جدول مبناها

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در این جدول مبناها مقدار عددی ۱–۱۰۰ در مبناهای ۲-۲۰ درج شده‌است.

n مبنا = ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ n ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ n ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ n ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰
۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ n ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۱۱۰ ۱۱۱ n ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۵ ۱۱۶ n ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۰
۲ ۱۰۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ n ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۲۱۰ ۲۱۱ n ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۶ n ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰
۳ ۱۱۲ ۱۰۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ n ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۳۱۰ ۳۱۱ n ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ n ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰
۴ ۱۰۰۲ ۱۱۳ ۱۰۴ ۴۵ ۴۶ n ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۴۱۰ ۴۱۱ n ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ n ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰
۵ ۱۰۱۲ ۱۲۳ ۱۱۴ ۱۰۵ ۵۶ n ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۵۱۰ ۵۱۱ n ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ n ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰
۶ ۱۱۰۲ ۲۰۳ ۱۲۴ ۱۱۵ ۱۰۶ n ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۶۱۰ ۶۱۱ n ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ n ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰
۷ ۱۱۱۲ ۲۱۳ ۱۳۴ ۱۲۵ ۱۱۶ n ۱۰۷ ۷۸ ۷۹ ۷۱۰ ۷۱۱ n ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ n ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰
۸ ۱۰۰۰۲ ۲۲۳ ۲۰۴ ۱۳۵ ۱۲۶ n ۱۱۷ ۱۰۸ ۸۹ ۸۱۰ ۸۱۱ n ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ n ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰
۹ ۱۰۰۱۲ ۱۰۰۳ ۲۱۴ ۱۴۵ ۱۳۶ n ۱۲۷ ۱۱۸ ۱۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ n ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ n ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰
۱۰ ۱۰۱۰۲ ۱۰۱۳ ۲۲۴ ۲۰۵ ۱۴۶ n=۱۰ ۱۳۷ ۱۲۸ ۱۱۹ ۱۰۱۰ a۱۱ n=۱۰ a۱۲ a۱۳ a۱۴ a۱۵ a۱۶ n=۱۰ a۱۷ a۱۸ a۱۹ a۲۰
۱۱ ۱۰۱۱۲ ۱۰۲۳ ۲۳۴ ۲۱۵ ۱۵۶ n=۱۱ ۱۴۷ ۱۳۸ ۱۲۹ ۱۱۱۰ ۱۰۱۱ n=۱۱ b۱۲ b۱۳ b۱۴ b۱۵ b۱۶ n=۱۱ b۱۷ b۱۸ b۱۹ b۲۰
۱۲ ۱۱۰۰۲ ۱۱۰۳ ۳۰۴ ۲۲۵ ۲۰۶ n=۱۲ ۱۵۷ ۱۴۸ ۱۳۹ ۱۲۱۰ ۱۱۱۱ n=۱۲ ۱۰۱۲ c۱۳ c۱۴ c۱۵ c۱۶ n=۱۲ c۱۷ c۱۸ c۱۹ c۲۰
۱۳ ۱۱۰۱۲ ۱۱۱۳ ۳۱۴ ۲۳۵ ۲۱۶ n=۱۳ ۱۶۷ ۱۵۸ ۱۴۹ ۱۳۱۰ ۱۲۱۱ n=۱۳ ۱۱۱۲ ۱۰۱۳ d۱۴ d۱۵ d۱۶ n=۱۳ d۱۷ d۱۸ d۱۹ d۲۰
۱۴ ۱۱۱۰۲ ۱۱۲۳ ۳۲۴ ۲۴۵ ۲۲۶ n=۱۴ ۲۰۷ ۱۶۸ ۱۵۹ ۱۴۱۰ ۱۳۱۱ n=۱۴ ۱۲۱۲ ۱۱۱۳ ۱۰۱۴ e۱۵ e۱۶ n=۱۴ e۱۷ e۱۸ e۱۹ e۲۰
۱۵ ۱۱۱۱۲ ۱۲۰۳ ۳۳۴ ۳۰۵ ۲۳۶ n=۱۵ ۲۱۷ ۱۷۸ ۱۶۹ ۱۵۱۰ ۱۴۱۱ n=۱۵ ۱۳۱۲ ۱۲۱۳ ۱۱۱۴ ۱۰۱۵ f۱۶ n=۱۵ f۱۷ f۱۸ f۱۹ f۲۰
۱۶ ۱۰۰۰۰۲ ۱۲۱۳ ۱۰۰۴ ۳۱۵ ۲۴۶ n=۱۶ ۲۲۷ ۲۰۸ ۱۷۹ ۱۶۱۰ ۱۵۱۱ n=۱۶ ۱۴۱۲ ۱۳۱۳ ۱۲۱۴ ۱۱۱۵ ۱۰۱۶ n=۱۶ g۱۷ g۱۸ g۱۹ g۲۰
۱۷ ۱۰۰۰۱۲ ۱۲۲۳ ۱۰۱۴ ۳۲۵ ۲۵۶ n=۱۷ ۲۳۷ ۲۱۸ ۱۸۹ ۱۷۱۰ ۱۶۱۱ n=۱۷ ۱۵۱۲ ۱۴۱۳ ۱۳۱۴ ۱۲۱۵ ۱۱۱۶ n=۱۷ ۱۰۱۷ h۱۸ h۱۹ h۲۰
۱۸ ۱۰۰۱۰۲ ۲۰۰۳ ۱۰۲۴ ۳۳۵ ۳۰۶ n=۱۸ ۲۴۷ ۲۲۸ ۲۰۹ ۱۸۱۰ ۱۷۱۱ n=۱۸ ۱۶۱۲ ۱۵۱۳ ۱۴۱۴ ۱۳۱۵ ۱۲۱۶ n=۱۸ ۱۱۱۷ ۱۰۱۸ i۱۹ i۲۰
۱۹ ۱۰۰۱۱۲ ۲۰۱۳ ۱۰۳۴ ۳۴۵ ۳۱۶ n=۱۹ ۲۵۷ ۲۳۸ ۲۱۹ ۱۹۱۰ ۱۸۱۱ n=۱۹ ۱۷۱۲ ۱۶۱۳ ۱۵۱۴ ۱۴۱۵ ۱۳۱۶ n=۱۹ ۱۲۱۷ ۱۱۱۸ ۱۰۱۹ j۲۰
۲۰ ۱۰۱۰۰۲ ۲۰۲۳ ۱۱۰۴ ۴۰۵ ۳۲۶ n=۲۰ ۲۶۷ ۲۴۸ ۲۲۹ ۲۰۱۰ ۱۹۱۱ n=۲۰ ۱۸۱۲ ۱۷۱۳ ۱۶۱۴ ۱۵۱۵ ۱۴۱۶ n=۲۰ ۱۳۱۷ ۱۲۱۸ ۱۱۱۹ ۱۰۲۰
۲۱ ۱۰۱۰۱۲ ۲۱۰۳ ۱۱۱۴ ۴۱۵ ۳۳۶ n=۲۱ ۳۰۷ ۲۵۸ ۲۳۹ ۲۱۱۰ ۱a۱۱ n=۲۱ ۱۹۱۲ ۱۸۱۳ ۱۷۱۴ ۱۶۱۵ ۱۵۱۶ n=۲۱ ۱۴۱۷ ۱۳۱۸ ۱۲۱۹ ۱۱۲۰
۲۲ ۱۰۱۱۰۲ ۲۱۱۳ ۱۱۲۴ ۴۲۵ ۳۴۶ n=۲۲ ۳۱۷ ۲۶۸ ۲۴۹ ۲۲۱۰ ۲۰۱۱ n=۲۲ ۱a۱۲ ۱۹۱۳ ۱۸۱۴ ۱۷۱۵ ۱۶۱۶ n=۲۲ ۱۵۱۷ ۱۴۱۸ ۱۳۱۹ ۱۲۲۰
۲۳ ۱۰۱۱۱۲ ۲۱۲۳ ۱۱۳۴ ۴۳۵ ۳۵۶ n=۲۳ ۳۲۷ ۲۷۸ ۲۵۹ ۲۳۱۰ ۲۱۱۱ n=۲۳ ۱b۱۲ ۱a۱۳ ۱۹۱۴ ۱۸۱۵ ۱۷۱۶ n=۲۳ ۱۶۱۷ ۱۵۱۸ ۱۴۱۹ ۱۳۲۰
۲۴ ۱۱۰۰۰۲ ۲۲۰۳ ۱۲۰۴ ۴۴۵ ۴۰۶ n=۲۴ ۳۳۷ ۳۰۸ ۲۶۹ ۲۴۱۰ ۲۲۱۱ n=۲۴ ۲۰۱۲ ۱b۱۳ ۱a۱۴ ۱۹۱۵ ۱۸۱۶ n=۲۴ ۱۷۱۷ ۱۶۱۸ ۱۵۱۹ ۱۴۲۰
۲۵ ۱۱۰۰۱۲ ۲۲۱۳ ۱۲۱۴ ۱۰۰۵ ۴۱۶ n=۲۵ ۳۴۷ ۳۱۸ ۲۷۹ ۲۵۱۰ ۲۳۱۱ n=۲۵ ۲۱۱۲ ۱c۱۳ ۱b۱۴ ۱a۱۵ ۱۹۱۶ n=۲۵ ۱۸۱۷ ۱۷۱۸ ۱۶۱۹ ۱۵۲۰
۲۶ ۱۱۰۱۰۲ ۲۲۲۳ ۱۲۲۴ ۱۰۱۵ ۴۲۶ n=۲۶ ۳۵۷ ۳۲۸ ۲۸۹ ۲۶۱۰ ۲۴۱۱ n=۲۶ ۲۲۱۲ ۲۰۱۳ ۱c۱۴ ۱b۱۵ ۱a۱۶ n=۲۶ ۱۹۱۷ ۱۸۱۸ ۱۷۱۹ ۱۶۲۰
۲۷ ۱۱۰۱۱۲ ۱۰۰۰۳ ۱۲۳۴ ۱۰۲۵ ۴۳۶ n=۲۷ ۳۶۷ ۳۳۸ ۳۰۹ ۲۷۱۰ ۲۵۱۱ n=۲۷ ۲۳۱۲ ۲۱۱۳ ۱d۱۴ ۱c۱۵ ۱b۱۶ n=۲۷ ۱a۱۷ ۱۹۱۸ ۱۸۱۹ ۱۷۲۰
۲۸ ۱۱۱۰۰۲ ۱۰۰۱۳ ۱۳۰۴ ۱۰۳۵ ۴۴۶ n=۲۸ ۴۰۷ ۳۴۸ ۳۱۹ ۲۸۱۰ ۲۶۱۱ n=۲۸ ۲۴۱۲ ۲۲۱۳ ۲۰۱۴ ۱d۱۵ ۱c۱۶ n=۲۸ ۱b۱۷ ۱a۱۸ ۱۹۱۹ ۱۸۲۰
۲۹ ۱۱۱۰۱۲ ۱۰۰۲۳ ۱۳۱۴ ۱۰۴۵ ۴۵۶ n=۲۹ ۴۱۷ ۳۵۸ ۳۲۹ ۲۹۱۰ ۲۷۱۱ n=۲۹ ۲۵۱۲ ۲۳۱۳ ۲۱۱۴ ۱e۱۵ ۱d۱۶ n=۲۹ ۱c۱۷ ۱b۱۸ ۱a۱۹ ۱۹۲۰
۳۰ ۱۱۱۱۰۲ ۱۰۱۰۳ ۱۳۲۴ ۱۱۰۵ ۵۰۶ n=۳۰ ۴۲۷ ۳۶۸ ۳۳۹ ۳۰۱۰ ۲۸۱۱ n=۳۰ ۲۶۱۲ ۲۴۱۳ ۲۲۱۴ ۲۰۱۵ ۱e۱۶ n=۳۰ ۱d۱۷ ۱c۱۸ ۱b۱۹ ۱a۲۰
۳۱ ۱۱۱۱۱۲ ۱۰۱۱۳ ۱۳۳۴ ۱۱۱۵ ۵۱۶ n=۳۱ ۴۳۷ ۳۷۸ ۳۴۹ ۳۱۱۰ ۲۹۱۱ n=۳۱ ۲۷۱۲ ۲۵۱۳ ۲۳۱۴ ۲۱۱۵ ۱f۱۶ n=۳۱ ۱e۱۷ ۱d۱۸ ۱c۱۹ ۱b۲۰
۳۲ ۱۰۰۰۰۰۲ ۱۰۱۲۳ ۲۰۰۴ ۱۱۲۵ ۵۲۶ n=۳۲ ۴۴۷ ۴۰۸ ۳۵۹ ۳۲۱۰ ۲a۱۱ n=۳۲ ۲۸۱۲ ۲۶۱۳ ۲۴۱۴ ۲۲۱۵ ۲۰۱۶ n=۳۲ ۱f۱۷ ۱e۱۸ ۱d۱۹ ۱c۲۰
۳۳ ۱۰۰۰۰۱۲ ۱۰۲۰۳ ۲۰۱۴ ۱۱۳۵ ۵۳۶ n=۳۳ ۴۵۷ ۴۱۸ ۳۶۹ ۳۳۱۰ ۳۰۱۱ n=۳۳ ۲۹۱۲ ۲۷۱۳ ۲۵۱۴ ۲۳۱۵ ۲۱۱۶ n=۳۳ ۱g۱۷ ۱f۱۸ ۱e۱۹ ۱d۲۰
۳۴ ۱۰۰۰۱۰۲ ۱۰۲۱۳ ۲۰۲۴ ۱۱۴۵ ۵۴۶ n=۳۴ ۴۶۷ ۴۲۸ ۳۷۹ ۳۴۱۰ ۳۱۱۱ n=۳۴ ۲a۱۲ ۲۸۱۳ ۲۶۱۴ ۲۴۱۵ ۲۲۱۶ n=۳۴ ۲۰۱۷ ۱g۱۸ ۱f۱۹ ۱e۲۰
۳۵ ۱۰۰۰۱۱۲ ۱۰۲۲۳ ۲۰۳۴ ۱۲۰۵ ۵۵۶ n=۳۵ ۵۰۷ ۴۳۸ ۳۸۹ ۳۵۱۰ ۳۲۱۱ n=۳۵ ۲b۱۲ ۲۹۱۳ ۲۷۱۴ ۲۵۱۵ ۲۳۱۶ n=۳۵ ۲۱۱۷ ۱h۱۸ ۱g۱۹ ۱f۲۰
۳۶ ۱۰۰۱۰۰۲ ۱۱۰۰۳ ۲۱۰۴ ۱۲۱۵ ۱۰۰۶ n=۳۶ ۵۱۷ ۴۴۸ ۴۰۹ ۳۶۱۰ ۳۳۱۱ n=۳۶ ۳۰۱۲ ۲a۱۳ ۲۸۱۴ ۲۶۱۵ ۲۴۱۶ n=۳۶ ۲۲۱۷ ۲۰۱۸ ۱h۱۹ ۱g۲۰
۳۷ ۱۰۰۱۰۱۲ ۱۱۰۱۳ ۲۱۱۴ ۱۲۲۵ ۱۰۱۶ n=۳۷ ۵۲۷ ۴۵۸ ۴۱۹ ۳۷۱۰ ۳۴۱۱ n=۳۷ ۳۱۱۲ ۲b۱۳ ۲۹۱۴ ۲۷۱۵ ۲۵۱۶ n=۳۷ ۲۳۱۷ ۲۱۱۸ ۱i۱۹ ۱h۲۰
۳۸ ۱۰۰۱۱۰۲ ۱۱۰۲۳ ۲۱۲۴ ۱۲۳۵ ۱۰۲۶ n=۳۸ ۵۳۷ ۴۶۸ ۴۲۹ ۳۸۱۰ ۳۵۱۱ n=۳۸ ۳۲۱۲ ۲c۱۳ ۲a۱۴ ۲۸۱۵ ۲۶۱۶ n=۳۸ ۲۴۱۷ ۲۲۱۸ ۲۰۱۹ ۱i۲۰
۳۹ ۱۰۰۱۱۱۲ ۱۱۱۰۳ ۲۱۳۴ ۱۲۴۵ ۱۰۳۶ n=۳۹ ۵۴۷ ۴۷۸ ۴۳۹ ۳۹۱۰ ۳۶۱۱ n=۳۹ ۳۳۱۲ ۳۰۱۳ ۲b۱۴ ۲۹۱۵ ۲۷۱۶ n=۳۹ ۲۵۱۷ ۲۳۱۸ ۲۱۱۹ ۱j۲۰
۴۰ ۱۰۱۰۰۰۲ ۱۱۱۱۳ ۲۲۰۴ ۱۳۰۵ ۱۰۴۶ n=۴۰ ۵۵۷ ۵۰۸ ۴۴۹ ۴۰۱۰ ۳۷۱۱ n=۴۰ ۳۴۱۲ ۳۱۱۳ ۲c۱۴ ۲a۱۵ ۲۸۱۶ n=۴۰ ۲۶۱۷ ۲۴۱۸ ۲۲۱۹ ۲۰۲۰
۴۱ ۱۰۱۰۰۱۲ ۱۱۱۲۳ ۲۲۱۴ ۱۳۱۵ ۱۰۵۶ n=۴۱ ۵۶۷ ۵۱۸ ۴۵۹ ۴۱۱۰ ۳۸۱۱ n=۴۱ ۳۵۱۲ ۳۲۱۳ ۲d۱۴ ۲b۱۵ ۲۹۱۶ n=۴۱ ۲۷۱۷ ۲۵۱۸ ۲۳۱۹ ۲۱۲۰
۴۲ ۱۰۱۰۱۰۲ ۱۱۲۰۳ ۲۲۲۴ ۱۳۲۵ ۱۱۰۶ n=۴۲ ۶۰۷ ۵۲۸ ۴۶۹ ۴۲۱۰ ۳۹۱۱ n=۴۲ ۳۶۱۲ ۳۳۱۳ ۳۰۱۴ ۲c۱۵ ۲a۱۶ n=۴۲ ۲۸۱۷ ۲۶۱۸ ۲۴۱۹ ۲۲۲۰
۴۳ ۱۰۱۰۱۱۲ ۱۱۲۱۳ ۲۲۳۴ ۱۳۳۵ ۱۱۱۶ n=۴۳ ۶۱۷ ۵۳۸ ۴۷۹ ۴۳۱۰ ۳a۱۱ n=۴۳ ۳۷۱۲ ۳۴۱۳ ۳۱۱۴ ۲d۱۵ ۲b۱۶ n=۴۳ ۲۹۱۷ ۲۷۱۸ ۲۵۱۹ ۲۳۲۰
۴۴ ۱۰۱۱۰۰۲ ۱۱۲۲۳ ۲۳۰۴ ۱۳۴۵ ۱۱۲۶ n=۴۴ ۶۲۷ ۵۴۸ ۴۸۹ ۴۴۱۰ ۴۰۱۱ n=۴۴ ۳۸۱۲ ۳۵۱۳ ۳۲۱۴ ۲e۱۵ ۲c۱۶ n=۴۴ ۲a۱۷ ۲۸۱۸ ۲۶۱۹ ۲۴۲۰
۴۵ ۱۰۱۱۰۱۲ ۱۲۰۰۳ ۲۳۱۴ ۱۴۰۵ ۱۱۳۶ n=۴۵ ۶۳۷ ۵۵۸ ۵۰۹ ۴۵۱۰ ۴۱۱۱ n=۴۵ ۳۹۱۲ ۳۶۱۳ ۳۳۱۴ ۳۰۱۵ ۲d۱۶ n=۴۵ ۲b۱۷ ۲۹۱۸ ۲۷۱۹ ۲۵۲۰
۴۶ ۱۰۱۱۱۰۲ ۱۲۰۱۳ ۲۳۲۴ ۱۴۱۵ ۱۱۴۶ n=۴۶ ۶۴۷ ۵۶۸ ۵۱۹ ۴۶۱۰ ۴۲۱۱ n=۴۶ ۳a۱۲ ۳۷۱۳ ۳۴۱۴ ۳۱۱۵ ۲e۱۶ n=۴۶ ۲c۱۷ ۲a۱۸ ۲۸۱۹ ۲۶۲۰
۴۷ ۱۰۱۱۱۱۲ ۱۲۰۲۳ ۲۳۳۴ ۱۴۲۵ ۱۱۵۶ n=۴۷ ۶۵۷ ۵۷۸ ۵۲۹ ۴۷۱۰ ۴۳۱۱ n=۴۷ ۳b۱۲ ۳۸۱۳ ۳۵۱۴ ۳۲۱۵ ۲f۱۶ n=۴۷ ۲d۱۷ ۲b۱۸ ۲۹۱۹ ۲۷۲۰
۴۸ ۱۱۰۰۰۰۲ ۱۲۱۰۳ ۳۰۰۴ ۱۴۳۵ ۱۲۰۶ n=۴۸ ۶۶۷ ۶۰۸ ۵۳۹ ۴۸۱۰ ۴۴۱۱ n=۴۸ ۴۰۱۲ ۳۹۱۳ ۳۶۱۴ ۳۳۱۵ ۳۰۱۶ n=۴۸ ۲e۱۷ ۲c۱۸ ۲a۱۹ ۲۸۲۰
۴۹ ۱۱۰۰۰۱۲ ۱۲۱۱۳ ۳۰۱۴ ۱۴۴۵ ۱۲۱۶ n=۴۹ ۱۰۰۷ ۶۱۸ ۵۴۹ ۴۹۱۰ ۴۵۱۱ n=۴۹ ۴۱۱۲ ۳a۱۳ ۳۷۱۴ ۳۴۱۵ ۳۱۱۶ n=۴۹ ۲f۱۷ ۲d۱۸ ۲b۱۹ ۲۹۲۰
۵۰ ۱۱۰۰۱۰۲ ۱۲۱۲۳ ۳۰۲۴ ۲۰۰۵ ۱۲۲۶ n=۵۰ ۱۰۱۷ ۶۲۸ ۵۵۹ ۵۰۱۰ ۴۶۱۱ n=۵۰ ۴۲۱۲ ۳b۱۳ ۳۸۱۴ ۳۵۱۵ ۳۲۱۶ n=۵۰ ۲g۱۷ ۲e۱۸ ۲c۱۹ ۲a۲۰
۵۱ ۱۱۰۰۱۱۲ ۱۲۲۰۳ ۳۰۳۴ ۲۰۱۵ ۱۲۳۶ n=۵۱ ۱۰۲۷ ۶۳۸ ۵۶۹ ۵۱۱۰ ۴۷۱۱ n=۵۱ ۴۳۱۲ ۳c۱۳ ۳۹۱۴ ۳۶۱۵ ۳۳۱۶ n=۵۱ ۳۰۱۷ ۲f۱۸ ۲d۱۹ ۲b۲۰
۵۲ ۱۱۰۱۰۰۲ ۱۲۲۱۳ ۳۱۰۴ ۲۰۲۵ ۱۲۴۶ n=۵۲ ۱۰۳۷ ۶۴۸ ۵۷۹ ۵۲۱۰ ۴۸۱۱ n=۵۲ ۴۴۱۲ ۴۰۱۳ ۳a۱۴ ۳۷۱۵ ۳۴۱۶ n=۵۲ ۳۱۱۷ ۲g۱۸ ۲e۱۹ ۲c۲۰
۵۳ ۱۱۰۱۰۱۲ ۱۲۲۲۳ ۳۱۱۴ ۲۰۳۵ ۱۲۵۶ n=۵۳ ۱۰۴۷ ۶۵۸ ۵۸۹ ۵۳۱۰ ۴۹۱۱ n=۵۳ ۴۵۱۲ ۴۱۱۳ ۳b۱۴ ۳۸۱۵ ۳۵۱۶ n=۵۳ ۳۲۱۷ ۲h۱۸ ۲f۱۹ ۲d۲۰
۵۴ ۱۱۰۱۱۰۲ ۲۰۰۰۳ ۳۱۲۴ ۲۰۴۵ ۱۳۰۶ n=۵۴ ۱۰۵۷ ۶۶۸ ۶۰۹ ۵۴۱۰ ۴a۱۱ n=۵۴ ۴۶۱۲ ۴۲۱۳ ۳c۱۴ ۳۹۱۵ ۳۶۱۶ n=۵۴ ۳۳۱۷ ۳۰۱۸ ۲g۱۹ ۲e۲۰
۵۵ ۱۱۰۱۱۱۲ ۲۰۰۱۳ ۳۱۳۴ ۲۱۰۵ ۱۳۱۶ n=۵۵ ۱۰۶۷ ۶۷۸ ۶۱۹ ۵۵۱۰ ۵۰۱۱ n=۵۵ ۴۷۱۲ ۴۳۱۳ ۳d۱۴ ۳a۱۵ ۳۷۱۶ n=۵۵ ۳۴۱۷ ۳۱۱۸ ۲h۱۹ ۲f۲۰
۵۶ ۱۱۱۰۰۰۲ ۲۰۰۲۳ ۳۲۰۴ ۲۱۱۵ ۱۳۲۶ n=۵۶ ۱۱۰۷ ۷۰۸ ۶۲۹ ۵۶۱۰ ۵۱۱۱ n=۵۶ ۴۸۱۲ ۴۴۱۳ ۴۰۱۴ ۳b۱۵ ۳۸۱۶ n=۵۶ ۳۵۱۷ ۳۲۱۸ ۲i۱۹ ۲g۲۰
۵۷ ۱۱۱۰۰۱۲ ۲۰۱۰۳ ۳۲۱۴ ۲۱۲۵ ۱۳۳۶ n=۵۷ ۱۱۱۷ ۷۱۸ ۶۳۹ ۵۷۱۰ ۵۲۱۱ n=۵۷ ۴۹۱۲ ۴۵۱۳ ۴۱۱۴ ۳c۱۵ ۳۹۱۶ n=۵۷ ۳۶۱۷ ۳۳۱۸ ۳۰۱۹ ۲h۲۰
۵۸ ۱۱۱۰۱۰۲ ۲۰۱۱۳ ۳۲۲۴ ۲۱۳۵ ۱۳۴۶ n=۵۸ ۱۱۲۷ ۷۲۸ ۶۴۹ ۵۸۱۰ ۵۳۱۱ n=۵۸ ۴a۱۲ ۴۶۱۳ ۴۲۱۴ ۳d۱۵ ۳a۱۶ n=۵۸ ۳۷۱۷ ۳۴۱۸ ۳۱۱۹ ۲i۲۰
۵۹ ۱۱۱۰۱۱۲ ۲۰۱۲۳ ۳۲۳۴ ۲۱۴۵ ۱۳۵۶ n=۵۹ ۱۱۳۷ ۷۳۸ ۶۵۹ ۵۹۱۰ ۵۴۱۱ n=۵۹ ۴b۱۲ ۴۷۱۳ ۴۳۱۴ ۳e۱۵ ۳b۱۶ n=۵۹ ۳۸۱۷ ۳۵۱۸ ۳۲۱۹ ۲j۲۰
۶۰ ۱۱۱۱۰۰۲ ۲۰۲۰۳ ۳۳۰۴ ۲۲۰۵ ۱۴۰۶ n=۶۰ ۱۱۴۷ ۷۴۸ ۶۶۹ ۶۰۱۰ ۵۵۱۱ n=۶۰ ۵۰۱۲ ۴۸۱۳ ۴۴۱۴ ۴۰۱۵ ۳c۱۶ n=۶۰ ۳۹۱۷ ۳۶۱۸ ۳۳۱۹ ۳۰۲۰
۶۱ ۱۱۱۱۰۱۲ ۲۰۲۱۳ ۳۳۱۴ ۲۲۱۵ ۱۴۱۶ n=۶۱ ۱۱۵۷ ۷۵۸ ۶۷۹ ۶۱۱۰ ۵۶۱۱ n=۶۱ ۵۱۱۲ ۴۹۱۳ ۴۵۱۴ ۴۱۱۵ ۳d۱۶ n=۶۱ ۳a۱۷ ۳۷۱۸ ۳۴۱۹ ۳۱۲۰
۶۲ ۱۱۱۱۱۰۲ ۲۰۲۲۳ ۳۳۲۴ ۲۲۲۵ ۱۴۲۶ n=۶۲ ۱۱۶۷ ۷۶۸ ۶۸۹ ۶۲۱۰ ۵۷۱۱ n=۶۲ ۵۲۱۲ ۴a۱۳ ۴۶۱۴ ۴۲۱۵ ۳e۱۶ n=۶۲ ۳b۱۷ ۳۸۱۸ ۳۵۱۹ ۳۲۲۰
۶۳ ۱۱۱۱۱۱۲ ۲۱۰۰۳ ۳۳۳۴ ۲۲۳۵ ۱۴۳۶ n=۶۳ ۱۲۰۷ ۷۷۸ ۷۰۹ ۶۳۱۰ ۵۸۱۱ n=۶۳ ۵۳۱۲ ۴b۱۳ ۴۷۱۴ ۴۳۱۵ ۳f۱۶ n=۶۳ ۳c۱۷ ۳۹۱۸ ۳۶۱۹ ۳۳۲۰
۶۴ ۱۰۰۰۰۰۰۲ ۲۱۰۱۳ ۱۰۰۰۴ ۲۲۴۵ ۱۴۴۶ n=۶۴ ۱۲۱۷ ۱۰۰۸ ۷۱۹ ۶۴۱۰ ۵۹۱۱ n=۶۴ ۵۴۱۲ ۴c۱۳ ۴۸۱۴ ۴۴۱۵ ۴۰۱۶ n=۶۴ ۳d۱۷ ۳a۱۸ ۳۷۱۹ ۳۴۲۰
۶۵ ۱۰۰۰۰۰۱۲ ۲۱۰۲۳ ۱۰۰۱۴ ۲۳۰۵ ۱۴۵۶ n=۶۵ ۱۲۲۷ ۱۰۱۸ ۷۲۹ ۶۵۱۰ ۵a۱۱ n=۶۵ ۵۵۱۲ ۵۰۱۳ ۴۹۱۴ ۴۵۱۵ ۴۱۱۶ n=۶۵ ۳e۱۷ ۳b۱۸ ۳۸۱۹ ۳۵۲۰
۶۶ ۱۰۰۰۰۱۰۲ ۲۱۱۰۳ ۱۰۰۲۴ ۲۳۱۵ ۱۵۰۶ n=۶۶ ۱۲۳۷ ۱۰۲۸ ۷۳۹ ۶۶۱۰ ۶۰۱۱ n=۶۶ ۵۶۱۲ ۵۱۱۳ ۴a۱۴ ۴۶۱۵ ۴۲۱۶ n=۶۶ ۳f۱۷ ۳c۱۸ ۳۹۱۹ ۳۶۲۰
۶۷ ۱۰۰۰۰۱۱۲ ۲۱۱۱۳ ۱۰۰۳۴ ۲۳۲۵ ۱۵۱۶ n=۶۷ ۱۲۴۷ ۱۰۳۸ ۷۴۹ ۶۷۱۰ ۶۱۱۱ n=۶۷ ۵۷۱۲ ۵۲۱۳ ۴b۱۴ ۴۷۱۵ ۴۳۱۶ n=۶۷ ۳g۱۷ ۳d۱۸ ۳a۱۹ ۳۷۲۰
۶۸ ۱۰۰۰۱۰۰۲ ۲۱۱۲۳ ۱۰۱۰۴ ۲۳۳۵ ۱۵۲۶ n=۶۸ ۱۲۵۷ ۱۰۴۸ ۷۵۹ ۶۸۱۰ ۶۲۱۱ n=۶۸ ۵۸۱۲ ۵۳۱۳ ۴c۱۴ ۴۸۱۵ ۴۴۱۶ n=۶۸ ۴۰۱۷ ۳e۱۸ ۳b۱۹ ۳۸۲۰
۶۹ ۱۰۰۰۱۰۱۲ ۲۱۲۰۳ ۱۰۱۱۴ ۲۳۴۵ ۱۵۳۶ n=۶۹ ۱۲۶۷ ۱۰۵۸ ۷۶۹ ۶۹۱۰ ۶۳۱۱ n=۶۹ ۵۹۱۲ ۵۴۱۳ ۴d۱۴ ۴۹۱۵ ۴۵۱۶ n=۶۹ ۴۱۱۷ ۳f۱۸ ۳c۱۹ ۳۹۲۰
۷۰ ۱۰۰۰۱۱۰۲ ۲۱۲۱۳ ۱۰۱۲۴ ۲۴۰۵ ۱۵۴۶ n=۷۰ ۱۳۰۷ ۱۰۶۸ ۷۷۹ ۷۰۱۰ ۶۴۱۱ n=۷۰ ۵a۱۲ ۵۵۱۳ ۵۰۱۴ ۴a۱۵ ۴۶۱۶ n=۷۰ ۴۲۱۷ ۳g۱۸ ۳d۱۹ ۳a۲۰
۷۱ ۱۰۰۰۱۱۱۲ ۲۱۲۲۳ ۱۰۱۳۴ ۲۴۱۵ ۱۵۵۶ n=۷۱ ۱۳۱۷ ۱۰۷۸ ۷۸۹ ۷۱۱۰ ۶۵۱۱ n=۷۱ ۵b۱۲ ۵۶۱۳ ۵۱۱۴ ۴b۱۵ ۴۷۱۶ n=۷۱ ۴۳۱۷ ۳h۱۸ ۳e۱۹ ۳b۲۰
۷۲ ۱۰۰۱۰۰۰۲ ۲۲۰۰۳ ۱۰۲۰۴ ۲۴۲۵ ۲۰۰۶ n=۷۲ ۱۳۲۷ ۱۱۰۸ ۸۰۹ ۷۲۱۰ ۶۶۱۱ n=۷۲ ۶۰۱۲ ۵۷۱۳ ۵۲۱۴ ۴c۱۵ ۴۸۱۶ n=۷۲ ۴۴۱۷ ۴۰۱۸ ۳f۱۹ ۳c۲۰
۷۳ ۱۰۰۱۰۰۱۲ ۲۲۰۱۳ ۱۰۲۱۴ ۲۴۳۵ ۲۰۱۶ n=۷۳ ۱۳۳۷ ۱۱۱۸ ۸۱۹ ۷۳۱۰ ۶۷۱۱ n=۷۳ ۶۱۱۲ ۵۸۱۳ ۵۳۱۴ ۴d۱۵ ۴۹۱۶ n=۷۳ ۴۵۱۷ ۴۱۱۸ ۳g۱۹ ۳d۲۰
۷۴ ۱۰۰۱۰۱۰۲ ۲۲۰۲۳ ۱۰۲۲۴ ۲۴۴۵ ۲۰۲۶ n=۷۴ ۱۳۴۷ ۱۱۲۸ ۸۲۹ ۷۴۱۰ ۶۸۱۱ n=۷۴ ۶۲۱۲ ۵۹۱۳ ۵۴۱۴ ۴e۱۵ ۴a۱۶ n=۷۴ ۴۶۱۷ ۴۲۱۸ ۳h۱۹ ۳e۲۰
۷۵ ۱۰۰۱۰۱۱۲ ۲۲۱۰۳ ۱۰۲۳۴ ۳۰۰۵ ۲۰۳۶ n=۷۵ ۱۳۵۷ ۱۱۳۸ ۸۳۹ ۷۵۱۰ ۶۹۱۱ n=۷۵ ۶۳۱۲ ۵a۱۳ ۵۵۱۴ ۵۰۱۵ ۴b۱۶ n=۷۵ ۴۷۱۷ ۴۳۱۸ ۳i۱۹ ۳f۲۰
۷۶ ۱۰۰۱۱۰۰۲ ۲۲۱۱۳ ۱۰۳۰۴ ۳۰۱۵ ۲۰۴۶ n=۷۶ ۱۳۶۷ ۱۱۴۸ ۸۴۹ ۷۶۱۰ ۶a۱۱ n=۷۶ ۶۴۱۲ ۵b۱۳ ۵۶۱۴ ۵۱۱۵ ۴c۱۶ n=۷۶ ۴۸۱۷ ۴۴۱۸ ۴۰۱۹ ۳g۲۰
۷۷ ۱۰۰۱۱۰۱۲ ۲۲۱۲۳ ۱۰۳۱۴ ۳۰۲۵ ۲۰۵۶ n=۷۷ ۱۴۰۷ ۱۱۵۸ ۸۵۹ ۷۷۱۰ ۷۰۱۱ n=۷۷ ۶۵۱۲ ۵c۱۳ ۵۷۱۴ ۵۲۱۵ ۴d۱۶ n=۷۷ ۴۹۱۷ ۴۵۱۸ ۴۱۱۹ ۳h۲۰
۷۸ ۱۰۰۱۱۱۰۲ ۲۲۲۰۳ ۱۰۳۲۴ ۳۰۳۵ ۲۱۰۶ n=۷۸ ۱۴۱۷ ۱۱۶۸ ۸۶۹ ۷۸۱۰ ۷۱۱۱ n=۷۸ ۶۶۱۲ ۶۰۱۳ ۵۸۱۴ ۵۳۱۵ ۴e۱۶ n=۷۸ ۴a۱۷ ۴۶۱۸ ۴۲۱۹ ۳i۲۰
۷۹ ۱۰۰۱۱۱۱۲ ۲۲۲۱۳ ۱۰۳۳۴ ۳۰۴۵ ۲۱۱۶ n=۷۹ ۱۴۲۷ ۱۱۷۸ ۸۷۹ ۷۹۱۰ ۷۲۱۱ n=۷۹ ۶۷۱۲ ۶۱۱۳ ۵۹۱۴ ۵۴۱۵ ۴f۱۶ n=۷۹ ۴b۱۷ ۴۷۱۸ ۴۳۱۹ ۳j۲۰
۸۰ ۱۰۱۰۰۰۰۲ ۲۲۲۲۳ ۱۱۰۰۴ ۳۱۰۵ ۲۱۲۶ n=۸۰ ۱۴۳۷ ۱۲۰۸ ۸۸۹ ۸۰۱۰ ۷۳۱۱ n=۸۰ ۶۸۱۲ ۶۲۱۳ ۵a۱۴ ۵۵۱۵ ۵۰۱۶ n=۸۰ ۴c۱۷ ۴۸۱۸ ۴۴۱۹ ۴۰۲۰
۸۱ ۱۰۱۰۰۰۱۲ ۱۰۰۰۰۳ ۱۱۰۱۴ ۳۱۱۵ ۲۱۳۶ n=۸۱ ۱۴۴۷ ۱۲۱۸ ۱۰۰۹ ۸۱۱۰ ۷۴۱۱ n=۸۱ ۶۹۱۲ ۶۳۱۳ ۵b۱۴ ۵۶۱۵ ۵۱۱۶ n=۸۱ ۴d۱۷ ۴۹۱۸ ۴۵۱۹ ۴۱۲۰
۸۲ ۱۰۱۰۰۱۰۲ ۱۰۰۰۱۳ ۱۱۰۲۴ ۳۱۲۵ ۲۱۴۶ n=۸۲ ۱۴۵۷ ۱۲۲۸ ۱۰۱۹ ۸۲۱۰ ۷۵۱۱ n=۸۲ ۶a۱۲ ۶۴۱۳ ۵c۱۴ ۵۷۱۵ ۵۲۱۶ n=۸۲ ۴e۱۷ ۴a۱۸ ۴۶۱۹ ۴۲۲۰
۸۳ ۱۰۱۰۰۱۱۲ ۱۰۰۰۲۳ ۱۱۰۳۴ ۳۱۳۵ ۲۱۵۶ n=۸۳ ۱۴۶۷ ۱۲۳۸ ۱۰۲۹ ۸۳۱۰ ۷۶۱۱ n=۸۳ ۶b۱۲ ۶۵۱۳ ۵d۱۴ ۵۸۱۵ ۵۳۱۶ n=۸۳ ۴f۱۷ ۴b۱۸ ۴۷۱۹ ۴۳۲۰
۸۴ ۱۰۱۰۱۰۰۲ ۱۰۰۱۰۳ ۱۱۱۰۴ ۳۱۴۵ ۲۲۰۶ n=۸۴ ۱۵۰۷ ۱۲۴۸ ۱۰۳۹ ۸۴۱۰ ۷۷۱۱ n=۸۴ ۷۰۱۲ ۶۶۱۳ ۶۰۱۴ ۵۹۱۵ ۵۴۱۶ n=۸۴ ۴g۱۷ ۴c۱۸ ۴۸۱۹ ۴۴۲۰
۸۵ ۱۰۱۰۱۰۱۲ ۱۰۰۱۱۳ ۱۱۱۱۴ ۳۲۰۵ ۲۲۱۶ n=۸۵ ۱۵۱۷ ۱۲۵۸ ۱۰۴۹ ۸۵۱۰ ۷۸۱۱ n=۸۵ ۷۱۱۲ ۶۷۱۳ ۶۱۱۴ ۵a۱۵ ۵۵۱۶ n=۸۵ ۵۰۱۷ ۴d۱۸ ۴۹۱۹ ۴۵۲۰
۸۶ ۱۰۱۰۱۱۰۲ ۱۰۰۱۲۳ ۱۱۱۲۴ ۳۲۱۵ ۲۲۲۶ n=۸۶ ۱۵۲۷ ۱۲۶۸ ۱۰۵۹ ۸۶۱۰ ۷۹۱۱ n=۸۶ ۷۲۱۲ ۶۸۱۳ ۶۲۱۴ ۵b۱۵ ۵۶۱۶ n=۸۶ ۵۱۱۷ ۴e۱۸ ۴a۱۹ ۴۶۲۰
۸۷ ۱۰۱۰۱۱۱۲ ۱۰۰۲۰۳ ۱۱۱۳۴ ۳۲۲۵ ۲۲۳۶ n=۸۷ ۱۵۳۷ ۱۲۷۸ ۱۰۶۹ ۸۷۱۰ ۷a۱۱ n=۸۷ ۷۳۱۲ ۶۹۱۳ ۶۳۱۴ ۵c۱۵ ۵۷۱۶ n=۸۷ ۵۲۱۷ ۴f۱۸ ۴b۱۹ ۴۷۲۰
۸۸ ۱۰۱۱۰۰۰۲ ۱۰۰۲۱۳ ۱۱۲۰۴ ۳۲۳۵ ۲۲۴۶ n=۸۸ ۱۵۴۷ ۱۳۰۸ ۱۰۷۹ ۸۸۱۰ ۸۰۱۱ n=۸۸ ۷۴۱۲ ۶a۱۳ ۶۴۱۴ ۵d۱۵ ۵۸۱۶ n=۸۸ ۵۳۱۷ ۴g۱۸ ۴c۱۹ ۴۸۲۰
۸۹ ۱۰۱۱۰۰۱۲ ۱۰۰۲۲۳ ۱۱۲۱۴ ۳۲۴۵ ۲۲۵۶ n=۸۹ ۱۵۵۷ ۱۳۱۸ ۱۰۸۹ ۸۹۱۰ ۸۱۱۱ n=۸۹ ۷۵۱۲ ۶b۱۳ ۶۵۱۴ ۵e۱۵ ۵۹۱۶ n=۸۹ ۵۴۱۷ ۴h۱۸ ۴d۱۹ ۴۹۲۰
۹۰ ۱۰۱۱۰۱۰۲ ۱۰۱۰۰۳ ۱۱۲۲۴ ۳۳۰۵ ۲۳۰۶ n=۹۰ ۱۵۶۷ ۱۳۲۸ ۱۱۰۹ ۹۰۱۰ ۸۲۱۱ n=۹۰ ۷۶۱۲ ۶c۱۳ ۶۶۱۴ ۶۰۱۵ ۵a۱۶ n=۹۰ ۵۵۱۷ ۵۰۱۸ ۴e۱۹ ۴a۲۰
۹۱ ۱۰۱۱۰۱۱۲ ۱۰۱۰۱۳ ۱۱۲۳۴ ۳۳۱۵ ۲۳۱۶ n=۹۱ ۱۶۰۷ ۱۳۳۸ ۱۱۱۹ ۹۱۱۰ ۸۳۱۱ n=۹۱ ۷۷۱۲ ۷۰۱۳ ۶۷۱۴ ۶۱۱۵ ۵b۱۶ n=۹۱ ۵۶۱۷ ۵۱۱۸ ۴f۱۹ ۴b۲۰
۹۲ ۱۰۱۱۱۰۰۲ ۱۰۱۰۲۳ ۱۱۳۰۴ ۳۳۲۵ ۲۳۲۶ n=۹۲ ۱۶۱۷ ۱۳۴۸ ۱۱۲۹ ۹۲۱۰ ۸۴۱۱ n=۹۲ ۷۸۱۲ ۷۱۱۳ ۶۸۱۴ ۶۲۱۵ ۵c۱۶ n=۹۲ ۵۷۱۷ ۵۲۱۸ ۴g۱۹ ۴c۲۰
۹۳ ۱۰۱۱۱۰۱۲ ۱۰۱۱۰۳ ۱۱۳۱۴ ۳۳۳۵ ۲۳۳۶ n=۹۳ ۱۶۲۷ ۱۳۵۸ ۱۱۳۹ ۹۳۱۰ ۸۵۱۱ n=۹۳ ۷۹۱۲ ۷۲۱۳ ۶۹۱۴ ۶۳۱۵ ۵d۱۶ n=۹۳ ۵۸۱۷ ۵۳۱۸ ۴h۱۹ ۴d۲۰
۹۴ ۱۰۱۱۱۱۰۲ ۱۰۱۱۱۳ ۱۱۳۲۴ ۳۳۴۵ ۲۳۴۶ n=۹۴ ۱۶۳۷ ۱۳۶۸ ۱۱۴۹ ۹۴۱۰ ۸۶۱۱ n=۹۴ ۷a۱۲ ۷۳۱۳ ۶a۱۴ ۶۴۱۵ ۵e۱۶ n=۹۴ ۵۹۱۷ ۵۴۱۸ ۴i۱۹ ۴e۲۰
۹۵ ۱۰۱۱۱۱۱۲ ۱۰۱۱۲۳ ۱۱۳۳۴ ۳۴۰۵ ۲۳۵۶ n=۹۵ ۱۶۴۷ ۱۳۷۸ ۱۱۵۹ ۹۵۱۰ ۸۷۱۱ n=۹۵ ۷b۱۲ ۷۴۱۳ ۶b۱۴ ۶۵۱۵ ۵f۱۶ n=۹۵ ۵a۱۷ ۵۵۱۸ ۵۰۱۹ ۴f۲۰
۹۶ ۱۱۰۰۰۰۰۲ ۱۰۱۲۰۳ ۱۲۰۰۴ ۳۴۱۵ ۲۴۰۶ n=۹۶ ۱۶۵۷ ۱۴۰۸ ۱۱۶۹ ۹۶۱۰ ۸۸۱۱ n=۹۶ ۸۰۱۲ ۷۵۱۳ ۶c۱۴ ۶۶۱۵ ۶۰۱۶ n=۹۶ ۵b۱۷ ۵۶۱۸ ۵۱۱۹ ۴g۲۰
۹۷ ۱۱۰۰۰۰۱۲ ۱۰۱۲۱۳ ۱۲۰۱۴ ۳۴۲۵ ۲۴۱۶ n=۹۷ ۱۶۶۷ ۱۴۱۸ ۱۱۷۹ ۹۷۱۰ ۸۹۱۱ n=۹۷ ۸۱۱۲ ۷۶۱۳ ۶d۱۴ ۶۷۱۵ ۶۱۱۶ n=۹۷ ۵c۱۷ ۵۷۱۸ ۵۲۱۹ ۴h۲۰
۹۸ ۱۱۰۰۰۱۰۲ ۱۰۱۲۲۳ ۱۲۰۲۴ ۳۴۳۵ ۲۴۲۶ n=۹۸ ۲۰۰۷ ۱۴۲۸ ۱۱۸۹ ۹۸۱۰ ۸a۱۱ n=۹۸ ۸۲۱۲ ۷۷۱۳ ۷۰۱۴ ۶۸۱۵ ۶۲۱۶ n=۹۸ ۵d۱۷ ۵۸۱۸ ۵۳۱۹ ۴i۲۰
۹۹ ۱۱۰۰۰۱۱۲ ۱۰۲۰۰۳ ۱۲۰۳۴ ۳۴۴۵ ۲۴۳۶ n=۹۹ ۲۰۱۷ ۱۴۳۸ ۱۲۰۹ ۹۹۱۰ ۹۰۱۱ n=۹۹ ۸۳۱۲ ۷۸۱۳ ۷۱۱۴ ۶۹۱۵ ۶۳۱۶ n=۹۹ ۵e۱۷ ۵۹۱۸ ۵۴۱۹ ۴j۲۰
۱۰۰  1100100۲ ۱۰۲۰۱۳ ۱۲۱۰۴ ۴۰۰۵ ۲۴۴۶ n=۱۰۰ ۲۰۲۷ ۱۴۴۸ ۱۲۱۹ ۱۰۰۱۰ ۹۱۱۱ n=۱۰۰ ۸۴۱۲ ۷۹۱۳ ۷۲۱۴ ۶a۱۵ ۶۴۱۶ n=۱۰۰ ۵f۱۷ ۵a۱۸ ۵۵۱۹ ۵۰۲۰