پروتئوباکتریا

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پروتئوباکتریا
EscherichiaColi NIAID.jpg
اشریشیا کلی
رده‌بندی علمی
حوزه: باکتری
شاخه: Proteobacteria

پروتئوباکتریا (Proteobacteriaشاخه بزرگی از باکتری‌های گرم منفی است که شامل باکتریهای متنوعی مانند اشریشیا کلی ، کامپیلوباکتر ، سالونلا ، ویبریو ، یرسینیا و ... می‌شود. همه آن‌ها غشای خارجی لیپوپلی‌ساکاریدی دارند. اغلب تاژک دارند ولی برخی غیرمتحرکند.

متابولیسم متنوعی دارند مانند بیهوازی تا میکروآئروفیلیک . برخی بیماریزا هستند مانند هلیکوباکترپیلوری و برخی زندگی آزاد دارند.

طبقه‌بندی[ویرایش]

طبقه‌بندی شاخه پروتئوباکتریا در نمودار زیر آمده‌است ؛ شش رده آلفا پروتئوباکتریا (مانند ریکتزیابتا پروتئوباکتریا (مانند نایسریا) ، دلتا پروتئوباکتریا ، گاما پروتئوباکتریا (مانند لژیونلا ، ویبریو ، انتروباکتریاسه ، هموفیلوس ، پسودومونا و موراکسلا ) ، اپسیلون پروتئوباکتریا (مانند کامپیلوباکتر و هلیکوباکتر) و اسیدو باکتریا. رده زتا پروتئوباکتریا مورد اختلاف است.

طبقه‌بندی پروتئوباکتریا

Acidobacteria

دلتا پروتئوباکتریا

Epsilonproteobacteria

Alphaproteobacteria

Zetaproteobacteria

Gammaproteobacteria

Betaproteobacteria

Phylogeny of proteobacteria according to ARB living tree, iTOL, Bergey's and others.

جستارهای وابسته[ویرایش]

اشریشیا کلی

منابع[ویرایش]