فهرست ستارگان نزدیک

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیEnglish
فهرست‌های ستاره‌شناسی

این صفحه فهرست ستاره‌های نزدیک به زمین است.

فهرست[ویرایش]

# نامگذاری رده‌بندی 'mV 'MV Teff
K(±err)
مبدا مبدأ (ستاره‌شناسی) اختلاف منظر[۱][۲]
ثانیه قوسی(±err)
فاصله[۳]
سال نوریs(±err)
Additional
references
سامانه ستاره بعد[۱] میل[۱]
منظومه خورشیدی خورشید (Sol) G2V[۱] −26.72[۱] 4.85[۱] 5,778[۴] ۱۸۰° ۰٫۰۰۰۰۱۵8(3)
or approx.
8 light-minutes
۱ آلفا قنطورس
(Rigil Kentaurus; Toliman)
پروکسیما قنطورس (V645 Centauri) M5.5Ve 11.09[۱] 15.53[۱] 3,040[۵] 14h 29m 43.0s ‏ ۴۶″ ۴۰′ ‎−۶۲° 0.768 87(0 29)″[۶][۷] ۴٫۲۴۲1(16) [۸]
α Centauri A (HD 128620) G2V[۱] 0.01[۱] 4.38[۱] 5,790[۵] 14h 39m 36.5s ‏ ۰۲″ ۵۰′ ‎−۶۰° 0.747 23(1 17)″[۶][۹] ۴٫۳۶۵0(68)
α Centauri B (HD 128621) K0V[۱] 1.34[۱] 5.71[۱] 5,260[۵] 14h 39m 35.1s ‏ ۱۴″ ۵۰′ ‎−۶۰°
۲ ستاره بارنارد (BD+04°3561a) M4.0Ve 9.53[۱] 13.22[۱] 3,134(102)[۱۰] 17h 57m 48.5s ‏ 36″ 41′ ‎+04° 0.546 98(1 00)″[۶][۷] ۵٫۹۶۳0(109)
۳ Wolf 359 (CN Leonis) M6.0V[۱] 13.44[۱] 16.55[۱] 2,800(100)[۱۱] 10h 56m 29.2s ‏ 53″ 00′ ‎+07° 0.419 10(2 10)″[۶] ۷٫۷۸۲5(390)
۴ Lalande 21185 (BD+36°۲۱۴۷) M2.0V[۱] 7.47[۱] 10.44[۱] 3,400[۱۲] 11h 03m 20.2s ‏ 12″ 58′ ‎+35° 0.393 42(0 70)″[۶][۷] ۸٫۲۹۰5(148)
۵ شباهنگ (ستاره)
(α Canis Majoris)
Sirius A A1V [۱] −1.43[۱] 1.47[۱] 9,940(210)[۱۳] 06h 45m 08.9s ‏ ۵۸″ ۴۲′ ‎−۱۶° 0.380 02(1 28)″[۶][۷] ۸٫۵۸۲8(289)
Sirius B DA2[۱] 8.44[۱] 11.34[۱] 25,000(200)[۱۴]
۶ Luyten 726-8 Luyten 726-8 A (BL Ceti) M5.5Ve 12.54[۱] 15.40[۱] 2,670 01h 39m 01.3s ‏ ۰۱″ ۵۷′ ‎−۱۷° 0.373 70(2 70)″[۶] ۸٫۷۲۸0(631)
Luyten 726-8 B (UV Ceti) M6.0Ve 12.99[۱] 15.85[۱] ~۲٬۶۰۰
۷ Ross 154 (V1216 Sagittarii) M3.5Ve 10.43[۱] 13.07[۱] 2,700 18h 49m 49.4s ‏ ۱۰″ ۵۰′ ‎−۲۳° 0.336 90(1 78)″[۶][۷] ۹٫۶۸۱3(512)
۸ Ross 248 (HH Andromedae) M5.5Ve 12.29[۱] 14.79[۱] ؟ 23h 41m 54.7s ‏ 30″ 10′ ‎+44° 0.316 00(1 10)″[۶] ۱۰٫۳۲2(36)
۹ اپسیلون جوی (BD−۰۹°۶۹۷) K2V[۱] 3.73[۱] 6.19[۱] 5,100 03h 32m 55.8s ‏ ۳۰″ ۲۷′ ‎−۰۹° 0.309 99(0 79)″[۶][۷] ۱۰٫۵۲2(27)
۱۰ Lacaille 9352 (CD−۳۶°۱۵۶۹۳) M1.5Ve 7.34[۱] 9.75[۱] 3,340 23h 05m 52.0s ‏ ۱۱″ ۵۱′ ‎−۳۵° 0.303 64(0 87)″[۶][۷] ۱۰٫۷۴2(31)
۱۱ Ross 128 (FI Virginis) M4.0Vn 11.13[۱] 13.51[۱] 2,800 11h 47m 44.4s ‏ 16″ 48′ ‎+00° 0.298 72(1 35)″[۶][۷] ۱۰٫۹۱9(49)
۱۲ EZ Aquarii
(GJ 866, Luyten 789-6)
EZ Aquarii A M5.0Ve 13.33[۱] 15.64[۱] ؟ 22h 38m 33.4s ‏ ۰۷″ ۱۸′ ‎−۱۵° 0.289 50(4 40)″[۶] ۱۱٫۲۶6(171)
EZ Aquarii B M? 13.27[۱] 15.58[۱] ؟
EZ Aquarii C M? 14.03[۱] 16.34[۱] ؟
۱۳ شعرای شامی
(α Canis Minoris)
Procyon A F5V-IV[۱] 0.38[۱] 2.66[۱] 6,650 07h 39m 18.1s ‏ 30″ 13′ ‎+05° 0.286 05(0 81)″[۶][۷] ۱۱٫۴۰2(32)
Procyon B DA[۱] 10.70[۱] 12.98[۱] 9,700
۱۴ 61 Cygni 61 Cygni A (BD+۳۸°۴۳۴۳) K5.0V[۱] 5.21[۱] 7.49[۱] 4,640 21h 06m 53.9s ‏ 58″ 44′ ‎+38° 0.286 04(0 56)″[۶][۷] ۱۱٫۴۰3(22)
61 Cygni B (BD+۳۸°۴۳۴۴) K7.0V[۱] 6.03[۱] 8.31[۱] 4,440 21h 06m 55.3s ‏ 31″ 44′ ‎+38°
۱۵ Struve 2398
(GJ 725, BD+59°۱۹۱۵)
Struve 2398 A (HD 173739) M3.0V[۱] 8.90[۱] 11.16[۱] ؟ 18h 42m 46.7s ‏ 49″ 37′ ‎+59° 0.283 00(1 69)″[۶][۷] ۱۱٫۵۲5(69)
Struve 2398 B (HD 173740) M3.5V[۱] 9.69[۱] 11.95[۱] ؟ 18h 42m 46.9s ‏ 37″ 37′ ‎+59°
۱۶ Groombridge 34
(GJ 15)
Groombridge 34 A (GX Andromedae) M1.5V[۱] 8.08[۱] 10.32[۱] ؟ 0h 18m 22.9s ‏ 23″ 01′ ‎+44° 0.280 59(0 95)″[۶][۷] ۱۱٫۶۲4(39)
Groombridge 34 B (GQ Andromedae) M3.5V[۱] 11.06[۱] 13.30[۱] ؟
۱۷ Epsilon Indi
(CPD−۵۷°۱۰۰۱۵)
Epsilon Indi A K5Ve[۱] 4.69[۱] 6.89[۱] 4,280 22h 03m 21.7s ‏ ۱۰″ ۴۷′ ‎−۵۶° 0.275 84(0 69)″[۶][۷] ۱۱٫۸۲4(30)
Epsilon Indi Ba T1.0V >۲۳ >۲۵ 1,280 22h 04m 10.5s ‏ ۵۸″ ۴۶′ ‎−۵۶°
Epsilon Indi Bb T6.0V >۲۳ >۲۵ 850
۱۸ DX Cancri (G 51-15) M6.5Ve 14.78[۱] 16.98[۱] ؟ 08h 29m 49.5s ‏ 37″ 46′ ‎+26° 0.275 80(3 00)″[۶] ۱۱٫۸۲6(129)
۱۹ Tau Ceti (BD−۱۶°۲۹۵) G8Vp[۱] 3.49[۱] 5.68[۱] 5,344 01h 44m 04.1s ‏ ۱۵″ ۵۶′ ‎−۱۵° 0.274 39(0 76)″[۶][۷] ۱۱٫۸۸7(33)
۲۰ GJ 1061 (LHS 1565) M5.5V[۱] 13.09[۱] 15.26[۱] ؟ 03h 35m 59.7s ‏ ۴۵″ ۳۰′ ‎−۴۴° 0.272 01(1 30)″[۱۵] ۱۱٫۹۹1(57) [۱۶][۱۷]
۲۱ YZ Ceti (LHS 138) M4.5V[۱] 12.02[۱] 14.17[۱] ؟ 01h 12m 30.6s ‏ ۵۶″ ۵۹′ ‎−۱۶° 0.268 84(2 95)″[۶][۷] ۱۲٫۱۳2(133)
۲۲ Luyten's Star (BD+05°۱۶۶۸) M3.5Vn 9.86[۱] 11.97[۱] ؟ 07h 27m 24.5s ‏ 33″ 13′ ‎+05° 0.263 76(1 25)″[۶][۷] ۱۲٫۳۶6(59)
۲۳ Teegarden's star (SO025300.5+165258) M6.5V 15.14[۱] 17.22[۱] ؟ 02h 53m 00.9s ‏ 53″ 52′ ‎+16° 0.260 63(2 69)″[۱۵] ۱۲٫۵۱4(129) [۱۷]
۲۴ SCR 1845-6357 SCR 1845-6357 A M8.5V[۱] ۱۷٫۳۹ ۱۹٫۴۱ ؟ 18h 45m 05.3s ‏ ۴۸″ ۵۷′ ‎−۶۳° 0.259 45(1 11)″[۱۵] ۱۲٫۵۷1(54) [۱۷]
SCR 1845-6357 B T6[۱۸] ؟ ؟ 950[۱۸] 18h 45m 02.6s ‏ ۵۲″ ۵۷′ ‎−۶۳°
۲۵ Kapteyn's Star (CD−۴۵°۱۸۴۱) M1.5V[۱] 8.84[۱] 10.87[۱] 3,800 05h 11m 40.6s ‏ ۰۶″ ۰۱′ ‎−۴۵° 0.255 27(0 86)″[۶][۷] ۱۲٫۷۷7(43)
۲۶ Lacaille 8760 (AX Microscopii) M0.0V[۱] 6.67[۱] 8.69[۱] 3,340 21h 17m 15.3s ‏ ۰۳″ ۵۲′ ‎−۳۸° 0.253 43(1 12)″[۶][۷] ۱۲٫۸۷0(57)
۲۷ Kruger 60
(BD+56°۲۷۸۳)
Kruger 60 A M3.0V[۱] 9.79[۱] 11.76[۱] 3,180 22h 27m 59.5s ‏ 45″ 41′ ‎+57° 0.248 06(1 39)″[۶][۹] ۱۳٫۱۴9(74)
Kruger 60 B (DO Cephei) M4.0V[۱] 11.41[۱] 13.38[۱] 2,890
۲۸ DEN 1048-3956 M8.5V[۱] 17.39[۱] 19.37[۱] ؟ 10h 48m 14.7s ‏ ۰۶″ ۵۶′ ‎−۳۹° 0.247 71(1 55)″[۱۵] ۱۳٫۱۶7(82) [۱۹][۲۰]
۲۹ Ross 614
(V577 Monocerotis, GJ 234)
Ross 614A (LHS 1849) M4.5V[۱] 11.15[۱] 13.09[۱] ؟ 06h 29m 23.4s ‏ ۵۰″ ۴۸′ ‎−۰۲° 0.244 34(2 01)″[۶][۹] ۱۳٫۳۴9(110)
Ross 614B (LHS 1850) M5.5V 14.23[۱] 16.17[۱] ؟
۳۰ Gl 628 (Wolf 1061, BD−۱۲°۴۵۲۳) M3.0V[۱] 10.07[۱] 11.93[۱] ؟ 16h 30m 18.1s ‏ ۴۵″ ۳۹′ ‎−۱۲° 0.236 01(1 67)″[۶][۷] ۱۳٫۸۲0(98)
۳۱ Van Maanen's Star (Gl 35, LHS 7) DZ7[۱] 12.38[۱] 14.21[۱] ؟ 00h 49m 09.9s ‏ 19″ 23′ ‎+05° 0.231 88(1 79)″[۶][۷] ۱۴٫۰۶6(109)
۳۲ Gl 1 (CD−۳۷°۱۵۴۹۲) M3.0V[۱] 8.55[۱] 10.35[۱] ؟ 00h 05m 24.4s ‏ ۲۷″ ۲۱′ ‎−۳۷° 0.229 20(1 07)″[۶][۷] ۱۴٫۲۳1(66)
۳۳ Wolf 424
(FL Virginis, LHS 333, GJ 473)
Wolf 424 A M5.5Ve 13.18[۱] 14.97[۱] ؟ 12h 33m 17.2s ‏ 15″ 01′ ‎+09° 0.227 90(4 60)″[۶] ۱۴٫۳۱2(289)
Wolf 424 B M7Ve 13.17[۱] 14.96[۱] ؟
۳۴ TZ Arietis (GJ 83.1, Luyten 1159-16) M4.5V[۱] 12.27[۱] 14.03[۱] ؟ 02h 00m 13.2s ‏ 08″ 03′ ‎+13° 0.224 80(2 90)″[۶] ۱۴٫۵۰9(187)
۳۵ Gl 687 (LHS 450, BD+68°۹۴۶) M3.0V[۱] 9.17[۱] 10.89[۱] ؟ 17h 36m 25.9s ‏ 21″ 20′ ‎+68° 0.220 49(0 82)″[۶][۷] ۱۴٫۷۹3(55)
۳۶ LHS 292 (LP 731-58) M6.5V[۱] 15.60[۱] 17.32[۱] ؟ 10h 48m 12.6s ‏ ۱۴″ ۲۰′ ‎−۱۱° 0.220 30(3 60)″[۶] ۱۴٫۸۰5(242)
۳۷ Gl 674 (LHS 449) M3.0V[۱] 9.38[۱] 11.09[۱] ؟ 17h 28m 39.9s ‏ ۴۳″ ۵۳′ ‎−۴۶° 0.220 25(1 59)″[۶][۷] ۱۴٫۸۰9(107)
۳۸ GJ 1245 GJ 1245 A M5.5V[۱] 13.46[۱] 15.17[۱] ؟ 19h 53m 54.2s ‏ 55″ 24′ ‎+44° 0.220 20(1 00)″[۶] ۱۴٫۸۱2(67)
GJ 1245 B M6.0V[۱] 14.01[۱] 15.72[۱] ؟ 19h 53m 55.2s ‏ 56″ 24′ ‎+44°
GJ 1245 C M? 16.75[۱] 18.46[۱] ؟ 19h 53m 54.2s ‏ 55″ 24′ ‎+44°
۳۹ GJ 440 (WD 1142-645) DQ6[۱] 11.50[۱] 13.18[۱] 7,500 11h 45m 42.9s ‏ ۲۹″ ۵۰′ ‎−۶۴° 0.216 57(2 01)″[۶][۷] ۱۵٫۰۶0(140)
۴۰ GJ 1002 M5.5V[۱] 13.76[۱] 15.40[۱] ؟ 00h 06m 43.8s ‏ ۲۲″ ۳۲′ ‎−۰۷° 0.213 00(3 60)″[۶] ۱۵٫۳۱3(259)
۴۱ Ross 780 (GJ 876) M3.5V[۱] 10.17[۱] 11.81[۱] 3,480 22h 53m 16.7s ‏ ۴۹″ ۱۵′ ‎−۱۴° 0.212 59(1 96)″[۶][۷] ۱۵٫۳۴2(141)
۴۲ LHS 288 (Luyten 143-23) M5.5V[۱] 13.90[۱] 15.51[۱] ؟ 10h 44m 21.2s ‏ ۳۶″ ۱۲′ ‎−۶۱° 0.208 95(2 73)″[۱۵] ۱۵٫۶۱0(204) [۱۷]
۴۳ GJ 412 GJ 412 A M1.0V[۱] 8.77[۱] 10.34[۱] ؟ 11h 05m 28.6s ‏ 36″ 31′ ‎+43° 0.206 02(1 08)″[۶][۷] ۱۵٫۸۳2(83)
GJ 412 B (WX Ursae Majoris) M5.5V[۱] 14.48[۱] 16.05[۱] ؟ 11h 05m 30.4s ‏ 18″ 31′ ‎+43°
۴۴ Groombridge 1618 (GJ 380) K7.0V[۱] 6.59[۱] 8.16[۱] 4,000 10h 11m 22.1s ‏ 15″ 27′ ‎+49° 0.205 81(0 67)″[۶][۷] ۱۵٫۸۴8(52)
۴۵ GJ 388 M3.0V[۱] 9.32[۱] 10.87[۱] ؟ 10h 19m 36.4s ‏ 10″ 52′ ‎+19° 0.204 60(2 80)″[۶] ۱۵٫۹۴2(218)
۴۶ GJ 832 M3.0V[۱] 8.66[۱] 10.20[۱] ؟ 21h 33m 34.0s ‏ ۳۲″ ۰۰′ ‎−۴۹° 0.202 78(1 32)″[۶][۷] ۱۶٫۰۸5(105)
۴۷ LP 944-020 M9.0V[۱] 18.50[۱] 20.02[۱] ؟ 03h 39m 35.2s ‏ ۴۱″ ۲۵′ ‎−۳۵° 0.201 40(4 20)″[۲۱] ۱۶٫۱۹5(338)
۴۸ DEN 0255-4700 L7.5V[۱] 22.92[۱] 24.44[۱] ؟ 02h 55m 03.7s ‏ ۵۲″ ۰۰′ ‎−۴۷° 0.201 37(3 89)″[۱۵] ۱۶٫۱۹7(313) [۲۰]
۴۹ GJ 682 M4.5V[۱] 10.95[۱] 12.45[۱] ؟ 17h 37m 03.7s ‏ ۰۹″ ۱۹′ ‎−۴۴° 0.199 65(2 30)″[۶][۷] ۱۶٫۳۳7(188)
# System ستاره Stellar class 'mV 'MV Teff
K(±err)
RA[۱] Dec[۱] اختلاف منظر[۱][۲]
Arcseconds(±err)
فاصله[۳]
Light-years(±err)
Additional
references
Designation Epoch J2000.0

نمایش گرافیکی رده‌بندی ستارگان[ویرایش]

Alpha Centauri relative sizes.svg

اندازه و رنگ خورشید در مقایسه با ستاره های سیستم قنطورس آلفا (#1) (به ترتیب از چپ، دو کوتوله زرد،یک کوتوله نارنجی و یک کوتوله سرخ ).

Morgan-Keenan spectral classification.png

The Morgan-Keenan spectral classification for رشته اصلی or "dwarf" stars.

نقشه ستارگان نزدیک[ویرایش]

The following map shows all 32 star systems within 14 light-years of the Sun (shown as Sol). Double and triple stars are shown "stacked," but the true location is the star closest to the central plane. Colour corresponds to the table above.

Nearby Stars (14ly Radius).svg

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

 1. ۱٫۰۰۰ ۱٫۰۰۱ ۱٫۰۰۲ ۱٫۰۰۳ ۱٫۰۰۴ ۱٫۰۰۵ ۱٫۰۰۶ ۱٫۰۰۷ ۱٫۰۰۸ ۱٫۰۰۹ ۱٫۰۱۰ ۱٫۰۱۱ ۱٫۰۱۲ ۱٫۰۱۳ ۱٫۰۱۴ ۱٫۰۱۵ ۱٫۰۱۶ ۱٫۰۱۷ ۱٫۰۱۸ ۱٫۰۱۹ ۱٫۰۲۰ ۱٫۰۲۱ ۱٫۰۲۲ ۱٫۰۲۳ ۱٫۰۲۴ ۱٫۰۲۵ ۱٫۰۲۶ ۱٫۰۲۷ ۱٫۰۲۸ ۱٫۰۲۹ ۱٫۰۳۰ ۱٫۰۳۱ ۱٫۰۳۲ ۱٫۰۳۳ ۱٫۰۳۴ ۱٫۰۳۵ ۱٫۰۳۶ ۱٫۰۳۷ ۱٫۰۳۸ ۱٫۰۳۹ ۱٫۰۴۰ ۱٫۰۴۱ ۱٫۰۴۲ ۱٫۰۴۳ ۱٫۰۴۴ ۱٫۰۴۵ ۱٫۰۴۶ ۱٫۰۴۷ ۱٫۰۴۸ ۱٫۰۴۹ ۱٫۰۵۰ ۱٫۰۵۱ ۱٫۰۵۲ ۱٫۰۵۳ ۱٫۰۵۴ ۱٫۰۵۵ ۱٫۰۵۶ ۱٫۰۵۷ ۱٫۰۵۸ ۱٫۰۵۹ ۱٫۰۶۰ ۱٫۰۶۱ ۱٫۰۶۲ ۱٫۰۶۳ ۱٫۰۶۴ ۱٫۰۶۵ ۱٫۰۶۶ ۱٫۰۶۷ ۱٫۰۶۸ ۱٫۰۶۹ ۱٫۰۷۰ ۱٫۰۷۱ ۱٫۰۷۲ ۱٫۰۷۳ ۱٫۰۷۴ ۱٫۰۷۵ ۱٫۰۷۶ ۱٫۰۷۷ ۱٫۰۷۸ ۱٫۰۷۹ ۱٫۰۸۰ ۱٫۰۸۱ ۱٫۰۸۲ ۱٫۰۸۳ ۱٫۰۸۴ ۱٫۰۸۵ ۱٫۰۸۶ ۱٫۰۸۷ ۱٫۰۸۸ ۱٫۰۸۹ ۱٫۰۹۰ ۱٫۰۹۱ ۱٫۰۹۲ ۱٫۰۹۳ ۱٫۰۹۴ ۱٫۰۹۵ ۱٫۰۹۶ ۱٫۰۹۷ ۱٫۰۹۸ ۱٫۰۹۹ ۱٫۱۰۰ ۱٫۱۰۱ ۱٫۱۰۲ ۱٫۱۰۳ ۱٫۱۰۴ ۱٫۱۰۵ ۱٫۱۰۶ ۱٫۱۰۷ ۱٫۱۰۸ ۱٫۱۰۹ ۱٫۱۱۰ ۱٫۱۱۱ ۱٫۱۱۲ ۱٫۱۱۳ ۱٫۱۱۴ ۱٫۱۱۵ ۱٫۱۱۶ ۱٫۱۱۷ ۱٫۱۱۸ ۱٫۱۱۹ ۱٫۱۲۰ ۱٫۱۲۱ ۱٫۱۲۲ ۱٫۱۲۳ ۱٫۱۲۴ ۱٫۱۲۵ ۱٫۱۲۶ ۱٫۱۲۷ ۱٫۱۲۸ ۱٫۱۲۹ ۱٫۱۳۰ ۱٫۱۳۱ ۱٫۱۳۲ ۱٫۱۳۳ ۱٫۱۳۴ ۱٫۱۳۵ ۱٫۱۳۶ ۱٫۱۳۷ ۱٫۱۳۸ ۱٫۱۳۹ ۱٫۱۴۰ ۱٫۱۴۱ ۱٫۱۴۲ ۱٫۱۴۳ ۱٫۱۴۴ ۱٫۱۴۵ ۱٫۱۴۶ ۱٫۱۴۷ ۱٫۱۴۸ ۱٫۱۴۹ ۱٫۱۵۰ ۱٫۱۵۱ ۱٫۱۵۲ ۱٫۱۵۳ ۱٫۱۵۴ ۱٫۱۵۵ ۱٫۱۵۶ ۱٫۱۵۷ ۱٫۱۵۸ ۱٫۱۵۹ ۱٫۱۶۰ ۱٫۱۶۱ ۱٫۱۶۲ ۱٫۱۶۳ ۱٫۱۶۴ ۱٫۱۶۵ ۱٫۱۶۶ ۱٫۱۶۷ ۱٫۱۶۸ ۱٫۱۶۹ ۱٫۱۷۰ ۱٫۱۷۱ ۱٫۱۷۲ ۱٫۱۷۳ ۱٫۱۷۴ ۱٫۱۷۵ ۱٫۱۷۶ ۱٫۱۷۷ ۱٫۱۷۸ ۱٫۱۷۹ ۱٫۱۸۰ ۱٫۱۸۱ ۱٫۱۸۲ ۱٫۱۸۳ Research Consortium on Nearby Stars, ‎Georgia State University (2007-Sep 17), "The One Hundred Nearest Star Systems", RECONS Check date values in: |تاریخ= (help); External link in |ژورنال= (help) Retrieved on 2007-11-06.
 2. ۲٫۰ ۲٫۱ Parallaxes given by RECONS are a weighted mean of values in the sources given, as well as measurements by the RECONS program.
 3. ۳٫۰ ۳٫۱ از روی اختلاف منظر محاسبه می‌شود.
 4. Sun Fact Sheet, NASA. Accessed on line ۸ نوامبر، 2007.
 5. ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ Kervella, Pierre; Thevenin, Frederic (March 15, 2003), "A Family Portrait of the Alpha Centauri System: VLT Interferometer Studies the Nearest Stars", ESO (ESO Press Release 05/03 ed.) Check date values in: |تاریخ= (help) Retrieved on 2007-11-08.
 6. ۶٫۰۰ ۶٫۰۱ ۶٫۰۲ ۶٫۰۳ ۶٫۰۴ ۶٫۰۵ ۶٫۰۶ ۶٫۰۷ ۶٫۰۸ ۶٫۰۹ ۶٫۱۰ ۶٫۱۱ ۶٫۱۲ ۶٫۱۳ ۶٫۱۴ ۶٫۱۵ ۶٫۱۶ ۶٫۱۷ ۶٫۱۸ ۶٫۱۹ ۶٫۲۰ ۶٫۲۱ ۶٫۲۲ ۶٫۲۳ ۶٫۲۴ ۶٫۲۵ ۶٫۲۶ ۶٫۲۷ ۶٫۲۸ ۶٫۲۹ ۶٫۳۰ ۶٫۳۱ ۶٫۳۲ ۶٫۳۳ ۶٫۳۴ ۶٫۳۵ ۶٫۳۶ ۶٫۳۷ ۶٫۳۸ ۶٫۳۹ ۶٫۴۰ ۶٫۴۱ ۶٫۴۲ کاتالوگ ستاره‌ای.
 7. ۷٫۰۰ ۷٫۰۱ ۷٫۰۲ ۷٫۰۳ ۷٫۰۴ ۷٫۰۵ ۷٫۰۶ ۷٫۰۷ ۷٫۰۸ ۷٫۰۹ ۷٫۱۰ ۷٫۱۱ ۷٫۱۲ ۷٫۱۳ ۷٫۱۴ ۷٫۱۵ ۷٫۱۶ ۷٫۱۷ ۷٫۱۸ ۷٫۱۹ ۷٫۲۰ ۷٫۲۱ ۷٫۲۲ ۷٫۲۳ ۷٫۲۴ ۷٫۲۵ ۷٫۲۶ ۷٫۲۷ ۷٫۲۸ کاتالوگ ابرخس.
 8. Burgasser et al. 2000
 9. ۹٫۰ ۹٫۱ ۹٫۲ Visual binary orbits and masses post Hipparcos, Staffan Söderhjelm, Astronomy and Astrophysics 341 (January 1999), pp. 121–140.
 10. Barnard's Star and the M Dwarf Temperature Scale, P. C. Dawson and M. M. de Robertis, The Astronomical Journal 127, #5 (May 2004), pp. 2909–2914. doi:10.1086/383289
 11. Ya. V. Pavlenko, H. R. A. Jones, Yu. Lyubchik, J. Tennyson, and D. J. Pinfield (February ‎2006), "Spectral energy distribution for GJ406", Astronomy and Astrophysics, 447 (2), p. 709–717, ISSN doi: [http://dx.doi.org/10.1051%2F0004-6361%3A20052979 10.1051/0004-6361:20052979 [[Digital object identifier|doi]]: <span class="neverexpand"> [http://dx.doi.org/10.1051%2F0004-6361%3A20052979 '"`UNIQ--nowiki-00000127-QINU`"']</span>] Check |issn= value (help) Check date values in: |تاریخ= (help)
 12. Carbon monoxide bands in M dwarfs, Y. V. Pavlenko and H. R. A. Jones, Astronomy and Astrophysics 396 (December 2002), pp. 967–975. doi:10.1051/0004-6361:20021454
 13. Table 2, The physical properties of normal A stars, Saul J. Adelman, pp. 1–11, The A-Star Puzzle, Proceedings of the International Astronomical Union, edited by J. Zverko, J. Ziznovsky, S. J. Adelman, and W. W. Weiss, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004. doi:10.1017/S1743921304004314
 14. Adopted value, The Age and Progenitor Mass of Sirius B, James Liebert, Patrick A. Young, David Arnett, J.B. Holberg, and Kurtis A. Williams, The Astrophysical Journal 630, #1 (September 2005), pp. L69–L72.
 15. ۱۵٫۰ ۱۵٫۱ ۱۵٫۲ ۱۵٫۳ ۱۵٫۴ ۱۵٫۵ Systems with their first accurate trigonometric parallaxes measured by RECONS
 16. The solar neighborhood IV: discovery of the twentieth nearest star, Todd J. Henry, Philip A. Ianna, J. Davy Kirkpatrick, Hartmut Jahreiss, The Astronomical Journal 114, #1 (July 1997), pp. 388–395. doi:10.1086/118482
 17. ۱۷٫۰ ۱۷٫۱ ۱۷٫۲ ۱۷٫۳ The Solar Neighborhood. XVII. Parallax Results from the CTIOPI 0.9 m Program: 20 New Members of the RECONS 10 Parsec Sample, Todd J. Henry, Wei-Chun Jao, John P. Subasavage, Thomas D. Beaulieu, Philip A. Ianna, Edgardo Costa, René A. Méndez, The Astronomical Journal 132, #6 (December 2006), pp. 2360–2371. doi:10.1086/508233
 18. ۱۸٫۰ ۱۸٫۱ The very nearby M/T dwarf binary SCR 1845-6357, Markus Kasper, Beth A. Biller, Adam Burrows, Wolfgang Brandner, Jano Budaj, and Laird M. Close, Astronomy and Astrophysics 471, #2 (August 2007), pp. 655–659. doi:10.1051/0004-6361:20077881
 19. The Solar Neighborhood. XIII. Parallax Results from the CTIOPI 0.9 Meter Program: Stars with μ>= 1.0" yr-1 (Motion sample), Wei-Chun Jao, Todd J. Henry, John P. Subasavage, Misty A. Brown, Philip A. Ianna, Jennifer L. Bartlett, Edgardo Costa, René A. Méndez, The Astronomical Journal 129, #4 (April 2005), pp. 1954–1967. doi:10.1086/428489
 20. ۲۰٫۰ ۲۰٫۱ The Solar Neighborhood. XIV. Parallaxes from the Cerro Tololo Inter-American Observatory Parallax Investigation—First Results from the 1.5 m Telescope Program, Edgardo Costa, René A. Méndez, W. -C. Jao, Todd J. Henry, John P. Subasavage, Misty A. Brown, Philip A. Ianna, and Jennifer Bartlett, The Astronomical Journal 130, #1 (July 2005), pp. 337–349. doi:10.1086/430473
 21. CCD astrometry of southern very low-mass stars, C. G. Tinney, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 281, #2 (July 1996), pp. 644–658.
Rotating 3D image of the nearest stars
Animated 3D map of the nearest stars, centered on the Sun. 3d glasses red green.svg 3D red green glasses are recommended to view this image correctly.

Some 52 stellar systems beyond our own, the Solar System, currently lie within 5.0 parsecs (16.3 light-years) of the Sun. These systems contain a total of 63 stars, of which 50 are red dwarfs, by far the most common type of star in the Milky Way. Much more massive stars, such as our own, make up the remaining 13. In addition to these "true" stars, scientists have identified 11 brown dwarfs (objects not quite massive enough to fuse hydrogen), and four white dwarfs (extremely dense collapsed cores that remain after stars such as our Sun have exhausted all fusable hydrogen in their core and have shed slowly their outer layers). Despite the relative proximity of these 78 objects to Earth, only nine are bright enough in visible light to reach or exceed the dimmest brightness to be visible to the naked eye from Earth, 6.5 apparent magnitude.[1] All of these objects are currently moving in the Local Bubble, a region within the Orion–Cygnus Arm of the Milky Way.

Based on results from the Gaia telescope's second data release from April 2018, an estimated 694 stars will possibly approach the Solar System to less than 5 parsecs in the next 15 million years. Of these, 26 have a good probability to come within 1.0 parsec (3.3 light-years) and another 7 within 0.5 parsecs (1.6 light-years).[2] This number is likely much higher, due to the sheer number of stars needed to be surveyed; a star approaching the Solar System 10 million years ago, moving at a typical Sun-relative 20–200 kilometers per second, would be 600–6,000 light-years from the Sun at present day, with millions of stars closer to the Sun. The closest encounter to the Sun so far predicted is the low-mass orange dwarf star Gliese 710 / HIP 89825 with roughly 60% the mass of the Sun.[3] It is currently predicted to pass 19,300 ± 3,200 astronomical units (0.305 ± 0.051 light-years) from the Sun in 1.280+0.041
−0.039
million years from the present, close enough to significantly disturb our Solar System's Oort cloud.[2][3]

The easiest way to determine stellar distance to the Sun for objects at these distances is parallax, which measures how much stars appear to move against background objects over the course of Earth's orbit around the Sun. As a parsec (parallax-second) is defined by the distance of an object that would appear to move exactly one second of arc against background objects, stars less than 5 parsecs away will have measured parallaxes of over 0.2 arcseconds, or 200 milliarcseconds. Determining past and future positions relies on accurate astrometric measurements of their parallax and total proper motions (how far they move across the sky due to their actual velocity relative to the Sun), along with spectroscopically determined radial velocities (their speed directly towards or away from us, which combined with proper motion defines their true movement through the sky relative to the Sun). Both of these measurements are subject to increasing and significant errors over very long time spans, especially over the several thousand-year time spans it takes for stars to noticeably move relative to each other.[4]

List

Key
visible to naked eye Visible to the unaided eye
brown dwarf Brown dwarf or Sub-brown dwarf
white dwarf White dwarf

The classes of the stars and brown dwarfs are shown in the color of their spectral types (these colors are derived from conventional names for the spectral types and do not represent the star's observed color). Many brown dwarfs are not listed by visual magnitude but are listed by near-infrared J band apparent magnitude due to how dim (and often invisible) they are in visible color bands (U, B or V). Absolute magnitude (with electromagnetic wave, 'light' band denoted in subscript) is a measurement at a 10-parsec distance across imaginary empty space devoid of all its sparse dust and gas. Some of the parallaxes and resultant distances are rough measurements.[5]

Known star systems within 5.0 parsecs (16.3 light-years)
Designation Distance[6]
(light-years (±err))
Stellar class Apparent magnitude
(mV[5] or mJ)
Absolute magnitude
(MV[5] or MJ)
Epoch J2000.0 Parallax
(mas (±err))

[5][note 1]
Discovery
date
[note 2]
Notes and additional
references
System Star Right ascension[5] Declination[5]
Solar System Sun (Sol) 0.0000158 G2V[5] −26.74visible to naked eye 4.85 N/A N/A N/A N/A eight planets
Alpha Centauri
(Rigil Kentaurus)
Proxima Centauri (V645 Centauri) 4.2441±0.0011 M5.5Ve 11.09 15.53  14h 29m 43.0s −62° 40′ 46″ 768.50±0.20[7] 1915 flare star, one planet (b) (2016), tentative evidence for second planet (c) (2019)[8]
α Centauri A (HD 128620) 4.3650±0.0068 G2V[5] 0.01visible to naked eye 4.38  14h 39m 36.5s −60° 50′ 02″ 747.23±1.17
[9][10][11]
N/A
α Centauri B (HD 128621) K1V[5] 1.34visible to naked eye 5.71  14h 39m 35.1s −60° 50′ 14″ 1689 one suspected planet (c) (2013)
(planet b refuted in 2015)
Barnard's Star (BD+04°3561a) 5.9577±0.0032 M4.0Ve 9.53 13.22  17h 57m 48.5s +04° 41′ 36″ 547.45±0.29[7] 1916 flare star, largest-known proper motion,[12] one known planet (b)[13]
Luhman 16
(WISE 1049−5319)brown dwarf
Luhman 16Abrown dwarf 6.5029±0.0011 L8±1[14] 10.7 J 14.2 J  10h 49m 15.57s −53° 19′ 06″ 501.557±0.082[15] 2013 one refuted planet (Ab[16] in 2017[17])
Luhman 16Bbrown dwarf T1±2[14]
WISE 0855−0714brown dwarf 7.26±0.13[18] Y2 25.0 J  08h 55m 10.83s −07° 14′ 42.5″ 449±8[19] 2014 sub-brown dwarf
Wolf 359 (CN Leonis) 7.856±0.031 M6.0V[5] 13.44 16.55  10h 56m 29.2s +07° 00′ 53″ 415.16±1.62[20] 1919 flare star, has 2 known planets[21]
Lalande 21185 (BD+36°2147) 8.307±0.014 M2.0V[5] 7.47 10.44  11h 03m 20.2s +35° 58′ 12″ 392.64±0.67[22] 1801 one known planet (2019)[23]
Sirius
(α Canis Majoris)
Sirius A 8.659±0.010 A1V[5] −1.46visible to naked eye 1.42  06h 45m 08.9s −16° 42′ 58″ 376.68±0.45[7] N/A brightest star in the night sky
Sirius Bwhite dwarf DA2[5] 8.44 11.34 1844
Luyten 726-8 Luyten 726-8 A (BL Ceti) 8.791±0.012 M5.5Ve 12.54 15.40  01h 39m 01.3s −17° 57′ 01″ 371.0±0.5[7] 1949 flare star (Archetypal member)
Luyten 726-8 B (UV Ceti) M6.0Ve 12.99 15.85
Ross 154 (V1216 Sagittarii) 9.7035±0.0019 M3.5Ve 10.43 13.07  18h 49m 49.4s −23° 50′ 10″ 336.123±0.064[7] 1925 flare star
Ross 248 (HH Andromedae) 10.2903±0.0041 M5.5Ve 12.29 14.79  23h 41m 54.7s +44° 10′ 30″ 316.96±0.13[7] 1925 flare star
Epsilon Eridani (BD−09°697) 10.446±0.016 K2V[5] 3.73visible to naked eye 6.19  03h 32m 55.8s −09° 27′ 30″ 312.22±0.47[7] 150 three circumstellar disks,
two suspected planets (AEgir (debated) and c) (2000 & 2002)[24]
Lacaille 9352 (CD−36°15693) 10.7211±0.0016 M0.5V 7.34 9.75  23h 05m 52.0s −35° 51′ 11″ 304.219±0.045[7] 1753 has 3 known planets[25]
Ross 128 (FI Virginis) 11.0074±0.0026 M4.0Vn 11.13 13.51  11h 47m 44.4s +00° 48′ 16″ 296.307±0.070[7] 1925 flare star, one planet (b) (2017)[26]
EZ Aquarii
(Gliese 866, Luyten 789-6)
EZ Aquarii A 11.109±0.034 M5.0Ve 13.33 15.64  22h 38m 33.4s −15° 17′ 57″ 293.60±0.9[27] 1937 A & B flare stars
EZ Aquarii B M? 13.27 15.58 1937
EZ Aquarii C M? 14.03 16.34 1995
61 Cygni 61 Cygni A (BD+38°4343) 11.4008±0.0012 K5.0V[5] 5.21visible to naked eye 7.49  21h 06m 53.9s +38° 44′ 58″ 286.08±0.03[7] N/A B flare star, first star (besides Sun) to have measured distance[28]
possible circumstellar disk.
61 Cygni B (BD+38°4344) K7.0V[5] 6.03visible to naked eye 8.31  21h 06m 55.3s +38° 44′ 31″ 1725
Procyon
(α Canis Minoris)
Procyon A 11.402±0.032 F5V–IV[5] 0.38visible to naked eye 2.66  07h 39m 18.1s +05° 13′ 30″ 286.05±0.81
[9][10]
N/A
Procyon Bwhite dwarf DQZ[5] 10.70 12.98 1844
Struve 2398
(Gliese 725, BD+59°1915)
Struve 2398 A (HD 173739) 11.4880±0.0012 M3.0V[5] 8.90 11.16  18h 42m 46.7s +59° 37′ 49″ 283.91±0.03[7] 1835 flare stars, star B has 2 known planets[29]
Struve 2398 B (HD 173740) M3.5V[5] 9.69 11.95  18h 42m 46.9s +59° 37′ 37″ 1835
Groombridge 34
(Gliese 15)
Groombridge 34 A (GX Andromedae) 11.6182±0.0008 M1.5V[5] 8.08 10.32  00h 18m 22.9s +44° 01′ 23″ 280.73±0.02[7] 1813 flare star, two suspected planets (Ac, 2017) and Ab, 2014)[30]
Groombridge 34 B (GQ Andromedae) M3.5V[5] 11.06 13.30 1813 flare star
DX Cancri (G 51-15) 11.6780±0.0056 M6.5Ve 14.78 16.98  08h 29m 49.5s +26° 46′ 37″ 279.29±0.13[7] 1972 flare star
Tau Ceti (BD−16°295) 11.753±0.022 G8Vp[5] 3.49visible to naked eye 5.68  01h 44m 04.1s −15° 56′ 15″ 277.52±0.52[7] N/A one debris disk
two planets (e and f) (2012),
three suspected planets (d, g and h) (2012, 2017),
two refuted planets (b and c in 2017)
Epsilon Indi
(CPD−57°10015)
Epsilon Indi A 11.869±0.011 K5Ve[5] 4.69visible to naked eye 6.89  22h 03m 21.7s −56° 47′ 10″ 274.80±0.25[7] N/A one planet (b) (2018)[31]
Epsilon Indi Babrown dwarf T1.0V 12.3 J[32]  22h 04m 10.5s −56° 46′ 58″ 2003
Epsilon Indi Bbbrown dwarf T6.0V 13.2 J[32] 2003
GJ 1061 (LHS 1565) 11.9803±0.0029 M5.5V[5] 13.09 15.26  03h 35m 59.7s −44° 30′ 45″ 272.245±0.066[7] 1995 has 3 known planets (2019)[33][34][35]
YZ Ceti (LHS 138) 12.1084±0.0035 M4.5V[5] 12.02 14.17  01h 12m 30.6s −16° 59′ 56″ 269.363±0.078[7] 1961 flare star, three planets (b, c, and d) (2017),[36]
one suspected planet (e)
Luyten's Star (BD+05°1668) 12.199±0.036 M3.5Vn 9.86 11.97  07h 27m 24.5s +05° 13′ 33″ 267.36±0.79[37] 1935 two planets (b, c) (2017)[38]
Teegarden's Star (SO025300.5+165258) 12.496±0.013 M6.5V 15.14 17.22  02h 53m 00.9sg +16° 52′ 53″ 261.01±0.27[7] 2003 tentative radial velocity variation (2010)[35][39] has 2 known planets (2019)[40][41]
SCR 1845-6357 SCR 1845-6357 A 12.571±0.054 M8.5V[5] 17.39 19.41  18h 45m 05.3s −63° 57′ 48″ 259.45±1.11
[note 3]
2004 [35]
SCR 1845-6357 Bbrown dwarf T6[42] 13.3 J[32]  18h 45m 02.6s −63° 57′ 52″ 2006
Kapteyn's Star (CD−45°1841) 12.8294±0.0013 M1.5VI[5] 8.84 10.87  05h 11m 40.6s −45° 01′ 06″ 254.226±0.026[7] 1898 two known planets (b and c) (2014)[43]
Lacaille 8760 (AX Microscopii) 12.9515±0.0029 M0.0V[5] 6.67 8.69  21h 17m 15.3s −38° 52′ 03″ 251.829±0.056[7] 1753 flare star
Kruger 60
(BD+56°2783)
Kruger 60 A 13.0724±0.0052 M3.0V[5] 9.79 11.76  22h 27m 59.5s +57° 41′ 45″ 249.5±0.1[7] 1880 B flare star
Kruger 60 B (DO Cephei) M4.0V[5] 11.41 13.38 1890?
DEN 1048-3956brown dwarf 13.1932±0.0066 M8.5V[5] 17.39 19.37  10h 48m 14.7s −39° 56′ 06″ 247.22±0.12[7] 2001 [44][45]
Ross 614
(V577 Monocerotis, Gliese 234)
Ross 614A (LHS 1849) 13.424±0.049 M4.5V[5] 11.15 13.09  06h 29m 23.4s −02° 48′ 50″ 242.97±0.88[7] 1927 A flare star
Ross 614B (LHS 1850) M5.5V 14.23 16.17 1936
UGPS J0722-0540brown dwarf 13.43±0.13 T9[5] 16.52 J[46]  07h 22m 27.3s –05° 40′ 30″ 242.8±2.4[47] 2010 [48]
Wolf 1061 (Gliese 628, BD−12°4523) 14.0458±0.0038 M3.0V[5] 10.07 11.93  16h 30m 18.1s −12° 39′ 45″ 232.210±0.063[7] 1919 three planets (b, c, and d) (2015)[49]
Wolf 424
(FL Virginis, LHS 333, Gliese 473)
Wolf 424 A 14.05±0.26 M5.5Ve 13.18 14.97  12h 33m 17.2s +09° 01′ 15″ 232.2±4.3[50] 1919 flare stars
Wolf 424 B M7Ve 13.17 14.96 1941
Van Maanen's star (Gliese 35, LHS 7)white dwarf 14.0744±0.0023 DZ7[5] 12.38 14.21  00h 49m 09.9s +05° 23′ 19″ 231.737±0.038[7] 1896 closest-known free-floating white dwarf,
third-known white dwarf
possible debris disk (1917),
possible planet (b) (2004) (debated)
Gliese 1 (CD−37°15492) 14.1725±0.0037 M1.5 V[5] 8.55 10.35  00h 05m 24.4s −37° 21′ 27″ 230.133±0.060[7] 1884
WISE 1639-6847brown dwarf 14.30±0.56[note 4] Y0.5 20.57 J 22.10 J  16h 39m 40.9s −68° 47′ 46″ 228.1±8.9[51] 2012
L 1159-16 (TZ Arietis, Gliese 83.1) 14.5843±0.0070 M4.5V[5] 12.27 14.03  02h 00m 13.2s +13° 03′ 08″ 223.63±0.11[7] unknown flare star, has 3 known planets[52]
Gliese 674 (LHS 449) 14.8387±0.0033 M3.0V[5] 9.38 11.09  17h 28m 39.9s −46° 53′ 43″ 219.801±0.049[7] unknown one planet (b) (2007)[53]
Gliese 687 (LHS 450, BD+68°946) 14.8401±0.0022 M3.0V[5] 9.17 10.89  17h 36m 25.9s +68° 20′ 21″ 219.781±0.032[7] unknown possible flare star, one planet (b) (2014)[54]
LHS 292 (LP 731-58) 14.885±0.011 M6.5V[5] 15.60 17.32  10h 48m 12.6s −11° 20′ 14″ 219.12±0.16[7] unknown flare star
WISE J0521+1025brown dwarf 16.3±4.2 T7.5[55] 15.26 J 16.95 J  05h 21m 26.3s +10° 25′ 28″ 217.5±40 2012 distance highly uncertain
LP 145-141 (WD 1142-645, Gliese 440)white dwarf 15.1182±0.0023 DQ6[5] 11.50 13.18  11h 45m 42.9s −64° 50′ 29″ 215.737±0.032[7] 1917
G 208-44
G 208-45

(GJ 1245)
G 208-44 A (V1581 Cyg) 15.2090±0.0050 M5.5V[5] 13.46 15.17  19h 53m 54.2s +44° 24′ 55″ 214.45±0.07[7] 1967 flare stars
G 208-45 M6.0V[5] 14.01 15.72  19h 53m 55.2s +44° 24′ 56″ 1967
G 208-44 B M5.5 16.75 18.46  19h 53m 54.2s +44° 24′ 55″ 1984
Gliese 876 (Ross 780) 15.2504±0.0054 M3.5V[5] 10.17 11.81  22h 53m 16.7s −14° 15′ 49″ 213.867±0.076[7] unknown four planets (d (2005), c (2001), b (1998), and e (2010))[56]
two possible planets (f and g) (2014) (debated)
LHS 288 (Luyten 143-23) 15.7703±0.0056 M5.5V[5] 13.90 15.51  10h 44m 21.2s −61° 12′ 36″ 206.817±0.074[7] unknown one tentative planet (b) (2007)[35]
GJ 1002 15.8164±0.0098 M5.5V[5] 13.76 15.40  00h 06m 43.8s −07° 32′ 22″ 206.21±0.13[7] unknown
Groombridge 1618 (Gliese 380) 15.8797±0.0026 K7.0V[5] 6.59 8.16  10h 11m 22.1s +49° 27′ 15″ 205.392±0.034[7] 1838 flare star, one suspected debris disk,
one suspected planet (b) (1989) (tentative)
DEN 0255-4700brown dwarf 15.885±0.020 L7.5V[5] 22.92 24.44  02h 55m 03.7s −47° 00′ 52″ 205.33±0.25[7] 1999 [45]
Gliese 412 Gliese 412 A 15.983±0.013 M1.0V[5] 8.77 10.34  11h 05m 28.6s +43° 31′ 36″ 204.06±0.17[7] 1850s?
Gliese 412 B (WX Ursae Majoris) M5.5V[5] 14.48 16.05  11h 05m 30.4s +43° 31′ 18″ 1850s? flare star
Gliese 832 16.1939±0.0034 M1.5 V[5] 8.66 10.20  21h 33m 34.0s −49° 00′ 32″ 201.407±0.043[7] 1910s? possible flare star, two planets (b (2008) and c (2014))[57][58]
AD Leonis 16.1970±0.0055 M3.0V[5] 9.32 10.87  10h 19m 36.4s +19° 52′ 10″ 201.368±0.068[7] 1850s? flare star, has 1 known planet[59]
GJ 1005 GJ 1005 A 16.26±0.76[note 4] M4V[60] 11.48[60]  00h 15m 28.11s −16° 08′ 01.6″ 200.5±9.4[60] unknown
GJ 1005 B M7V ? ? unknown
System Star Distance[6]
(Light-years (±err))
Stellar class Apparent magnitude
(mV[5] or mJ)
Absolute magnitude
(MV[5] or MJ)
Right ascension[5] Declination[5] Parallax
(mas (±err))

[5][note 1]
Discovery
date
[note 2]
Notes and Additional
references
Designation Epoch J2000.0

Distant future and past encounters

Over long periods of time, the slow independent motion of stars change in both relative position and in their distance from the observer. This can cause other currently distant stars to fall within a stated range, which may be readily calculated and predicted using accurate astrometric measurements of parallax and total proper motions, along with spectroscopically determined radial velocities. Although predictions can be extrapolated back into the past or forward into the future, they are subject to increasing significant cumulative errors over very long periods.[4] Inaccuracies of these measured parameters make determining the true minimum distances of any encountering stars or brown dwarfs fairly difficult.[61]

One of the first stars known to approach the Sun particularly close is Gliese 710. The star, whose mass is roughly half that of the Sun, is currently 62 light-years from the Solar System. It was first noticed in 1999 using data from the Hipparcos satellite, and was estimated to pass less than 1.3 light-years (0.40 pc) from the Sun in 1.4 million years.[62] With the release of Gaia's observations of the star, it has since been refined to a much closer 0.178 light-years (0.055 pc), close enough to significantly disturb objects in the Oort cloud, which extends out to 1.2 light-years (0.37 pc) from the Sun.[63]

The second-closest object known to approach the Sun was only discovered in 2018 after Gaia's second data release, known as 2MASS J0610-4246. Its approach has not been fully described due to it being a distant binary star with a red dwarf, but almost certainly passed less than 1 light-year from the Solar System roughly 1.16 million years ago.

Distances of the nearest stars from 20,000 years ago until 80,000 years in the future
Known stars that have passed or will pass within 5 light-years of the Sun within ±3 million years[64][65]
Star name HIP
number
Minimum distance
(light-years)
Date of approach
in 1000s of years
Current distance
(light-years)
Stellar
classification
Mass in M Current
apparent magnitude
Current Constellation Current
Right ascension
Current
Declination
Gliese 710 89825 0.178+0.043
−0.036
1280+41
−39
62.103±0.057 K7V 0.4–0.6 9.6 Serpens  18h 19m 50.843s −01° 56′ 18.98″
Scholz's star and companion brown dwarf N/A 0.82+0.37
−0.22
−78.5±0.7 22.2±0.2 M9+T5 A: 0.095
B: 0.063
18.3 Monoceros  07h 20m 03.20s −08° 46′ 51.2″
HD 283856 N/A 1.13+0.75
−0.55
374+40
−34
290±17 K0V (binary?) ~0.8 10.46 Taurus  04h 48m 28.124s +27° 00′ 39.06″
TYC 1662-1962-1 N/A 1.84+0.22
−0.21
−1513+18
−19
284.5±1.0 Early K ~0.8 10.95 Vulpecula  21h 14m 32.911s +21° 53′ 32.76″
HD 7977 N/A 1.88+0.18
−0.16
−2798+44
−46
247.03±0.70 G0V ~1.2 9.04 Cassiopeia  01h 20m 31.597s +61° 52′ 57.08″
2MASS J2146+3813 N/A 1.89+0.18
−0.15
84.4+8.0
−6.8
22.9603±0.0083 M5V ~0.15 10.82 Cygnus  21h 46m 22.285s +38° 13′ 03.12″
2MASS J0634-7449 N/A 2.169+0.083
−0.080
−898+12
−13
213.28±0.29 mid K ~0.6 12.69 Mensa  06h 34m 29.385s −74° 49′ 47.12″
TYC 2730-1701-1 N/A 2.31+0.31
−0.29
−714+21
−22
829.1±9.1 G? ~1 9.44 Pegasus  21h 50m 41.029s  +36h 20m 46.73s
2MASS J0409+0245 N/A 2.684+0.088
−0.091
912±13 101.40±0.18 Early M ~0.4 11.73 Taurus  04h 09m 02.050s +02° 45′ 38.32″
Gliese 3649 N/A 2.975+0.093
−0.089
−509±12 54.415±0.048 M1 0.49 10.85 Leo  11h 12m 38.97s +18° 56′ 05.4″
2MASS J0605+4020 N/A 2.9+4.5
−2.1
−860+210
−350
248±20 K ~0.5 12.07 Auriga  06h 05m 05.077s +40° 20′ 37.72″
2MASS J1818-4038 N/A 3.0+1.3
−1.1
1049+54
−50
191.4±5.6 K/M ~0.5 11.97 Corona Australis  18h 18m 17.213s −40° 38′ 39.48″
BD-21 1529 N/A 3.01+0.29
−0.28
−1685+14
−15
374.1±1.8 G5V ~0.95 9.67 Canis Major  06h 37m 48.004s −21° 22′ 21.94″
Ross 248 N/A 3.11+0.15
−0.14
39.2+1.9
−1.8
10.2903±0.0041 M6V 0.136 12.29 Andromeda  23h 41m 54.99s +44° 10′ 40.8″
Proxima Centauri 70890 3.1034±0.0033 28.677±0.054 4.2441±0.0011 M5Ve 0.15 11.05 Centaurus  14h 29m 42.949s −62° 40′ 46.14″
Alpha Centauri AB A: 71683
B: 71685
3.242±0.060 29.63+1.00
−0.98
4.321±0.024 A: G2V
B: K1V
A: 1.100
B: 0.907[66]
A: -0.01
B: +1.33
Centaurus  14h 39m 36.495s −60° 50′ 02.31″
Gliese 445 57544 3.3365±0.0050 46.301±0.052 17.1424±0.0043 M4 0.15? 10.8 Camelopardalis  11h 47m 41.377s +78° 41′ 28.18″
HIP 117795 117795 3.433±0.013 93.46±0.21 87.336±0.075 K8V ~0.5 10.6 Cassiopeia  23h 53m 20.014s +59° 56′ 42.95″
2MASS J0625-2408 N/A 3.59+0.25
−0.27
−1849+30
−31
537.1±2.7 K/M ~0.5 12.91 Canis Major  06h 25m 42.744s −24° 08′ 35.02″
Barnard's Star 87937 3.7604±0.0074 11.731±0.027 5.9577±0.0032 sdM4 0.144 9.54 Ophiuchus  17h 57m 48.498s +04° 41′ 36.25″
2MASS J2241-2759 N/A 3.79+0.67
−0.62
−2809+53
−55
414.7±2.6 K7V ~0.5 12.28 Piscis Austrinus  22h 41m 50.996s −27° 59′ 47.04″
Gliese 3379 N/A 4.194±0.016 −156.13±0.52 16.9813±0.0063 M3.5V 0.19 11.31 Orion  06h 00m 03.824s +02° 42′ 22.97″
Zeta Leporis 27288 4.70+0.59
−0.51
−860+45
−49
71.34±0.65 A2Vann 2.0 3.55 Lepus  05h 46m 57.341s −14° 49′ 19.02″
Lalande 21185 54035 4.692±0.018 22.039+0.082
−0.081
8.307±0.014 M2V 0.39 7.52 Ursa Major  11h 03m 20.194s +35° 58′ 11.55″
2MASS J1941-4602 N/A 4.854+0.087
−0.085
−463.7+6.5
−6.7
66.996±0.066 M4-M6 ~0.15 12.4 Telescopium  19h 41m 53.18s −46° 02′ 31.4″


See also

Notes

 1. ^ a b Parallaxes given by RECONS are a weighted mean of values in the sources given, as well as measurements by the RECONS program.
 2. ^ a b Before 1900: earliest certain recorded observation. 1900–1930: first catalogued. After 1930: earliest trigonometric or spectroscopic parallax.
 3. ^ Systems with their first accurate trigonometric parallaxes measured by RECONS
 4. ^ a b Might not be within 5 parsecs of the Sun.

References

 1. ^ Weaver, Harold F. (1947). "The Visibility of Stars Without Optical Aid". Publications of the Astronomical Society of the Pacific. 59 (350): 232–243. Bibcode:1947PASP...59..232W. doi:10.1086/125956.
 2. ^ a b Bailer-Jones, C. A. L.; Rybizki, J.; Andrae, R.; Fouesnea, M. (2018). "New stellar encounters discovered in the second Gaia data release". Astronomy & Astrophysics. 616 (37): A37. arXiv:1805.07581. Bibcode:2018A&A...616A..37B. doi:10.1051/0004-6361/201833456.
 3. ^ a b Hall, Shannon (28 May 2018). "Known Close Stellar Encounters Surge in Number". Sky and Telescope. Retrieved 2 June 2018.
 4. ^ a b Matthews, R. A. (1994). "The Close Approach of Stars in the Solar Neighborhood". Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society. 35: 1. Bibcode:1994QJRAS..35....1M.
 5. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf "The One Hundred Nearest Star Systems". Research Consortium on Nearby Stars (RECONS). September 17, 2007. Retrieved 2007-11-06.
 6. ^ a b From parallax.
 7. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an Gaia Collaboration. "Gaia DR2". gea.esac.esa.int. Retrieved 10 May 2018.
 8. ^ Drake, Nadia (12 April 2019). "A new super-Earth may orbit the star next door". National Geographic. Retrieved 21 April 2019. Video of discovery being discussed (accidentally announced?)
 9. ^ a b General Catalogue of Trigonometric Parallaxes.
 10. ^ a b Hipparcos Catalogue.
 11. ^ Söderhjelm, Staffan (1999). "Visual binary orbits and masses POST HIPPARCOS". Astronomy and Astrophysics. 341: 121. Bibcode:1999A&A...341..121S.
 12. ^ Barnard, E. E. (1916). "A small star with large proper motion". Astronomical Journal. 29 (695): 181. Bibcode:1916AJ.....29..181B. doi:10.1086/104156.
 13. ^ Tuomi, M.; el, al. (2019-06-11). "Frequency of planets orbiting M dwarfs in the Solar neighbourhood (N.B. NOT PEER REVIEWED OR AUTHORISED BY ALL COAUTHORS)". arXiv:1906.04644v1. Cite journal requires |journal= (help)
 14. ^ a b Luhman, K. L. (2013). "Discovery of a Binary Brown Dwarf at 2 Parsecs from the Sun". The Astrophysical Journal Letters. 767 (1): L1. arXiv:1303.2401. Bibcode:2013ApJ...767L...1L. doi:10.1088/2041-8205/767/1/L1.
 15. ^ Lazorenko, P. F.; Sahlmann, J. (23 August 2018). "Updated astrometry and masses of the LUH 16 brown dwarf binary". Astronomy & Astrophysics. 618: A111. arXiv:1808.07835. doi:10.1051/0004-6361/201833626.
 16. ^ Boffin, H. M. J.; et al. (2013). "Possible astrometric discovery of a substellar companion to the closest binary brown dwarf system WISE J104915.57-531906.1". Astronomy & Astrophysics. 561: L4. arXiv:1312.1303. Bibcode:2014A&A...561L...4B. doi:10.1051/0004-6361/201322975.
 17. ^ Bedin L. R.; et al. (27 June 2017). "Hubble Space Telescope astrometry of the closest brown dwarf binary system - I. Overview and improved orbit". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 470 (1): 1140–1155. arXiv:1706.00657. Bibcode:2017MNRAS.470.1140B. doi:10.1093/mnras/stx1177. hdl:10150/625503. Retrieved 27 June 2017.
 18. ^ Luhman, K. L. (April 21, 2014). "Discovery of a ~250 K Brown Dwarf at 2 pc from the Sun". The Astrophysical Journal Letters. 786 (2): L18. arXiv:1404.6501. Bibcode:2014ApJ...786L..18L. doi:10.1088/2041-8205/786/2/L18.
 19. ^ Luhman, K. L.; Esplin, T. L. (6 September 2016). "The Spectral Energy Distribution of the Coldest Known Brown Dwarf". The Astronomical Journal. 152 (3): 78. arXiv:1605.06655. Bibcode:2016AJ....152...78L. doi:10.3847/0004-6256/152/3/78. ISSN 1538-3881.
 20. ^ Davison, Cassy L.; et al. (19 February 2015). "A 3D Search for Companions to 12 Nearby M-Dwarfs". The Astronomical Journal. 149 (3): 106. arXiv:1501.05012. Bibcode:2015AJ....149..106D. doi:10.1088/0004-6256/149/3/106. ISSN 1538-3881.
 21. ^ Tuomi, M.; el, al. (2019-06-11). "Frequency of planets orbiting M dwarfs in the Solar neighbourhood (N.B. NOT PEER REVIEWED OR AUTHORISED BY ALL COAUTHORS)". arXiv:1906.04644v1. Cite journal requires |journal= (help)
 22. ^ van Leeuwen, F. (13 August 2007). "Validation of the new Hipparcos reduction". Astronomy & Astrophysics. 474 (2): 653–664. arXiv:0708.1752. Bibcode:2007A&A...474..653V. doi:10.1051/0004-6361:20078357. ISSN 0004-6361.
 23. ^ Tuomi, M.; el, al. (2019-06-11). "Frequency of planets orbiting M dwarfs in the Solar neighbourhood (N.B. NOT PEER REVIEWED OR AUTHORISED BY ALL COAUTHORS)". arXiv:1906.04644v1. Cite journal requires |journal= (help)
 24. ^ Janson, M.; et al. (September 2008), "A comprehensive examination of the ε Eridani system. Verification of a 4 micron narrow-band high-contrast imaging approach for planet searches", Astronomy and Astrophysics, 488 (2): 771–780, arXiv:0807.0301, Bibcode:2008A&A...488..771J, doi:10.1051/0004-6361:200809984
 25. ^ Tuomi, M.; el, al. (2019-06-11). "Frequency of planets orbiting M dwarfs in the Solar neighbourhood (N.B. NOT PEER REVIEWED OR AUTHORISED BY ALL COAUTHORS)". arXiv:1906.04644v1. Cite journal requires |journal= (help)
 26. ^ ESO. "A temperate exo-Earth around a quiet M dwarf at 3.4 parsecs" (PDF). Retrieved 15 November 2017.
 27. ^ Torres, G.; Andersen, J.; Giménez, A. (2010). "Accurate masses and radii of normal stars: modern results and applications". The Astronomy and Astrophysics Review. 18 (1–2): 67–126. arXiv:0908.2624. Bibcode:2010A&ARv..18...67T. doi:10.1007/s00159-009-0025-1.
 28. ^ Bessel, F. W. (1839). "Bestimmung der Entfernung des 61sten Sterns des Schwans. Von Herrn Geheimen - Rath und Ritter Bessel". Astronomische Nachrichten (in German). 16 (5–6): 65–96. Bibcode:1838AN.....16...65B. doi:10.1002/asna.18390160502. (page 92) Ich bin daher der Meinung, daß nur die jährliche Parallaxe = 0"3136 als das Resultat der bisherigen Beobachtungen zu betrachten ist A parallax of 313.6 mas yields a distance of 10.4 light years
 29. ^ Tuomi, M.; el, al. (2019-06-11). "Frequency of planets orbiting M dwarfs in the Solar neighbourhood (N.B. NOT PEER REVIEWED OR AUTHORISED BY ALL COAUTHORS)". arXiv:1906.04644v1. Cite journal requires |journal= (help)
 30. ^ Bailer-Jones, C. A. L.; et al. (2014). "The NASA-UC-UH Eta-Earth Program: IV. A Low-mass Planet Orbiting an M Dwarf 3.6 PC from Earth". The Astrophysical Journal. 794: 51. arXiv:1408.5645. doi:10.1088/0004-637X/794/1/51.
 31. ^ Bailer-Jones, C. A. L.; Rybizki, J.; Andrae, R.; Fouesneau, M. (2018). "Detection of the closest Jovian exoplanet in the Epsilon Indi triple system". arXiv:1803.08163 [astro-ph.EP].
 32. ^ a b c Chris Gelino, Davy Kirkpatrick, Adam Burgasser. "DwarfArchives.org: Photometry, spectroscopy, and astrometry of M, L, and T dwarfs". caltech.edu. Retrieved 2012-06-10.CS1 maint: multiple names: authors list (link) (main page)
 33. ^ Anglada-Escudé, G.; Reiners, A.; Pallé, E.; Ribas, I.; Berdiñas, Z. M.; López, C. Rodríguez; Morales, N.; López-González, M. J.; Hambsch, F.-J. (2019-08-13). "Red Dots: A temperate 1.5 Earth-mass planet in a compact multi-terrestrial planet system around GJ1061". arXiv:1908.04717v1. Cite journal requires |journal= (help)
 34. ^ Henry, Todd J.; Ianna, Philip A.; Kirkpatrick, J. Davy; Jahreiss, Hartmut (July 1997). "The solar neighborhood IV: discovery of the twentieth nearest star". The Astronomical Journal. 114 (1): 388–395. Bibcode:1997AJ....114..388H. doi:10.1086/118482.
 35. ^ a b c d Henry, Todd J.; Jao, Wei-Chun; Subasavage, John P.; Beaulieu, Thomas D.; Ianna, Philip A.; Costa, Edgardo; Méndez, René A. (December 2006). "The Solar Neighborhood. XVII. Parallax Results from the CTIOPI 0.9 m Program: 20 New Members of the RECONS 10 Parsec Sample". The Astronomical Journal. 132 (6): 2360–2371. arXiv:astro-ph/0608230. Bibcode:2006AJ....132.2360H. doi:10.1086/508233.
 36. ^ Bailer-Jones, C. A. L.; et al. (2017). "The HARPS search for southern extra-solar planets XLII. A system of Earth-mass planets around the nearby M dwarf YZ Ceti". Astronomy & Astrophysics. 605: L11. arXiv:1708.03336. doi:10.1051/0004-6361/201731581.
 37. ^ Gatewood, George (1 July 2008). "Astrometric Studies of Aldebaran, Arcturus, Vega, the Hyades, and Other Regions". The Astronomical Journal. 136 (1): 452–460. Bibcode:2008AJ....136..452G. doi:10.1088/0004-6256/136/1/452.
 38. ^ Bailer-Jones, C. A. L.; et al. (2017). "The HARPS search for southern extra-solar planets XLI. A dozen planets around the M dwarfs GJ 3138, GJ 3323, GJ 273, GJ 628, and GJ 3293". Astronomy & Astrophysics. 602: A88. arXiv:1703.05386. doi:10.1051/0004-6361/201630153.
 39. ^ Barnes, J. R.; et al. (2012). "ROPS: A New Search for Habitable Earths in the Southern Sky". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 424 (1): 591–604. arXiv:1204.6283. Bibcode:2012MNRAS.424..591B. doi:10.1111/j.1365-2966.2012.21236.x.
 40. ^ "The CARMENES search for exoplanets around M dwarfs. Two temperate Earth-mass planet candidates around Teegarden's Star" (PDF).
 41. ^ Caballero, J. A.; Reiners, A.; Ribas, I.; Dreizler, S.; Zechmeister, M. (2019-06-18). "The CARMENES search for exoplanets around M dwarfs. Two temperate Earth-mass planet candidates around Teegarden's Star". Astronomy & Astrophysics. doi:10.1051/0004-6361/201935460. ISSN 0004-6361.
 42. ^ Kasper, M.; Biller, B. A.; Burrows, A.; Brandner, W.; Budaj, J.; Close, L. M. (2007). "The very nearby M/T dwarf binary SCR 1845-6357". Astronomy and Astrophysics. 471 (2): 655. arXiv:0706.3824. Bibcode:2007A&A...471..655K. doi:10.1051/0004-6361:20077881.
 43. ^ Anglada-Escude, G.; et al. (2014). "Two planets around Kapteyn's star : a cold and a temperate super-Earth orbiting the nearest halo red-dwarf". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters. 443: L89–L93. arXiv:1406.0818. Bibcode:2014MNRAS.443L..89A. doi:10.1093/mnrasl/slu076. hdl:2299/19219.
 44. ^ Jao, Wei-Chun; Henry, Todd J.; Subasavage, John P.; Brown, Misty A.; Ianna, Philip A.; Bartlett, Jennifer L.; Costa, Edgardo; Méndez, René A. (2005). "The Solar Neighborhood. XIII. Parallax Results from the CTIOPI 0.9 Meter Program: Stars with μ >= 1.0" yr−1 (MOTION Sample)". The Astronomical Journal. 129 (4): 1954. Bibcode:2005AJ....129.1954J. doi:10.1086/428489.
 45. ^ a b Costa, Edgardo; Méndez, René A.; Jao, W. -C.; Henry, Todd J.; Subasavage, John P.; Brown, Misty A.; Ianna, Philip A.; Bartlett, Jennifer (2005). "The Solar Neighborhood. XIV. Parallaxes from the Cerro Tololo Inter-American Observatory Parallax Investigation-First Results from the 1.5 m Telescope Program". The Astronomical Journal. 130 (1): 337. Bibcode:2005AJ....130..337C. doi:10.1086/430473.
 46. ^ Bailer-Jones, C. A. L.; Rybizki, J.; Andrae, R.; Fouesneau, M. (2010). "The discovery of a very cool, very nearby brown dwarf in the Galactic plane". arXiv:1004.0317v2 [astro-ph.SR].
 47. ^ Leggett, S. K.; et al. (1 April 2012). "The Properties of the 500 K Dwarf UGPS J072227.51-054031.2, and a Study of the Far-Red Flux of Cold Brown Dwarfs". The Astrophysical Journal. 748 (2): 74. arXiv:1201.2973. Bibcode:2012ApJ...748...74L. doi:10.1088/0004-637X/748/2/74. ISSN 0004-637X.
 48. ^ Bailer-Jones, C. A. L.; Rybizki, J.; Andrae, R.; Fouesneau, M. (2010). "Discovery of a very cool brown dwarf amongst the ten nearest stars to the Solar System". arXiv:1004.0317v1 [astro-ph.SR].
 49. ^ "Nearby star hosts closest alien planet in the 'habitable zone'". Phys.org. December 16, 2015. Retrieved 2015-12-16. The planet, more than four times the mass of the Earth, is one of three that the team detected around a red dwarf star called Wolf 1061.
 50. ^ Gliese, W. and Jahreiß, H. (1991). "Gl 473". Preliminary Version of the Third Catalogue of Nearby Stars. Retrieved 10 May 2018.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 51. ^ Martin, Emily C.; et al. (17 September 2018). "Y dwarf Trigonometric Parallaxes from the Spitzer Space Telescope". The Astrophysical Journal. 867 (2): 109. arXiv:1809.06479. doi:10.3847/1538-4357/aae1af.
 52. ^ Tuomi, M.; el, al. (2019-06-11). "Frequency of planets orbiting M dwarfs in the Solar neighbourhood (N.B. NOT PEER REVIEWED OR AUTHORISED BY ALL COAUTHORS)". arXiv:1906.04644v1. Cite journal requires |journal= (help)
 53. ^ "The Extrasolar Planet Encyclopaedia — Catalog Listing".
 54. ^ The Lick–Carnegie exoplanet survey: Gliese 687 b: A Neptune-mass planet orbiting a nearby red dwarf Archived March 27, 2014, at the Wayback Machine
 55. ^ Bihain, G.; Scholz, R.-D.; Storm, J.; Schnurr, O. (26 August 2013). "An overlooked brown dwarf neighbour (T7.5 at ~ 5 pc) of the Sun and two additional T dwarfs at about 10 pc". Astronomy & Astrophysics. 557 (43): A43. arXiv:1307.2722. Bibcode:2013A&A...557A..43B. doi:10.1051/0004-6361/201322141.
 56. ^ Rivera, Eugenio J.; et al. (July 2010). "The Lick-Carnegie Exoplanet Survey: A Uranus-mass Fourth Planet for GJ 876 in an Extrasolar Laplace Configuration". The Astrophysical Journal. 719 (1): 890–899. arXiv:1006.4244. Bibcode:2010ApJ...719..890R. doi:10.1088/0004-637X/719/1/890.
 57. ^ Bailey, Jeremy; et al. (2009). "A Jupiter-like Planet Orbiting the Nearby M Dwarf GJ832". The Astrophysical Journal. 690 (1): 743–747. arXiv:0809.0172. Bibcode:2009ApJ...690..743B. doi:10.1088/0004-637X/690/1/743.
 58. ^ Wittenmyer, R. A.; Tuomi; et al. (2014). "GJ 832c: A super-earth in the habitable zone". The Astrophysical Journal. 791 (2): 114. arXiv:1406.5587. Bibcode:2014ApJ...791..114W. doi:10.1088/0004-637X/791/2/114.
 59. ^ Tuomi, M.; el, al. (2019-06-11). "Frequency of planets orbiting M dwarfs in the Solar neighbourhood (N.B. NOT PEER REVIEWED OR AUTHORISED BY ALL COAUTHORS)". arXiv:1906.04644v1. Cite journal requires |journal= (help)
 60. ^ a b c "G 158-50 - SIMBAD". SIMBAD. Retrieved 2015-09-12.
 61. ^ See also: Stellar kinematics.
 62. ^ García-Sánchez, Joan; Preston, Robert A.; Jones, Dayton L.; Weissman, Paul R.; Lestrade, Jean-François; Latham, David W.; Stefanik, Robert P. (February 1999). "Stellar Encounters with the Oort Cloud Based on [ITAL]Hipparcos[/ITAL] Data". The Astronomical Journal. 117 (2): 1042–1055. doi:10.1086/300723.
 63. ^ Bailer-Jones, C. A. L.; Rybizki, J.; Andrae, R.; Fouesneau, M. (13 August 2018). "New stellar encounters discovered in the second data release". Astronomy & Astrophysics. 616: A37. arXiv:1805.07581. doi:10.1051/0004-6361/201833456.
 64. ^ Table 3, Bobylev, Vadim V. (March 2010). "Searching for Stars Closely Encountering with the Solar System". Astronomy Letters. 36 (3): 220–226. arXiv:1003.2160. Bibcode:2010AstL...36..220B. doi:10.1134/S1063773710030060.
 65. ^ Bailer-Jones, C. A. L.; Rybizki, J.; Andrae, R.; Fouesneau, M. (19 May 2018). "New stellar encounters discovered in the second Gaia data release". Astronomy & Astrophysics. 616 (37): A37. arXiv:1805.07581. Bibcode:2018A&A...616A..37B. doi:10.1051/0004-6361/201833456.
 66. ^ "A Family Portrait of the Alpha Centauri System - VLT Interferometer Studies the Nearest Stars". European Southern Observatory. 15 March 2003. Retrieved 24 January 2011.

External links