قمرهای مشتری

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از فهرست ماه‌های مشتری)
پرش به: ناوبری، جستجو
«قمر مشتری» به اینجا تغییرمسیر دارد. برای فیلمی به این نام، قمر مشتری (فیلم) را ببینید.

مشتری ۶۲ ماه طبیعی تائید شده در اطراف خود دارد که از این لحاظ در سامانه خورشیدی اول است.[۱] پرجرم‌ترین و بزرگترین ماه‌های این فهرست قمرهای گالیله‌ای هستند که توسط گالیله کشف شدند.

جدول[ویرایش]

ردیف
[note ۱]
برچسب
[note ۲]
نام
تلفظ تصویر قطر
(km)[note ۳]
جرم
(‎×۱۰۱۶ kg)
نیم‌قطر بزرگ
(km)
دوره مداری
(d)
انحراف مداری
(°)
خروج از مرکز
سال کشف
کاشف
گروه
[note ۴]
1 XVI متیس ˈmi:tɨs
Metis.jpg
60×۴۰×34 ~3.6 127 690 +7h 4m 29s 0.06° 0.000 02 1979 Synnott
(وویجر ۱)
Inner
2 XV آدرستا ˌædrəˈsti:ə
Adrastea.jpg
20×۱۶×14 ~0.2 128 690 +7h 9m 30s 0.03° 0.0015 1979 Jewitt
(وویجر ۲)
Inner
3 V آمالتیا ˌæməlˈθi:ə
Amalthea PIA02532.png
250×۱۴۶×128 208 181 366 +11h 57m 23s 0.374° 0.0032 1892 Barnard Inner
4 XIV تبه ˈθi:bi
Thebe.jpg
116×۹۸×84 ~43 221 889 +16h 11m 17s 1.076° 0.0175 1979 Synnott
(Voyager 1)
Inner
5 I آیو (ماه) ˈaɪ.oʊ
Io highest resolution true color.jpg
3660.0×۳۶۳۷٫۴
×3630.6
8 900 000 421 700 +1.769 137 786 0.050° 0.0041 1610 Galilei Galilean
6 II اروپا jʊˈroʊpə
Europa-moon.jpg
3121.6 4 800 000 671 034 +3.551 181 041 0.471° 0.0094 1610 Galilei Galilean
7 III گانمید ˈgænɨmi:d
Ganymede g1 true.jpg
5262.4 15 000 000 1 070 412 +7.154 552 96 0.204° 0.0011 1610 Galilei Galilean
8 IV کالیستو kəˈlɪstoʊ
Callisto.jpg
4820.6 11 000 000 1 882 709 +16.689 018 4 0.205° 0.0074 1610 Galilei Galilean
9 XVIII تمیتسو θɨˈmɪstoʊ 8 0.069 7 393 216 +129.87 45.762° 0.2115 1975/2000 Kowal & Roemer/
Sheppard et al.
Themisto
10 XIII لدا ˈli:də 16 0.6 11 187 781 +241.75 27.562° 0.1673 1974 Kowal Himalia
11 VI هیمالیا haɪˈmeɪliə 170 670 11 451 971 +250.37 30.486° 0.1513 1904 Perrine Himalia
12 X لیسیتئا laɪˈsɪθiə 36 6.3 11 740 560 +259.89 27.006° 0.1322 1938 Nicholson Himalia
13 VII الارا ˈɛlərə 86 87 11 778 034 +261.14 29.691° 0.1948 1905 Perrine Himalia
14 اس۲۰۰جی۱۱ 4 0.009 0 12 570 424 +287.93 27.584° 0.2058 2001 Sheppard et al. Himalia
15 XLVI کارپو ˈkɑrpoʊ 3 0.004 5 17 144 873 +458.62 56.001° 0.2735 2003 Sheppard et al. Carpo
16 اس/۲۰۰۳ جی ۱۲ 1 0.000 15 17 739 539 −482.69 142.680° 0.4449 2003 Sheppard et al. ?
17 XXXIV یوپوریه ju:ˈpɔərɨ.i 2 0.001 5 19 088 434 −538.78 144.694° 0.0960 2002 Sheppard et al. Ananke
18 اس۲۰۰۳جی۳ 2 0.001 5 19 621 780 −561.52 146.363° 0.2507 2003 Sheppard et al. Ananke
19 اس۲۰۰۳جی۱۸ 2 0.001 5 19 812 577 −569.73 147.401° 0.1569 2003 Gladman et al. Ananke
20 XLII تلکسیونه θɛlkˈsɪnoʊ.i 2 0.001 5 20 453 753 −597.61 151.292° 0.2684 2003 Sheppard et al. Ananke
21 XXXIII ائونته (ماه) ju:ˈænθi 3 0.004 5 20 464 854 −598.09 143.409° 0.2000 2002 Sheppard et al. Ananke
22 XLV هلیکه ˈhɛlɨki 4 0.009 0 20 540 266 −601.40 154.586° 0.1374 2003 Sheppard et al. Ananke
23 XXXV ارتوزیه (ماه) ɔrˈθɒsɨ.i 2 0.001 5 20 567 971 −602.62 142.366° 0.2433 2002 Sheppard et al. Ananke
24 XXIV یوکاسته ˌaɪ. əˈkæsti 5 0.019 20 722 566 −609.43 147.248° 0.2874 2001 Sheppard et al. Ananke
25 اس۲۰۰۳جی۱۶ 2 0.001 5 20 743 779 −610.36 150.769° 0.3184 2003 Gladman et al. Ananke
26 XXVII پراکسیدیک prækˈsɪdɨki 7 0.043 20 823 948 −613.90 144.205° 0.1840 2001 Sheppard et al. Ananke
27 XXII هارپلیک (ماه) hɑrˈpælɨki 4 0.012 21 063 814 −624.54 147.223° 0.2440 2001 Sheppard et al. Ananke
28 XL منمه ˈni:mi 2 0.001 5 21 129 786 −627.48 149.732° 0.3169 2003 Gladman et al. Ananke
29 XXX هرمیپه hɚˈmɪpi 4 0.009 0 21 182 086 −629.81 151.242° 0.2290 2002 Sheppard et al. Ananke?
30 XXIX تیون θaɪˈoʊni 4 0.009 0 21 405 570 −639.80 147.276° 0.2525 2002 Sheppard et al. Ananke
31 XII انانکه əˈnæŋki 28 3.0 21 454 952 −642.02 151.564° 0.3445 1951 Nicholson Ananke
32 اس۲۰۰۳جی۱۷ 2 0.001 5 22 134 306 −672.75 162.490° 0.2379 2003 Gladman et al. Carme
33 XXXI آیتنه ˈaɪtni 3 0.004 5 22 285 161 −679.64 165.562° 0.3927 2002 Sheppard et al. Carme
34 XXXVII کاله ˈkeɪli 2 0.001 5 22 409 207 −685.32 165.378° 0.2011 2002 Sheppard et al. Carme
35 XX تایگت teiˈɪdʒɨti 5 0.016 22 438 648 −686.67 164.890° 0.3678 2001 Sheppard et al. Carme
36 اس ۲۰۰۳/جی ۱۹ 2 0.001 5 22 709 061 −699.12 164.727° 0.1961 2003 Gladman et al. Carme
37 XXI چالدن kælˈdi:ni 4 0.007 5 22 713 444 −699.33 167.070° 0.2916 2001 Sheppard et al. Carme
38 اس۲۰۰۳جی۱۵ 2 0.001 5 22 720 999 −699.68 141.812° 0.0932 2003 Sheppard et al. Ananke?
39 اس۲۰۰۳جی۱۰ 2 0.001 5 22 730 813 −700.13 163.813° 0.3438 2003 Sheppard et al. Carme?
40 اس۲۰۰۳جی۲۳ 2 0.001 5 22 739 654 −700.54 148.849° 0.3930 2004 Sheppard et al. Pasiphaë
41 XXV Erinome ɨˈrɪnəmi 3 0.004 5 22 986 266 −711.96 163.737° 0.2552 2001 Sheppard et al. Carme
42 XLI آئوده eɪˈi:di 4 0.009 0 23 044 175 −714.66 160.482° 0.6011 2003 Sheppard et al. Pasiphaë
43 XLIV کالیچور kəˈlɪkəri 2 0.001 5 23 111 823 −717.81 164.605° 0.2041 2003 Sheppard et al. Carme?
44 XXIII Kalyke ˈkælɨki 5 0.019 23 180 773 −721.02 165.505° 0.2139 2001 Sheppard et al. Carme
45 XI کارم ˈkɑrmi 46 13 23 197 992 −721.82 165.047° 0.2342 1938 Nicholson Carme
46 XVII کالریه kəˈlɪroʊ.i 9 0.087 23 214 986 −722.62 139.849° 0.2582 2000 Gladman et al. Pasiphaë
47 XXXII یریدوم jʊˈrɪdəmi 3 0.004 5 23 230 858 −723.36 149.324° 0.3769 2002 Sheppard et al. Pasiphaë?
48 XXXVIII پاسیتئی pəˈsɪθɨ.i 2 0.001 5 23 307 318 −726.93 165.759° 0.3288 2002 Sheppard et al. Carme
49 XLVIII سیلن sɨˈli:ni 2 0.001 5 23 396 269 −731.10 140.148° 0.4115 2003 Sheppard et al. Pasiphaë
50 XLVII ایوکلاد ju:ˈkɛlədi 4 0.009 0 23 483 694 −735.20 163.996° 0.2828 2003 Sheppard et al. Carme
51 اس/۲۰۰۳ جی ۴ 2 0.001 5 23 570 790 −739.29 147.175° 0.3003 2003 Sheppard et al. Pasiphaë
52 VIII پاسافی pəˈsɪfeɪ.i 60 30 23 609 042 −741.09 141.803° 0.3743 1908 Gladman et al. Pasiphaë
53 XXXIX هگومون hɨˈdʒɛməni 3 0.004 5 23 702 511 −745.50 152.506° 0.4077 2003 Sheppard et al. Pasiphaë
54 XLIII آرچه ˈɑrki 3 0.004 5 23 717 051 −746.19 164.587° 0.1492 2002 Sheppard et al. Carme
55 XXVI ایزونون aɪˈsɒnoʊ.i 4 0.007 5 23 800 647 −750.13 165.127° 0.1775 2001 Sheppard et al. Carme
56 اس۲۰۰۳ جی۹ 1 0.000 15 23 857 808 −752.84 164.980° 0.2761 2003 Sheppard et al. Carme
57 اس۲۰۰۳ جی۵ 4 0.009 0 23 973 926 −758.34 165.549° 0.3070 2003 Sheppard et al. Carme
58 IX سینوپه sɨˈnoʊpi 38 7.5 24 057 865 −762.33 153.778° 0.2750 1914 Nicholson Pasiphaë
59 XXXVI اسپوندا ˈspɒndi 2 0.001 5 24 252 627 −771.60 154.372° 0.4431 2002 Sheppard et al. Pasiphaë
60 XXVIII آتونن ɔ:ˈtɒnoʊ.i 4 0.009 0 24 264 445 −772.17 151.058° 0.3690 2002 Sheppard et al. Pasiphaë
61 XLIX کره ˈkɔəri 2 0.001 5 23 345 093 −776.02 137.371° 0.1951 2003 Sheppard et al. Pasiphaë
62 XIX مگاکلیت ˌmɛgəˈklaɪti 5 0.021 24 687 239 −792.44 150.398° 0.3077 2001 Sheppard et al. Pasiphaë
63 اس۲۰۰۳جی۲ 2 0.001 5 30 290 846 −1 077.02 153.521° 0.1882 2003 Sheppard et al. ?

پانویس[ویرایش]

  1. Order refers to the position among other moons with respect to their average distance from Jupiter.
  2. Label refers to the Roman numerals attributed to each moon in order of their discovery.
  3. Diameters with multiple entries such as "60×40×34" reflect that the body is not a perfect spheroid and that each of its dimensions have been measured well enough.
  4. "?" refers to group assignments that are not considered sure yet.

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  • ویکی‌پدیای انگلیسی:
  1. Solar System Bodies. . JPL/NASA.  Retrieved on 2008-09-09.

پیوند به بیرون[ویرایش]