Jump to content

منوی ناوبری

تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه علوم اقتصادی»

برچسب: نیازمند بازبینی
برچسب: نیازمند بازبینی
 
== تاریخچه ==
این دانشگاه به عنوان نخستین مرکز آموزشی [[وزارت اقتصادمالیه]] ایرانکه بعدا [[وزارت امور اقتصادی و دارایی]] درنام گرفت ،در سال ۱۳۱۵ بنیانگذاری شد. هدف اصلی آن مرکز در دوره طولانی تحولات ۵۰ ساله خود(۱۳۱۵–۱۳۶۵)، آموزش وتربیت نیروی انسانی ماهر در رده‌های مختلف دانشگاهی بوده است، تا آنجا که در بسیاری از آن سال‌ها، اعطای بورس‌های تحصیلی اعزام به خارج از کشور برای دوره کارشناسی [[امور مالی]] و کارشناسی ارشد [[مدیریت مالی]] توسط این دانشگاه صورت گرفته است. مجوز تأسیس این دانشگاه با عنوان «دانشکده امور اقتصادی» در شهریور ۱۳۶۶ توسط [[وزارت فرهنگ و آموزش عالی]] و شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شد. این دانشگاه در سال ۱۳۸۲، با مصوبه شورای عالی اداری از [[وزارت امور اقتصادی و دارایی]] جدا شد و تحت پوشش [[وزارت علوم، تحقیقات و فناوری]] قرار گرفت و به «دانشکده علومامور اقتصادی» تغییر نام داد.با تغییر مدیریت دانشکده در سال ۱۳۹۰1384 تغییرات وسیعی در دانشکده بوجود آمد و در سال 1386 به دانشکده[[دانشکده علوم اقتصادی]] تغییر نام داد.در سال ۱۳89 این دانشکده به[[دانشگاه تهران ]] و سپس بااعتراض هیئت امناء( هیئت امناء دانشگاه علامه طباطبایی و موافقت وزیر وقت علوم با [[دانشگاه علامه طباطبایی]] ادغام و سپس با دستور رییس جمهور وقت (محمود احمدی نزاد) بدبلیل نامعلوم و بطور ناگهانی در سال 1390 از دانشگاه علامه طباطبایی منفک و به [[دانشگاه علوم اقتصادی]] تغییر ماهیتنام داد.
{{سخ}} روسای قبلی دانشگاهاین دانشکده بترتیب زمانی عبارتند از: دکتردکترعلی اﮐﺒﺮ عرب مازار، دکتر محمد علی آقایی، دکتر مهدوی، خانم دکتر ویدا مجتهدزاده و دکتر مهدی صادقی. مدیریت فعلی دانشگاهشاهدانی بعهده(1392-1384)، دکتر منجذب(1393-1392 است).
 
[[پرونده:دیوار بین دانشجویان دختر و پسر در ساختمان دانشکده مالی دانشگاه علوم اقتصادی.jpg|بندانگشتی|دیوار بین دانشجویان دختر و پسر در ساختمان دانشکده مالی دانشگاه علوم اقتصادی]]
کاربر ناشناس