ساروس خورشیدی ۱۱۳

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ساروس ۱۱۳ دوره‌ای زمانی با چرخه‌ای حدود ۱۸ سال و ۱۱ روز و ۸ ساعت (تقریباً ۶۵۸۵ و یک سوم روز) است که شامل ۷۱ خورشیدگرفتگی می‌شود.

رخدادها[ویرایش]

ساروس عضو تاریخ زمان
(بزرگ‌ترین)
ساعت هماهنگ جهانی
نوع مکان
طول و عرض جغرافیایی
گاما قدر گُستره
(km)
مدت زمان
(دقیقه: ثانیه)
منبع
۱۱۳ ۱ ۲۲ ژوئیه ۵۸۶ ۱:۰۷:۱۹ جزئی 68.6N 15.5W 1.488 0.0869 [۱]
۱۱۳ ۲ ۱ اوت ۶۰۴ ۸:۳۷:۵۱ جزئی 69.5N 140.7W 1.4301 0.1981 [۲]
۱۱۳ ۳ ۱۲ اوت ۶۲۲ ۱۶:۱۲:۴۳ جزئی 70.3N 92.4E 1.3763 0.3006 [۳]
۱۱۳ ۴ ۲۲ اوت ۶۴۰ ۲۳:۵۴:۲۸ جزئی 71N 36.8W 1.3287 0.3906 [۴]
۱۱۳ ۵ ۳ سپتامبر ۶۵۸ ۷:۴۲:۱۱ جزئی 71.5N 167.9W 1.2866 0.4693 [۵]
۱۱۳ ۶ ۱۳ سپتامبر ۶۷۶ ۱۵:۳۷:۱۲ جزئی 71.8N 58.7E 1.2509 0.5352 [۶]
۱۱۳ ۷ ۲۴ سپتامبر ۶۹۴ ۲۳:۳۹:۱۰ جزئی 71.8N 76.6W 1.2216 0.5889 [۷]
۱۱۳ ۸ ۵ اکتبر ۷۱۲ ۷:۴۸:۵۴ جزئی 71.6N 146.2E 1.1989 0.6297 [۸]
۱۱۳ ۹ ۱۶ اکتبر ۷۳۰ ۱۶:۰۴:۵۰ جزئی 71.2N 7.8E 1.1824 0.659 [۹]
۱۱۳ ۱۰ ۲۷ اکتبر ۷۴۸ ۰:۲۶:۱۶ جزئی 70.5N 131.5W 1.1709 0.6789 [۱۰]
۱۱۳ ۱۱ ۷ نوامبر ۷۶۶ ۸:۵۲:۵۲ جزئی 69.6N 88.5E 1.1644 0.6897 [۱۱]
۱۱۳ ۱۲ ۱۷ نوامبر ۷۸۴ ۱۷:۲۳:۵۱ جزئی 68.7N 52W 1.1619 0.6934 [۱۲]
۱۱۳ ۱۳ ۲۹ نوامبر ۸۰۲ ۱:۵۶:۳۵ جزئی 67.6N 167.8E 1.1616 0.6933 [۱۳]
۱۱۳ ۱۴ ۹ دسامبر ۸۲۰ ۱۰:۳۰:۲۸ جزئی 66.5N 27.9E 1.1629 0.6904 [۱۴]
۱۱۳ ۱۵ ۲۰ دسامبر ۸۳۸ ۱۹:۰۲:۵۸ جزئی 65.5N 111.2W 1.1638 0.6885 [۱۵]
۱۱۳ ۱۶ ۳۱ دسامبر ۸۵۶ ۳:۳۴:۰۱ جزئی 64.5N 110.5E 1.1642 0.6875 [۱۶]
۱۱۳ ۱۷ ۱۱ ژانویه ۸۷۵ ۱۱:۵۹:۱۱ جزئی 63.6N 25.9W 1.1603 0.6941 [۱۷]
۱۱۳ ۱۸ ۲۱ ژانویه ۸۹۳ ۲۰:۲۰:۱۹ جزئی 62.8N 161W 1.1538 0.7054 [۱۸]
۱۱۳ ۱۹ ۲ فوریه ۹۱۱ ۴:۳۲:۵۴ جزئی 62.1N 66.3E 1.141 0.7279 [۱۹]
۱۱۳ ۲۰ ۱۲ فوریه ۹۲۹ ۱۲:۳۸:۴۰ جزئی 61.5N 64.5W 1.1233 0.759 [۲۰]
۱۱۳ ۲۱ ۲۳ فوریه ۹۴۷ ۲۰:۳۳:۱۲ جزئی 61.2N 167.6E 1.0972 0.8049 [۲۱]
۱۱۳ ۲۲ ۶ مارس ۹۶۵ ۴:۱۹:۵۹ جزئی 60.9N 41.8E 1.0655 0.8607 [۲۲]
۱۱۳ ۲۳ ۱۷ مارس ۹۸۳ ۱۱:۵۵:۱۸ جزئی 60.9N 81.1W 1.0251 0.9317 [۲۳]
۱۱۳ ۲۴ ۲۷ مارس ۱۰۰۱ ۱۹:۲۰:۵۶ حلقه‌ای 61.1N 178W ۰٫۹۷۷۵ ۰٫۹۶۳۷ ۶۴۲ ۲ دقیقه و ۲۶ ثانیه [۲۴]
۱۱۳ ۲۵ ۸ آوریل ۱۰۱۹ ۲:۳۶:۰۰ حلقه‌ای 60.6N 87.3E ۰٫۹۲۲۲ ۰٫۹۶۶۳ ۳۱۱ ۲ دقیقه و ۲۳ ثانیه [۲۵]
۱۱۳ ۲۶ ۱۸ آوریل ۱۰۳۷ ۹:۴۲:۴۰ حلقه‌ای 60.7N 9.9W ۰٫۸۶۰۷ ۰٫۹۶۷۹ ۲۲۵ ۲ دقیقه و ۲۱ ثانیه [۲۶]
۱۱۳ ۲۷ ۲۹ آوریل ۱۰۵۵ ۱۶:۴۰:۳۲ حلقه‌ای 60.8N 105.2W ۰٫۷۹۲۷ ۰٫۹۶۸۷ ۱۸۳ ۲ دقیقه و ۲۲ ثانیه [۲۷]
۱۱۳ ۲۸ ۹ مه ۱۰۷۳ ۲۳:۳۰:۳۵ حلقه‌ای 60.3N 161.7E ۰٫۷۱۸۹ ۰٫۹۶۹ ۱۶۰ ۲ دقیقه و ۲۷ ثانیه [۲۸]
۱۱۳ ۲۹ ۲۱ مه ۱۰۹۱ ۶:۱۴:۳۲ حلقه‌ای 58.7N 69.9E ۰٫۶۴۰۸ ۰٫۹۶۸۷ ۱۴۶ ۲ دقیقه و ۳۷ ثانیه [۲۹]
۱۱۳ ۳۰ ۳۱ مه ۱۱۰۹ ۱۲:۵۳:۴۷ حلقه‌ای 55.9N 21.8W ۰٫۵۵۹۶ ۰٫۹۶۷۸ ۱۴۰ ۲ دقیقه و ۵۱ ثانیه [۳۰]
۱۱۳ ۳۱ ۱۱ ژوئن ۱۱۲۷ ۱۹:۲۸:۵۸ حلقه‌ای 51.8N 114.2W ۰٫۴۷۵۶ ۰٫۹۶۶۴ ۱۳۸ ۳ دقیقه و ۱۰ ثانیه [۳۱]
۱۱۳ ۳۲ ۲۲ ژوئن ۱۱۴۵ ۲:۰۲:۴۴ حلقه‌ای 46.6N 151.7E ۰٫۳۹۰۹ ۰٫۹۶۴۵ ۱۴۰ ۳ دقیقه و ۳۵ ثانیه [۳۲]
۱۱۳ ۳۳ ۳ ژوئیه ۱۱۶۳ ۸:۳۶:۰۴ حلقه‌ای 40.5N 55.9E ۰٫۳۰۶۴ ۰٫۹۶۲ ۱۴۵ ۴ دقیقه و ۶ ثانیه [۳۳]
۱۱۳ ۳۴ ۱۳ ژوئیه ۱۱۸۱ ۱۵:۱۱:۳۸ حلقه‌ای 33.9N 42W ۰٫۲۲۴۴ ۰٫۹۵۹ ۱۵۳ ۴ دقیقه و ۴۲ ثانیه [۳۴]
۱۱۳ ۳۵ ۲۴ ژوئیه ۱۱۹۹ ۲۱:۴۸:۳۱ حلقه‌ای 26.8N 141.4W ۰٫۱۴۳۹ ۰٫۹۵۵۷ ۱۶۳ ۵ دقیقه و ۲۱ ثانیه [۳۵]
۱۱۳ ۳۶ ۴ اوت ۱۲۱۷ ۴:۳۰:۵۰ حلقه‌ای 19.4N 117E ۰٫۰۶۸۶ ۰٫۹۵۲ ۱۷۶ ۶ دقیقه و ۱ ثانیه [۳۶]
۱۱۳ ۳۷ ۱۵ اوت ۱۲۳۵ ۱۱:۱۷:۲۳ حلقه‌ای 11.9N 13.7E -۰٫۰۰۲۷ ۰٫۹۴۸۱ ۱۹۱ ۶ دقیقه و ۴۰ ثانیه [۳۷]
۱۱۳ ۳۸ ۲۵ اوت ۱۲۵۳ ۱۸:۱۱:۵۳ حلقه‌ای 4.4N 91.8W -۰٫۰۶۷۱ ۰٫۹۴۴ ۲۰۷ ۷ دقیقه و ۱۶ ثانیه [۳۸]
۱۱۳ ۳۹ ۶ سپتامبر ۱۲۷۱ ۱:۱۲:۰۰ حلقه‌ای 3S 161E -۰٫۱۲۶۳ ۰٫۹۳۹۸ ۲۲۵ ۷ دقیقه و ۴۸ ثانیه [۳۹]
۱۱۳ ۴۰ ۱۶ سپتامبر ۱۲۸۹ ۸:۲۲:۰۲ حلقه‌ای 10.1S 51.5E -۰٫۱۷۶۸ ۰٫۹۳۵۷ ۲۴۳ ۸ دقیقه و ۱۵ ثانیه [۴۰]
۱۱۳ ۴۱ ۲۷ سپتامبر ۱۳۰۷ ۱۵:۳۹:۰۴ حلقه‌ای 16.9S 59.6W -۰٫۲۲۱۱ ۰٫۹۳۱۷ ۲۶۱ ۸ دقیقه و ۳۹ ثانیه [۴۱]
۱۱۳ ۴۲ ۷ اکتبر ۱۳۲۵ ۲۳:۰۵:۳۲ حلقه‌ای 23.2S 172.5W -۰٫۲۵۷۴ ۰٫۹۲۸۱ ۲۷۹ ۸ دقیقه و ۵۷ ثانیه [۴۲]
۱۱۳ ۴۳ ۱۹ اکتبر ۱۳۴۳ ۶:۳۹:۲۵ حلقه‌ای 29S 73.3E -۰٫۲۸۷۳ ۰٫۹۲۴۷ ۲۹۶ ۹ دقیقه و ۱۲ ثانیه [۴۳]
۱۱۳ ۴۴ ۲۹ اکتبر ۱۳۶۱ ۱۴:۲۱:۵۲ حلقه‌ای 34.1S 42.1W -۰٫۳۱۰۱ ۰٫۹۲۱۹ ۳۱۰ ۹ دقیقه و ۲۲ ثانیه [۴۴]
۱۱۳ ۴۵ ۹ نوامبر ۱۳۷۹ ۲۲:۱۰:۲۹ حلقه‌ای 38.3S 158W -۰٫۳۲۷۵ ۰٫۹۱۹۵ ۳۲۳ ۹ دقیقه و ۲۹ ثانیه [۴۵]
۱۱۳ ۴۶ ۲۰ نوامبر ۱۳۹۷ ۶:۰۴:۱۸ حلقه‌ای 41.6S 85.7E -۰٫۳۴۰۷ ۰٫۹۱۷۸ ۳۳۳ ۹ دقیقه و ۳۲ ثانیه [۴۶]
۱۱۳ ۴۷ ۱ دسامبر ۱۴۱۵ ۱۴:۰۲:۳۲ حلقه‌ای 43.7S 30.7W -۰٫۳۵۰۳ ۰٫۹۱۶۶ ۳۳۹ ۹ دقیقه و ۳۱ ثانیه [۴۷]
۱۱۳ ۴۸ ۱۱ دسامبر ۱۴۳۳ ۲۲:۰۳:۴۴ حلقه‌ای 44.6S 147.3W -۰٫۳۵۷۹ ۰٫۹۱۶۲ ۳۴۲ ۹ دقیقه و ۲۵ ثانیه [۴۸]
۱۱۳ ۴۹ ۲۳ دسامبر ۱۴۵۱ ۶:۰۵:۲۰ حلقه‌ای 44.3S 96E -۰٫۳۶۵۱ ۰٫۹۱۶۴ ۳۴۲ ۹ دقیقه و ۱۶ ثانیه [۴۹]
۱۱۳ ۵۰ ۲ ژانویه ۱۴۷۰ ۱۴:۰۵:۵۶ حلقه‌ای 43.1S 20.7W -۰٫۳۷۳۳ ۰٫۹۱۷۳ ۳۳۹ ۹ دقیقه و ۲ ثانیه [۵۰]
۱۱۳ ۵۱ ۱۳ ژانویه ۱۴۸۸ ۲۲:۰۳:۴۵ حلقه‌ای 41S 137.4W -۰٫۳۸۴ ۰٫۹۱۸۸ ۳۳۳ ۸ دقیقه و ۴۵ ثانیه [۵۱]
۱۱۳ ۵۲ ۲۴ ژانویه ۱۵۰۶ ۵:۵۸:۰۷ حلقه‌ای 38.3S 106.1E -۰٫۳۹۷۹ ۰٫۹۲۰۹ ۳۲۵ ۸ دقیقه و ۲۶ ثانیه [۵۲]
۱۱۳ ۵۳ ۴ فوریه ۱۵۲۴ ۱۳:۴۵:۳۵ حلقه‌ای 35.4S 9.3W -۰٫۴۱۷۶ ۰٫۹۲۳۵ ۳۱۵ ۸ دقیقه و ۵ ثانیه [۵۳]
۱۱۳ ۵۴ ۱۴ فوریه ۱۵۴۲ ۲۱:۲۷:۲۳ حلقه‌ای 32.5S 123.8W -۰٫۴۴۲۴ ۰٫۹۲۶۵ ۳۰۵ ۷ دقیقه و ۴۴ ثانیه [۵۴]
۱۱۳ ۵۵ ۲۶ فوریه ۱۵۶۰ ۵:۰۰:۴۴ حلقه‌ای 29.9S 123.5E -۰٫۴۷۴۱ ۰٫۹۲۹۹ ۲۹۴ ۷ دقیقه و ۲۲ ثانیه [۵۵]
۱۱۳ ۵۶ ۸ مارس ۱۵۷۸ ۱۲:۲۶:۵۲ حلقه‌ای 27.7S 12.3E -۰٫۵۱۲ ۰٫۹۳۳۶ ۲۸۴ ۷ دقیقه و ۱ ثانیه [۵۶]
۱۱۳ ۵۷ ۲۸ مارس ۱۵۹۶ ۱۹:۴۳:۱۹ حلقه‌ای 26.3S 96.5W -۰٫۵۵۸۳ ۰٫۹۳۷۳ ۲۷۵ ۶ دقیقه و ۴۲ ثانیه [۵۷]
۱۱۳ ۵۸ ۹ آوریل ۱۶۱۴ ۲:۵۲:۵۸ حلقه‌ای 25.7S 156.2E -۰٫۶۱۰۳ ۰٫۹۴۱۱ ۲۶۸ ۶ دقیقه و ۲۲ ثانیه [۵۸]
۱۱۳ ۵۹ ۱۹ آوریل ۱۶۳۲ ۹:۵۴:۳۰ حلقه‌ای 26.4S 50.8E -۰٫۶۶۹۴ ۰٫۹۴۴۷ ۲۶۷ ۶ دقیقه و ۳ ثانیه [۵۹]
۱۱۳ ۶۰ ۳۰ آوریل ۱۶۵۰ ۱۶:۴۸:۴۹ حلقه‌ای 28.5S 52.9W -۰٫۷۳۴۷ ۰٫۹۴۸۱ ۲۷۴ ۵ دقیقه و ۴۳ ثانیه [۶۰]
۱۱۳ ۶۱ ۱۰ مه ۱۶۶۸ ۲۳:۳۷:۲۴ حلقه‌ای 32.3S 155.4W -۰٫۸۰۴۹ ۰٫۹۵۱ ۲۹۶ ۵ دقیقه و ۲۱ ثانیه [۶۱]
۱۱۳ ۶۲ ۲۲ مه ۱۶۸۶ ۶:۲۱:۲۰ حلقه‌ای 38.6S 103.3E -۰٫۸۷۹۱ ۰٫۹۵۳۳ ۳۵۳ ۴ دقیقه و ۵۶ ثانیه [۶۲]
۱۱۳ ۶۳ ۲ ژوئن ۱۷۰۴ ۱۳:۰۲:۳۶ حلقه‌ای 49.1S 3.4E -۰٫۹۵۶۱ ۰٫۹۵۴۲ ۵۷۸ ۴ دقیقه و ۲۶ ثانیه [۶۳]
۱۱۳ ۶۴ ۱۳ ژوئن ۱۷۲۲ ۱۹:۴۰:۱۹ جزئی 65.2S 93.5W -1.0364 0.9083 [۶۴]
۱۱۳ ۶۵ ۲۴ ژوئن ۱۷۴۰ ۲:۱۸:۵۴ جزئی 66.2S 156.7E -1.1163 0.7697 [۶۵]
۱۱۳ ۶۶ ۵ ژوئیه ۱۷۵۸ ۸:۵۷:۴۴ جزئی 67.2S 46.4E -1.1961 0.6302 [۶۶]
۱۱۳ ۶۷ ۱۵ ژوئیه ۱۷۷۶ ۱۵:۳۹:۲۹ جزئی 68.2S 65.1W -1.2739 0.4935 [۶۷]
۱۱۳ ۶۸ ۲۶ ژوئیه ۱۷۹۴ ۲۲:۲۴:۲۷ جزئی 69.1S 178W -1.3496 0.3599 [۶۸]
۱۱۳ ۶۹ ۷ اوت ۱۸۱۲ ۵:۱۵:۵۰ جزئی 70S 67E -1.4205 0.2343 [۶۹]
۱۱۳ ۷۰ ۱۸ اوت ۱۸۳۰ ۱۲:۱۳:۳۵ جزئی 70.7S 50.2W -1.4866 0.1171 [۷۰]
۱۱۳ ۷۱ ۲۸ اوت ۱۸۴۸ ۱۹:۱۸:۲۲ جزئی 71.3S 169.6W -1.5475 0.009 [۷۱]

منابع[ویرایش]