ساروس خورشیدی ۱۱۷

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ساروس ۱۱۷ دوره‌ای زمانی با چرخه‌ای حدود ۱۸ سال و ۱۱ روز و ۸ ساعت (تقریباً ۶۵۸۵ و یک سوم روز) است که شامل ۷۱ خورشیدگرفتگی می‌شود.

رخدادها[ویرایش]

ساروس عضو تاریخ زمان
(بزرگ‌ترین)
ساعت هماهنگ جهانی
نوع مکان
طول و عرض جغرافیایی
گاما قدر گُستره
(km)
مدت زمان
(دقیقه: ثانیه)
منبع
۱۱۷ ۱ ۲۴ ژوئن ۷۹۲ ۶:۴۲:۲۶ جزئی 66.4N 80.5W 1.532 0.0523 [۱]
۱۱۷ ۲ ۵ ژوئیه ۸۱۰ ۱۳:۰۵:۵۲ جزئی 67.4N 172.4E 1.4484 0.1957 [۲]
۱۱۷ ۳ ۱۵ ژوئیه ۸۲۸ ۱۹:۳۲:۴۷ جزئی 68.4N 64E 1.3671 0.3348 [۳]
۱۱۷ ۴ ۲۷ ژوئیه ۸۴۶ ۲:۰۴:۲۰ جزئی 69.3N 46.2W 1.2888 0.4684 [۴]
۱۱۷ ۵ ۶ اوت ۸۶۴ ۸:۴۲:۵۶ جزئی 70.2N 158.6W 1.2155 0.5928 [۵]
۱۱۷ ۶ ۱۷ اوت ۸۸۲ ۱۵:۲۹:۲۳ جزئی 71N 86.3E 1.1482 0.7066 [۶]
۱۱۷ ۷ ۲۷ اوت ۹۰۰ ۲۲:۲۳:۳۵ جزئی 71.6N 31.2W 1.0865 0.8104 [۷]
۱۱۷ ۸ ۸ سپتامبر ۹۱۸ ۵:۲۷:۳۳ جزئی 72N 151.7W 1.0322 0.9012 [۸]
۱۱۷ ۹ ۱۸ سپتامبر ۹۳۶ ۱۲:۴۰:۵۹ حلقه‌ای 70.1N 58.4E ۰٫۹۸۵۱ ۰٫۹۲۱۵ - ۵ دقیقه و ۵۹ ثانیه [۹]
۱۱۷ ۱۰ ۲۹ سپتامبر ۹۵۴ ۲۰:۰۴:۲۱ حلقه‌ای 61.4N 80.1W ۰٫۹۴۵۴ ۰٫۹۲۲ ۹۱۲ ۶ دقیقه و ۴۷ ثانیه [۱۰]
۱۱۷ ۱۱ ۱۰ اکتبر ۹۷۲ ۳:۳۶:۵۰ حلقه‌ای 54N 155.2E ۰٫۹۱۲۷ ۰٫۹۲۱۶ ۷۲۴ ۷ دقیقه و ۳۱ ثانیه [۱۱]
۱۱۷ ۱۲ ۲۱ اکتبر ۹۹۰ ۱۱:۱۸:۴۲ حلقه‌ای 47.9N 32.3E ۰٫۸۸۷ ۰٫۹۲۱۱ ۶۴۴ ۸ دقیقه و ۹ ثانیه [۱۲]
۱۱۷ ۱۳ ۳۱ اکتبر ۱۰۰۸ ۱۹:۰۸:۴۸ حلقه‌ای 43N 90.9W ۰٫۸۶۷۶ ۰٫۹۲۰۷ ۶۰۱ ۸ دقیقه و ۴۳ ثانیه [۱۳]
۱۱۷ ۱۴ ۱۲ نوامبر ۱۰۲۶ ۳:۰۵:۰۷ حلقه‌ای 39N 145.2E ۰٫۸۵۲۷ ۰٫۹۲۰۸ ۵۷۳ ۹ دقیقه و ۸ ثانیه [۱۴]
۱۱۷ ۱۵ ۲۲ نوامبر ۱۰۴۴ ۱۱:۰۷:۵۰ حلقه‌ای 36N 20.3E ۰٫۸۴۲۶ ۰٫۹۲۱۳ ۵۵۵ ۹ دقیقه و ۲۴ ثانیه [۱۵]
۱۱۷ ۱۶ ۳ دسامبر ۱۰۶۲ ۱۹:۱۳:۴۱ حلقه‌ای 33.8N 105.1W ۰٫۸۳۴۲ ۰٫۹۲۲۳ ۵۳۴ ۹ دقیقه و ۲۶ ثانیه [۱۶]
۱۱۷ ۱۷ ۱۴ دسامبر ۱۰۸۰ ۳:۲۲:۴۲ حلقه‌ای 32.4N 129E ۰٫۸۲۸۱ ۰٫۹۲۳۹ ۵۱۲ ۹ دقیقه و ۱۶ ثانیه [۱۷]
۱۱۷ ۱۸ ۲۵ دسامبر ۱۰۹۸ ۱۱:۳۰:۲۶ حلقه‌ای 31.4N 3.5E ۰٫۸۲۰۱ ۰٫۹۲۶۳ ۴۸۳ ۸ دقیقه و ۵۳ ثانیه [۱۸]
۱۱۷ ۱۹ ۴ ژانویه ۱۱۱۷ ۱۹:۳۸:۵۱ حلقه‌ای 31N 121.9W ۰٫۸۱۲۱ ۰٫۹۲۹۲ ۴۵۰ ۸ دقیقه و ۱۹ ثانیه [۱۹]
۱۱۷ ۲۰ ۱۶ ژانویه ۱۱۳۵ ۳:۴۳:۱۷ حلقه‌ای 30.9N 114E ۰٫۷۹۹۷ ۰٫۹۳۲۹ ۴۱۰ ۷ دقیقه و ۳۹ ثانیه [۲۰]
۱۱۷ ۲۱ ۲۶ ژانویه ۱۱۵۳ ۱۱:۴۴:۱۴ حلقه‌ای 31.1N 9W ۰٫۷۸۳۹ ۰٫۹۳۷۲ ۳۶۷ ۶ دقیقه و ۵۳ ثانیه [۲۱]
۱۱۷ ۲۲ ۶ فوریه ۱۱۷۱ ۱۹:۳۸:۳۰ حلقه‌ای 31.6N 129.7W ۰٫۷۶۱۸ ۰٫۹۴۲۱ ۳۲۱ ۶ دقیقه و ۵ ثانیه [۲۲]
۱۱۷ ۲۳ ۱۷ فوریه ۱۱۸۹ ۳:۲۷:۳۷ حلقه‌ای 32.3N 111.4E ۰٫۷۳۴۶ ۰٫۹۴۷۵ ۲۷۶ ۵ دقیقه و ۱۸ ثانیه [۲۳]
۱۱۷ ۲۴ ۲۸ فوریه ۱۲۰۷ ۱۱:۰۹:۱۲ حلقه‌ای 33.2N 5W ۰٫۷۰۰۲ ۰٫۹۵۳۴ ۲۳۲ ۴ دقیقه و ۳۲ ثانیه [۲۴]
۱۱۷ ۲۵ ۱۰ مارس ۱۲۲۵ ۱۸:۴۳:۳۸ حلقه‌ای 34.3N 118.9W ۰٫۶۵۹ ۰٫۹۵۹۶ ۱۹۰ ۳ دقیقه و ۴۹ ثانیه [۲۵]
۱۱۷ ۲۶ ۲۲ مارس ۱۲۴۳ ۲:۱۰:۲۶ حلقه‌ای 35.5N 129.9E ۰٫۶۱۰۴ ۰٫۹۶۵۹ ۱۵۲ ۳ دقیقه و ۸ ثانیه [۲۶]
۱۱۷ ۲۷ ۱ آوریل ۱۲۶۱ ۹:۳۰:۵۶ حلقه‌ای 36.6N 21E ۰٫۵۵۶ ۰٫۹۷۲۴ ۱۱۷ ۲ دقیقه و ۳۱ ثانیه [۲۷]
۱۱۷ ۲۸ ۱۲ آوریل ۱۲۷۹ ۱۶:۴۴:۰۴ حلقه‌ای 37.4N 85.3W ۰٫۴۹۴۵ ۰٫۹۷۸۸ ۸۶ ۱ دقیقه و ۵۵ ثانیه [۲۸]
۱۱۷ ۲۹ ۲۲ آوریل ۱۲۹۷ ۲۳:۵۱:۵۷ حلقه‌ای 37.7N 170.4E ۰٫۴۲۷۵ ۰٫۹۸۵ ۵۸ ۱ دقیقه و ۲۲ ثانیه [۲۹]
۱۱۷ ۳۰ ۴ مه ۱۳۱۵ ۶:۵۴:۵۲ حلقه‌ای 37.3N 67.7E ۰٫۳۵۵۶ ۰٫۹۹۰۹ ۳۴ ۰ دقیقه و ۵۱ ثانیه [۳۰]
۱۱۷ ۳۱ ۱۴ مه ۱۳۳۳ ۱۳:۵۵:۲۳ حلقه‌ای 36.1N 34.2W ۰٫۲۸۰۶ ۰٫۹۹۶۴ ۱۳ ۰ دقیقه و ۲۰ ثانیه [۳۱]
۱۱۷ ۳۲ ۲۵ مه ۱۳۵۱ ۲۰:۵۲:۰۳ مرکب 33.7N 135.5W ۰٫۲۰۱۵ ۱٫۰۰۱۶ ۶ ۰ دقیقه و ۹ ثانیه [۳۲]
۱۱۷ ۳۳ ۵ ژوئن ۱۳۶۹ ۳:۴۹:۳۱ مرکب 30.4N 122.5E ۰٫۱۲۲۲ ۱٫۰۰۶۱ ۲۱ ۰ دقیقه و ۳۷ ثانیه [۳۳]
۱۱۷ ۳۴ ۱۶ ژوئن ۱۳۸۷ ۱۰:۴۶:۲۳ مرکب 26N 19.8E ۰٫۰۴۱۶ ۱٫۰۱ ۳۵ ۱ دقیقه و ۳ ثانیه [۳۴]
۱۱۷ ۳۵ ۲۶ ژوئن ۱۴۰۵ ۱۷:۴۷:۰۴ مرکب 20.9N 84.7W -۰٫۰۳۷ ۱٫۰۱۳۴ ۴۶ ۱ دقیقه و ۲۶ ثانیه [۳۵]
۱۱۷ ۳۶ ۸ ژوئیه ۱۴۲۳ ۰:۴۸:۴۰ مرکب 15N 169.7E -۰٫۱۱۵۸ ۱٫۰۱۶۱ ۵۵ ۱ دقیقه و ۴۵ ثانیه [۳۶]
۱۱۷ ۳۷ ۱۸ ژوئیه ۱۴۴۱ ۷:۵۷:۱۶ کامل 8.6N 61.6E -۰٫۱۸۹۶ ۱٫۰۱۸۱ ۶۳ ۱ دقیقه و ۵۹ ثانیه [۳۷]
۱۱۷ ۳۸ ۲۹ ژوئیه ۱۴۵۹ ۱۵:۱۰:۱۱ کامل 1.8N 48.2W -۰٫۲۶۰۵ ۱٫۰۱۹۶ ۶۹ ۲ دقیقه و ۷ ثانیه [۳۸]
۱۱۷ ۳۹ ۸ اوت ۱۴۷۷ ۲۲:۳۰:۵۷ کامل 5.2S 160.5W -۰٫۳۲۵۷ ۱٫۰۲۰۶ ۷۴ ۲ دقیقه و ۱۰ ثانیه [۳۹]
۱۱۷ ۴۰ ۲۰ اوت ۱۴۹۵ ۵:۵۸:۲۸ کامل 12.4S 85.1E -۰٫۳۸۶۲ ۱٫۰۲۱ ۷۷ ۲ دقیقه و ۸ ثانیه [۴۰]
۱۱۷ ۴۱ ۳۰ اوت ۱۵۱۳ ۱۳:۳۵:۵۲ کامل 19.5S 31.9W -۰٫۴۳۹۲ ۱٫۰۲۱۱ ۸۰ ۲ دقیقه و ۳ ثانیه [۴۱]
۱۱۷ ۴۲ ۱۰ سپتامبر ۱۵۳۱ ۲۱:۲۱:۵۲ کامل 26.4S 151W -۰٫۴۸۵۷ ۱٫۰۲۰۸ ۸۱ ۱ دقیقه و ۵۶ ثانیه [۴۲]
۱۱۷ ۴۳ ۲۱ سپتامبر ۱۵۴۹ ۵:۱۶:۲۴ کامل 33.2S 88E -۰٫۵۲۵۷ ۱٫۰۲۰۵ ۸۲ ۱ دقیقه و ۴۹ ثانیه [۴۳]
۱۱۷ ۴۴ ۲ اکتبر ۱۵۶۷ ۱۳:۲۰:۲۷ کامل 39.7S 34.9W -۰٫۵۵۸۴ ۱٫۰۲ ۸۲ ۱ دقیقه و ۴۲ ثانیه [۴۴]
۱۱۷ ۴۵ ۲۲ اکتبر ۱۵۸۵ ۲۱:۳۳:۲۵ کامل 45.7S 159.2W -۰٫۵۸۴۶ ۱٫۰۱۹۶ ۸۲ ۱ دقیقه و ۳۵ ثانیه [۴۵]
۱۱۷ ۴۶ ۳ نوامبر ۱۶۰۳ ۵:۵۴:۵۵ کامل 51.1S 75.6E -۰٫۶۰۴۱ ۱٫۰۱۹۳ ۸۳ ۱ دقیقه و ۳۱ ثانیه [۴۶]
۱۱۷ ۴۷ ۱۳ نوامبر ۱۶۲۱ ۱۴:۲۳:۱۳ کامل 55.8S 49.7W -۰٫۶۱۸۷ ۱٫۰۱۹۴ ۸۴ ۱ دقیقه و ۲۸ ثانیه [۴۷]
۱۱۷ ۴۸ ۲۴ نوامبر ۱۶۳۹ ۲۲:۵۸:۵۵ کامل 59.6S 174.7W -۰٫۶۲۷۸ ۱٫۰۱۹۷ ۸۷ ۱ دقیقه و ۲۷ ثانیه [۴۸]
۱۱۷ ۴۹ ۵ دسامبر ۱۶۵۷ ۷:۳۹:۳۶ کامل 62.1S 61.3E -۰٫۶۳۳۵ ۱٫۰۲۰۵ ۹۱ ۱ دقیقه و ۲۹ ثانیه [۴۹]
۱۱۷ ۵۰ ۱۶ دسامبر ۱۶۷۵ ۱۶:۲۴:۰۳ کامل 63.1S 62W -۰٫۶۳۶۷ ۱٫۰۲۱۸ ۹۷ ۱ دقیقه و ۳۳ ثانیه [۵۰]
۱۱۷ ۵۱ ۲۷ دسامبر ۱۶۹۳ ۱:۱۰:۵۰ کامل 62.6S 174.3E -۰٫۶۳۸۷ ۱٫۰۲۳۶ ۱۰۵ ۱ دقیقه و ۳۹ ثانیه [۵۱]
۱۱۷ ۵۲ ۸ ژانویه ۱۷۱۲ ۹:۵۸:۳۹ کامل 60.6S 49.2E -۰٫۶۴۰۶ ۱٫۰۲۵۸ ۱۱۴ ۱ دقیقه و ۴۸ ثانیه [۵۲]
۱۱۷ ۵۳ ۱۸ ژانویه ۱۷۳۰ ۱۸:۴۵:۱۵ کامل 57.8S 77.4W -۰٫۶۴۴ ۱٫۰۲۸۵ ۱۲۶ ۱ دقیقه و ۵۹ ثانیه [۵۳]
۱۱۷ ۵۴ ۳۰ ژانویه ۱۷۴۸ ۳:۲۹:۱۳ کامل 54.4S 154.8E -۰٫۶۵۰۱ ۱٫۰۳۱۶ ۱۴۰ ۲ دقیقه و ۱۲ ثانیه [۵۴]
117 55 February ۹, ۱۷۶۶ ۱۲:۰۹:۴۴ کامل 50.7S 26.6E -۰٫۶۵۹۸ ۱٫۰۳۵۲ ۱۵۶ ۲ دقیقه و ۲۷ ثانیه [۵۵]
۱۱۷ ۵۶ ۲۰ فوریه ۱۷۸۴ ۲۰:۴۵:۳۸ کامل 47.2S 101.5W -۰٫۶۷۳۹ ۱٫۰۳۸۹ ۱۷۴ ۲ دقیقه و ۴۴ ثانیه [۵۶]
۱۱۷ ۵۷ ۴ مارس ۱۸۰۲ ۵:۱۴:۲۹ کامل 44S 131.5E -۰٫۶۹۴۳ ۱٫۰۴۲۸ ۱۹۶ ۳ دقیقه و ۲ ثانیه [۵۷]
۱۱۷ ۵۸ ۱۴ مارس ۱۸۲۰ ۱۳:۳۷:۱۵ کامل 41.5S 5.7E -۰٫۷۱۹۹ ۱٫۰۴۶۷ ۲۲۰ ۳ دقیقه و ۲۰ ثانیه [۵۸]
۱۱۷ ۵۹ ۲۵ مارس ۱۸۳۸ ۲۱:۵۲:۱۶ کامل 39.7S 118.3W -۰٫۷۵۲۵ ۱٫۰۵۰۵ ۲۴۹ ۳ دقیقه و ۳۹ ثانیه [۵۹]
۱۱۷ ۶۰ ۵ آوریل ۱۸۵۶ ۶:۰۱:۰۱ کامل 39.1S 119.2E -۰٫۷۹۰۶ ۱٫۰۵۳۹ ۲۸۵ ۳ دقیقه و ۵۶ ثانیه [۶۰]
۱۱۷ ۶۱ خورشیدگرفتگی ۱۶ آوریل ۱۸۷۴ ۱۴:۰۰:۵۳ کامل 39.9S 0.9W -۰٫۸۳۶۴ ۱٫۰۵۶۹ ۳۳۵ ۴ دقیقه و ۱۱ ثانیه [۶۱]
۱۱۷ ۶۲ ۲۶ آوریل ۱۸۹۲ ۲۱:۵۵:۲۰ کامل 42.5S 119.4W -۰٫۸۸۷ ۱٫۰۵۹۱ ۴۱۴ ۴ دقیقه و ۱۹ ثانیه [۶۲]
۱۱۷ ۶۳ خورشیدگرفتگی ۹ مه ۱۹۱۰ ۵:۴۲:۱۳ کامل 48.2S 125.2E -۰٫۹۴۳۷ ۱٫۰۶ ۵۹۴ ۴ دقیقه و ۱۵ ثانیه [۶۳]
۱۱۷ ۶۴ خورشیدگرفتگی ۱۹ مه ۱۹۲۸ ۱۳:۲۴:۲۰ کامل 63.3S 22.5E 1.0048 1.014 - - [۶۴]
۱۱۷ ۶۵ خورشیدگرفتگی ۳۰ مه ۱۹۴۶ ۲۱:۰۰:۲۴ جزئی 64.1S 101W -1.0711 0.8865 [۶۵]
۱۱۷ ۶۶ خورشیدگرفتگی ۱۰ ژوئن ۱۹۶۴ ۴:۳۴:۰۷ جزئی 65S 135.9E -1.1393 0.7545 [۶۶]
۱۱۷ ۶۷ خورشیدگرفتگی ۲۱ ژوئن ۱۹۸۲ ۱۲:۰۴:۳۳ جزئی 65.9S 13.2E -1.2102 0.6168 [۶۷]
۱۱۷ ۶۸ خورشیدگرفتگی ۱ ژوئیه ۲۰۰۰ ۱۹:۳۳:۳۴ جزئی 66.9S 109.5W -1.2821 0.4768 [۶۸]
۱۱۷ ۶۹ خورشیدگرفتگی ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۸ ۳:۰۲:۱۶ جزئی 67.9S 127.4E -1.3542 0.3365 [۶۹]
۱۱۷ ۷۰ خورشیدگرفتگی ۲۳ ژوئیه ۲۰۳۶ ۱۰:۳۲:۰۶ جزئی 68.9S 3.6E -1.425 0.1991 [۷۰]
۱۱۷ ۷۱ خورشیدگرفتگی ۳ اوت ۲۰۵۴ ۱۸:۰۴:۰۲ جزئی 69.8S 121.3W -1.4941 0.0655 [۷۱]

منابع[ویرایش]