لوزی‌زیان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
لوزی‌زیان
Dicyema macrocephalum.png
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
(طبقه‌بندی‌نشده): میان‌زیان[۱]
شاخه: لوزی‌زیان
آ. کروهن، ۱۸۳۹
خانواده‌ها

Conocyemidae
Dicyemdiae
Kantharellidae

لوزی‌زیان (Rhombozoa یا Dicyemida) شاخه‌ای از انگل‌ها هستند که در قسمت‌های کلیوی سرپایان (هشت‌پاها، ماهی مرکب و غیره) زندگی می‌کنند.

لوزی‌زبان در هر دو شکل بی‌جنسیت و جنسیتی وجود دارند. لوزی‌زیان در میزبان‌های نوجوان و نابالغ بیشتر از نوع بی‌جنس و در میزبان‌های بالغ از نوع جنسیت‌دار هستند.

لوزی‌زیان در حالت بلوغ دراز و باریک هستند یاخته‌های داخلی و تولید شده، لاروی کرم‌مانند پدید می‌آورند که رشد می‌کند و به مرحله زادآوری می‌رسد. هنگامی که جمعیت این جانوران زیاد می‌شود، یاخته‌های تولید مثلی بعضی از افراد بالغ به ساختاری گنادمانند تبدیل می‌شود و گامت‌های نر و ماده ایجاد می‌کند. تخم‌های حاصل از ترکیب گامت‌ها، به لاروی مژک‌دار تبدیل می‌شوند که هیچ شباهتی به والدین ندارد. این لاروها همراه ادرار میزبان وارد آب دریا می‌شوند.

منابع[ویرایش]

Wikipedia contributors, "Rhombozoa," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed June 28, 2010).

 1. Mesozoa

برابرهای انگلیسی:

 • آب‌دزدک دریایی: Tunicate
 • آب‌سان‌زیان: Hydrozoa
 • آرواره‌مندان: Gnathifera
 • استوانه‌ای‌ها، کرم‌های نَرّه‌ای: Priapulida
 • اسفنج دریایی: Sponge
 • اسفنج‌های آهکی (Calcarea)
 • اسفنج‌های شاخی، چنداسفنجی‌ها (Demospongiae)
 • اسفنج‌های شیشه‌ای (Hexactinellida)
 • اسفنجیان: Porifera
 • بازوپایان:Brachiopoda
 • بندپایان: Arthropoda
 • بی‌کاواکان: Acoela
 • بی‌کاواک‌سانان: Acoelomorpha
 • پاگَردداران: Ambulacraria
 • پَرازیان، شبه جانوران: Parazoa
 • پرتوئیان: Radiata
 • پهن‌زیان: Platyzoa
 • پهن‌کرم‌های بیگانه: Xenoturbellida
 • پوست‌اندازان: Ecdysozoa
 • تاج‌داران: Lophophorata
 • تاج‌وچرخ‌زیان: Lophotrochozoa
 • تارآروارگان، کرم‌های پیکانی، پیکانیان: Chaetognatha
 • تخت‌زیان، لاکه‌زیان: Placozoa
 • تک‌غنچه‌زیان: Monoblastozoa
 • تیغ‌کلاه‌داران: Scalidophora
 • جعبه‌زیان: Cubozoa
 • جمجمه‌داران: Craniata
 • چرخ‌داران، گردان‌تنان: Rotifera
 • چرخ‌زیان: Trochozoa
 • چرخک‌داران: Trochophore
 • خارپوستان: Echinoderm
 • خارسران: Acanthocephala
 • خزه‌زیان: Bryozoa
 • درون‌مورزیان: Entoprocta
 • دهان‌گِرد: Hagfish
 • دوسوئیان (Bilateria)
 • دوم‌دهانیان: Deuterostomia
 • دُم‌طنابداران: Urochordata
 • راست‌شناوران: Orthonectida
 • روبانیان: Nemertea
 • ریزآرواره‌زیان: Limnognathia، Micrognathozoa
 • ساق‌زیان: Staurozoa
 • سرطنابداران: Cephalochordata
 • سینه‌بندداران: Loricifera
 • شانه‌داران: Ctenophora
 • شکم‌تاران: Gastrotricha
 • طنابداران: Chordata
 • عروس دریایی جعبه‌ای: Box jellyfish
 • عروس ساقدار دریایی: Stauromedusae
 • فنجان‌زبان: Scyphozoa
 • کرم پهن: Flatworm
 • کرم‌های آرواره‌دار: Gnathostomulida
 • کرم‌های بادام‌زمینی: Sipuncula
 • کرم‌های پهن: Platyhelminthes
 • کرم‌های تیغ‌به‌سر. پوزه‌جنبان‌تباران: Kinorhyncha
 • کرم‌های حلقوی: Annelida
 • کرم‌های لوله‌ای: Nematode
 • کرم‌های مخملی: Onychophora
 • کرم‌های نعل اسبی: Phoronida
 • کرم‌های یال‌اسبی: Nematomorpha
 • کندرو: Tardigrade
 • گردنورونیان: Cycloneuralia
 • گل‌سان‌زیان: Anthozoa
 • لَخته‌پایان: Lobopodia
 • لوزی‌زیان: Rhombozoa
 • لوله‌کرم‌واران: Nematoida
 • مارپیچ‌داران: Spiralia
 • مخاط‌زیان: Myxozoa
 • مخاطی‌واران: Myxini
 • مرجانیان: Cnidaria
 • مویین‌تخته: Trichoplax
 • مهره‌داران: Vertebrata
 • میان‌زیان: Mesozoa
 • نخست‌دهانیان: Protostomia
 • نرم‌تنان: Mollusca
 • نمرتس‌پوستان: Nemertodermatida
 • نیزک: Lancelet
 • نیم‌طنابداران: Hemichordata
 • هم‌زیَک: Symbion
 • هم‌زیکان: Cycliophora
 • همه‌بندپایان: Panarthropoda
 • هوپس‌زیان: Eumetazoa


</noinclude>