ساروس خورشیدی ۱۱۵

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ساروس ۱۱۵ دوره‌ای زمانی با چرخه‌ای حدود ۱۸ سال و ۱۱ روز و ۸ ساعت (تقریباً ۶۵۸۵ و یک سوم روز) است که شامل ۷۲ خورشیدگرفتگی می‌شود.

رخدادها[ویرایش]

ساروس عضو تاریخ زمان
(بزرگ‌ترین)
ساعت هماهنگ جهانی
نوع مکان
طول و عرض جغرافیایی
گاما قدر گُستره
(km)
مدت زمان
(دقیقه: ثانیه)
منبع
۱۱۵ ۱ ۲۱ ژوئن ۶۶۲ ۱۵:۵۸:۳۶ جزئی 66N 148.9E 1.5377 0.003 [۱]
۱۱۵ ۲ ۱ ژوئیه ۶۸۰ ۲۳:۱۰:۱۸ جزئی 67N 29.8E 1.4605 0.1456 [۲]
۱۱۵ ۳ ۱۳ ژوئیه ۶۹۸ ۶:۲۵:۲۳ جزئی 68N 90.6W 1.3851 0.2855 [۳]
۱۱۵ ۴ ۲۳ ژوئیه ۷۱۶ ۱۳:۴۷:۰۹ جزئی 68.9N 146.8E 1.314 0.418 [۴]
۱۱۵ ۵ ۳ اوت ۷۳۴ ۲۱:۱۴:۲۷ جزئی 69.9N 22.2E 1.2467 0.5437 [۵]
۱۱۵ ۶ ۱۴ اوت ۷۵۲ ۴:۵۰:۳۷ جزئی 70.7N 105.2W 1.1859 0.6576 [۶]
۱۱۵ ۷ ۲۵ اوت ۷۷۰ ۱۲:۳۴:۳۱ جزئی 71.3N 125E 1.1309 0.7603 [۷]
۱۱۵ ۸ ۴ سپتامبر ۷۸۸ ۲۰:۲۶:۵۹ جزئی 71.8N 7.6W 1.0824 0.8508 [۸]
۱۱۵ ۹ ۱۶ سپتامبر ۸۰۶ ۴:۲۸:۲۹ جزئی 72N 142.7W 1.0409 0.9284 [۹]
۱۱۵ ۱۰ ۲۶ سپتامبر ۸۲۴ ۱۲:۳۹:۰۱ جزئی 71.9N 79.8E 1.0062 0.9929 [۱۰]
۱۱۵ ۱۱ ۷ اکتبر ۸۴۲ ۲۰:۵۸:۳۰ کامل 65.2N 84.3W ۰٫۹۷۸۷ ۱٫۰۲۲۹ ۴۰۳ ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه [۱۱]
۱۱۵ ۱۲ ۱۸ اکتبر ۸۶۰ ۵:۲۵:۰۲ کامل 58.5N 134E ۰٫۹۵۶۵ ۱٫۰۲۴۱ ۲۸۶ ۱ دقیقه و ۴۲ ثانیه [۱۲]
۱۱۵ ۱۳ ۲۹ اکتبر ۸۷۸ ۱۳:۵۹:۵۹ کامل 53.5N 3.7W ۰٫۹۴۱۱ ۱٫۰۲۴۶ ۲۵۰ ۱ دقیقه و ۵۰ ثانیه [۱۳]
۱۱۵ ۱۴ ۸ نوامبر ۸۹۶ ۲۲:۴۰:۳۳ کامل 49.5N 140.8W ۰٫۹۲۹۷ ۱٫۰۲۵۱ ۲۳۴ ۱ دقیقه و ۵۷ ثانیه [۱۴]
۱۱۵ ۱۵ ۲۰ نوامبر ۹۱۴ ۷:۲۶:۳۹ کامل 46.5N 81.8E ۰٫۹۲۲۵ ۱٫۰۲۵۸ ۲۲۹ ۲ دقیقه و ۴ ثانیه [۱۵]
۱۱۵ ۱۶ ۳۰ نوامبر ۹۳۲ ۱۶:۱۵:۳۴ کامل 44.3N 55.9W ۰٫۹۱۷۴ ۱٫۰۲۶۷ ۲۳۰ ۲ دقیقه و ۱۲ ثانیه [۱۶]
۱۱۵ ۱۷ ۱۲ دسامبر ۹۵۰ ۱:۰۷:۱۴ کامل 42.9N 166.1E ۰٫۹۱۴۳ ۱٫۰۲۸۱ ۲۳۷ ۲ دقیقه و ۱۹ ثانیه [۱۷]
۱۱۵ ۱۸ ۲۲ دسامبر ۹۶۸ ۹:۵۸:۱۷ کامل 41.8N 28.3E ۰٫۹۱۰۵ ۱٫۰۳ ۲۴۶ ۲ دقیقه و ۲۸ ثانیه [۱۸]
۱۱۵ ۱۹ ۲ ژانویه ۹۸۷ ۱۸:۴۸:۰۹ کامل 41.2N 108.9W ۰٫۹۰۵۶ ۱٫۰۳۲۳ ۲۵۷ ۲ دقیقه و ۳۷ ثانیه [۱۹]
۱۱۵ ۲۰ ۱۳ ژانویه ۱۰۰۵ ۳:۳۴:۴۹ کامل 40.7N 115.1E ۰٫۸۹۷۸ ۱٫۰۳۵۲ ۲۶۷ ۲ دقیقه و ۴۸ ثانیه [۲۰]
۱۱۵ ۲۱ ۲۴ ژانویه ۱۰۲۳ ۱۲:۱۸:۰۰ کامل 40.5N 19.7W ۰٫۸۸۶۹ ۱٫۰۳۸۵ ۲۷۶ ۳ دقیقه و ۰ ثانیه [۲۱]
۱۱۵ ۲۲ ۳ فوریه ۱۰۴۱ ۲۰:۵۴:۱۳ کامل 40.4N 152W ۰٫۸۷۰۴ ۱٫۰۴۲۴ ۲۸۳ ۳ دقیقه و ۱۳ ثانیه [۲۲]
۱۱۵ ۲۳ ۱۵ فوریه ۱۰۵۹ ۵:۲۴:۵۰ کامل 40.6N 77.7E ۰٫۸۴۹۲ ۱٫۰۴۶۵ ۲۸۷ ۳ دقیقه و ۲۶ ثانیه [۲۳]
۱۱۵ ۲۴ ۲۵ فوریه ۱۰۷۷ ۱۳:۴۷:۲۵ کامل 41N 49.7W ۰٫۸۲۱۴ ۱٫۰۵۱ ۲۹۰ ۳ دقیقه و ۴۰ ثانیه [۲۴]
۱۱۵ ۲۵ ۸ مارس ۱۰۹۵ ۲۲:۰۳:۵۷ کامل 41.8N 174.8W ۰٫۷۸۸۳ ۱٫۰۵۵۳ ۲۹۱ ۳ دقیقه و ۵۴ ثانیه [۲۵]
۱۱۵ ۲۶ ۱۹ مارس ۱۱۱۳ ۶:۱۰:۳۸ کامل 42.7N 63.6E ۰٫۷۴۷۱ ۱٫۰۵۹۸ ۲۹۰ ۴ دقیقه و ۸ ثانیه [۲۶]
۱۱۵ ۲۷ ۳۰ مارس ۱۱۳۱ ۱۴:۱۱:۴۹ کامل 43.9N 55.8W ۰٫۷۰۱۲ ۱٫۰۶۳۹ ۲۸۹ ۴ دقیقه و ۲۲ ثانیه [۲۷]
۱۱۵ ۲۸ ۹ آوریل ۱۱۴۹ ۲۲:۰۴:۰۲ کامل 44.9N 171.9W ۰٫۶۴۷۹ ۱٫۰۶۷۶ ۲۸۶ ۴ دقیقه و ۳۸ ثانیه [۲۸]
۱۱۵ ۲۹ ۲۱ آوریل ۱۱۶۷ ۵:۵۱:۴۰ کامل 45.8N 73.9E ۰٫۵۹۰۶ ۱٫۰۷۰۹ ۲۸۴ ۴ دقیقه و ۵۳ ثانیه [۲۹]
۱۱۵ ۳۰ ۱ مه ۱۱۸۵ ۱۳:۳۰:۵۷ کامل 46N 37.2W ۰٫۵۲۶۴ ۱٫۰۷۳۶ ۲۸۰ ۵ دقیقه و ۱۰ ثانیه [۳۰]
۱۱۵ ۳۱ ۱۲ مه ۱۲۰۳ ۲۱:۰۷:۳۰ کامل 45.5N 147.2W ۰٫۴۵۹۶ ۱٫۰۷۵۵ ۲۷۵ ۵ دقیقه و ۲۶ ثانیه [۳۱]
۱۱۵ ۳۲ ۲۳ مه ۱۲۲۱ ۴:۳۸:۱۹ کامل 43.9N 104.3E ۰٫۳۸۸۵ ۱٫۰۷۶۷ ۲۶۹ ۵ دقیقه و ۴۳ ثانیه [۳۲]
۱۱۵ ۳۳ ۳ ژوئن ۱۲۳۹ ۱۲:۰۷:۱۷ کامل 41.3N 4.2W ۰٫۳۱۵۷ ۱٫۰۷۷۱ ۲۶۳ ۵ دقیقه و ۵۸ ثانیه [۳۳]
۱۱۵ ۳۴ ۱۳ ژوئن ۱۲۵۷ ۱۹:۳۳:۲۱ کامل 37.6N 112.8W ۰٫۲۴۰۹ ۱٫۰۷۶۵ ۲۵۵ ۶ دقیقه و ۱۱ ثانیه [۳۴]
۱۱۵ ۳۵ ۲۵ ژوئن ۱۲۷۵ ۲:۵۹:۵۶ کامل 33N 137.5E ۰٫۱۶۶۸ ۱٫۰۷۵۲ ۲۴۷ ۶ دقیقه و ۲۱ ثانیه [۳۵]
۱۱۵ ۳۶ ۵ ژوئیه ۱۲۹۳ ۱۰:۲۶:۴۵ کامل 27.5N 26.7E ۰٫۰۹۳۳ ۱٫۰۷۳ ۲۳۸ ۶ دقیقه و ۲۴ ثانیه [۳۶]
۱۱۵ ۳۷ ۱۶ ژوئیه ۱۳۱۱ ۱۷:۵۵:۰۴ کامل 21.4N 85.4W ۰٫۰۲۱۶ ۱٫۰۷ ۲۲۸ ۶ دقیقه و ۲۰ ثانیه [۳۷]
۱۱۵ ۳۸ ۲۷ ژوئیه ۱۳۲۹ ۱:۲۶:۱۶ کامل 14.9N 160.9E -۰٫۰۴۷۱ ۱٫۰۶۶۲ ۲۱۷ ۶ دقیقه و ۸ ثانیه [۳۸]
۱۱۵ ۳۹ ۷ اوت ۱۳۴۷ ۹:۰۱:۳۸ کامل 8.1N 45.7E -۰٫۱۱۱۶ ۱٫۰۶۱۸ ۲۰۴ ۵ دقیقه و ۴۸ ثانیه [۳۹]
۱۱۵ ۴۰ ۱۷ اوت ۱۳۶۵ ۱۶:۴۱:۴۶ کامل 1.1N 71.2W -۰٫۱۷۱۶ ۱٫۰۵۶۹ ۱۹۰ ۵ دقیقه و ۲۲ ثانیه [۴۰]
۱۱۵ ۴۱ ۲۹ اوت ۱۳۸۳ ۰:۲۷:۳۸ کامل 5.9S 170.2E -۰٫۲۲۶۲ ۱٫۰۵۱۶ ۱۷۵ ۴ دقیقه و ۵۰ ثانیه [۴۱]
۱۱۵ ۴۲ ۸ سپتامبر ۱۴۰۱ ۸:۲۰:۲۱ کامل 12.8S 49.9E -۰٫۲۷۴۶ ۱٫۰۴۵۹ ۱۵۹ ۴ دقیقه و ۱۵ ثانیه [۴۲]
۱۱۵ ۴۳ ۱۹ سپتامبر ۱۴۱۹ ۱۶:۲۰:۲۱ کامل 19.5S 72.1W -۰٫۳۱۶۲ ۱٫۰۴۰۱ ۱۴۱ ۳ دقیقه و ۴۰ ثانیه [۴۳]
۱۱۵ ۴۴ ۳۰ سپتامبر ۱۴۳۷ ۰:۲۶:۴۵ کامل 25.9S 164.7E -۰٫۳۵۱۹ ۱٫۰۳۴۳ ۱۲۳ ۳ دقیقه و ۵ ثانیه [۴۴]
۱۱۵ ۴۵ ۱۱ اکتبر ۱۴۵۵ ۸:۴۰:۴۴ کامل 31.8S 40.2E -۰٫۳۸۰۹ ۱٫۰۲۸۶ ۱۰۴ ۲ دقیقه و ۳۱ ثانیه [۴۵]
۱۱۵ ۴۶ ۲۱ اکتبر ۱۴۷۳ ۱۷:۰۱:۲۸ کامل 37.3S 85.1W -۰٫۴۰۴ ۱٫۰۲۳ ۸۶ ۲ دقیقه و ۰ ثانیه [۴۶]
۱۱۵ ۴۷ ۲ نوامبر ۱۴۹۱ ۱:۲۸:۴۷ کامل 42S 148.9E -۰٫۴۲۰۹ ۱٫۰۱۷۹ ۶۸ ۱ دقیقه و ۳۲ ثانیه [۴۷]
۱۱۵ ۴۸ ۱۲ نوامبر ۱۵۰۹ ۱۰:۰۰:۱۵ مرکب 45.8S 23.2E -۰٫۴۳۳۸ ۱٫۰۱۳۱ ۵۰ ۱ دقیقه و ۶ ثانیه [۴۸]
۱۱۵ ۴۹ ۲۳ نوامبر ۱۵۲۷ ۱۸:۳۶:۳۸ مرکب 48.6S 102.5W -۰٫۴۴۲۲ ۱٫۰۰۸۹ ۳۴ ۰ دقیقه و ۴۵ ثانیه [۴۹]
۱۱۵ ۵۰ ۴ دسامبر ۱۵۴۵ ۳:۱۵:۴۲ مرکب 50.1S 132.1E -۰٫۴۴۸ ۱٫۰۰۵۱ ۲۰ ۰ دقیقه و ۲۵ ثانیه [۵۰]
۱۱۵ ۵۱ ۱۵ دسامبر ۱۵۶۳ ۱۱:۵۵:۴۹ مرکب 50.3S 6.8E -۰٫۴۵۲۴ ۱٫۰۰۲ ۸ ۰ دقیقه و ۱۰ ثانیه [۵۱]
۱۱۵ ۵۲ ۲۵ دسامبر ۱۵۸۱ ۲۰:۳۵:۲۰ حلقه‌ای 49.4S 118.5W -۰٫۴۵۶۷ ۰٫۹۹۹۳ ۳ ۰ دقیقه و ۴ ثانیه [۵۲]
۱۱۵ ۵۳ ۱۶ ژانویه ۱۶۰۰ ۵:۱۲:۴۶ حلقه‌ای 47.4S 115.9E -۰٫۴۶۲۳ ۰٫۹۹۷۲ ۱۱ ۰ دقیقه و ۱۴ ثانیه [۵۳]
۱۱۵ ۵۴ ۲۶ ژانویه ۱۶۱۸ ۱۳:۴۶:۴۴ حلقه‌ای 44.7S 9.7W -۰٫۴۷ ۰٫۹۹۵۵ ۱۸ ۰ دقیقه و ۲۳ ثانیه [۵۴]
۱۱۵ ۵۵ ۶ فوریه ۱۶۳۶ ۲۲:۱۴:۳۳ حلقه‌ای 41.6S 134.7W -۰٫۴۸۲۵ ۰٫۹۹۴۳ ۲۳ ۰ دقیقه و ۲۹ ثانیه [۵۵]
۱۱۵ ۵۶ ۱۷ فوریه ۱۶۵۴ ۶:۳۶:۳۸ حلقه‌ای 38.3S 100.9E -۰٫۴۹۹۱ ۰٫۹۹۳۳ ۲۷ ۰ دقیقه و ۳۴ ثانیه [۵۶]
۱۱۵ ۵۷ ۲۸ فوریه ۱۶۷۲ ۱۴:۵۰:۴۳ حلقه‌ای 35.2S 22W -۰٫۵۲۱۸ ۰٫۹۹۲۶ ۳۰ ۰ دقیقه و ۳۸ ثانیه [۵۷]
۱۱۵ ۵۸ ۱۰ مارس ۱۶۹۰ ۲۲:۵۶:۰۰ حلقه‌ای 32.5S 143W -۰٫۵۵۱۲ ۰٫۹۹۲ ۳۳ ۰ دقیقه و ۴۲ ثانیه [۵۸]
۱۱۵ ۵۹ ۲۲ مارس ۱۷۰۸ ۶:۵۱:۳۷ حلقه‌ای 30.4S 98.3E -۰٫۵۸۷۹ ۰٫۹۹۱۳ ۳۷ ۰ دقیقه و ۴۶ ثانیه [۵۹]
۱۱۵ ۶۰ ۲ آوریل ۱۷۲۶ ۱۴:۳۸:۱۶ حلقه‌ای 29.2S 18.3W -۰٫۶۳۱۳ ۰٫۹۹۰۶ ۴۲ ۰ دقیقه و ۵۲ ثانیه [۶۰]
۱۱۵ ۶۱ ۱۲ آوریل ۱۷۴۴ ۲۲:۱۵:۲۴ حلقه‌ای 29.1S 132.6W -۰٫۶۸۱۹ ۰٫۹۸۹۵ ۴۹ ۰ دقیقه و ۵۹ ثانیه [۶۱]
۱۱۵ ۶۲ ۲۴ آوریل ۱۷۶۲ ۵:۴۲:۱۰ حلقه‌ای 30.3S 115.6E -۰٫۷۴۰۲ ۰٫۹۸۸۱ ۶۱ ۱ دقیقه و ۸ ثانیه [۶۲]
۱۱۵ ۶۳ ۴ مه ۱۷۸۰ ۱۳:۰۰:۴۲ حلقه‌ای 33.3S 5.9E -۰٫۸۰۴۳ ۰٫۹۸۶۱ ۸۱ ۱ دقیقه و ۲۱ ثانیه [۶۳]
۱۱۵ ۶۴ ۱۵ مه ۱۷۹۸ ۲۰:۱۰:۳۲ حلقه‌ای 38.6S 101.6W -۰٫۸۷۴۴ ۰٫۹۸۳۲ ۱۲۱ ۱ دقیقه و ۳۶ ثانیه [۶۴]
۱۱۵ ۶۵ ۲۷ مه ۱۸۱۶ ۳:۱۳:۲۴ حلقه‌ای 48S 153.5E -۰٫۹۴۹۲ ۰٫۹۷۹۱ ۲۳۸ ۱ دقیقه و ۵۴ ثانیه [۶۵]
۱۱۵ ۶۶ ۷ ژوئن ۱۸۳۴ ۱۰:۰۸:۳۸ جزئی 64.6S 55.4E -1.0291 0.9295 [۶۶]
۱۱۵ ۶۷ ۱۷ ژوئن ۱۸۵۲ ۱۶:۵۹:۵۰ جزئی 65.6S 57.3W -1.1111 0.7828 [۶۷]
۱۱۵ ۶۸ ۲۸ ژوئن ۱۸۷۰ ۲۳:۴۶:۴۳ جزئی 66.6S 169.4W -1.1949 0.6335 [۶۸]
۱۱۵ ۶۹ ۹ ژوئیه ۱۸۸۸ ۶:۳۰:۵۲ جزئی 67.6S 78.8E -1.2797 0.4832 [۶۹]
۱۱۵ ۷۰ خورشیدگرفتگی ۲۱ ژوئیه ۱۹۰۶ ۱۳:۱۴:۱۹ جزئی 68.6S 33.3W -1.3637 0.3355 [۷۰]
۱۱۵ ۷۱ خورشیدگرفتگی ۳۱ ژوئیه ۱۹۲۴ ۱۹:۵۸:۲۰ جزئی 69.6S 146W -1.4459 0.192 [۷۱]
۱۱۵ ۷۲ خورشیدگرفتگی ۱۲ اوت ۱۹۴۲ ۲:۴۵:۱۲ جزئی 70.4S 99.9E -1.5244 0.0561 [۷۲]

منابع[ویرایش]