پرش به محتوا

ساروس خورشیدی ۱۳۹

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ساروس ۱۳۹ دوره‌ای زمانی با چرخه‌ای حدود ۱۸ سال و ۱۱ روز و ۸ ساعت (تقریباً ۶۵۸۵ و یک سوم روز) است که شامل ۷۱ خورشیدگرفتگی می‌شود.

رخدادها[ویرایش]

ساروس عضو تاریخ زمان
(بزرگ‌ترین)
ساعت هماهنگ جهانی
نوع مکان
طول و عرض جغرافیایی
گاما قدر گُستره
(km)
مدت زمان
(دقیقه: ثانیه)
منبع
۱۳۹ ۱ ۱۷ مه ۱۵۰۱ ۳:۲۷:۴۴ جزئی 63.7N 13.6W 1.5002 0.0905 [۱]
۱۳۹ ۲ ۲۸ مه ۱۵۱۹ ۱۰:۲۰:۰۹ جزئی 64.6N 126.3W 1.4188 0.2342 [۲]
۱۳۹ ۳ ۷ ژوئن ۱۵۳۷ ۱۷:۱۴:۰۵ جزئی 65.5N 120.2E 1.3373 0.3796 [۳]
۱۳۹ ۴ ۱۹ ژوئن ۱۵۵۵ ۰:۰۷:۱۶ جزئی 66.5N 6.6E 1.2542 0.529 [۴]
۱۳۹ ۵ ۲۹ ژوئن ۱۵۷۳ ۷:۰۳:۳۶ جزئی 67.5N 108.2W 1.1724 0.677 [۵]
۱۳۹ ۶ ۲۰ ژوئیه ۱۵۹۱ ۱۴:۰۲:۰۸ جزئی 68.5N 136E 1.0911 0.8249 [۶]
۱۳۹ ۷ ۳۰ ژوئیه ۱۶۰۹ ۲۱:۰۷:۰۸ جزئی 69.5N 17.9E 1.014 0.9657 [۷]
۱۳۹ ۸ ۱۱ اوت ۱۶۲۷ ۴:۱۷:۱۴ مرکب 77.7N 173.3W ۰٫۹۴۰۱ ۱٫۰۰۰۱ ۱ ۰ دقیقه و ۰۰ ثانیه [۸]
۱۳۹ ۹ ۲۱ اوت ۱۶۴۵ ۱۱:۳۴:۱۸ مرکب 68.2N 43.7E ۰٫۸۷۱ ۱٫۰۰۴ ۲۸ ۰ دقیقه و ۱۶ ثانیه [۹]
۱۳۹ ۱۰ ۱ سپتامبر ۱۶۶۳ ۱۸:۵۹:۰۸ مرکب 58.6N 78.9W ۰٫۸۰۷۳ ۱٫۰۰۶۵ ۳۸ ۰ دقیقه و ۲۹ ثانیه [۱۰]
۱۳۹ ۱۱ ۱۲ سپتامبر ۱۶۸۱ ۲:۳۳:۱۲ مرکب 49.8N 161.1E ۰٫۷۵۰۴ ۱٫۰۰۸۳ ۴۳ ۰ دقیقه و ۴۰ ثانیه [۱۱]
139 12 September ۲۳, ۱۶۹۹ ۱۰:۱۶:۱۲ مرکب 41.8N 40.7E ۰٫۶۹۹۹ ۱٫۰۰۹۵ ۴۶ ۰ دقیقه و ۴۹ ثانیه [۱۲]
۱۳۹ ۱۳ ۴ اکتبر ۱۷۱۷ ۱۸:۰۸:۲۷ مرکب 34.6N 81.1W ۰٫۶۵۶۳ ۱٫۰۱۰۴ ۴۷ ۰ دقیقه و ۵۶ ثانیه [۱۳]
۱۳۹ ۱۴ ۱۶ اکتبر ۱۷۳۵ ۲:۱۰:۳۴ مرکب 28.3N 155.2E ۰٫۶۲۰۲ ۱٫۰۱۱ ۴۸ ۱ دقیقه و ۰۲ ثانیه [۱۴]
۱۳۹ ۱۵ ۲۶ اکتبر ۱۷۵۳ ۱۰:۲۲:۰۱ مرکب 22.7N 29.7E ۰٫۵۹۱ ۱٫۰۱۱۵ ۴۹ ۱ دقیقه و ۰۸ ثانیه [۱۵]
۱۳۹ ۱۶ ۶ نوامبر ۱۷۷۱ ۱۸:۴۱:۰۲ مرکب 17.9N 97.3W ۰٫۵۶۷۶ ۱٫۰۱۲ ۵۰ ۱ دقیقه و ۱۳ ثانیه [۱۶]
۱۳۹ ۱۷ ۱۷ نوامبر ۱۷۸۹ ۳:۰۸:۳۵ مرکب 14.1N 133.9E ۰٫۵۵۰۴ ۱٫۰۱۲۶ ۵۲ ۱ دقیقه و ۱۹ ثانیه [۱۷]
۱۳۹ ۱۸ ۲۹ نوامبر ۱۸۰۷ ۱۱:۴۲:۰۹ مرکب 11.1N 3.9E ۰٫۵۳۷۷ ۱٫۰۱۳۵ ۵۵ ۱ دقیقه و ۲۶ ثانیه [۱۸]
۱۳۹ ۱۹ ۹ دسامبر ۱۸۲۵ ۲۰:۲۱:۴۵ مرکب 9.2N 127.4W ۰٫۵۲۹۶ ۱٫۰۱۴۸ ۶۰ ۱ دقیقه و ۳۴ ثانیه [۱۹]
۱۳۹ ۲۰ ۲۱ دسامبر ۱۸۴۳ ۵:۰۳:۲۶ کامل 8N 101E ۰٫۵۲۲۷ ۱٫۰۱۶۵ ۶۶ ۱ دقیقه و ۴۳ ثانیه [۲۰]
۱۳۹ ۲۱ ۳۱ دسامبر ۱۸۶۱ ۱۳:۴۹:۰۶ کامل 7.8N 31.6W ۰٫۵۱۸۷ ۱٫۰۱۸۶ ۷۴ ۱ دقیقه و ۵۵ ثانیه [۲۱]
۱۳۹ ۲۲ ۱۱ ژانویه ۱۸۸۰ ۲۲:۳۴:۲۵ کامل 8.3N 164.1W ۰٫۵۱۳۶ ۱٫۰۲۱۲ ۸۴ ۲ دقیقه و ۰۷ ثانیه [۲۲]
۱۳۹ ۲۳ خورشیدگرفتگی ۲۲ ژانویه ۱۸۹۸ ۷:۱۹:۱۲ کامل 9.5N 63.6E ۰٫۵۰۷۹ ۱٫۰۲۴۴ ۹۶ ۲ دقیقه و ۲۱ ثانیه [۲۳]
۱۳۹ ۲۴ خورشیدگرفتگی ۳ فوریه ۱۹۱۶ ۱۶:۰۰:۲۱ کامل 11.1N 67.7W ۰٫۴۹۸۷ ۱٫۰۲۸ ۱۰۸ ۲ دقیقه و ۳۶ ثانیه [۲۴]
۱۳۹ ۲۵ خورشیدگرفتگی ۱۴ فوریه ۱۹۳۴ ۰:۳۸:۴۱ کامل 13.2N 161.7E ۰٫۴۸۶۸ ۱٫۰۳۲۱ ۱۲۳ ۲ دقیقه و ۵۳ ثانیه [۲۵]
۱۳۹ ۲۶ خورشیدگرفتگی ۲۵ فوریه ۱۹۵۲ ۹:۱۱:۳۵ کامل 15.6N 32.7E ۰٫۴۶۹۷ ۱٫۰۳۶۶ ۱۳۸ ۳ دقیقه و ۰۹ ثانیه [۲۶]
۱۳۹ ۲۷ خورشیدگرفتگی ۷ مارس ۱۹۷۰ ۱۷:۳۸:۳۰ کامل 18.2N 94.7W ۰٫۴۴۷۳ ۱٫۰۴۱۴ ۱۵۳ ۳ دقیقه و ۲۸ ثانیه [۲۷]
۱۳۹ ۲۸ خورشیدگرفتگی ۱۸ مارس ۱۹۸۸ ۱:۵۸:۵۶ کامل 20.7N 140E ۰٫۴۱۸۸ ۱٫۰۴۶۴ ۱۶۹ ۳ دقیقه و ۴۶ ثانیه [۲۸]
۱۳۹ ۲۹ خورشیدگرفتگی ۹ فروردین ۱۳۸۵ ۱۰:۱۲:۲۳ کامل 23.2N 16.7E ۰٫۳۸۴۳ ۱٫۰۵۱۵ ۱۸۴ ۴ دقیقه و ۰۷ ثانیه [۲۹]
۱۳۹ ۳۰ خورشیدگرفتگی ۸ آوریل ۲۰۲۴ ۱۸:۱۸:۲۹ کامل 25.3N 104.1W ۰٫۳۴۳۱ ۱٫۰۵۶۶ ۱۹۸ ۴ دقیقه و ۲۸ ثانیه [۳۰]
۱۳۹ ۳۱ خورشیدگرفتگی ۲۰ آوریل ۲۰۴۲ ۲:۱۷:۳۰ کامل 27N 137.3E ۰٫۲۹۵۶ ۱٫۰۶۱۴ ۲۱۰ ۴ دقیقه و ۵۱ ثانیه [۳۱]
۱۳۹ ۳۲ خورشیدگرفتگی ۳۰ آوریل ۲۰۶۰ ۱۰:۱۰:۰۰ کامل 28N 20.9E ۰٫۲۴۲۲ ۱٫۰۶۶ ۲۲۲ ۵ دقیقه و ۱۵ ثانیه [۳۲]
۱۳۹ ۳۳ خورشیدگرفتگی ۱۱ مه ۲۰۷۸ ۱۷:۵۶:۵۵ کامل 28.1N 93.7W ۰٫۱۸۳۸ ۱٫۰۷۰۱ ۲۳۲ ۵ دقیقه و ۴۰ ثانیه [۳۳]
۱۳۹ ۳۴ خورشیدگرفتگی ۲۲ مه ۲۰۹۶ ۱:۳۷:۱۴ کامل 27.3N 153.4E ۰٫۱۱۹۶ ۱٫۰۷۳۷ ۲۴۱ ۶ دقیقه و ۰۷ ثانیه [۳۴]
139 35 June ۳, ۲۱۱۴ ۹:۱۴:۰۹ کامل 25.4N 41.3E ۰٫۰۵۲۵ ۱٫۰۷۶۶ ۲۴۸ ۶ دقیقه و ۳۲ ثانیه [۳۵]
139 36 June ۱۳, ۲۱۳۲ ۱۶:۴۶:۲۴ کامل 22.3N 70.1W -۰٫۰۱۸۶ ۱٫۰۷۸۸ ۲۵۵ ۶ دقیقه و ۵۵ ثانیه [۳۶]
139 37 June ۲۵, ۲۱۵۰ ۰:۱۷:۲۵ کامل 18.3N 178.1E -۰٫۰۹۱ ۱٫۰۸۰۲ ۲۶۰ ۷ دقیقه و ۱۴ ثانیه [۳۷]
139 38 July ۵, ۲۱۶۸ ۷:۴۵:۲۳ کامل 13.2N 66.4E -۰٫۱۶۶ ۱٫۰۸۰۷ ۲۶۴ ۷ دقیقه و ۲۶ ثانیه [۳۸]
۱۳۹ ۳۹ خورشید گرفتگی ۱۶ ژوئیه ۲۱۸۶ ۱۵:۱۴:۵۴ کامل 7.4N 46.5W -۰٫۲۳۹۶ ۱٫۰۸۰۵ ۲۶۷ ۷ دقیقه و ۲۹ ثانیه [۳۹]
۱۳۹ ۴۰ ۲۷ ژوئیه ۲۲۰۴ ۲۲:۴۴:۳۲ کامل 1N 160.1W -۰٫۳۱۲۹ ۱٫۰۷۹۳ ۲۶۹ ۷ دقیقه و ۲۲ ثانیه [۴۰]
۱۳۹ ۴۱ ۸ اوت ۲۲۲۲ ۶:۱۷:۰۵ کامل 6S 84.9E -۰٫۳۸۳۷ ۱٫۰۷۷۴ ۲۷۰ ۷ دقیقه و ۰۶ ثانیه [۴۱]
۱۳۹ ۴۲ ۱۸ اوت ۲۲۴۰ ۱۳:۵۲:۲۵ کامل 13.3S 31.3W -۰٫۴۵۲۲ ۱٫۰۷۴۶ ۲۷۰ ۶ دقیقه و ۴۰ ثانیه [۴۲]
۱۳۹ ۴۳ ۲۹ اوت ۲۲۵۸ ۲۱:۳۳:۰۵ کامل 20.9S 149.2W -۰٫۵۱۶۱ ۱٫۰۷۱۲ ۲۶۹ ۶ دقیقه و ۰۹ ثانیه [۴۳]
۱۳۹ ۴۴ ۹ سپتامبر ۲۲۷۶ ۵:۱۸:۴۷ کامل 28.5S 91.2E -۰٫۵۷۵۵ ۱٫۰۶۷۱ ۲۶۶ ۵ دقیقه و ۳۳ ثانیه [۴۴]
۱۳۹ ۴۵ ۲۰ سپتامبر ۲۲۹۴ ۱۳:۰۹:۵۸ کامل 36.2S 29.9W -۰٫۶۳ ۱٫۰۶۲۷ ۲۶۳ ۴ دقیقه و ۵۶ ثانیه [۴۵]
۱۳۹ ۴۶ ۱ اکتبر ۲۳۱۲ ۲۱:۰۸:۲۶ کامل 43.8S 152.9W -۰٫۶۷۸۳ ۱٫۰۵۷۸ ۲۵۸ ۴ دقیقه و ۲۰ ثانیه [۴۶]
۱۳۹ ۴۷ ۱۳ اکتبر ۲۳۳۰ ۵:۱۳:۴۱ کامل 51.2S 82.5E -۰٫۷۲۰۸ ۱٫۰۵۲۸ ۲۵۱ ۳ دقیقه و ۴۶ ثانیه [۴۷]
۱۳۹ ۴۸ ۲۳ اکتبر ۲۳۴۸ ۱۳:۲۶:۵۶ کامل 58.2S 43.6W -۰٫۷۵۶۴ ۱٫۰۴۷۶ ۲۴۲ ۳ دقیقه و ۱۴ ثانیه [۴۸]
۱۳۹ ۴۹ ۳ نوامبر ۲۳۶۶ ۲۱:۴۶:۰۴ کامل 64.8S 170.2W -۰٫۷۸۶۸ ۱٫۰۴۲۶ ۲۳۱ ۲ دقیقه و ۴۶ ثانیه [۴۹]
۱۳۹ ۵۰ ۱۴ نوامبر ۲۳۸۴ ۶:۱۳:۲۰ کامل 70.9S 63.5E -۰٫۸۱۰۲ ۱٫۰۳۷۷ ۲۱۷ ۲ دقیقه و ۲۲ ثانیه [۵۰]
۱۳۹ ۵۱ ۲۵ نوامبر ۲۴۰۲ ۱۴:۴۵:۴۱ کامل 76.2S 59.6W -۰٫۸۲۹۱ ۱٫۰۳۳۲ ۲۰۲ ۲ دقیقه و ۰۲ ثانیه [۵۱]
۱۳۹ ۵۲ ۵ دسامبر ۲۴۲۰ ۲۳:۲۳:۵۲ کامل 80.2S 174W -۰٫۸۴۳۱ ۱٫۰۲۹ ۱۸۵ ۱ دقیقه و ۴۴ ثانیه [۵۲]
۱۳۹ ۵۳ ۱۷ دسامبر ۲۴۳۸ ۸:۰۵:۴۰ کامل 81.7S 84.3E -۰٫۸۵۳۹ ۱٫۰۲۵۴ ۱۶۸ ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه [۵۳]
۱۳۹ ۵۴ ۲۷ دسامبر ۲۴۵۶ ۱۶:۵۱:۲۵ کامل 79.8S 22W -۰٫۸۶۱۴ ۱٫۰۲۲۲ ۱۵۱ ۱ دقیقه و ۱۹ ثانیه [۵۴]
۱۳۹ ۵۵ ۸ ژانویه ۲۴۷۵ ۱:۳۷:۵۲ کامل 76.2S 141.8W -۰٫۸۶۷۹ ۱٫۰۱۹۶ ۱۳۶ ۱ دقیقه و ۱۰ ثانیه [۵۵]
۱۳۹ ۵۶ ۱۸ ژانویه ۲۴۹۳ ۱۰:۲۴:۳۰ کامل 72.2S 90.8E -۰٫۸۷۴۲ ۱٫۰۱۷۴ ۱۲۳ ۱ دقیقه و ۰۲ ثانیه [۵۶]
۱۳۹ ۵۷ ۳۰ ژانویه ۲۵۱۱ ۱۹:۰۹:۳۳ کامل 68.1S 39.5W -۰٫۸۸۱۶ ۱٫۰۱۵۷ ۱۱۴ ۰ دقیقه و ۵۷ ثانیه [۵۷]
۱۳۹ ۵۸ ۱۰ فوریه ۲۵۲۹ ۳:۵۲:۳۱ کامل 64.3S 170.7W -۰٫۸۹۰۸ ۱٫۰۱۴۳ ۱۰۸ ۰ دقیقه و ۵۳ ثانیه [۵۸]
۱۳۹ ۵۹ ۲۱ فوریه ۲۵۴۷ ۱۲:۲۹:۳۰ کامل 61.1S 59.6E -۰٫۹۰۴۶ ۱٫۰۱۳۲ ۱۰۶ ۰ دقیقه و ۵۰ ثانیه [۵۹]
۱۳۹ ۶۰ ۳ مارس ۲۵۶۵ ۲۱:۰۱:۳۹ کامل 58.7S 68.8W -۰٫۹۲۲ ۱٫۰۱۲۱ ۱۰۷ ۰ دقیقه و ۴۶ ثانیه [۶۰]
۱۳۹ ۶۱ ۱۵ مارس ۲۵۸۳ ۵:۲۵:۵۲ کامل 57.4S 166.2E -۰٫۹۴۵۶ ۱٫۰۱۰۹ ۱۱۵ ۰ دقیقه و ۴۲ ثانیه [۶۱]
۱۳۹ ۶۲ ۲۶ مارس ۲۶۰۱ ۱۳:۴۳:۵۵ کامل 58S 45.6E -۰٫۹۷۴ ۱٫۰۰۹۱ ۱۴۲ ۰ دقیقه و ۳۵ ثانیه [۶۲]
۱۳۹ ۶۳ ۶ آوریل ۲۶۱۹ ۲۱:۵۱:۰۲ جزئی 61.2S 60.7W -1.0108 0.9781 [۶۳]
۱۳۹ ۶۴ ۱۷ آوریل ۲۶۳۷ ۵:۵۱:۳۳ جزئی 61.6S 170.8E -1.0525 0.9013 [۶۴]
۱۳۹ ۶۵ ۲۸ آوریل ۲۶۵۵ ۱۳:۴۰:۵۶ جزئی 62S 45.1E -1.1024 0.8094 [۶۵]
۱۳۹ ۶۶ ۸ مه ۲۶۷۳ ۲۱:۲۳:۲۳ جزئی 62.7S 79.1W -1.1574 0.708 [۶۶]
۱۳۹ ۶۷ ۲۰ مه ۲۶۹۱ ۴:۵۵:۰۹ جزئی 63.4S 159.1E -1.2203 0.5922 [۶۷]
۱۳۹ ۶۸ ۳۱ مه ۲۷۰۹ ۱۲:۲۱:۱۷ جزئی 64.2S 38.6E -1.2869 0.4697 [۶۸]
۱۳۹ ۶۹ ۱۱ ژوئن ۲۷۲۷ ۱۹:۳۹:۰۱ جزئی 65.2S 80.2W -1.359 0.3372 [۶۹]
۱۳۹ ۷۰ ۲۲ ژوئن ۲۷۴۵ ۲:۵۱:۳۰ جزئی 66.1S 162E -1.4345 0.1992 [۷۰]
۱۳۹ ۷۱ ۳ ژوئیه ۲۷۶۳ ۹:۵۸:۲۳ جزئی 67.1S 45.2E -1.5132 0.0562 [۷۱]

منابع[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]