ساروس خورشیدی ۱۱۶

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ساروس ۱۱۶ دوره‌ای زمانی با چرخه‌ای حدود ۱۸ سال و ۱۱ روز و ۸ ساعت (تقریباً ۶۵۸۵ و یک سوم روز) است که شامل ۷۰ خورشیدگرفتگی می‌شود.

رخدادها[ویرایش]

ساروس عضو تاریخ زمان
(بزرگ‌ترین)
ساعت هماهنگ جهانی
نوع مکان
طول و عرض جغرافیایی
گاما قدر گُستره
(km)
مدت زمان
(دقیقه: ثانیه)
منبع
۱۱۶ ۱ ۲۳ ژوئن ۷۲۷ ۲۲:۳۴:۳۵ جزئی 65.4S 161.5W -1.4763 0.1082 [۱]
۱۱۶ ۲ ۴ ژوئیه ۷۴۵ ۵:۵۳:۱۸ جزئی 64.5S 78.2E -1.4085 0.2381 [۲]
۱۱۶ ۳ ۱۵ ژوئیه ۷۶۳ ۱۳:۱۴:۲۴ جزئی 63.7S 42.4W -1.3432 0.3625 [۳]
۱۱۶ ۴ ۲۵ ژوئیه ۷۸۱ ۲۰:۳۷:۵۳ جزئی 62.9S 163.3W -1.2802 0.4816 [۴]
۱۱۶ ۵ ۶ اوت ۷۹۹ ۴:۰۶:۰۸ جزئی 62.2S 74.8E -1.2217 0.591 [۵]
۱۱۶ ۶ ۱۶ اوت ۸۱۷ ۱۱:۳۸:۱۸ جزئی 61.7S 47.8W -1.167 0.6921 [۶]
۱۱۶ ۷ ۲۷ اوت ۸۳۵ ۱۹:۱۷:۳۰ جزئی 61.3S 172W -1.1186 0.7805 [۷]
۱۱۶ ۸ ۷ سپتامبر ۸۵۳ ۳:۰۲:۴۲ جزئی 61S 62.3E -1.0755 0.8578 [۸]
۱۱۶ ۹ ۱۸ سپتامبر ۸۷۱ ۱۰:۵۴:۵۱ جزئی 60.9S 64.9W -1.0389 0.9224 [۹]
۱۱۶ ۱۰ ۲۸ سپتامبر ۸۸۹ ۱۸:۵۴:۰۰ جزئی 61S 166.1E -1.0086 0.9748 [۱۰]
۱۱۶ ۱۱ ۱۰ اکتبر ۹۰۷ ۳:۰۰:۳۷ حلقه‌ای 62.7S 54.1E -۰٫۹۸۵۱ ۰٫۹۸۶۹ ۲۹۱ ۰ دقیقه و ۴۷ ثانیه [۱۱]
۱۱۶ ۱۲ ۲۰ اکتبر ۹۲۵ ۱۱:۱۴:۰۰ حلقه‌ای 64.9S 67W -۰٫۹۶۷۷ ۰٫۹۸۲۷ ۲۵۰ ۱ دقیقه و ۳ ثانیه [۱۲]
۱۱۶ ۱۳ ۳۱ اکتبر ۹۴۳ ۱۹:۳۲:۰۸ حلقه‌ای 67.8S 166.7E -۰٫۹۵۴۸ ۰٫۹۷۸۳ ۲۶۵ ۱ دقیقه و ۱۹ ثانیه [۱۳]
۱۱۶ ۱۴ ۱۱ نوامبر ۹۶۱ ۳:۵۶:۱۶ حلقه‌ای 71.3S 35.8E -۰٫۹۴۷۵ ۰٫۹۷۳۹ ۲۹۸ ۱ دقیقه و ۳۵ ثانیه [۱۴]
۱۱۶ ۱۵ ۲۲ نوامبر ۹۷۹ ۱۲:۲۳:۳۱ حلقه‌ای 75S 98.4W -۰٫۹۴۳۹ ۰٫۹۶۹۹ ۳۳۵ ۱ دقیقه و ۴۹ ثانیه [۱۵]
۱۱۶ ۱۶ ۲ دسامبر ۹۹۷ ۲۰:۵۳:۲۹ حلقه‌ای 78.7S 123.3E -۰٫۹۴۲۹ ۰٫۹۶۶۳ ۳۷۴ ۲ دقیقه و ۲ ثانیه [۱۶]
۱۱۶ ۱۷ ۱۴ دسامبر ۱۰۱۵ ۵:۲۲:۲۰ حلقه‌ای 82.5S 19.5W -۰٫۹۴۲ ۰٫۹۶۳۳ ۴۰۷ ۲ دقیقه و ۱۴ ثانیه [۱۷]
۱۱۶ ۱۸ ۲۴ دسامبر ۱۰۳۳ ۱۳:۵۱:۱۴ حلقه‌ای 85.6S 179.6W -۰٫۹۴۱۸ ۰٫۹۶۰۹ ۴۳۴ ۲ دقیقه و ۲۴ ثانیه [۱۸]
۱۱۶ ۱۹ ۴ ژانویه ۱۰۵۲ ۲۲:۱۶:۱۷ حلقه‌ای 86.3S 14.2W -۰٫۹۳۹۵ ۰٫۹۵۹۱ ۴۴۶ ۲ دقیقه و ۳۳ ثانیه [۱۹]
۱۱۶ ۲۰ ۱۵ ژانویه ۱۰۷۰ ۶:۳۷:۰۳ حلقه‌ای 83.3S 174.7E -۰٫۹۳۴۶ ۰٫۹۵۸ ۴۴۰ ۲ دقیقه و ۴۲ ثانیه [۲۰]
۱۱۶ ۲۱ ۲۶ ژانویه ۱۰۸۸ ۱۴:۵۰:۵۶ حلقه‌ای 78.9S 29.2E -۰٫۹۲۴۹ ۰٫۹۵۷۵ ۴۱۵ ۲ دقیقه و ۵۰ ثانیه [۲۱]
۱۱۶ ۲۲ ۵ فوریه ۱۱۰۶ ۲۲:۵۸:۱۸ حلقه‌ای 73.6S 106.6W -۰٫۹۱۰۶ ۰٫۹۵۷۵ ۳۷۸ ۲ دقیقه و ۵۹ ثانیه [۲۲]
۱۱۶ ۲۳ ۱۷ فوریه ۱۱۲۴ ۶:۵۶:۰۷ حلقه‌ای 67.5S 123E -۰٫۸۸۹۳ ۰٫۹۵۸۱ ۳۳۵ ۳ دقیقه و ۸ ثانیه [۲۳]
۱۱۶ ۲۴ ۲۷ فوریه ۱۱۴۲ ۱۴:۴۵:۰۰ حلقه‌ای 60.8S 2.9W -۰٫۸۶۱۵ ۰٫۹۵۸۹ ۲۹۳ ۳ دقیقه و ۱۷ ثانیه [۲۴]
۱۱۶ ۲۵ ۹ مارس ۱۱۶۰ ۲۲:۲۳:۳۸ حلقه‌ای 53.5S 124.9W -۰٫۸۲۵۹ ۰٫۹۵۹۹ ۲۵۶ ۳ دقیقه و ۲۸ ثانیه [۲۵]
۱۱۶ ۲۶ ۲۱ مارس ۱۱۷۸ ۵:۵۳:۱۵ حلقه‌ای 46S 116.4E -۰٫۷۸۳۸ ۰٫۹۶۱ ۲۲۵ ۳ دقیقه و ۳۹ ثانیه [۲۶]
۱۱۶ ۲۷ ۳۱ مارس ۱۱۹۶ ۱۳:۱۱:۰۹ حلقه‌ای 38.1S 1.4E -۰٫۷۳۲۶ ۰٫۹۶۲۱ ۲۰۰ ۳ دقیقه و ۵۲ ثانیه [۲۷]
۱۱۶ ۲۸ ۱۱ آوریل ۱۲۱۴ ۲۰:۲۰:۴۹ حلقه‌ای 30.2S 110.8W -۰٫۶۷۵۱ ۰٫۹۶۲۹ ۱۸۰ ۴ دقیقه و ۵ ثانیه [۲۸]
۱۱۶ ۲۹ ۲۲ آوریل ۱۲۳۲ ۳:۲۰:۱۶ حلقه‌ای 22.2S 140.3E -۰٫۶۰۹۷ ۰٫۹۶۳۶ ۱۶۵ ۴ دقیقه و ۱۸ ثانیه [۲۹]
۱۱۶ ۳۰ ۳ مه ۱۲۵۰ ۱۰:۱۳:۱۱ حلقه‌ای 14.6S 33.6E -۰٫۵۳۹۷ ۰٫۹۶۳۹ ۱۵۵ ۴ دقیقه و ۳۲ ثانیه [۳۰]
۱۱۶ ۳۱ ۱۳ مه ۱۲۶۸ ۱۶:۵۶:۲۳ حلقه‌ای 7.2S 69.9W -۰٫۴۶۲۲ ۰٫۹۶۳۸ ۱۴۸ ۴ دقیقه و ۴۴ ثانیه [۳۱]
۱۱۶ ۳۲ ۲۴ مه ۱۲۸۶ ۲۳:۳۶:۱۵ حلقه‌ای 0.4S 171.9W -۰٫۳۸۲۵ ۰٫۹۶۳۲ ۱۴۴ ۴ دقیقه و ۵۵ ثانیه [۳۲]
۱۱۶ ۳۳ ۴ ژوئن ۱۳۰۴ ۶:۰۹:۳۶ حلقه‌ای 5.9N 88.6E -۰٫۲۹۷۷ ۰٫۹۶۲۲ ۱۴۴ ۵ دقیقه و ۴ ثانیه [۳۳]
۱۱۶ ۳۴ ۱۵ ژوئن ۱۳۲۲ ۱۲:۴۱:۴۷ حلقه‌ای 11.4N 9.8W -۰٫۲۱۲۷ ۰٫۹۶۰۷ ۱۴۶ ۵ دقیقه و ۱۱ ثانیه [۳۴]
۱۱۶ ۳۵ ۲۵ ژوئن ۱۳۴۰ ۱۹:۱۰:۳۸ حلقه‌ای 16N 106.7W -۰٫۱۲۵۳ ۰٫۹۵۸۶ ۱۵۱ ۵ دقیقه و ۱۷ ثانیه [۳۵]
۱۱۶ ۳۶ ۷ ژوئیه ۱۳۵۸ ۱:۴۱:۴۵ حلقه‌ای 19.6N 156.6E -۰٫۰۴۰۴ ۰٫۹۵۶۲ ۱۶۰ ۵ دقیقه و ۲۲ ثانیه [۳۶]
۱۱۶ ۳۷ ۱۷ ژوئیه ۱۳۷۶ ۸:۱۳:۱۴ حلقه‌ای 22.2N 60.3E ۰٫۰۴۳۹ ۰٫۹۵۳۳ ۱۷۱ ۵ دقیقه و ۳۰ ثانیه [۳۷]
۱۱۶ ۳۸ ۲۸ ژوئیه ۱۳۹۴ ۱۴:۴۸:۱۷ حلقه‌ای 23.7N 36.5W ۰٫۱۲۴۹ ۰٫۹۵۰۱ ۱۸۴ ۵ دقیقه و ۴۰ ثانیه [۳۸]
۱۱۶ ۳۹ ۷ اوت ۱۴۱۲ ۲۱:۲۷:۴۶ حلقه‌ای 24.4N 134.5W ۰٫۲۰۱۸ ۰٫۹۴۶۵ ۲۰۱ ۵ دقیقه و ۵۵ ثانیه [۳۹]
۱۱۶ ۴۰ ۱۹ اوت ۱۴۳۰ ۴:۱۳:۵۲ حلقه‌ای 24.2N 125.7E ۰٫۲۷۲۹ ۰٫۹۴۲۸ ۲۱۹ ۶ دقیقه و ۱۳ ثانیه [۴۰]
۱۱۶ ۴۱ ۲۹ اوت ۱۴۴۸ ۱۱:۰۷:۰۵ حلقه‌ای 23.4N 23.8E ۰٫۳۳۸ ۰٫۹۳۸۹ ۲۳۹ ۶ دقیقه و ۳۷ ثانیه [۴۱]
۱۱۶ ۴۲ ۹ سپتامبر ۱۴۶۶ ۱۸:۰۷:۵۴ حلقه‌ای 22.2N 80.5W ۰٫۳۹۶۶ ۰٫۹۳۵۱ ۲۶۰ ۷ دقیقه و ۵ ثانیه [۴۲]
۱۱۶ ۴۳ ۲۰ سپتامبر ۱۴۸۴ ۱:۱۷:۵۵ حلقه‌ای 20.8N 172.4E ۰٫۴۴۷۴ ۰٫۹۳۱۳ ۲۸۳ ۷ دقیقه و ۳۹ ثانیه [۴۳]
۱۱۶ ۴۴ ۱ اکتبر ۱۵۰۲ ۸:۳۶:۱۷ حلقه‌ای 19.3N 62.8E ۰٫۴۹۱۳ ۰٫۹۲۷۷ ۳۰۶ ۸ دقیقه و ۱۶ ثانیه [۴۴]
۱۱۶ ۴۵ ۱۱ اکتبر ۱۵۲۰ ۱۶:۰۳:۲۰ حلقه‌ای 17.8N 49.4W ۰٫۵۲۷۷ ۰٫۹۲۴۴ ۳۲۹ ۸ دقیقه و ۵۷ ثانیه [۴۵]
۱۱۶ ۴۶ ۲۲ اکتبر ۱۵۳۸ ۲۳:۳۸:۴۱ حلقه‌ای 16.6N 164.1W ۰٫۵۵۷۲ ۰٫۹۲۱۴ ۳۵۱ ۹ دقیقه و ۴۱ ثانیه [۴۶]
۱۱۶ ۴۷ ۲ نوامبر ۱۵۵۶ ۷:۲۲:۱۳ حلقه‌ای 15.5N 78.9E ۰٫۵۷۹۸ ۰٫۹۱۹ ۳۷۰ ۱۰ دقیقه و ۲۴ ثانیه [۴۷]
۱۱۶ ۴۸ ۱۳ نوامبر ۱۵۷۴ ۱۵:۱۲:۱۷ حلقه‌ای 14.8N 40W ۰٫۵۹۷ ۰٫۹۱۷۱ ۳۸۷ ۱۱ دقیقه و ۳ ثانیه [۴۸]
۱۱۶ ۴۹ ۳ دسامبر ۱۵۹۲ ۲۳:۰۷:۱۶ حلقه‌ای 14.5N 160.2W ۰٫۶۱۰۲ ۰٫۹۱۵۹ ۴۰۱ ۱۱ دقیقه و ۳۶ ثانیه [۴۹]
۱۱۶ ۵۰ ۱۵ دسامبر ۱۶۱۰ ۷:۰۶:۴۸ حلقه‌ای 14.7N 78.2E ۰٫۶۱۹۵ ۰٫۹۱۵۳ ۴۰۹ ۱۱ دقیقه و ۵۶ ثانیه [۵۰]
۱۱۶ ۵۱ ۲۵ دسامبر ۱۶۲۸ ۱۵:۰۸:۴۷ حلقه‌ای 15.4N 44W ۰٫۶۲۶۵ ۰٫۹۱۵۳ ۴۱۳ ۱۲ دقیقه و ۲ ثانیه [۵۱]
۱۱۶ ۵۲ ۵ ژانویه ۱۶۴۷ ۲۳:۱۰:۵۹ حلقه‌ای 16.9N 166.5W ۰٫۶۳۳۶ ۰٫۹۱۶۱ ۴۱۳ ۱۱ دقیقه و ۵۰ ثانیه [۵۲]
۱۱۶ ۵۳ ۱۶ ژانویه ۱۶۶۵ ۷:۱۱:۵۱ حلقه‌ای 19.1N 71.2E ۰٫۶۴۲ ۰٫۹۱۷۴ ۴۰۹ ۱۱ دقیقه و ۲۴ ثانیه [۵۳]
۱۱۶ ۵۴ ۲۷ ژانویه ۱۶۸۳ ۱۵:۱۰:۰۹ حلقه‌ای 22.1N 50.6W ۰٫۶۵۲۶ ۰٫۹۱۹۵ ۴۰۱ ۱۰ دقیقه و ۴۴ ثانیه [۵۴]
۱۱۶ ۵۵ ۷ فوریه ۱۷۰۱ ۲۳:۰۴:۵۳ حلقه‌ای 25.9N 171.7W ۰٫۶۶۶۳ ۰٫۹۲۱۹ ۳۹۳ ۹ دقیقه و ۵۵ ثانیه [۵۵]
۱۱۶ ۵۶ ۱۹ فوریه ۱۷۱۹ ۶:۵۲:۵۷ حلقه‌ای 30.5N 68.6E ۰٫۶۸۵۶ ۰٫۹۲۵ ۳۸۴ ۹ دقیقه و ۱ ثانیه [۵۶]
۱۱۶ ۵۷ ۱ مارس ۱۷۳۷ ۱۴:۳۵:۱۷ حلقه‌ای 36N 50.1W ۰٫۷۰۹۹ ۰٫۹۲۸۳ ۳۷۸ ۸ دقیقه و ۴ ثانیه [۵۷]
۱۱۶ ۵۸ ۱۲ مارس ۱۷۵۵ ۲۲:۰۹:۳۲ حلقه‌ای 42.2N 167.4W ۰٫۷۴۱۳ ۰٫۹۳۱۹ ۳۷۵ ۷ دقیقه و ۷ ثانیه [۵۸]
۱۱۶ ۵۹ ۲۳ مارس ۱۷۷۳ ۵:۳۶:۵۸ حلقه‌ای 49.3N 76.2E ۰٫۷۷۸۵ ۰٫۹۳۵۷ ۳۷۸ ۶ دقیقه و ۱۳ ثانیه [۵۹]
۱۱۶ ۶۰ ۳ آوریل ۱۷۹۱ ۱۲:۵۵:۱۳ حلقه‌ای 57.1N 39.5W ۰٫۸۲۳۶ ۰٫۹۳۹۴ ۳۹۴ ۵ دقیقه و ۲۱ ثانیه [۶۰]
۱۱۶ ۶۱ ۱۴ آوریل ۱۸۰۹ ۲۰:۰۷:۱۱ حلقه‌ای 65.8N 157.3W ۰٫۸۷۴۲ ۰٫۹۴۲۹ ۴۳۵ ۴ دقیقه و ۳۵ ثانیه [۶۱]
۱۱۶ ۶۲ ۲۶ آوریل ۱۸۲۷ ۳:۱۱:۱۴ حلقه‌ای 74.8N 73.4E ۰٫۹۳۱۶ ۰٫۹۴۵۸ ۵۵۹ ۳ دقیقه و ۵۳ ثانیه [۶۲]
۱۱۶ ۶۳ ۶ مه ۱۸۴۵ ۱۰:۰۹:۰۰ حلقه‌ای 73.4N 110.6W ۰٫۹۹۴۵ ۰٫۹۴۶۲ - ۳ دقیقه و ۱۵ ثانیه [۶۳]
۱۱۶ ۶۴ ۱۷ مه ۱۸۶۳ ۱۷:۰۰:۴۵ جزئی 69.2N 126.8E 1.0627 0.8606 [۶۴]
۱۱۶ ۶۵ ۲۷ مه ۱۸۸۱ ۲۳:۴۸:۴۱ جزئی 68.2N 13.3E 1.1345 0.737 [۶۵]
۱۱۶ ۶۶ ۸ ژوئن ۱۸۹۹ ۶:۳۳:۴۳ جزئی 67.2N 98.9W 1.2089 0.6076 [۶۶]
۱۱۶ ۶۷ خورشیدگرفتگی ۱۹ ژوئن ۱۹۱۷ ۱۳:۱۶:۲۱ جزئی 66.2N 150.1E 1.2857 0.4729 [۶۷]
۱۱۶ ۶۸ خورشیدگرفتگی ۳۰ ژوئن ۱۹۳۵ ۱۹:۵۹:۴۶ جزئی 65.2N 39.1E 1.3623 0.3375 [۶۸]
۱۱۶ ۶۹ خورشیدگرفتگی ۱۱ ژوئیه ۱۹۵۳ ۲:۴۴:۱۴ جزئی 64.3N 71.7W 1.4388 0.2015 [۶۹]
۱۱۶ ۷۰ خورشیدگرفتگی ۲۲ ژوئیه ۱۹۷۱ ۹:۳۱:۵۵ جزئی 63.5N 177E 1.513 0.0689 [۷۰]

منابع[ویرایش]