شاغول

From ویکی‌پدیا
Jump to navigation Jump to search
شاغول آویزان شده در کنار دیوار

شاغول یا شاقول یا شاهول یا شُوِول جسم یا گلوله‌ای سنگی یا فلزی است که آن را به ریسمانی سبک می‌آویزند و بنّایان از فراز دیواری که در کار بنا کرده‌اند فروگذارند تا به راستای آن ریسمان، کجی و برآمدگی دوش دیوار را دریابند. شاغول وسیله‌ای است که طنابش عمود بر زمین است.[۱] شاغول واژه‌ای فارسی است که به عربی نیز راه یافته‌است شاغول توسط ابو ريحان بيروني ساخته شده .[۲]

گونه‌ها[edit]

شاغول دارای انواع گوناگون است:

پانویس[edit]

  1. لغت‌نامه‌ی دهخدا
  2. از فرهنگ پارسی پارسیمان