ساروس خورشیدی ۱۲۹

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ساروس ۱۲۹ دوره‌ای زمانی با چرخه‌ای حدود ۱۸ سال و ۱۱ روز و ۸ ساعت (تقریباً ۶۵۸۵ و یک سوم روز) است که شامل ۸۰ خورشیدگرفتگی می‌شود.

رخدادها[ویرایش]

ساروس عضو تاریخ زمان
(بزرگ‌ترین)
ساعت هماهنگ جهانی
نوع مکان
طول و عرض جغرافیایی
گاما قدر گُستره
(km)
مدت زمان
(دقیقه: ثانیه)
منبع
۱۲۹ ۱ ۳ اکتبر ۱۱۰۳ ۳:۱۷:۵۰ جزئی 71.7N 157.1W 1.5318 0.0556 [۱]
۱۲۹ ۲ ۱۳ اکتبر ۱۱۲۱ ۱۰:۵۶:۲۷ جزئی 71.2N 74.2E 1.506 0.1012 [۲]
۱۲۹ ۳ ۲۴ اکتبر ۱۱۳۹ ۱۸:۴۲:۰۷ جزئی 70.6N 55.8W 1.4859 0.1369 [۳]
۱۲۹ ۴ ۴ نوامبر ۱۱۵۷ ۲:۳۳:۵۸ جزئی 69.7N 173.3E 1.471 0.1634 [۴]
۱۲۹ ۵ ۱۵ نوامبر ۱۱۷۵ ۱۰:۳۱:۲۰ جزئی 68.7N 41.6E 1.4605 0.1821 [۵]
۱۲۹ ۶ ۲۵ نوامبر ۱۱۹۳ ۱۸:۳۲:۲۸ جزئی 67.7N 90.3W 1.4531 0.1954 [۶]
۱۲۹ ۷ ۷ دسامبر ۱۲۱۱ ۲:۳۶:۴۵ جزئی 66.6N 137.5E 1.4484 0.2039 [۷]
۱۲۹ ۸ ۱۷ دسامبر ۱۲۲۹ ۱۰:۴۰:۲۱ جزئی 65.5N 6.1E 1.4431 0.2132 [۸]
۱۲۹ ۹ ۲۸ دسامبر ۱۲۴۷ ۱۸:۴۴:۲۷ جزئی 64.5N 125.1W 1.4383 0.2213 [۹]
۱۲۹ ۱۰ ۸ ژانویه ۱۲۶۶ ۲:۴۴:۲۹ جزئی 63.6N 105.2E 1.4301 0.235 [۱۰]
۱۲۹ ۱۱ ۱۹ ژانویه ۱۲۸۴ ۱۰:۴۱:۰۲ جزئی 62.8N 23.3W 1.4194 0.2525 [۱۱]
۱۲۹ ۱۲ ۲۹ ژانویه ۱۳۰۲ ۱۸:۲۹:۴۸ جزئی 62.1N 149.7W 1.4025 0.2805 [۱۲]
۱۲۹ ۱۳ ۱۰ فوریه ۱۳۲۰ ۲:۱۳:۱۶ جزئی 61.5N 85.4E 1.3813 0.3154 [۱۳]
۱۲۹ ۱۴ ۲۰ فوریه ۱۳۳۸ ۹:۴۷:۳۰ جزئی 61.2N 37W 1.3524 0.3632 [۱۴]
۱۲۹ ۱۵ ۲ مارس ۱۳۵۶ ۱۷:۱۳:۱۸ جزئی 60.9N 157.2W 1.3168 0.4225 [۱۵]
۱۲۹ ۱۶ ۱۴ مارس ۱۳۷۴ ۰:۲۹:۰۸ جزئی 60.9N 85.1E 1.2731 0.4957 [۱۶]
۱۲۹ ۱۷ ۲۴ مارس ۱۳۹۲ ۷:۳۶:۴۷ جزئی 60.9N 30.5W 1.2226 0.5809 [۱۷]
۱۲۹ ۱۸ ۴ آوریل ۱۴۱۰ ۱۴:۳۵:۱۹ جزئی 61.2N 143.9W 1.1642 0.6799 [۱۸]
۱۲۹ ۱۹ ۱۴ آوریل ۱۴۲۸ ۲۱:۲۵:۴۷ جزئی 61.6N 104.6E 1.0987 0.7916 [۱۹]
۱۲۹ ۲۰ ۲۶ آوریل ۱۴۴۶ ۴:۰۹:۰۴ جزئی 62.1N 5.2W 1.0268 0.9147 [۲۰]
۱۲۹ ۲۱ ۶ مه ۱۴۶۴ ۱۰:۴۶:۵۸ حلقه‌ای 71.2N 72.8W ۰٫۹۵۰۲ ۰٫۹۳۶۷ ۷۷۱ ۴ دقیقه و ۱۷ ثانیه [۲۱]
۱۲۹ ۲۲ ۱۷ مه ۱۴۸۲ ۱۷:۱۹:۰۰ حلقه‌ای 73.4N 137W ۰٫۸۶۸۱ ۰٫۹۴۲ ۴۳۴ ۴ دقیقه و ۱۴ ثانیه [۲۲]
۱۲۹ ۲۳ ۲۷ مه ۱۵۰۰ ۲۳:۴۸:۳۱ حلقه‌ای 71.5N 152.4E ۰٫۷۸۳۲ ۰٫۹۴۶۱ ۳۲۰ ۴ دقیقه و ۱۳ ثانیه [۲۳]
۱۲۹ ۲۴ ۸ ژوئن ۱۵۱۸ ۶:۱۵:۲۴ حلقه‌ای 67N 73.4E ۰٫۶۹۵۵ ۰٫۹۴۹۶ ۲۵۹ ۴ دقیقه و ۱۳ ثانیه [۲۴]
۱۲۹ ۲۵ ۱۸ ژوئن ۱۵۳۶ ۱۲:۴۳:۲۱ حلقه‌ای 61N 13.4W ۰٫۶۰۷۹ ۰٫۹۵۲۳ ۲۲۰ ۴ دقیقه و ۱۷ ثانیه [۲۵]
۱۲۹ ۲۶ ۲۹ ژوئن ۱۵۵۴ ۱۹:۱۰:۴۰ حلقه‌ای 54N 104.8W ۰٫۵۱۹۲ ۰٫۹۵۴۶ ۱۹۵ ۴ دقیقه و ۲۲ ثانیه [۲۶]
۱۲۹ ۲۷ ۱۰ ژوئیه ۱۵۷۲ ۱:۴۲:۴۲ حلقه‌ای 46.6N 159.7E ۰٫۴۳۳۸ ۰٫۹۵۶۲ ۱۷۷ ۴ دقیقه و ۳۰ ثانیه [۲۷]
۱۲۹ ۲۸ ۳۱ ژوئیه ۱۵۹۰ ۸:۱۷:۳۹ حلقه‌ای 38.8N 61.6E ۰٫۳۵۰۳ ۰٫۹۵۷۴ ۱۶۶ ۴ دقیقه و ۳۸ ثانیه [۲۸]
۱۲۹ ۲۹ ۱۰ اوت ۱۶۰۸ ۱۵:۰۰:۰۶ حلقه‌ای 31N 39.6W ۰٫۲۷۲۲ ۰٫۹۵۸۱ ۱۵۸ ۴ دقیقه و ۴۶ ثانیه [۲۹]
۱۲۹ ۳۰ ۲۱ اوت ۱۶۲۶ ۲۱:۴۷:۴۲ حلقه‌ای 23.1N 142.9W ۰٫۱۹۷۵ ۰٫۹۵۸۴ ۱۵۴ ۴ دقیقه و ۵۴ ثانیه [۳۰]
۱۲۹ ۳۱ ۱ سپتامبر ۱۶۴۴ ۴:۴۵:۲۸ حلقه‌ای 15.4N 110.9E ۰٫۱۳۰۷ ۰٫۹۵۸۴ ۱۵۲ ۵ دقیقه و ۰ ثانیه [۳۱]
۱۲۹ ۳۲ ۱۲ سپتامبر ۱۶۶۲ ۱۱:۵۰:۴۵ حلقه‌ای 7.9N 2.6E ۰٫۰۶۹۴ ۰٫۹۵۸۱ ۱۵۳ ۵ دقیقه و ۵ ثانیه [۳۲]
۱۲۹ ۳۳ ۲۲ سپتامبر ۱۶۸۰ ۱۹:۰۶:۲۳ حلقه‌ای 0.7N 108.2W ۰٫۰۱۶ ۰٫۹۵۷۸ ۱۵۳ ۵ دقیقه و ۸ ثانیه [۳۳]
۱۲۹ ۳۴ ۴ اکتبر ۱۶۹۸ ۲:۳۱:۲۵ حلقه‌ای 6.2S 138.8E -۰٫۰۳۰۵ ۰٫۹۵۷۳ ۱۵۵ ۵ دقیقه و ۱۰ ثانیه [۳۴]
۱۲۹ ۳۵ ۱۵ اکتبر ۱۷۱۶ ۱۰:۰۷:۳۹ حلقه‌ای 12.5S 23.5E -۰٫۰۶۸۷ ۰٫۹۵۷ ۱۵۷ ۵ دقیقه و ۱۰ ثانیه [۳۵]
۱۲۹ ۳۶ ۲۶ اکتبر ۱۷۳۴ ۱۷:۵۳:۲۸ حلقه‌ای 18.2S 93.8W -۰٫۰۹۹۶ ۰٫۹۵۶۷ ۱۵۹ ۵ دقیقه و ۸ ثانیه [۳۶]
۱۲۹ ۳۷ ۶ نوامبر ۱۷۵۲ ۱:۴۸:۱۴ حلقه‌ای 23.2S 147.4E -۰٫۱۲۳۹ ۰٫۹۵۶۷ ۱۵۹ ۵ دقیقه و ۳ ثانیه [۳۷]
۱۲۹ ۳۸ ۱۷ نوامبر ۱۷۷۰ ۹:۵۱:۵۳ حلقه‌ای 27.3S 27.1E -۰٫۱۴۱۶ ۰٫۹۵۷۱ ۱۵۸ ۴ دقیقه و ۵۶ ثانیه [۳۸]
۱۲۹ ۳۹ ۲۷ نوامبر ۱۷۸۸ ۱۸:۰۲:۵۴ حلقه‌ای 30.4S 94.3W -۰٫۱۵۴۲ ۰٫۹۵۷۹ ۱۵۵ ۴ دقیقه و ۴۶ ثانیه [۳۹]
۱۲۹ ۴۰ ۱۰ دسامبر ۱۸۰۶ ۲:۱۹:۴۰ حلقه‌ای 32.4S 143.4E -۰٫۱۶۲۷ ۰٫۹۵۹۱ ۱۵۱ ۴ دقیقه و ۳۲ ثانیه [۴۰]
۱۲۹ ۴۱ ۲۰ دسامبر ۱۸۲۴ ۱۰:۴۰:۳۶ حلقه‌ای 33.3S 20.4E -۰٫۱۶۸۵ ۰٫۹۶۱ ۱۴۴ ۴ دقیقه و ۱۵ ثانیه [۴۱]
۱۲۹ ۴۲ ۳۱ دسامبر ۱۸۴۲ ۱۹:۰۴:۲۴ حلقه‌ای 33.1S 103.2W -۰٫۱۷۲۷ ۰٫۹۶۳۴ ۱۳۵ ۳ دقیقه و ۵۴ ثانیه [۴۲]
۱۲۹ ۴۳ ۱۱ ژانویه ۱۸۶۱ ۳:۲۹:۲۳ حلقه‌ای 31.8S 132.7E -۰٫۱۷۶۶ ۰٫۹۶۶۴ ۱۲۳ ۳ دقیقه و ۳۰ ثانیه [۴۳]
۱۲۹ ۴۴ ۲۲ ژانویه ۱۸۷۹ ۱۱:۵۳:۰۸ حلقه‌ای 29.8S 8.5E -۰٫۱۸۲۴ ۰٫۹۷ ۱۱۰ ۳ دقیقه و ۳ ثانیه [۴۴]
۱۲۹ ۴۵ ۱ فوریه ۱۸۹۷ ۲۰:۱۵:۱۵ حلقه‌ای 27.1S 115.7W -۰٫۱۹۰۳ ۰٫۹۷۴۲ ۹۴ ۲ دقیقه و ۳۴ ثانیه [۴۵]
۱۲۹ ۴۶ خورشیدگرفتگی ۱۴ فوریه ۱۹۱۵ ۴:۳۳:۲۰ حلقه‌ای 24S 120.7E -۰٫۲۰۲۴ ۰٫۹۷۸۹ ۷۷ ۲ دقیقه و ۴ ثانیه [۴۶]
۱۲۹ ۴۷ خورشیدگرفتگی ۲۴ فوریه ۱۹۳۳ ۱۲:۴۶:۳۹ حلقه‌ای 20.8S 2.1W -۰٫۲۱۹۱ ۰٫۹۸۴۱ ۵۸ ۱ دقیقه و ۳۲ ثانیه [۴۷]
۱۲۹ ۴۸ خورشیدگرفتگی ۷ مارس ۱۹۵۱ ۲۰:۵۳:۴۰ حلقه‌ای 17.7S 123.5W -۰٫۲۴۲ ۰٫۹۸۹۶ ۳۸ ۰ دقیقه و ۵۹ ثانیه [۴۸]
۱۲۹ ۴۹ خورشیدگرفتگی ۱۸ مارس ۱۹۶۹ ۴:۵۴:۵۷ حلقه‌ای 14.8S 116.3E -۰٫۲۷۰۴ ۰٫۹۹۵۴ ۱۶ ۰ دقیقه و ۲۶ ثانیه [۴۹]
۱۲۹ ۵۰ خورشیدگرفتگی ۲۹ مارس ۱۹۸۷ ۱۲:۴۹:۴۷ مرکب 12.3S 2.3W -۰٫۳۰۵۳ ۱٫۰۰۱۳ ۵ ۰ دقیقه و ۸ ثانیه [۵۰]
۱۲۹ ۵۱ خورشیدگرفتگی ۸ آوریل ۲۰۰۵ ۲۰:۳۶:۵۱ کامل 10.6S 119W -۰٫۳۴۷۳ ۱٫۰۰۷۴ ۲۷ ۰ دقیقه و ۴۲ ثانیه [۵۱]
۱۲۹ ۵۲ خورشیدگرفتگی ۲۰ آوریل ۲۰۲۳ ۴:۱۷:۵۶ کامل 9.6S 125.8E -۰٫۳۹۵۲ ۱٫۰۱۳۲ ۴۹ ۱ دقیقه و ۱۶ ثانیه [۵۲]
۱۲۹ ۵۳ خورشیدگرفتگی ۳۰ آوریل ۲۰۴۱ ۱۱:۵۲:۲۱ کامل 9.6S 12.2E -۰٫۴۴۹۲ ۱٫۰۱۸۹ ۷۲ ۱ دقیقه و ۵۱ ثانیه [۵۳]
۱۲۹ ۵۴ خورشیدگرفتگی ۱۱ مه ۲۰۵۹ ۱۹:۲۲:۱۶ کامل 10.7S 100.4W -۰٫۵۰۸ ۱٫۰۲۴۲ ۹۵ ۲ دقیقه و ۲۳ ثانیه [۵۴]
۱۲۹ ۵۵ خورشیدگرفتگی ۲۲ مه ۲۰۷۷ ۲:۴۶:۰۵ کامل 13.1S 148.3E -۰٫۵۷۲۵ ۱٫۰۲۹ ۱۱۹ ۲ دقیقه و ۵۴ ثانیه [۵۵]
۱۲۹ ۵۶ خورشیدگرفتگی ۲ ژوئن ۲۰۹۵ ۱۰:۰۷:۴۰ کامل 16.7S 37.2E -۰٫۶۳۹۶ ۱٫۰۳۳۲ ۱۴۵ ۳ دقیقه و ۱۸ ثانیه [۵۶]
۱۲۹ ۵۷ ۱۳ ژوئن ۲۱۱۳ ۱۷:۲۶:۰۰ کامل 21.7S 73.8W -۰٫۷۰۹۷ ۱٫۰۳۶۷ ۱۷۴ ۳ دقیقه و ۳۶ ثانیه [۵۷]
۱۲۹ ۵۸ ۲۵ ژوئن ۲۱۳۱ ۰:۴۳:۱۶ کامل 28.1S 174.7E -۰٫۷۸۱۳ ۱٫۰۳۹۳ ۲۱۱ ۳ دقیقه و ۴۳ ثانیه [۵۸]
۱۲۹ ۵۹ ۵ ژوئیه ۲۱۴۹ ۷:۵۹:۳۴ کامل 36.3S 62.4E -۰٫۸۵۴۴ ۱٫۰۴۰۸ ۲۶۴ ۳ دقیقه و ۳۸ ثانیه [۵۹]
۱۲۹ ۶۰ ۱۶ ژوئیه ۲۱۶۷ ۱۵:۱۷:۴۸ کامل 46.8S 52.4W -۰٫۹۲۶۲ ۱٫۰۴۱ ۳۶۸ ۳ دقیقه و ۱۹ ثانیه [۶۰]
۱۲۹ ۶۱ ۲۶ ژوئیه ۲۱۸۵ ۲۲:۳۸:۱۶ کامل 67.9S 178.5W -۰٫۹۹۶۷ ۱٫۰۳۷ - ۲ دقیقه و ۲۷ ثانیه [۶۱]
۱۲۹ ۶۲ ۸ اوت ۲۲۰۳ ۶:۰۱:۵۶ جزئی 70.1S 57E -1.065 0.8898 [۶۲]
۱۲۹ ۶۳ ۱۸ اوت ۲۲۲۱ ۱۳:۳۰:۳۹ جزئی 70.9S 67.8W -1.1295 0.7673 [۶۳]
۱۲۹ ۶۴ ۲۹ اوت ۲۲۳۹ ۲۱:۰۵:۱۵ جزئی 71.5S 165.5E -1.1897 0.6529 [۶۴]
۱۲۹ ۶۵ ۹ سپتامبر ۲۲۵۷ ۴:۴۶:۴۴ جزئی 71.9S 36.6E -1.2448 0.548 [۶۵]
۱۲۹ ۶۶ ۲۰ سپتامبر ۲۲۷۵ ۱۲:۳۴:۵۴ جزئی 72S 94.3W -1.2949 0.4527 [۶۶]
۱۲۹ ۶۷ ۳۰ سپتامبر ۲۲۹۳ ۲۰:۳۱:۲۷ جزئی 72S 132.7E -1.3386 0.3697 [۶۷]
۱۲۹ ۶۸ ۱۳ اکتبر ۲۳۱۱ ۴:۳۶:۰۹ جزئی 71.6S 2.1W -1.3762 0.2985 [۶۸]
۱۲۹ ۶۹ ۲۳ اکتبر ۲۳۲۹ ۱۲:۴۸:۲۳ جزئی 71.1S 138.5W -1.4082 0.2383 [۶۹]
۱۲۹ ۷۰ ۳ نوامبر ۲۳۴۷ ۲۱:۰۹:۱۹ جزئی 70.4S 83.4E -1.4337 0.1903 [۷۰]
۱۲۹ ۷۱ ۱۴ نوامبر ۲۳۶۵ ۵:۳۷:۳۳ جزئی 69.5S 55.9W -1.454 0.1526 [۷۱]
۱۲۹ ۷۲ ۲۵ نوامبر ۲۳۸۳ ۱۴:۱۳:۳۲ جزئی 68.6S 163.5E -1.4683 0.126 [۷۲]
۱۲۹ ۷۳ ۵ دسامبر ۲۴۰۱ ۲۲:۵۳:۳۷ جزئی 67.5S 22.4E -1.4797 0.1049 [۷۳]
۱۲۹ ۷۴ ۱۷ دسامبر ۲۴۱۹ ۷:۴۰:۰۷ جزئی 66.5S 119.7W -1.4865 0.0925 [۷۴]
۱۲۹ ۷۵ ۲۷ دسامبر ۲۴۳۷ ۱۶:۲۹:۰۷ جزئی 65.5S 98.1E -1.492 0.0824 [۷۵]
۱۲۹ ۷۶ ۸ ژانویه ۲۴۵۶ ۱:۲۱:۰۴ جزئی 64.5S 44.5W -1.4954 0.076 [۷۶]
۱۲۹ ۷۷ ۱۸ ژانویه ۲۴۷۴ ۱۰:۱۲:۱۱ جزئی 63.6S 173.5E -1.5 0.0673 [۷۷]
۱۲۹ ۷۸ ۲۹ ژانویه ۲۴۹۲ ۱۹:۰۳:۴۳ جزئی 62.9S 31.6E -1.5046 0.0582 [۷۸]
۱۲۹ ۷۹ ۱۰ فوریه ۲۵۱۰ ۳:۵۱:۵۶ جزئی 62.2S 109.1W -1.5123 0.043 [۷۹]
۱۲۹ ۸۰ ۲۱ فوریه ۲۵۲۸ ۱۲:۳۶:۴۵ جزئی 61.8S 111.1E -1.5232 0.0218 [۸۰]

منابع[ویرایش]