پروتئوباکتریا

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پروتئوباکتریا
EscherichiaColi NIAID.jpg
اشریشیا کلی
آرایه‌شناسی
حوزه: باکتری
شاخه: Proteobacteria

پروتئوباکتریا (Proteobacteriaشاخه بزرگی از باکتری‌های گرم منفی است که شامل باکتریهای متنوعی مانند اشریشیا کلی ، کامپیلوباکتر ، سالونلا ، ویبریو ، یرسینیا و ... می‌شود. همه آن‌ها غشای خارجی لیپوپلی‌ساکاریدی دارند. اغلب تاژک دارند ولی برخی غیرمتحرکند.

متابولیسم متنوعی دارند مانند بیهوازی تا میکروآئروفیلیک . برخی بیماریزا هستند مانند هلیکوباکترپیلوری و برخی زندگی آزاد دارند.

طبقه‌بندی[ویرایش]

طبقه‌بندی شاخه پروتئوباکتریا در نمودار زیر آمده‌است ؛ شش رده آلفا پروتئوباکتریا (مانند ریکتزیابتا پروتئوباکتریا (مانند نایسریا) ، دلتا پروتئوباکتریا ، گاما پروتئوباکتریا (مانند لژیونلا ، ویبریو ، انتروباکتریاسه ، هموفیلوس ، پسودومونا و موراکسلا ) ، اپسیلون پروتئوباکتریا (مانند کامپیلوباکتر و هلیکوباکتر) و اسیدو باکتریا. رده زتا پروتئوباکتریا مورد اختلاف است.

طبقه‌بندی پروتئوباکتریا

Acidobacteria
دلتا پروتئوباکتریا
Epsilonproteobacteria
Alphaproteobacteria
Zetaproteobacteria
GammaproteobacteriaBetaproteobacteriaPhylogeny of proteobacteria according to ARB living tree, iTOL, Bergey's and others.

جستارهای وابسته[ویرایش]

اشریشیا کلی

منابع[ویرایش]