پرش به محتوا

ساروس خورشیدی ۱۲۲

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ساروس ۱۲۲ دوره‌ای زمانی با چرخه‌ای حدود ۱۸ سال و ۱۱ روز و ۸ ساعت (تقریباً ۶۵۸۵ و یک سوم روز) است که شامل ۷۰ خورشیدگرفتگی می‌شود.

رخدادها

[ویرایش]
ساروس عضو تاریخ زمان
(بزرگ‌ترین)
ساعت هماهنگ جهانی
نوع مکان
طول و عرض جغرافیایی
گاما قدر گُستره
(km)
مدت زمان
(دقیقه: ثانیه)
منبع
۱۲۲ ۱ ۱۷ آوریل ۹۹۱ ۱۰:۰۰:۰۶ جزئی 70.8S 87.9E -1.5013 0.0624 [۱]
۱۲۲ ۲ ۲۷ آوریل ۱۰۰۹ ۱۷:۳۳:۰۵ جزئی 70.1S 38.6W -1.4445 0.17 [۲]
۱۲۲ ۳ ۹ مه ۱۰۲۷ ۱:۰۰:۴۸ جزئی 69.3S 163.3W -1.384 0.2848 [۳]
۱۲۲ ۴ ۱۹ مه ۱۰۴۵ ۸:۲۱:۵۲ جزئی 68.3S 74.3E -1.3184 0.4089 [۴]
۱۲۲ ۵ ۳۰ مه ۱۰۶۳ ۱۵:۳۹:۳۴ جزئی 67.4S 46.7W -1.2508 0.5365 [۵]
۱۲۲ ۶ ۹ ژوئن ۱۰۸۱ ۲۲:۵۲:۳۶ جزئی 66.4S 166.1W -1.18 0.6695 [۶]
۱۲۲ ۷ ۲۱ ژوئن ۱۰۹۹ ۶:۰۵:۱۵ جزئی 65.4S 75.1E -1.1092 0.8015 [۷]
۱۲۲ ۸ ۱ ژوئیه ۱۱۱۷ ۱۳:۱۶:۲۷ جزئی 64.5S 43W -1.0377 0.9337 [۸]
۱۲۲ ۹ ۱۲ ژوئیه ۱۱۳۵ ۲۰:۲۸:۴۸ کامل 51.5S 147.8W -۰٫۹۶۷۶ ۱٫۰۱۷۹ ۲۴۸ ۱ دقیقه و ۲۵ ثانیه [۹]
۱۲۲ ۱۰ ۲۳ ژوئیه ۱۱۵۳ ۳:۴۲:۳۸ کامل 41.6S 105E -۰٫۸۹۹۴ ۱٫۰۱۶۱ ۱۲۵ ۱ دقیقه و ۲۲ ثانیه [۱۰]
۱۲۲ ۱۱ ۳ اوت ۱۱۷۱ ۱۱:۰۰:۱۸ کامل 36.2S 4.6W -۰٫۸۳۵ ۱٫۰۱۲۶ ۷۷ ۱ دقیقه و ۶ ثانیه [۱۱]
۱۲۲ ۱۲ ۱۳ اوت ۱۱۸۹ ۱۸:۲۲:۰۸ مرکب 33.2S 115.4W -۰٫۷۷۴۴ ۱٫۰۰۸۲ ۴۳ ۰ دقیقه و ۴۳ ثانیه [۱۲]
۱۲۲ ۱۳ ۲۵ اوت ۱۲۰۷ ۱:۴۸:۵۱ مرکب 31.9S 132.6E -۰٫۷۱۸۶ ۱٫۰۰۳۱ ۱۵ ۰ دقیقه و ۱۶ ثانیه [۱۳]
۱۲۲ ۱۴ ۴ سپتامبر ۱۲۲۵ ۹:۲۱:۵۸ حلقه‌ای 31.9S 19E -۰٫۶۶۸۶ ۰٫۹۹۷۷ ۱۱ ۰ دقیقه و ۱۲ ثانیه [۱۴]
۱۲۲ ۱۵ ۱۵ سپتامبر ۱۲۴۳ ۱۷:۰۱:۴۵ حلقه‌ای 33S 96W -۰٫۶۲۴۹ ۰٫۹۹۲ ۳۵ ۰ دقیقه و ۴۲ ثانیه [۱۵]
۱۲۲ ۱۶ ۲۶ سپتامبر ۱۲۶۱ ۰:۴۸:۳۱ حلقه‌ای 35S 147.3E -۰٫۵۸۷۸ ۰٫۹۸۶۳ ۵۹ ۱ دقیقه و ۱۲ ثانیه [۱۶]
۱۲۲ ۱۷ ۷ اکتبر ۱۲۷۹ ۸:۴۲:۲۱ حلقه‌ای 37.6S 29.1E -۰٫۵۵۷۳ ۰٫۹۸۰۵ ۸۲ ۱ دقیقه و ۴۲ ثانیه [۱۷]
۱۲۲ ۱۸ ۱۷ اکتبر ۱۲۹۷ ۱۶:۴۲:۵۰ حلقه‌ای 40.6S 90.4W -۰٫۵۳۳ ۰٫۹۷۵۱ ۱۰۴ ۲ دقیقه و ۱۱ ثانیه [۱۸]
۱۲۲ ۱۹ ۲۹ اکتبر ۱۳۱۵ ۰:۴۹:۵۹ حلقه‌ای 43.8S 149.1E -۰٫۵۱۵ ۰٫۹۶۹۸ ۱۲۶ ۲ دقیقه و ۴۰ ثانیه [۱۹]
۱۲۲ ۲۰ ۸ نوامبر ۱۳۳۳ ۹:۰۱:۱۱ حلقه‌ای 46.8S 28.4E -۰٫۵۰۱۲ ۰٫۹۶۵۱ ۱۴۵ ۳ دقیقه و ۶ ثانیه [۲۰]
۱۲۲ ۲۱ ۱۹ نوامبر ۱۳۵۱ ۱۷:۱۸:۰۴ حلقه‌ای 49.4S 92.7W -۰٫۴۹۲۹ ۰٫۹۶۰۸ ۱۶۳ ۳ دقیقه و ۳۲ ثانیه [۲۱]
۱۲۲ ۲۲ ۳۰ نوامبر ۱۳۶۹ ۱:۳۶:۵۸ حلقه‌ای 51.4S 146.6E -۰٫۴۸۷۳ ۰٫۹۵۷ ۱۷۹ ۳ دقیقه و ۵۵ ثانیه [۲۲]
۱۲۲ ۲۳ ۱۱ دسامبر ۱۳۸۷ ۹:۵۸:۳۰ حلقه‌ای 52.4S 26.1E -۰٫۴۸۴۳ ۰٫۹۵۳۹ ۱۹۳ ۴ دقیقه و ۱۶ ثانیه [۲۳]
۱۲۲ ۲۴ ۲۱ دسامبر ۱۴۰۵ ۱۸:۱۷:۵۸ حلقه‌ای 52.2S 93.7W -۰٫۴۸۰۳ ۰٫۹۵۱۴ ۲۰۴ ۴ دقیقه و ۳۵ ثانیه [۲۴]
۱۲۲ ۲۵ ۲ ژانویه ۱۴۲۴ ۲:۳۷:۱۶ حلقه‌ای 50.7S 146.2E -۰٫۴۷۶۸ ۰٫۹۴۹۵ ۲۱۱ ۴ دقیقه و ۵۲ ثانیه [۲۵]
۱۲۲ ۲۶ ۱۲ ژانویه ۱۴۴۲ ۱۰:۵۱:۵۳ حلقه‌ای 48S 26.1E -۰٫۴۷۰۴ ۰٫۹۴۸۱ ۲۱۶ ۵ دقیقه و ۶ ثانیه [۲۶]
۱۲۲ ۲۷ ۲۳ ژانویه ۱۴۶۰ ۱۹:۰۱:۵۲ حلقه‌ای 44.2S 94W -۰٫۴۶۰۷ ۰٫۹۴۷۴ ۲۱۸ ۵ دقیقه و ۱۹ ثانیه [۲۷]
۱۲۲ ۲۸ ۳ فوریه ۱۴۷۸ ۳:۰۴:۱۰ حلقه‌ای 39.5S 146.4E -۰٫۴۴۵۵ ۰٫۹۴۷۲ ۲۱۷ ۵ دقیقه و ۳۱ ثانیه [۲۸]
۱۲۲ ۲۹ ۱۴ فوریه ۱۴۹۶ ۱۰:۵۹:۳۱ حلقه‌ای 34.2S 27.5E -۰٫۴۲۴۹ ۰٫۹۴۷۴ ۲۱۳ ۵ دقیقه و ۴۱ ثانیه [۲۹]
۱۲۲ ۳۰ ۲۴ فوریه ۱۵۱۴ ۱۸:۴۵:۳۰ حلقه‌ای 28.2S 90W -۰٫۳۹۷۴ ۰٫۹۴۷۹ ۲۰۸ ۵ دقیقه و ۵۱ ثانیه [۳۰]
۱۲۲ ۳۱ ۷ مارس ۱۵۳۲ ۲:۲۱:۴۰ حلقه‌ای 21.8S 154.3E -۰٫۳۶۲۵ ۰٫۹۴۸۸ ۲۰۱ ۵ دقیقه و ۵۹ ثانیه [۳۱]
۱۲۲ ۳۲ ۱۸ مارس ۱۵۵۰ ۹:۴۷:۴۸ حلقه‌ای 15.1S 40.8E -۰٫۳۲ ۰٫۹۴۹۷ ۱۹۴ ۶ دقیقه و ۵ ثانیه [۳۲]
۱۲۲ ۳۳ ۲۸ مارس ۱۵۶۸ ۱۷:۰۴:۲۱ حلقه‌ای 8.1S 70.5W -۰٫۲۷۰۱ ۰٫۹۵۰۷ ۱۸۷ ۶ دقیقه و ۱۰ ثانیه [۳۳]
۱۲۲ ۳۴ ۱۹ آوریل ۱۵۸۶ ۰:۱۰:۰۹ حلقه‌ای 0.9S 179.1W -۰٫۲۱۲ ۰٫۹۵۱۷ ۱۸۱ ۶ دقیقه و ۱۲ ثانیه [۳۴]
۱۲۲ ۳۵ ۲۹ آوریل ۱۶۰۴ ۷:۰۷:۲۱ حلقه‌ای 6.3N 74.8E -۰٫۱۴۷۳ ۰٫۹۵۲۵ ۱۷۶ ۶ دقیقه و ۱۲ ثانیه [۳۵]
۱۲۲ ۳۶ ۱۰ مه ۱۶۲۲ ۱۳:۵۵:۳۵ حلقه‌ای 13.5N 28.8W -۰٫۰۷۵۷ ۰٫۹۵۳۱ ۱۷۲ ۶ دقیقه و ۷ ثانیه [۳۶]
۱۲۲ ۳۷ ۲۰ مه ۱۶۴۰ ۲۰:۳۷:۵۲ حلقه‌ای 20.4N 130.2W ۰٫۰۰۰۲ ۰٫۹۵۳۳ ۱۷۱ ۶ دقیقه و ۰ ثانیه [۳۷]
۱۲۲ ۳۸ ۱ ژوئن ۱۶۵۸ ۳:۱۱:۳۸ حلقه‌ای 27N 131.3E ۰٫۰۸۲۸ ۰٫۹۵۳۲ ۱۷۲ ۵ دقیقه و ۴۹ ثانیه [۳۸]
۱۲۲ ۳۹ ۱۱ ژوئن ۱۶۷۶ ۹:۴۲:۳۷ حلقه‌ای 33N 34.6E ۰٫۱۶۷۳ ۰٫۹۵۲۷ ۱۷۶ ۵ دقیقه و ۳۸ ثانیه [۳۹]
۱۲۲ ۴۰ ۲۲ ژوئن ۱۶۹۴ ۱۶:۰۸:۴۵ حلقه‌ای 38.4N 59.7W ۰٫۲۵۵۶ ۰٫۹۵۱۷ ۱۸۳ ۵ دقیقه و ۲۷ ثانیه [۴۰]
۱۲۲ ۴۱ ۳ ژوئیه ۱۷۱۲ ۲۲:۳۴:۵۷ حلقه‌ای 42.8N 152.7W ۰٫۳۴۳۳ ۰٫۹۵۰۳ ۱۹۴ ۵ دقیقه و ۱۸ ثانیه [۴۱]
۱۲۲ ۴۲ ۱۵ ژوئیه ۱۷۳۰ ۴:۵۹:۰۹ حلقه‌ای 46.3N 115.9E ۰٫۴۳۲۵ ۰٫۹۴۸۴ ۲۱۰ ۵ دقیقه و ۱۳ ثانیه [۴۲]
۱۲۲ ۴۳ ۲۵ ژوئیه ۱۷۴۸ ۱۱:۲۷:۰۲ حلقه‌ای 48.7N 24.5E ۰٫۵۱۸۳ ۰٫۹۴۶۱ ۲۳۱ ۵ دقیقه و ۱۲ ثانیه [۴۳]
۱۲۲ ۴۴ ۵ اوت ۱۷۶۶ ۱۷:۵۶:۵۸ حلقه‌ای 50.2N 67W ۰٫۶۰۲۳ ۰٫۹۴۳۳ ۲۶۰ ۵ دقیقه و ۱۵ ثانیه [۴۴]
۱۲۲ ۴۵ ۱۶ اوت ۱۷۸۴ ۰:۳۱:۵۳ حلقه‌ای 50.9N 159.8W ۰٫۶۸۱۹ ۰٫۹۴۰۲ ۲۹۹ ۵ دقیقه و ۲۳ ثانیه [۴۵]
۱۲۲ ۴۶ ۲۸ اوت ۱۸۰۲ ۷:۱۲:۰۰ حلقه‌ای 51.3N 105.7E ۰٫۷۵۶۹ ۰٫۹۳۶۷ ۳۵۴ ۵ دقیقه و ۳۵ ثانیه [۴۶]
۱۲۲ ۴۷ ۷ سپتامبر ۱۸۲۰ ۱۳:۵۹:۵۸ حلقه‌ای 51.6N 8.7E ۰٫۸۲۵۱ ۰٫۹۳۲۹ ۴۳۲ ۵ دقیقه و ۴۹ ثانیه [۴۷]
۱۲۲ ۴۸ ۱۸ سپتامبر ۱۸۳۸ ۲۰:۵۵:۵۶ حلقه‌ای 52.4N 90.6W ۰٫۸۸۶۸ ۰٫۹۲۸۹ ۵۶۲ ۶ دقیقه و ۶ ثانیه [۴۸]
۱۲۲ ۴۹ ۲۹ سپتامبر ۱۸۵۶ ۳:۵۹:۴۴ حلقه‌ای 54.3N 169.1E ۰٫۹۴۲ ۰٫۹۲۴۶ ۸۳۱ ۶ دقیقه و ۲۱ ثانیه [۴۹]
۱۲۲ ۵۰ ۱۰ اکتبر ۱۸۷۴ ۱۱:۱۳:۳۳ حلقه‌ای 58.6N 72E ۰٫۹۸۸۹ ۰٫۹۱۹۳ - ۶ دقیقه و ۲۸ ثانیه [۵۰]
۱۲۲ ۵۱ ۲۰ اکتبر ۱۸۹۲ ۱۸:۳۶:۰۶ جزئی 61.4N 33.3W 1.0286 0.9054 [۵۱]
۱۲۲ ۵۲ خورشیدگرفتگی ۲ نوامبر ۱۹۱۰ ۲:۰۸:۳۲ جزئی 61.9N 155.1W 1.0603 0.8515 [۵۲]
۱۲۲ ۵۳ خورشیدگرفتگی ۱۲ نوامبر ۱۹۲۸ ۹:۴۸:۲۴ جزئی 62.6N 81.1E 1.0861 0.8078 [۵۳]
۱۲۲ ۵۴ خورشیدگرفتگی ۲۳ نوامبر ۱۹۴۶ ۱۷:۳۷:۱۲ جزئی 63.4N 45.3W 1.105 0.7758 [۵۴]
۱۲۲ ۵۵ خورشیدگرفتگی ۴ دسامبر ۱۹۶۴ ۱:۳۱:۵۴ جزئی 64.3N 173.3W 1.1193 0.7518 [۵۵]
۱۲۲ ۵۶ خورشیدگرفتگی ۱۵ دسامبر ۱۹۸۲ ۹:۳۲:۰۹ جزئی 65.3N 56.9E 1.1293 0.735 [۵۶]
۱۲۲ ۵۷ خورشیدگرفتگی ۲۵ دسامبر ۲۰۰۰ ۱۷:۳۵:۵۷ جزئی 66.3N 74.1W 1.1367 0.7228 [۵۷]
۱۲۲ ۵۸ خورشیدگرفتگی ۶ ژانویه ۲۰۱۹ ۱:۴۲:۳۸ جزئی 67.4N 153.6E 1.1417 0.7145 [۵۸]
۱۲۲ ۵۹ خورشیدگرفتگی ۱۶ ژانویه ۲۰۳۷ ۹:۴۸:۵۵ جزئی 68.5N 20.8E 1.1477 0.7049 [۵۹]
۱۲۲ ۶۰ خورشیدگرفتگی ۲۷ ژانویه ۲۰۵۵ ۱۷:۵۴:۰۵ جزئی 69.5N 112.2W 1.155 0.6932 [۶۰]
۱۲۲ ۶۱ خورشیدگرفتگی ۷ فوریه ۲۰۷۳ ۱:۵۵:۵۹ جزئی 70.5N 114.9E 1.1651 0.6768 [۶۱]
۱۲۲ ۶۲ خورشیدگرفتگی ۱۸ فوریه ۲۰۹۱ ۹:۵۴:۴۰ جزئی 71.2N 17.8W 1.1779 0.6558 [۶۲]
۱۲۲ ۶۳ ۱ مارس ۲۱۰۹ ۱۷:۴۵:۵۳ جزئی 71.8N 149.1W 1.1972 0.6238 [۶۳]
۱۲۲ ۶۴ ۱۳ مارس ۲۱۲۷ ۱:۳۲:۰۲ جزئی 72.1N 80.4E 1.2208 0.5841 [۶۴]
۱۲۲ ۶۵ ۲۳ مارس ۲۱۴۵ ۹:۰۹:۳۸ جزئی 72.1N 48W 1.2519 0.5311 [۶۵]
۱۲۲ ۶۶ ۳ آوریل ۲۱۶۳ ۱۶:۴۱:۵۱ جزئی 71.9N 175W 1.2876 0.4698 [۶۶]
۱۲۲ ۶۷ ۱۴ آوریل ۲۱۸۱ ۰:۰۴:۰۵ جزئی 71.5N 60.8E 1.3318 0.3931 [۶۷]
۱۲۲ ۶۸ ۲۵ آوریل ۲۱۹۹ ۷:۲۱:۵۱ جزئی 70.8N 61.7W 1.3799 0.3085 [۶۸]
۱۲۲ ۶۹ ۶ مه ۲۲۱۷ ۱۴:۳۱:۱۵ جزئی 70N 178.5E 1.4355 0.21 [۶۹]
۱۲۲ ۷۰ ۱۷ مه ۲۲۳۵ ۲۱:۳۶:۴۱ جزئی 69.1N 60.3E 1.4946 0.1044 [۷۰]

منابع

[ویرایش]