پرش به محتوا

الگو:دسته‌بندی قارچ‌ها

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

برابرها:

 • دوهستگان (Dikarya)
 • قارچ‌های کیسه‌ای، مشکوجلگان (Ascomycota)
 • قارچ‌های فنجانی (Pezizomycotina)
 • قارچ‌های چتری، گدوجلگان (Basidiomycete و Basidiomycete)
 • قارچ‌های قندی (Saccharomycotina)
 • قارچ‌های لب‌شُتُری (Taphrinomycotina)
 • پوست‌رست (Dermatophyte)
 • ریزهاگان (Microsporum)
 • روپوست‌رُستان (Epidermophyton)
 • مورستان (Trichophyton)
 • قارچ‌های زنگاری (Pucciniomycotina)
 • قارچ‌های سوزان (Ustilaginomycotina)
 • قارچ‌های کلاه‌دار (Agaricomycotina)
 • قارچ‌های دیگچه‌ای (Chytridiomycota)
 • قارچ‌های جوانه‌ای (Blastocladiomycota)
 • قارچ‌های تاژکی (Neocallimastigomycota)
 • قارچ‌های یوغی (Zygomycota)
 • قارچ‌های کلافی (Glomeromycota)