پرش به محتوا

فلش (نماد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

یک فلِش (به فرانسوی: flèche) نمادی گرافیکی مانند → یا ←، که به نقطه خاصی اشاره می‌کند. ساده‌ترین نسخهٔ آن یک خط و یک مثلت در انتهای آن است.

فلش‌ها در یونیکد[ویرایش]

در یونیکد فلش‌ها در کد شانزده‌تایی بین ۰x۲۱۹۰–۰x۲۱ff (۸۵۹۲–۸۷۰۴ دهدهی)، قرار داده‌است.

نماد "نام نماد "نام نماد "نام نماد نام
شانزده‌تایی شانزده‌تایی شانزده‌تایی شانزده‌تایی
تصویر نماد تصویر نماد تصویر نماد تصویر نماد
"Leftwards Arrow" "Rightwards Arrow With Loop" "Upwards Paired Arrows" "Leftwards Arrow To Bar
0x2190 0x21ac 0x21c8 0x21e4
"Upwards Arrow" "Left Right Wave Arrow" "Rightwards Paired Arrows" "Rightwards Arrow To Bar"
0x2191 0x21ad 0x21c9 0x21e5
"Rightwards Arrow" "Left Right Arrow With Stroke" "Downwards Paired Arrows" "Leftwards Thick Arrow"
0x2192 0x21ae 0x21ca 0x21e6
"Downwards Arrow" "Downwards Zigzag Arrow" "Leftwards Harpoon Over Rightwards Harpoon" "Upwards Thick Arrow"
0x2193 0x21af 0x21cb 0x21e7
"Left Right Arrow" "Upwards Arrow With Tip Leftwards" "Rightwards Harpoon Over Leftwards Harpoon" "Rightwards Thick Arrow"
0x2194 0x21b0 0x21cc 0x21e8
"Up Down Arrow" "Upwards Arrow With Tip Rightwards" "Leftwards Double Arrow With Stroke" "Downwards Thick Arrow"
0x2195 0x21b1 0x21cd 0x21e9
"North West Arrow" "Downwards Arrow With Tip Leftwards" "Left Right Double Arrow With Stroke" "Upwards Thick Arrow From Bar"
0x2196 0x21b2 0x21ce 0x21ea
"North East Arrow" "Downwards Arrow With Tip Rightwards" "Rightwards Double Arrow With Stroke" "Upwards Thick Arrow On Pedestal"
0x2197 0x21b3 0x21cf 0x21eb
"South East Arrow" "Rightwards Arrow With Corner Downwards" "Leftwards Double Arrow" "Upwards Thick Arrow On Pedestal With Horizontal Bar"
0x2198 0x21b4 0x21d0 0x21ec
"South West Arrow" "Downwards Arrow With Corner Leftwards" "Upwards Double Arrow" "Upwards Thick Arrow On Pedestal With Vertical Bar"
0x2199 0x21b5 0x21d1 0x21ed
"Leftwards Arrow With Stroke" "Anticlockwise Top Semicircle Arrow" "Rightwards Double Arrow" "Upwards Thick Double Arrow"
0x219a 0x21b6 0x21d2 0x21ee
"Rightwards Arrow With Stroke" "Clockwise Top Semicircle Arrow" "Downwards Double Arrow" "Upwards Thick Double Arrow On Pedestal"
0x219b 0x21b7 0x21d3 0x21ef
"Leftwards Wave Arrow" "North West Arrow To Long Bar" "Left Right Double Arrow" "Rightwards Thick Arrow From Wall"
0x219c 0x21b8 0x21d4 0x21f0
"Rightwards Wave Arrow" "Leftwards Arrow To Bar Over Rightwards Arrow To Bar" "Up Down Double Arrow" "North West Arrow To Corner"
0x219d 0x21b9 0x21d5 0x21f1
"Leftwards Two Headed Arrow" "Anticlockwise Open Circle Arrow" "North West Double Arrow" "South East Arrow To Corner"
0x219e 0x21ba 0x21d6 0x21f2
"Upwards Two Headed Arrow" "Clockwise Open Circle Arrow" "North East Double Arrow" "Up Down Thick Arrow"
0x219f 0x21bb 0x21d7 0x21f3
"Rightwards Two Headed Arrow" "Leftwards Harpoon With Barb Upwards" "South East Double Arrow" "Right Arrow With Small Circle"
0x21a0 0x21bc 0x21d8 0x21f4
"Downwards Two Headed Arrow" "Leftwards Harpoon With Barb Downwards" "South West Double Arrow" "Downwards Arrow Leftwards Of Upwards Arrow"
0x21a1 0x21bd 0x21d9 0x21f5
"Leftwards Arrow With Tail" "Upwards Harpoon With Barb Rightwards" "Leftwards Triple Arrow" "Three Rightwards Arrows"
0x21a2 0x21be 0x21da 0x21f6
"Rightwards Arrow With Tail" "Upwards Harpoon With Barb Leftwards" "Rightwards Triple Arrow" "Leftwards Arrow With Vertical Stroke"
0x21a3 0x21bf 0x21db 0x21f7
"Leftwards Arrow From Bar" "Rightwards Harpoon With Barb Upwards" "Leftwards Squiggle Arrow" "Rightwards Arrow With Vertical Stroke"
0x21a4 0x21c0 0x21dc 0x21f8
"Upwards Arrow From Bar" "Rightwards Harpoon With Barb Downwards" "Rightwards Squiggle Arrow" "Left Right Arrow With Vertical Stroke"
0x21a5 0x21c1 0x21dd 0x21f9
"Rightwards Arrow From Bar" "Downwards Harpoon With Barb Rightwards" "Upwards Arrow With Double Stroke" "Leftwards Arrow With Double Vertical Stroke"
0x21a6 0x21c2 0x21de 0x21fa
"Downwards Arrow From Bar" "Downwards Harpoon With Barb Leftwards" "Downwards Arrow With Double Stroke" "Rightwards Arrow With Double Vertical Stroke"
0x21a7 0x21c3 0x21df 0x21fb
"Up Down Arrow With Base" "Rightwards Arrow Over Leftwards Arrow" "Leftwards Dashed Arrow" "Left Right Arrow With Double Vertical Stroke"
0x21a8 0x21c4 0x21e0 0x21fc
"Leftwards Arrow With Hook" "Upwards Arrow Leftwards Of Downwards Arrow" "Upwards Dashed Arrow" "Leftwards Open-Headed Arrow"
0x21a9 0x21c5 0x21e1 0x21fd
"Rightwards Arrow With Hook" "Leftwards Arrow Over Rightwards Arrow" "Rightwards Dashed Arrow" "Rightwards Open-Headed Arrow"
0x21aa 0x21c6 0x21e2 0x21fe
"Leftwards Arrow With Loop" "Leftwards Paired Arrows" "Downwards Dashed Arrow" "Left Right Open-Headed Arrow"
0x21ab 0x21c7 0x21e3 0x21ff

منابع[ویرایش]

  • Wikipedia contributors، "Arrow (symbol)،" Wikipedia، The Free Encyclopedia، //en.wikipedia.org/w/index.php?title=Arrow_(symbol)&oldid=۴۵۲۸۴۷۹۹۴ (accessed October ۱۳، ۲۰۱۱).