲ ۲۲ اوت ۱۶۷۲ ۱۷:۴۴:۰۶ کامل 41.2N 66.2W ۰٫۵۵۹۴ ۱٫۰۲۸۸ ۱۱۷ ۲ دقیقه و ۱۵ ثانیه [۴۲]
۱۲۰ ۴۳ ۳ سپتامبر ۱۶۹۰ ۱:۱۷:۴۷ کامل 40.3N 177.4W ۰٫۶۱۷۳ ۱٫۰۲۸۷ ۱۲۲ ۲ دقیقه و ۱۳ ثانیه [۴۳]
۱۲۰ ۴۴ ۱۴ سپتامبر ۱۷۰۸ ۹:۰۰:۲۲ کامل 39.2N 68.3E ۰٫۶۶۸۵ ۱٫۰۲۸۱ ۱۲۶ ۲ دقیقه و ۱۰ ثانیه [۴۴]
۱۲۰ ۴۵ ۲۵ سپتامبر ۱۷۲۶ ۱۶:۵۱:۴۵ کامل 38N 49W ۰٫۷۱۳۴ ۱٫۰۲۷۳ ۱۲۹ ۲ دقیقه و ۷ ثانیه [۴۵]
۱۲۰ ۴۶ ۶ اکتبر ۱۷۴۴ ۰:۵۱:۲۴ کامل 37N 169.1W ۰٫۷۵۲۱ ۱٫۰۲۶۳ ۱۳۲ ۲ دقیقه و ۴ ثانیه [۴۶]
۱۲۰ ۴۷ ۱۷ اکتبر ۱۷۶۲ ۹:۰۰:۳۴ کامل 36.2N 67.6E ۰٫۷۸۳۶ ۱٫۰۲۵۳ ۱۳۵ ۲ دقیقه و ۲ ثانیه [۴۷]
۱۲۰ ۴۸ ۲۷ اکتبر ۱۷۸۰ ۱۷:۱۸:۲۷ کامل 35.6N 58.6W ۰٫۸۰۸۳ ۱٫۰۲۴۴ ۱۳۸ ۲ دقیقه و ۰ ثانیه [۴۸]
۱۲۰ ۴۹ ۸ نوامبر ۱۷۹۸ ۱:۴۴:۳۹ کامل 35.1N 172.5E ۰٫۸۲۷ ۱٫۰۲۳۷ ۱۴۱ ۱ دقیقه و ۵۹ ثانیه [۴۹]
۱۲۰ ۵۰ ۱۹ نوامبر ۱۸۱۶ ۱۰:۱۷:۲۳ کامل 35N 41.5E ۰٫۸۴۰۸ ۱٫۰۲۳۳ ۱۴۴ ۲ دقیقه و ۰ ثانیه [۵۰]
۱۲۰ ۵۱ ۳۰ نوامبر ۱۸۳۴ ۱۸:۵۶:۳۵ کامل 34.9N 91.6W ۰٫۸۴۹۸ ۱٫۰۲۳۳ ۱۵۰ ۲ دقیقه و ۲ ثانیه [۵۱]
۱۲۰ ۵۲ ۱۱ دسامبر ۱۸۵۲ ۳:۴۰:۴۴ کامل 35.2N 133.9E ۰٫۸۵۵۱ ۱٫۰۲۳۷ ۱۵۶ ۲ دقیقه و ۵ ثانیه [۵۲]
۱۲۰ ۵۳ خورشیدگرفتگی ۲۲ دسامبر ۱۸۷۰ ۱۲:۲۷:۳۳ کامل 35.7N 1.5W ۰٫۸۵۸۵ ۱٫۰۲۴۸ ۱۶۵ ۲ دقیقه و ۱۱ ثانیه [۵۳]
۱۲۰ ۵۴ خورشیدگرفتگی ۱ ژانویه ۱۸۸۹ ۲۱:۱۶:۵۰ کامل 36.7N 137.6W ۰٫۸۶۰۳ ۱٫۰۲۶۲ ۱۷۵ ۲ دقیقه و ۱۷ ثانیه [۵۴]
۱۲۰ ۵۵ خورشیدگرفتگی ۱۴ ژانویه ۱۹۰۷ ۶:۰۵:۴۳ کامل 38.3N 86.4E ۰٫۸۶۲۸ ۱٫۰۲۸۱ ۱۸۹ ۲ دقیقه و ۲۵ ثانیه [۵۵]
۱۲۰ ۵۶ خورشیدگرفتگی ۲۴ ژانویه ۱۹۲۵ ۱۴:۵۴:۰۳ کامل 40.5N 49.6W ۰٫۸۶۶۱ ۱٫۰۳۰۴ ۲۰۶ ۲ دقیقه و ۳۲ ثانیه [۵۶]
۱۲۰ ۵۷ خورشیدگرفتگی ۴ فوریه ۱۹۴۳ ۲۳:۳۸:۱۰ کامل 43.6N 175.1E ۰٫۸۷۳۴ ۱٫۰۳۳۱ ۲۲۹ ۲ دقیقه و ۳۹ ثانیه [۵۷]
۱۲۰ ۵۸ خورشیدگرفتگی ۱۵ فوریه ۱۹۶۱ ۸:۱۹:۴۸ کامل 47.4N 40E ۰٫۸۸۳ ۱٫۰۳۶ ۲۵۸ ۲ دقیقه و ۴۵ ثانیه [۵۸]
۱۲۰ ۵۹ خورشیدگرفتگی ۲۶ فوریه ۱۹۷۹ ۱۶:۵۵:۰۶ کامل 52.1N 94.5W ۰٫۸۹۸۱ ۱٫۰۳۹۱ ۲۹۸ ۲ دقیقه و ۴۹ ثانیه [۵۹]
۱۲۰ ۶۰ خورشیدگرفتگی ۹ مارس ۱۹۹۷ ۱:۲۴:۵۱ کامل 57.8N 130.7E ۰٫۹۱۸۳ ۱٫۰۴۲ ۳۵۶ ۲ دقیقه و ۵۰ ثانیه [۶۰]
۱۲۰ ۶۱ خورشیدگرفتگی ۲۰ مارس ۲۰۱۵ ۹:۴۶:۴۷ کامل 64.4N 6.6W ۰٫۹۴۵۴ ۱٫۰۴۴۵ ۴۶۳ ۲ دقیقه و ۴۷ ثانیه [۶۱]
۱۲۰ ۶۲ خورشیدگرفتگی ۳۰ مارس ۲۰۳۳ ۱۸:۰۲:۳۶ کامل 71.3N 155.8W ۰٫۹۷۷۸ ۱٫۰۴۶۲ ۷۸۱ ۲ دقیقه و ۳۷ ثانیه [۶۲]
۱۲۰ ۶۳ خورشیدگرفتگی ۱۱ آوریل ۲۰۵۱ ۲:۱۰:۳۹ جزئی 71.6N 32.2E 1.0169 0.9849 [۶۳]
۱۲۰ ۶۴ خورشیدگرفتگی ۲۱ آوریل ۲۰۶۹ ۱۰:۱۱:۰۹ جزئی 71N 101.3W 1.0624 0.8992 [۶۴]
۱۲۰ ۶۵ خورشیدگرفتگی ۲ مه ۲۰۸۷ ۱۸:۰۴:۴۲ جزئی 70.3N 127.6E 1.1139 0.8011 [۶۵]
۱۲۰ ۶۶ ۱۴ مه ۲۱۰۵ ۱:۵۲:۰۶ جزئی 69.4N 1.4W 1.1708 0.6921 [۶۶]
۱۲۰ ۶۷ ۲۵ مه ۲۱۲۳ ۹:۳۳:۲۷ جزئی 68.5N 128.2W 1.2325 0.5729 [۶۷]
۱۲۰ ۶۸ ۴ ژوئن ۲۱۴۱ ۱۷:۰۹:۵۹ جزئی 67.5N 106.7E 1.2981 0.4458 [۶۸]
۱۲۰ ۶۹ ۱۶ ژوئن ۲۱۵۹ ۰:۴۲:۴۴ جزئی 66.5N 17W 1.3668 0.3124 [۶۹]
۱۲۰ ۷۰ ۲۶ ژوئن ۲۱۷۷ ۸:۱۳:۲۸ جزئی 65.5N 139.8W 1.4371 0.1758 [۷۰]
۱۲۰ ۷۱ ۷ ژوئیه ۲۱۹۵ ۱۵:۴۱:۲۱ جزئی 64.6N 98.5E 1.5095 0.0353 [۷۱]

منابع[ویرایش]