ساروس خورشیدی ۱۳۱

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ساروس ۱۳۱ دوره‌ای زمانی با چرخه‌ای حدود ۱۸ سال و ۱۱ روز و ۸ ساعت (تقریباً ۶۵۸۵ و یک سوم روز) است که شامل ۷۰ خورشیدگرفتگی می‌شود.

رخدادها[ویرایش]

ساروس عضو تاریخ زمان
(بزرگ‌ترین)
ساعت هماهنگ جهانی
نوع مکان
طول و عرض جغرافیایی
گاما قدر گُستره
(km)
مدت زمان
(دقیقه: ثانیه)
منبع
۱۳۱ ۱ ۱ اوت ۱۱۲۵ ۵:۱۵:۰۹ جزئی 69.9N 109.5W 1.4666 0.1198 [۱]
۱۳۱ ۲ ۱۲ اوت ۱۱۴۳ ۱۲:۵۷:۳۶ جزئی 70.7N 121.9E 1.4088 0.2324 [۲]
۱۳۱ ۳ ۲۲ اوت ۱۱۶۱ ۲۰:۴۶:۳۷ جزئی 71.3N 8.8W 1.3564 0.334 [۳]
۱۳۱ ۴ ۳ سپتامبر ۱۱۷۹ ۴:۴۲:۱۴ جزئی 71.7N 141.7W 1.3096 0.4241 [۴]
۱۳۱ ۵ ۱۳ سپتامبر ۱۱۹۷ ۱۲:۴۵:۵۴ جزئی 71.9N 83.1E 1.2695 0.5009 [۵]
۱۳۱ ۶ ۲۴ سپتامبر ۱۲۱۵ ۲۰:۵۵:۵۷ جزئی 71.9N 53.7W 1.2351 0.5664 [۶]
۱۳۱ ۷ ۵ اکتبر ۱۲۳۳ ۵:۱۴:۳۴ جزئی 71.6N 167.4E 1.208 0.6174 [۷]
۱۳۱ ۸ ۱۶ اکتبر ۱۲۵۱ ۱۳:۳۹:۲۰ جزئی 71N 27.4E 1.1863 0.6578 [۸]
۱۳۱ ۹ ۲۶ اکتبر ۱۲۶۹ ۲۲:۱۱:۱۵ جزئی 70.3N 113.8W 1.1708 0.6862 [۹]
۱۳۱ ۱۰ ۷ نوامبر ۱۲۸۷ ۶:۴۸:۱۵ جزئی 69.4N 104.2E 1.16 0.7059 [۱۰]
۱۳۱ ۱۱ ۱۷ نوامبر ۱۳۰۵ ۱۵:۳۰:۵۶ جزئی 68.4N 38.4W 1.154 0.7163 [۱۱]
۱۳۱ ۱۲ ۲۹ نوامبر ۱۳۲۳ ۰:۱۶:۱۱ جزئی 67.3N 178.8E 1.1509 0.7215 [۱۲]
۱۳۱ ۱۳ ۹ دسامبر ۱۳۴۱ ۹:۰۳:۲۹ جزئی 66.3N 36.2E 1.15 0.7229 [۱۳]
۱۳۱ ۱۴ ۲۰ دسامبر ۱۳۵۹ ۱۷:۵۰:۵۸ جزئی 65.2N 106W 1.1496 0.7231 [۱۴]
۱۳۱ ۱۵ ۳۱ دسامبر ۱۳۷۷ ۲:۳۸:۱۰ جزئی 64.3N 112.2E 1.1494 0.7234 [۱۵]
۱۳۱ ۱۶ ۱۱ ژانویه ۱۳۹۶ ۱۱:۲۱:۱۴ جزئی 63.4N 28.1W 1.1464 0.7287 [۱۶]
۱۳۱ ۱۷ ۲۱ ژانویه ۱۴۱۴ ۲۰:۰۰:۴۶ جزئی 62.6N 167.3W 1.1411 0.7384 [۱۷]
۱۳۱ ۱۸ ۲ فوریه ۱۴۳۲ ۴:۳۳:۴۲ جزئی 62N 55.4E 1.1309 0.7571 [۱۸]
۱۳۱ ۱۹ ۱۲ فوریه ۱۴۵۰ ۱۳:۰۱:۲۳ جزئی 61.5N 80.5W 1.1169 0.7829 [۱۹]
۱۳۱ ۲۰ ۲۳ فوریه ۱۴۶۸ ۲۱:۱۸:۵۵ جزئی 61.2N 146.3E 1.0953 0.8228 [۲۰]
۱۳۱ ۲۱ ۶ مارس ۱۴۸۶ ۵:۳۰:۰۰ جزئی 61N 14.7E 1.0689 0.8714 [۲۱]
۱۳۱ ۲۲ ۱۶ مارس ۱۵۰۴ ۱۳:۳۰:۰۹ جزئی 61N 114W 1.0345 0.9348 [۲۲]
۱۳۱ ۲۳ ۲۷ مارس ۱۵۲۲ ۲۱:۲۲:۵۹ کامل 62N 127.7E ۰٫۹۹۴۶ ۱٫۰۰۷۶ ۳۴۷ ۰ دقیقه و ۲۶ ثانیه [۲۳]
۱۳۱ ۲۴ ۷ آوریل ۱۵۴۰ ۵:۰۴:۳۰ کامل 63.1N 34.7E ۰٫۹۴۶۲ ۱٫۰۱۱۵ ۱۲۳ ۰ دقیقه و ۴۲ ثانیه [۲۴]
۱۳۱ ۲۵ ۱۸ آوریل ۱۵۵۸ ۱۲:۳۹:۲۷ کامل 64.1N 67.8W ۰٫۸۹۳ ۱٫۰۱۳۲ ۱۰۰ ۰ دقیقه و ۵۰ ثانیه [۲۵]
۱۳۱ ۲۶ ۲۸ آوریل ۱۵۷۶ ۲۰:۰۴:۴۴ کامل 64.8N 168W ۰٫۸۳۲۸ ۱٫۰۱۴ ۸۶ ۰ دقیقه و ۵۵ ثانیه [۲۶]
۱۳۱ ۲۷ ۲۰ مه ۱۵۹۴ ۳:۲۳:۱۷ کامل 64.9N 94.1E ۰٫۷۶۷۸ ۱٫۰۱۴۱ ۷۶ ۰ دقیقه و ۵۸ ثانیه [۲۷]
۱۳۱ ۲۸ ۳۰ مه ۱۶۱۲ ۱۰:۳۴:۲۹ کامل 63.6N 1.9W ۰٫۶۹۷۶ ۱٫۰۱۳۵ ۶۵ ۰ دقیقه و ۵۸ ثانیه [۲۸]
۱۳۱ ۲۹ ۱۰ ژوئن ۱۶۳۰ ۱۷:۴۱:۰۷ مرکب 60.9N 98.3W ۰٫۶۲۴۴ ۱٫۰۱۲۲ ۵۴ ۰ دقیقه و ۵۵ ثانیه [۲۹]
۱۳۱ ۳۰ ۲۱ ژوئن ۱۶۴۸ ۰:۴۳:۲۲ مرکب 56.7N 164E ۰٫۵۴۸۳ ۱٫۰۱۰۲ ۴۲ ۰ دقیقه و ۴۹ ثانیه [۳۰]
۱۳۱ ۳۱ ۲ ژوئیه ۱۶۶۶ ۷:۴۲:۳۰ مرکب 51.4N 64.4E ۰٫۴۷۰۴ ۱٫۰۰۷۵ ۲۹ ۰ دقیقه و ۳۹ ثانیه [۳۱]
۱۳۱ ۳۲ ۱۲ ژوئیه ۱۶۸۴ ۱۴:۴۰:۳۵ مرکب 45.2N 37.1W ۰٫۳۹۲۶ ۱٫۰۰۴۱ ۱۶ ۰ دقیقه و ۲۳ ثانیه [۳۲]
۱۳۱ ۳۳ ۲۴ ژوئیه ۱۷۰۲ ۲۱:۳۸:۵۱ مرکب 38.4N 140.4W ۰٫۳۱۶ ۱٫۰۰۰۱ ۱ ۰ دقیقه و ۱ ثانیه [۳۳]
۱۳۱ ۳۴ ۴ اوت ۱۷۲۰ ۴:۳۸:۱۵ حلقه‌ای 31.1N 114.8E ۰٫۲۴۰۹ ۰٫۹۹۵۷ ۱۶ ۰ دقیقه و ۲۷ ثانیه [۳۴]
۱۳۱ ۳۵ ۱۵ اوت ۱۷۳۸ ۱۱:۴۰:۱۲ حلقه‌ای 23.7N 8.4E ۰٫۱۶۸۸ ۰٫۹۹۰۷ ۳۳ ۱ دقیقه و ۰ ثانیه [۳۵]
۱۳۱ ۳۶ ۲۵ اوت ۱۷۵۶ ۱۸:۴۶:۱۷ حلقه‌ای 16.1N 99.5W ۰٫۱۰۰۹ ۰٫۹۸۵۳ ۵۲ ۱ دقیقه و ۳۸ ثانیه [۳۶]
۱۳۱ ۳۷ ۶ سپتامبر ۱۷۷۴ ۱:۵۷:۴۰ حلقه‌ای 8.7N 150.9E ۰٫۰۳۸۵ ۰٫۹۷۹۷ ۷۲ ۲ دقیقه و ۲۰ ثانیه [۳۷]
۱۳۱ ۳۸ ۱۶ سپتامبر ۱۷۹۲ ۹:۱۳:۵۲ حلقه‌ای 1.3N 39.9E -۰٫۰۱۹۱ ۰٫۹۷۳۹ ۹۳ ۳ دقیقه و ۲ ثانیه [۳۸]
۱۳۱ ۳۹ ۲۸ سپتامبر ۱۸۱۰ ۱۶:۳۷:۲۵ حلقه‌ای 5.8S 72.8W -۰٫۰۶۹۶ ۰٫۹۶۸۱ ۱۱۵ ۳ دقیقه و ۴۵ ثانیه [۳۹]
۱۳۱ ۴۰ ۹ اکتبر ۱۸۲۸ ۰:۰۷:۴۷ حلقه‌ای 12.5S 173E -۰٫۱۱۳۹ ۰٫۹۶۲۳ ۱۳۷ ۴ دقیقه و ۲۶ ثانیه [۴۰]
۱۳۱ ۴۱ ۲۰ اکتبر ۱۸۴۶ ۷:۴۶:۱۲ حلقه‌ای 18.7S 57.3E -۰٫۱۵۰۶ ۰٫۹۵۶۷ ۱۵۹ ۵ دقیقه و ۵ ثانیه [۴۱]
۱۳۱ ۴۲ ۳۰ اکتبر ۱۸۶۴ ۱۵:۳۰:۳۱ حلقه‌ای 24.3S 59.3W -۰٫۱۸۱۶ ۰٫۹۵۱۴ ۱۸۱ ۵ دقیقه و ۴۱ ثانیه [۴۲]
۱۳۱ ۴۳ ۱۰ نوامبر ۱۸۸۲ ۲۳:۲۲:۲۱ حلقه‌ای 29.2S 177W -۰٫۲۰۵۶ ۰٫۹۴۶۵ ۲۰۱ ۶ دقیقه و ۱۴ ثانیه [۴۳]
۱۳۱ ۴۴ ۲۲ نوامبر ۱۹۰۰ ۷:۱۹:۴۳ حلقه‌ای 33.1S 64.8E -۰٫۲۲۴۵ ۰٫۹۴۲۱ ۲۲۰ ۶ دقیقه و ۴۲ ثانیه [۴۴]
۱۳۱ ۴۵ خورشیدگرفتگی ۳ دسامبر ۱۹۱۸ ۱۵:۲۲:۰۲ حلقه‌ای 36.1S 53.7W -۰٫۲۳۸۷ ۰٫۹۳۸۳ ۲۳۶ ۷ دقیقه و ۶ ثانیه [۴۵]
۱۳۱ ۴۶ خورشیدگرفتگی ۱۳ دسامبر ۱۹۳۶ ۲۳:۲۸:۱۲ حلقه‌ای 37.8S 172.6W -۰٫۲۴۹۳ ۰٫۹۳۴۹ ۲۵۱ ۷ دقیقه و ۲۵ ثانیه [۴۶]
۱۳۱ ۴۷ خورشیدگرفتگی ۲۵ دسامبر ۱۹۵۴ ۷:۳۶:۴۲ حلقه‌ای 38.4S 68.2E -۰٫۲۵۷۶ ۰٫۹۳۲۳ ۲۶۲ ۷ دقیقه و ۳۹ ثانیه [۴۷]
۱۳۱ ۴۸ خورشیدگرفتگی ۴ ژانویه ۱۹۷۳ ۱۵:۴۶:۲۱ حلقه‌ای 37.9S 51.2W -۰٫۲۶۴۴ ۰٫۹۳۰۳ ۲۷۱ ۷ دقیقه و ۴۹ ثانیه [۴۸]
۱۳۱ ۴۹ خورشیدگرفتگی ۱۵ ژانویه ۱۹۹۱ ۲۳:۵۳:۵۱ حلقه‌ای 36.4S 170.4W -۰٫۲۷۲۷ ۰٫۹۲۹ ۲۷۷ ۷ دقیقه و ۵۳ ثانیه [۴۹]
۱۳۱ ۵۰ خورشیدگرفتگی ۲۶ ژانویه ۲۰۰۹ ۷:۵۹:۴۵ حلقه‌ای 34.1S 70.2E -۰٫۲۸۲ ۰٫۹۲۸۲ ۲۸۰ ۷ دقیقه و ۵۴ ثانیه [۵۰]
۱۳۱ ۵۱ خورشیدگرفتگی ۶ فوریه ۲۰۲۷ ۱۶:۰۰:۴۸ حلقه‌ای 31.3S 48.5W -۰٫۲۹۵۲ ۰٫۹۲۸۱ ۲۸۲ ۷ دقیقه و ۵۱ ثانیه [۵۱]
۱۳۱ ۵۲ خورشیدگرفتگی ۱۶ فوریه ۲۰۴۵ ۲۳:۵۶:۰۷ حلقه‌ای 28.3S 166.2W -۰٫۳۱۲۵ ۰٫۹۲۸۵ ۲۸۱ ۷ دقیقه و ۴۷ ثانیه [۵۲]
۱۳۱ ۵۳ خورشیدگرفتگی ۲۸ فوریه ۲۰۶۳ ۷:۴۳:۳۰ حلقه‌ای 25.2S 77.7E -۰٫۳۳۶ ۰٫۹۲۹۳ ۲۸۰ ۷ دقیقه و ۴۱ ثانیه [۵۳]
۱۳۱ ۵۴ خورشیدگرفتگی ۱۰ مارس ۲۰۸۱ ۱۵:۲۳:۳۱ حلقه‌ای 22.4S 36.7W -۰٫۳۶۵۳ ۰٫۹۳۰۴ ۲۷۷ ۷ دقیقه و ۳۶ ثانیه [۵۴]
۱۳۱ ۵۵ خورشیدگرفتگی ۲۱ مارس ۲۰۹۹ ۲۲:۵۴:۳۲ حلقه‌ای 20S 149W -۰٫۴۰۱۶ ۰٫۹۳۱۸ ۲۷۵ ۷ دقیقه و ۳۲ ثانیه [۵۵]
۱۳۱ ۵۶ ۲ آوریل ۲۱۱۷ ۶:۱۵:۲۰ حلقه‌ای 18.4S 101.1E -۰٫۴۴۵۹ ۰٫۹۳۳۳ ۲۷۴ ۷ دقیقه و ۳۰ ثانیه [۵۶]
۱۳۱ ۵۷ ۱۳ آوریل ۲۱۳۵ ۱۳:۲۷:۰۵ حلقه‌ای 17.6S 6.5W -۰٫۴۹۷۳ ۰٫۹۳۴۹ ۲۷۴ ۷ دقیقه و ۳۰ ثانیه [۵۷]
۱۳۱ ۵۸ ۲۳ آوریل ۲۱۵۳ ۲۰:۲۹:۲۴ حلقه‌ای 17.9S 111.8W -۰٫۵۵۵۷ ۰٫۹۳۶۴ ۲۷۹ ۷ دقیقه و ۳۱ ثانیه [۵۸]
۱۳۱ ۵۹ ۵ مه ۲۱۷۱ ۳:۲۳:۱۵ حلقه‌ای 19.4S 144.8E -۰٫۶۲۰۹ ۰٫۹۳۷۸ ۲۸۹ ۷ دقیقه و ۳۲ ثانیه [۵۹]
۱۳۱ ۶۰ ۱۵ مه ۲۱۸۹ ۱۰:۰۸:۳۴ حلقه‌ای 22.6S 43.3E -۰٫۶۹۲۸ ۰٫۹۳۸۷ ۳۰۹ ۷ دقیقه و ۳۱ ثانیه [۶۰]
۱۳۱ ۶۱ ۲۷ مه ۲۲۰۷ ۱۶:۴۷:۴۷ حلقه‌ای 27.5S 57W -۰٫۷۶۹۲ ۰٫۹۳۹۳ ۳۴۷ ۷ دقیقه و ۲۵ ثانیه [۶۱]
۱۳۱ ۶۲ ۶ ژوئن ۲۲۲۵ ۲۳:۲۱:۳۱ حلقه‌ای 34.6S 156.5W -۰٫۸۴۹۶ ۰٫۹۳۹۲ ۴۲۵ ۷ دقیقه و ۱۰ ثانیه [۶۲]
۱۳۱ ۶۳ ۱۸ ژوئن ۲۲۴۳ ۵:۴۹:۵۶ حلقه‌ای 45.6S 104.7E -۰٫۹۳۴۲ ۰٫۹۳۸ ۶۵۲ ۶ دقیقه و ۴۱ ثانیه [۶۳]
۱۳۱ ۶۴ ۲۸ ژوئن ۲۲۶۱ ۱۲:۱۶:۲۸ جزئی 66.6S 6E -1.0198 0.9282 [۶۴]
۱۳۱ ۶۵ ۹ ژوئیه ۲۲۷۹ ۱۸:۴۱:۱۳ جزئی 67.7S 100.7W -1.1065 0.7802 [۶۵]
۱۳۱ ۶۶ ۲۰ ژوئیه ۲۲۹۷ ۱:۰۷:۴۷ جزئی 68.7S 151.6E -1.1915 0.6346 [۶۶]
۱۳۱ ۶۷ ۱ اوت ۲۳۱۵ ۷:۳۴:۳۲ جزئی 69.6S 43.3E -1.2761 0.4898 [۶۷]
۱۳۱ ۶۸ ۱۱ اوت ۲۳۳۳ ۱۴:۰۶:۴۸ جزئی 70.5S 66.9W -1.3558 0.3534 [۶۸]
۱۳۱ ۶۹ ۲۲ اوت ۲۳۵۱ ۲۰:۴۲:۴۷ جزئی 71.2S 178.6W -1.4322 0.2228 [۶۹]
۱۳۱ ۷۰ ۲ سپتامبر ۲۳۶۹ ۳:۲۵:۵۶ جزئی 71.7S 67.4E -1.5027 0.1025 [۷۰]

منابع[ویرایش]