ساروس خورشیدی ۱۳۲

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ساروس ۱۳۲ دوره‌ای زمانی با چرخه‌ای حدود ۱۸ سال و ۱۱ روز و ۸ ساعت (تقریباً ۶۵۸۵ و یک سوم روز) است که شامل ۷۱ خورشیدگرفتگی می‌شود.

رخدادها[ویرایش]

ساروس عضو تاریخ زمان
(بزرگ‌ترین)
ساعت هماهنگ جهانی
نوع مکان
طول و عرض جغرافیایی
گاما قدر گُستره
(km)
مدت زمان
(دقیقه: ثانیه)
منبع
۱۳۲ ۱ ۱۳ اوت ۱۲۰۸ ۸:۲۶:۵۲ جزئی 61.7S 8.8W -1.5227 0.0639 [۱]
۱۳۲ ۲ ۲۴ اوت ۱۲۲۶ ۱۵:۲۵:۴۵ جزئی 61.3S 122.5W -1.4633 0.1684 [۲]
۱۳۲ ۳ ۳ سپتامبر ۱۲۴۴ ۲۲:۳۱:۲۲ جزئی 61S 122.1E -1.4095 0.2623 [۳]
۱۳۲ ۴ ۱۵ سپتامبر ۱۲۶۲ ۵:۴۵:۰۷ جزئی 60.9S 4.9E -1.3624 0.3436 [۴]
۱۳۲ ۵ ۲۵ سپتامبر ۱۲۸۰ ۱۳:۰۶:۵۳ جزئی 61S 114.4W -1.3218 0.4131 [۵]
۱۳۲ ۶ ۶ اکتبر ۱۲۹۸ ۲۰:۳۵:۱۶ جزئی 61.2S 124.7E -1.2867 0.4728 [۶]
۱۳۲ ۷ ۱۷ اکتبر ۱۳۱۶ ۴:۱۲:۳۳ جزئی 61.6S 1.5E -1.2591 0.5193 [۷]
۱۳۲ ۸ ۲۸ اکتبر ۱۳۳۴ ۱۱:۵۶:۱۸ جزئی 62.1S 123.4W -1.237 0.556 [۸]
۱۳۲ ۹ ۷ نوامبر ۱۳۵۲ ۱۹:۴۷:۱۵ جزئی 62.8S 109.7E -1.2209 0.5826 [۹]
۱۳۲ ۱۰ ۱۹ نوامبر ۱۳۷۰ ۳:۴۲:۰۸ جزئی 63.6S 18.4W -1.2082 0.6034 [۱۰]
۱۳۲ ۱۱ ۲۹ نوامبر ۱۳۸۸ ۱۱:۴۲:۲۰ جزئی 64.6S 148.1W -1.1999 0.617 [۱۱]
۱۳۲ ۱۲ ۱۰ دسامبر ۱۴۰۶ ۱۹:۴۳:۵۴ جزئی 65.6S 81.5E -1.1928 0.6285 [۱۲]
۱۳۲ ۱۳ ۲۱ دسامبر ۱۴۲۴ ۳:۴۶:۲۹ جزئی 66.7S 49.6W -1.1867 0.6384 [۱۳]
۱۳۲ ۱۴ ۱ ژانویه ۱۴۴۳ ۱۱:۴۷:۲۱ جزئی 67.8S 179.2E -1.1793 0.6506 [۱۴]
۱۳۲ ۱۵ ۱۱ ژانویه ۱۴۶۱ ۱۹:۴۶:۲۱ جزئی 68.9S 47.9E -1.1705 0.6651 [۱۵]
۱۳۲ ۱۶ ۲۳ ژانویه ۱۴۷۹ ۳:۳۹:۴۵ جزئی 69.9S 82.6W -1.1571 0.6875 [۱۶]
۱۳۲ ۱۷ ۲ فوریه ۱۴۹۷ ۱۱:۲۷:۵۰ جزئی 70.7S 147.5E -1.1393 0.7176 [۱۷]
۱۳۲ ۱۸ ۱۳ فوریه ۱۵۱۵ ۱۹:۰۸:۱۹ جزئی 71.5S 18.9E -1.1153 0.758 [۱۸]
۱۳۲ ۱۹ ۲۴ فوریه ۱۵۳۳ ۲:۴۲:۱۰ جزئی 71.9S 108.5W -1.086 0.8077 [۱۹]
۱۳۲ ۲۰ ۷ مارس ۱۵۵۱ ۱۰:۰۵:۱۸ جزئی 72.2S 126.5E -1.0477 0.873 [۲۰]
۱۳۲ ۲۱ ۱۷ مارس ۱۵۶۹ ۱۷:۲۱:۱۸ حلقه‌ای 72.1S 3.1E 1.0033 0.9489 - - [۲۱]
۱۳۲ ۲۲ ۸ آوریل ۱۵۸۷ ۰:۲۷:۰۵ حلقه‌ای 60.5S 151.9W -۰٫۹۵۰۲ ۰٫۹۲۷۱ ۸۸۹ ۶ دقیقه و ۲۶ ثانیه [۲۲]
۱۳۲ ۲۳ ۱۸ آوریل ۱۶۰۵ ۷:۲۶:۴۴ حلقه‌ای 49.8S 89.9E -۰٫۸۹۱۸ ۰٫۹۳۲۷ ۵۵۳ ۶ دقیقه و ۴۳ ثانیه [۲۳]
۱۳۲ ۲۴ ۲۹ آوریل ۱۶۲۳ ۱۴:۱۶:۰۰ حلقه‌ای 39.8S 20.4W -۰٫۸۲۴۴ ۰٫۹۳۷۸ ۴۰۵ ۶ دقیقه و ۵۴ ثانیه [۲۴]
۱۳۲ ۲۵ ۹ مه ۱۶۴۱ ۲۱:۰۱:۱۹ حلقه‌ای 30.8S 127.3W -۰٫۷۵۳۲ ۰٫۹۴۲۵ ۳۲۱ ۶ دقیقه و ۵۶ ثانیه [۲۵]
۱۳۲ ۲۶ ۲۱ مه ۱۶۵۹ ۳:۳۸:۵۳ حلقه‌ای 22.2S 129.2E -۰٫۶۷۴۷ ۰٫۹۴۶۹ ۲۶۴ ۶ دقیقه و ۵۱ ثانیه [۲۶]
۱۳۲ ۲۷ ۳۱ مه ۱۶۷۷ ۱۰:۱۳:۵۳ حلقه‌ای 14.4S 27.5E -۰٫۵۹۳۵ ۰٫۹۵۱ ۲۲۳ ۶ دقیقه و ۳۶ ثانیه [۲۷]
۱۳۲ ۲۸ ۱۱ ژوئن ۱۶۹۵ ۱۶:۴۴:۲۴ حلقه‌ای 7.4S 72.2W -۰٫۵۰۷۷ ۰٫۹۵۴۵ ۱۹۳ ۶ دقیقه و ۱۳ ثانیه [۲۸]
۱۳۲ ۲۹ ۲۲ ژوئن ۱۷۱۳ ۲۳:۱۵:۳۹ حلقه‌ای 1.3S 171.2W -۰٫۴۲۱۶ ۰٫۹۵۷۶ ۱۷۰ ۵ دقیقه و ۴۵ ثانیه [۲۹]
۱۳۲ ۳۰ ۴ ژوئیه ۱۷۳۱ ۵:۴۶:۲۵ حلقه‌ای 3.8N 90.8E -۰٫۳۳۴۱ ۰٫۹۶۰۲ ۱۵۳ ۵ دقیقه و ۱۵ ثانیه [۳۰]
۱۳۲ ۳۱ ۱۴ ژوئیه ۱۷۴۹ ۱۲:۱۹:۲۰ حلقه‌ای 7.8N 7.2W -۰٫۲۴۷۶ ۰٫۹۶۲۳ ۱۴۱ ۴ دقیقه و ۴۶ ثانیه [۳۱]
۱۳۲ ۳۲ ۲۵ ژوئیه ۱۷۶۷ ۱۸:۵۵:۴۸ حلقه‌ای 10.8N 105.5W -۰٫۱۶۳ ۰٫۹۶۳۸ ۱۳۲ ۴ دقیقه و ۲۱ ثانیه [۳۲]
۱۳۲ ۳۳ ۵ اوت ۱۷۸۵ ۱:۳۷:۲۲ حلقه‌ای 12.7N 155.3E -۰٫۰۸۱۷ ۰٫۹۶۵ ۱۲۷ ۴ دقیقه و ۱ ثانیه [۳۳]
۱۳۲ ۳۴ ۱۷ اوت ۱۸۰۳ ۸:۲۵:۰۳ حلقه‌ای 13.6N 54.7E -۰٫۰۰۴۸ ۰٫۹۶۵۷ ۱۲۴ ۳ دقیقه و ۴۷ ثانیه [۳۴]
۱۳۲ ۳۵ ۲۷ اوت ۱۸۲۱ ۱۵:۱۹:۴۲ حلقه‌ای 13.6N 47.8W ۰٫۰۶۷۱ ۰٫۹۶۶۱ ۱۲۳ ۳ دقیقه و ۳۸ ثانیه [۳۵]
۱۳۲ ۳۶ ۷ سپتامبر ۱۸۳۹ ۲۲:۲۳:۲۶ حلقه‌ای 12.8N 152.7W ۰٫۱۳۲۵ ۰٫۹۶۶۱ ۱۲۳ ۳ دقیقه و ۳۴ ثانیه [۳۶]
۱۳۲ ۳۷ ۱۸ سپتامبر ۱۸۵۷ ۵:۳۶:۰۵ حلقه‌ای 11.6N 100E ۰٫۱۹۱۲ ۰٫۹۶۵۹ ۱۲۵ ۳ دقیقه و ۳۴ ثانیه [۳۷]
۱۳۲ ۳۸ ۲۹ سپتامبر ۱۸۷۵ ۱۲:۵۸:۰۹ حلقه‌ای 10N 10.1W ۰٫۲۴۲۷ ۰٫۹۶۵۶ ۱۲۷ ۳ دقیقه و ۳۶ ثانیه [۳۸]
۱۳۲ ۳۹ ۹ اکتبر ۱۸۹۳ ۲۰:۳۰:۲۲ حلقه‌ای 8.1N 123W ۰٫۲۸۶۶ ۰٫۹۶۵۲ ۱۳۰ ۳ دقیقه و ۴۱ ثانیه [۳۹]
۱۳۲ ۴۰ خورشیدگرفتگی ۲۲ اکتبر ۱۹۱۱ ۴:۱۳:۰۲ حلقه‌ای 6.3N 121.4E ۰٫۳۲۲۴ ۰٫۹۶۵ ۱۳۳ ۳ دقیقه و ۴۷ ثانیه [۴۰]
۱۳۲ ۴۱ خورشیدگرفتگی ۱ نوامبر ۱۹۲۹ ۱۲:۰۵:۱۰ حلقه‌ای 4.5N 3.1E ۰٫۳۵۱۴ ۰٫۹۶۴۹ ۱۳۴ ۳ دقیقه و ۵۴ ثانیه [۴۱]
۱۳۲ ۴۲ خورشیدگرفتگی ۱۲ نوامبر ۱۹۴۷ ۲۰:۰۵:۳۷ حلقه‌ای 3N 117.4W ۰٫۳۷۴۳ ۰٫۹۶۵ ۱۳۵ ۳ دقیقه و ۵۹ ثانیه [۴۲]
۱۳۲ ۴۳ خورشیدگرفتگی ۲۳ نوامبر ۱۹۶۵ ۴:۱۴:۵۱ حلقه‌ای 1.7N 119.8E ۰٫۳۹۰۶ ۰٫۹۶۵۶ ۱۳۴ ۴ دقیقه و ۲ ثانیه [۴۳]
۱۳۲ ۴۴ خورشیدگرفتگی ۴ دسامبر ۱۹۸۳ ۱۲:۳۱:۱۵ حلقه‌ای 0.9N 4.7W ۰٫۴۰۱۵ ۰٫۹۶۶۶ ۱۳۱ ۴ دقیقه و ۱ ثانیه [۴۴]
۱۳۲ ۴۵ خورشیدگرفتگی ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱ ۲۰:۵۳:۰۱ حلقه‌ای 0.6N 130.7W ۰٫۴۰۸۹ ۰٫۹۶۸۱ ۱۲۶ ۳ دقیقه و ۵۳ ثانیه [۴۵]
۱۳۲ ۴۶ خورشیدگرفتگی ۲۶ دسامبر ۲۰۱۹ ۵:۱۸:۵۳ حلقه‌ای 1N 102.3E ۰٫۴۱۳۵ ۰٫۹۷۰۱ ۱۱۸ ۳ دقیقه و ۴۰ ثانیه [۴۶]
۱۳۲ ۴۷ خورشیدگرفتگی ۵ ژانویه ۲۰۳۸ ۱۳:۴۷:۱۱ حلقه‌ای 2.1N 25.4W ۰٫۴۱۶۹ ۰٫۹۷۲۸ ۱۰۷ ۳ دقیقه و ۱۸ ثانیه [۴۷]
۱۳۲ ۴۸ خورشیدگرفتگی ۱۶ ژانویه ۲۰۵۶ ۲۲:۱۶:۴۵ حلقه‌ای 3.9N 153.5W ۰٫۴۱۹۹ ۰٫۹۷۵۹ ۹۵ ۲ دقیقه و ۵۲ ثانیه [۴۸]
۱۳۲ ۴۹ خورشیدگرفتگی ۲۷ ژانویه ۲۰۷۴ ۶:۴۴:۱۵ حلقه‌ای 6.6N 78.8E ۰٫۴۲۵۱ ۰٫۹۷۹۸ ۷۹ ۲ دقیقه و ۲۱ ثانیه [۴۹]
۱۳۲ ۵۰ خورشیدگرفتگی ۷ فوریه ۲۰۹۲ ۱۵:۱۰:۲۰ حلقه‌ای 9.9N 48.7W ۰٫۴۳۲۲ ۰٫۹۸۴ ۶۲ ۱ دقیقه و ۴۸ ثانیه [۵۰]
۱۳۲ ۵۱ ۱۸ فوریه ۲۱۱۰ ۲۳:۳۱:۳۵ حلقه‌ای 14.1N 175.3W ۰٫۴۴۳۸ ۰٫۹۸۸۸ ۴۴ ۱ دقیقه و ۱۲ ثانیه [۵۱]
۱۳۲ ۵۲ ۱ مارس ۲۱۲۸ ۷:۴۸:۳۲ حلقه‌ای 18.9N 59.1E ۰٫۴۵۹۶ ۰٫۹۹۴ ۲۴ ۰ دقیقه و ۳۷ ثانیه [۵۲]
۱۳۲ ۵۳ ۱۲ مارس ۲۱۴۶ ۱۵:۵۸:۱۵ حلقه‌ای 24.4N 65W ۰٫۴۸۲۱ ۰٫۹۹۹۵ ۲ ۰ دقیقه و ۳ ثانیه [۵۳]
۱۳۲ ۵۴ ۲۳ مارس ۲۱۶۴ ۰:۰۲:۴۷ مرکب 30.4N 172.1E ۰٫۵۰۹۵ ۱٫۰۰۵۱ ۲۰ ۰ دقیقه و ۲۹ ثانیه [۵۴]
۱۳۲ ۵۵ ۳ آوریل ۲۱۸۲ ۷:۵۹:۴۳ مرکب 36.9N 51E ۰٫۵۴۳۹ ۱٫۰۱۰۸ ۴۴ ۰ دقیقه و ۵۸ ثانیه [۵۵]
۱۳۲ ۵۶ ۱۴ آوریل ۲۲۰۰ ۱۵:۴۹:۵۷ کامل 43.8N 68.3W ۰٫۵۸۴۷ ۱٫۰۱۶۵ ۶۹ ۱ دقیقه و ۲۳ ثانیه [۵۶]
۱۳۲ ۵۷ ۲۵ آوریل ۲۲۱۸ ۲۳:۳۳:۱۴ کامل 51.1N 174.3E ۰٫۶۳۲۱ ۱٫۰۲۱۹ ۹۶ ۱ دقیقه و ۴۳ ثانیه [۵۷]
۱۳۲ ۵۸ ۶ مه ۲۲۳۶ ۷:۱۱:۰۳ کامل 58.7N 58.9E ۰٫۶۸۴۸ ۱٫۰۲۶۹ ۱۲۶ ۱ دقیقه و ۵۹ ثانیه [۵۸]
۱۳۲ ۵۹ ۱۷ مه ۲۲۵۴ ۱۴:۴۳:۳۹ کامل 66.7N 54.1W ۰٫۷۴۲۶ ۱٫۰۳۱۵ ۱۶۰ ۲ دقیقه و ۹ ثانیه [۵۹]
۱۳۲ ۶۰ ۲۷ مه ۲۲۷۲ ۲۲:۱۱:۱۲ کامل 75N 163.2W ۰٫۸۰۵۳ ۱٫۰۳۵۳ ۲۰۲ ۲ دقیقه و ۱۴ ثانیه [۶۰]
۱۳۲ ۶۱ ۸ ژوئن ۲۲۹۰ ۵:۳۵:۴۹ کامل 83.8N 100.9E ۰٫۸۷۱۳ ۱٫۰۳۸۲ ۲۶۵ ۲ دقیقه و ۱۴ ثانیه [۶۱]
۱۳۲ ۶۲ ۱۹ ژوئن ۲۳۰۸ ۱۲:۵۷:۵۳ کامل 84.1N 120.6E ۰٫۹۴۰۲ ۱٫۰۳۹۶ ۴۰۱ ۲ دقیقه و ۸ ثانیه [۶۲]
۱۳۲ ۶۳ ۳۰ ژوئن ۲۳۲۶ ۲۰:۱۸:۳۶ جزئی 65.2N 37.3E 1.0107 0.9931 [۶۳]
۱۳۲ ۶۴ ۱۱ ژوئیه ۲۳۴۴ ۳:۳۹:۱۵ جزئی 64.3N 82.3W 1.0818 0.8591 [۶۴]
۱۳۲ ۶۵ ۲۲ ژوئیه ۲۳۶۲ ۱۱:۰۱:۱۴ جزئی 63.5N 157.9E 1.1522 0.7256 [۶۵]
۱۳۲ ۶۶ ۱ اوت ۲۳۸۰ ۱۸:۲۶:۱۷ جزئی 62.8N 37.7E 1.2207 0.5949 [۶۶]
۱۳۲ ۶۷ ۱۳ اوت ۲۳۹۸ ۱:۵۳:۳۷ جزئی 62.2N 82.9W 1.2877 0.4669 [۶۷]
۱۳۲ ۶۸ ۲۳ اوت ۲۴۱۶ ۹:۲۶:۳۸ جزئی 61.8N 155.2E 1.3505 0.3468 [۶۸]
۱۳۲ ۶۹ ۳ سپتامبر ۲۴۳۴ ۱۷:۰۴:۰۸ جزئی 61.5N 32.2E 1.4099 0.2331 [۶۹]
۱۳۲ ۷۰ ۱۴ سپتامبر ۲۴۵۲ ۰:۴۹:۱۷ جزئی 61.3N 92.5W 1.4635 0.1307 [۷۰]
۱۳۲ ۷۱ ۲۵ سپتامبر ۲۴۷۰ ۸:۳۹:۵۷ جزئی 61.3N 141.4E 1.513 0.0365 [۷۱]

منابع[ویرایش]